Frame Top

อาการ : ทารกคลอดก่อนกำหนด

จอตาผิดปกติในทารกคลอดก่อนกำหนด (โรคอาร์โอพี) Retinopathy of Prematurity (ROP)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
{% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} โรคอาร์โอพีคือโรคอะไร? สำคัญอย่างไร? โรค/ภาวะอาร์โอพีโอ (ROP) คือ ชื่อย่อของโรคจอตาผิดปกติในทารกคลอดก่อนกำหนด (Retinop

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom