Frame Top

อาการ : ผื่นสีเงินที่ผิวหนัง

10 ประเด็นคำถามโรคสะเก็ดเงิน (Ten frequent asked questions about Psoriasis)
โดย ผศ.พญ.เปรมจิต จันทองจีน
นา มักเป็นสีเงินวาว จึงเป็นที่มาทำให้เรียกว่า “สะเก็ดเงิน” โดยผื่นมักอยู่บริเวณ ข้อศอก ข้อเข่า ผิวหนังส่วนแผ่นหลัง หรือกระจายบริเวณตามลำตัวของร่างกาย แขน ขา นอก จากนี้ยังพบผื่นขุยหนาบริเวณหนังศีรษะ แล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน sirikul
Frame Bottom