Frame Top

อาการ : ต่อมน้ำลายพาโรติด

คางทูม (Mumps)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
%} บทนำ โรคคางทูม (Mumps หรือ มัมส์ หรือ Epidemic parotitis) เป็นโรคติดต่อเฉียบพลันทางระบบทางเดินหายใจ เกิดจากเชื้อไวรัส มัมไวรัส (Mumps virus หรือ พารามิกโซไวรัส/Para myxovirus) และก่อให้เ

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน sirikul Magpie Imcher
Frame Bottom