Frame Top

อาการ : ฝ้าขาวหรือฝ้าแดง

ฝ้าขาว (Leukoplakia) ฝ้าแดง (Erythroplakia)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
้าแดง (Erythroplakia) เป็นภาวะความผิดปกติที่เกิดกับเยื่อเมือกเช่นกัน โดยจะมีลักษณะเป็นปื้น/แผ่น เช่นเดียวกับฝ้าขาว แต่จะมีสีแดงสดบนเยื่อเมือกนั้นๆ อาจเกิดเพียงตำแหน่งเดียว หรือเกิดได้หลายแห่งในเยื่อเ

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน sirikul MMM222
Frame Bottom