Frame Top

อาการ : ถุงน้ำดีอักเสบ

เออร์โซไดออล (Ursodiol)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
ิ่วในถุงน้ำดี นิ่วถุงน้ำดี (Gallstone) ถุงน้ำดีอักเสบ (Cholecystitis) โรคอ้วน และ น้ำหนักตัวเกิน (Obesity and overweight) แผลในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กตอนต้น ยาเม็ดคุมกำเนิด (Birth control pil

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน p_mark2544
Frame Bottom