Frame Top

อาการ : ปวดคอ

ปวดคอ (Neck pain)
โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ กิตติ จิระรัตนโพธิ์ชัย
กบาง (Osteoporosis and Osteopenia) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ ปวดคอ (Neck pain) เป็นอาการที่พบบ่อยรองจากปวดหลัง โดยมีสาเหตุหลายประการ ได้แก่ กล
คอแข็ง (Stiff neck)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
ดีขึ้นใน 2-3 วัน หรือมีการชาของแขน มือ ร่วมด้วย ควรพบแพทย์ จากกระดูกคอเสื่อมกดทับเส้นประสาท มักพบในผู้สูงอายุ มักร่วมกับมีอาการชาตามแขน แต่เกิดจากอุบัติเหตุกระดูกคอเคลื่อนได้ ซึ่งเมื่อมีอาการดังกล่า

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน tee2532
Frame Bottom