Frame Top

อาการ : ท้องเสีย

การดูแลตนเองเมื่อฉายรังสีรักษาบริเวณช่องท้อง และ/หรืออุ้งเชิงกราน
โดย แพทย์หญิง ชลศณีย์ คล้ายทอง
วัยวะสืบพันธุ์หญิง) เช่น มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเยื่อบุมดลูก (มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก) นอกจากนั้นยังรวมไปถึงการฉายรังสีในโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ มะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย (ลำไส้ตรง) มะเร็งทวารหนัก และ
อาหารเป็นพิษ (Food poisoning)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
กอะไร? มีกลไกเกิดโรคได้อย่างไร? โรคอาหารเป็นพิษมีอาการอย่างไร? แพทย์วินิจฉัยโรคอาหารเป็นพิษได้อย่างไร? รักษาโรคอาหารเป็นพิษได้อย่างไร? มีผลข้างเคียงจากโรคอาหารเป็นพิษไหม? โรคอาหารเป็นพิษรุนแรงไหม
โรคลำไส้ใหญ่อักเสบเป็นแผลเรื้อรัง (Ulcerative colitis)
โดย แพทย์หญิง สลิล ศิริอุดมภาส
ding) ท้องเสีย (Diarrhea) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ โรคลำไส้ใหญ่อักเสบเป็นแผลเรื้อรัง หรือเรียกย่อว่าโรคยูซี (Ulcerative colitis หรือ UC) เป็นโรคชน
โรคบิด (Dysentery)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
gellosis) โรคบิดมีตัว โรคบิดอะมีบา (Amebic dysentery) โออาร์เอส (ORS: Oral rehydration salt) หรือ ผงละลายเกลือแร่ (Electrolyte powder packet) วิธีกินผงละลายเกลือแร่ (โออาร์เอส) ในเด็ก (Oral rehy
ภาวะขาดเอนไซม์แลคเตส (Lactase deficiency / Lactose intolerance)
โดย ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อรุณี เจตศรีสุภาพ
ยมจากการดื่มนมไม่ได้ในเด็กและผู้ใหญ่ได้อย่างไร? รายชื่อพืชที่มีแร่ธาตุแคลเซียมสูงสุด ป้องกันการขาดวิตามินดีจากการดื่มนมไม่ได้ในเด็กและผู้ใหญ่ได้อย่างไร? บรรณานุกรม {% endblock toc %} {% b
ท้องเสีย อาการท้องเสีย (Diarrhea)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
มีได้หลากหลายสาเหตุ ที่พบได้บ่อยคือ ระบบทางเดินอาหารติดเชื้อ แบคทีเรียหรือติดเชื้อไวรัส มีพยาธิในลำไส้ (เช่น พยาธิไส้เดือน พยาธิตืดหมู) ลำไส้อักเสบโดยไม่มีการติดเชื้อ แพ้อาหาร/เครื่องดื่มบางชนิดเช่น
โรคทางเดินอาหาร โรคระบบทางเดินอาหาร (Digestive disease)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
a) อาหารเป็นพิษ (Food poisoning) ริดสีดวงทวาร (Hemorrhoids or piles) อาหารไม่ย่อย ธาตุพิการ (Indigestion) ท้องอืด ท้องเฟ้อ มีแก๊ส (Abdominal bloating) {% endblock related %} {% blo
วิธีกินผงละลายเกลือแร่ (โออาร์เอส) ในเด็ก (Oral rehydration salt/ORS in children)
โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม
ติ ถ้าเด็กมีอาการอาเจียนหรือถ่ายอุจจาระเป็นน้ำ 10 มิลลิลิตร (มล.)/น้ำหนักตัวเด็ก 1 กิโลกรัม (กก.)/ชั่วโมง หรือมากกว่า อาจต้องให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ การให้สารน้ำเกลือแร่หรือของเหลวที่เรียกว่า ORS น
ไข้พาราไทฟอยด์ ไข้รากสาดเทียม (Paratyphoid fever)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
block article_content %}{% linkify %} บทนำ ไข้พาราไทฟอยด์ หรือ ไข้รากสาดเทียม (Paratyphoid fever) เป็นโรคติดเชื้อแบคที เรียจากทางเดินอาหาร ที่ก่อให้เกิดการติดเชื้อกับอวัยวะทุกระบบของร่างกาย (Syst
โลเพอราไมด์ (Loperamide) หรือ อิโมเดียม (Imodium)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
nstipation) ยารักษาโรค (Pharmaceutical drug) ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด โรคทางเดินอาหาร โรคระบบทางเดินอาหาร (Digestive disease) โรคระบบทางเดินอาหาร (Gastrointestinal tract disease)

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน suksun Artited
Frame Bottom