Frame Top

อาการ : ปัสสาวะเป็นเลือด

มะเร็งไต (Kidney cancer)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
างกายทางปัสสาวะ ควบคุมความสมดุลของน้ำและเกลือแร่ของร่างกาย และสร้างฮอร์โมนหลายชนิดที่ช่วยในการควบคุมความดันโลหิต และช่วยการสร้างเม็ดเลือดแดงของไขกระดูก ไต จะอยู่ในช่องท้อง 2 ข้างของกระดูกสันหลัง ในต
นิ่วในท่อไต (Ureteric stone)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
ted %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ นิ่วในท่อไต (Ureteric stone หรือ Ureteric calculi) เป็นโรคพบได้บ่อยโรคหนึ่ง พบได้ประมาณ 10% ของประชากรทั่วโลก โดยเกิดจากมีก้อนนิ่วเล็กๆหลุดจาก
นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ (Vesical calculi)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
e) ปัสสาวะเป็นเลือด (Hematuria) การตรวจปัสสาวะ (Urinalysis) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ (Vesical calculi หรือ Urinary bladde
กรวยไตอักเสบ (Pyelonephritis)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
ูงอายุ โดยพบได้บ่อยในเด็กเล็ก ผู้หญิงวัยสาว และผู้สูงอายุ ทั้งนี้พบในผู้หญิงบ่อยกว่าในผู้ชายประมาณ 4-5 เท่า กรวยไตอักเสบ จัดเป็นการอักเสบของทางเดินปัสสาวะที่แพทย์มักเรียกย่อว่า ยูทีไอ (UTI หรือ Urin
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ (Urinary bladder cancer)
โดย แพทย์หญิง ชลศณีย์ คล้ายทอง
วะประกอบด้วย ไต กรวยไต ท่อไต และกระเพาะปัสสาวะ ซึ่งกระ เพาะปัสสาวะนั้นอยู่หลังกระดูกหัวหน่าวภายในอุ้งเชิงกราน และอยู่หน้าต่อมดลูกในผู้หญิง อยู่หน้าต่อทวารหนักในผู้ชาย ทำหน้าที่เป็นที่เก็บสะสมน้ำปัสสาว
ปัสสาวะเป็นเลือด (Hematuria)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
อุบัติเหตุต่ออวัยวะในระบบทางเดินปัสสาวะ การออกกำลังกายมากเกินเหตุ (ยังไม่สามารถอธิบายได้ว่า ทำไมการออกกำลังกายหักโหม จึงอาจเป็นสาเหตุให้ปัสสาวะเป็นเลือดได้) โรคเลือดบางชนิดที่ส่งผลให้เกิดเกล็ดเล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom