Frame Top

อาการ : ปากลอกแตก

ริมฝีปากลอก ริมฝีปากแตก (Exfoliative cheilitis)
โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
inkify %} บทนำ ภาวะริมฝีปากลอก หรือริมฝีปากแตก หรือชื่อทางการแพทย์คือ Exfoliative cheilitis เป็นการอักเสบของริมฝีปากที่ทำให้มีริมฝีปากแห้งและลอก ซึ่งยังไม่มีการศึกษารายงานสถิติการเกิดภาวะนี้ชัดเจน

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 6 คน sirikul patcharaporn.fakum Mekt Zekken psp727 New2018
Frame Bottom