Frame Top

อาการ : ตุ่มเลือด

ตุ่มพอง ตุ่มใส ตุ่มน้ำ ตุ่มเลือด ตุ่มหนอง (Blister)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
งกันผิวหนังส่วนที่บาดเจ็บไม่ให้ลุกลามเกิดการบาดเจ็บมากขึ้น และยังช่วยในการสมานการบาดเจ็บให้หายเร็วขึ้น ถ้าภายในตุ่มพองมีน้ำใสๆหรือมีน้ำเหลืองเช่น จากการแพ้สารบางชนิดอาจเรียกว่า “ตุ่มใส หรือตุ่มน้ำ

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน Bobby1 CLVL maprim123
Frame Bottom