Frame Top

อาการ : ผื่นแดงบนใบหน้า

โรซาเซีย (Rosacea)
โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
{% block article_content %}{% linkify %} บทนำ โรคโรซาเซีย (Rosacea) ในอดีตคนไทยเรียกว่า “โรคสิวหน้าแดง” แต่เนื่องจากปัจจุบันพบ ว่า โรซาเซีย เป็นการอักเสบของผิวหนังคนละประเภทกับสิว จึงเรียกโรค

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom