Frame Top

อาการ : ผิวหนังขึ้นผื่น

งูสวัด (Herpes zoster)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
s) เป็นโรคพบบ่อยโรคหนึ่ง พบได้ในทุกอายุตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้สูงอายุ มักพบในคนที่เคยเป็นโรคอีสุกอีใส (Chickenpox) มาก่อนและหลังจากโรคอีสุกอีใสหายแล้วเป็นเดือน ปี หลายปี หรือเป็น 10 ปี จึงเกิดโรคงูสวัดต
ผื่นขุยกุหลาบ โรคผื่นร้อยวัน (Pityriasis rosea)
โดย ผศ.พญ.เปรมจิต จันทองจีน
fectious disease) เชื้อไวรัส โรคติดเชื้อไวรัส (Viral infection) ยารักษาโรค (Pharmaceutical drug) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ โรคผื่นขุยกุหลาบ หรือ
ผื่นผิวหนังอักเสบจากด้วงก้นกระดก (Paederus dermatitis)
โดย ผศ.พญ.เปรมจิต จันทองจีน
ed %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ ผื่นผิวหนังอักเสบจากแมลงกัดชนิดหนึ่งที่พบบ่อย คือ จากแมลงด้วงก้นกระดก (Paederus dermatitis) โดยผื่นจากแมลงชนิดนี้มักมีการอักเสบที่รุน
คาลาไมน์โลชั่น (Calamine Lotion)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
ood contact dermatitis) โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังในเด็ก (Atopic dermatitis)a> โรคหัด (Measles) อีสุกอีใส (Chickenpox) ลมพิษ (Urticaria) งูสวัด (Herpes zoster) {% endblock related %}
ไข้ผื่น ไข้ขึ้นผื่น ไข้ออกผื่น ไข้กาฬ ไข้ส่า (Exanthematous fever)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
งบริเวณผื่นหรือปื้น และผิวหนังจะเปลี่ยนเป็นสีคล้ำ, ไข้กาฬ หรือ ไข้ส่า ก็เรียก ในทางการแพทย์ ไข้ผื่น มีความหมายเช่นเดียวกับจากพจนานุกรม แต่หลายท่านมักเรียกว่า ไข้ออกผื่น ไข้ขึ้นผื่น ไข้ผื่น อาจเกิด
มีควิทาซีน (Mequitazine)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
nothiazine) ยาแก้แพ้ ยาลดน้ำมูก ยาแอนติฮิสตามีน (Antihistamine drug) ยานอนหลับ (Sleeping pill) ยาคลายเครียด ยากล่อมประสาท (Transquilizer Drugs) {% endblock related %} {% block articl

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน bankter Oon_3125
Frame Bottom