Frame Top

อาการ : ผื่น

งูสวัด (Herpes zoster)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
ันโรคอีสุกอีใส(Varicella Vaccine) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} โรคงูสวัดคือโรคอะไร? เกิดได้อย่างไร? โรคงูสวัด(Herpes zoster หรือ Shingles หรือบางคนเร
ลมพิษ (Urticaria)
โดย นายแพทย์ ชลธวัช สุวรรณปิยะศิริ
อ/อวัยวะระบบอื่นๆร่วมด้วย ทั้งนี้ขึ้นกับความรุน แรงของสาเหตุ เช่น บวม แน่นหน้าอก หรือ ความดันโลหิตต่ำ/หน้ามืด โดยลักษณะอาการทางผิวหนัง จะเป็นผื่นบวมนูน สีออกขาว ล้อมรอบด้วยผื่นสีแดง ผู้ป่วยมักมีอาการค
อีสุกอีใส (Chickenpox)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
ldhood diseases) โรคติดเชื้อ ภาวะติดเชื้อ (Infectious disease) เชื้อไวรัส โรคติดเชื้อไวรัส (Viral infection) ไข้ อาการไข้ ตัวร้อน (Fever) ไข้ชัก (Febrile seizure) โรคหัด (Measles) โรคหัด
โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังในเด็ก (Atopic dermatitis)
โดย แพทย์หญิง ลีลาวดี ศรีบุญนาค
โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังเกิดได้อย่างไร? ปัจจุบัน ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของโรคนี้ แต่เชื่อว่าเกิดจากหลายสาเหตุร่วมกัน โดยพื้นทางพันธุกรรมที่มีในตัวผู้ป่วยเอง หรือคนในครอบครัวที่มีโรคภูมิแพ้ เช่น
กลาก (Tinea)
โดย แพทย์หญิง สลิล ศิริอุดมภาส
kify %} บทนำ โรคกลาก หรือ ขี้กลาก (Tinea หรือ Dermatophytosis) เป็นโรคติดเชื้อราที่ผิวหนัง ผม และ/หรือเล็บ คำว่า Tinea มาจากภาษาลาตินแปลว่า หนอน เนื่องจากรอยโรคที่ผิวหนังจะเป็นลายหยึกหยักดูคล้ายลาย
ผื่นอวัยวะเพศ (Genital rash)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
ะในส่วนของอวัยวะเพศหรือเกิดขึ้นพร้อมๆกับโรคผิวหนังอื่นๆที่เกิดขึ้นทั่วตัว เช่นเดียวกับโรคผิวหนังทั่วไป เมื่อผื่นผิวหนังเกิดจากการติดเชื้อและไปสัมผัสผู้อื่นๆ ผู้อื่นก็มีโอกาสติดเชื้อเกิดเป็นโรคผื
เริม (Herpes simplex)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
ยาต้านไวรัส (Antiviral drugs) อะไซโคลเวียร์ (Aciclovir) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ เริม หรือ โรคเริม (Herpes simplex) เป็นโรคทางผิวหนังที่
โรคผิวหนัง (Skin disorder)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
เร็งผิวหนังเมลาโนมา {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ ผิวหนัง (Skin) เป็นเนื้อเยื่อชั้นนอกสุดที่ห่อหุ้มทุกส่วนของร่างกาย แบ่งออกเป็น 2 ชั้น ชั้นนอกเรียกว่า
โรคหัดเยอรมัน (German measles)
โดย แพทย์หญิง สลิล ศิริอุดมภาส
ซิล หรือ Rubella/รูเบลลา) เป็นโรคไข้ออกผื่นที่พบทั้งในเด็กและในผู้ใหญ่ เนื่องจากแพทย์ชาวเยอรมันเป็นผู้ที่ให้คำอธิบายว่า โรคนี้เป็นโรคใหม่ที่ต่างจากหัด จึงเรียกโรคนี้ว่าหัดเยอรมัน (รูเบลลา เป็นภาษาละติ
โรคหัด (Measles)
โดย แพทย์หญิง สลิล ศิริอุดมภาส
บทนำ โรคหัด (มีเซิลส์/measles หรือ รูบีโอลา/rubeola) เป็นโรคไข้ออกผื่นที่พบบ่อยในเด็กเล็ก แต่สามารถพบได้ในทุกวัย โดยโอกาสเกิดใกล้เคียงกันทั้งในเพศหญิงและเพศชาย นับว่าเป็นโรคที่มีความสำคัญมากโรคหนึ่ง

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom