Frame Top

อาการ : บ้านหมุน

โรคเมนิแยร์ (Meniere's disease)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
สึกแน่นในหู และมีการได้ยินลดลงเป็นๆหายๆจนในที่สุดอาจหูหนวก อาการเหล่านี้มักเกิดกับหูเพียงข้างเดียว ข้างซ้ายหรือข้างขวามีโอกาสเกิดใกล้เคียงกัน เมนิแยร์ เป็นโรคมีกลไกเกิดจากความผิดปกติของน้ำในหูชั้นใ

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน sirikul natt500
Frame Bottom