Frame Top

อาการ : ปวดร้าว

เจ็บ/ปวดร้าว (Referred pain)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
ี) มักปวดที่ใต้ชายโครงขวาโดยร้าวไปที่ไหล่ขวา หรือการกินของเย็นๆเช่น กินไอศกรีมแล้วปวดร้าวไปเป็นปวดศีรษะ เป็นต้น กลไกที่ทำให้เกิดอาการเจ็บ/ปวดร้าวยังไม่ทราบชัดเจน อาจเพราะประสาทรับการเจ็บ ป

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน tee2532
Frame Bottom