Frame Top

อาการ : ผื่นสีเงินที่ผิวหนัง

10 ประเด็นคำถามโรคสะเก็ดเงิน (Ten frequent asked questions about Psoriasis)
โดย พญ. เปรมจิต จันทองจีน
นา มักเป็นสีเงินวาว จึงเป็นที่มาทำให้เรียกว่า “สะเก็ดเงิน” โดยผื่นมักอยู่บริเวณ ข้อศอก ข้อเข่า ผิวหนังส่วนแผ่นหลัง หรือกระจายบริเวณตามลำตัวของร่างกาย แขน ขา นอก จากนี้ยังพบผื่นขุยหนาบริเวณหนังศีรษะ แล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน sirikul fair_fastest
Frame Bottom