Frame Top

อาการ : ตุ่มหนอง

ตุ่ม (Wheal) เม็ด (Small lump) ผื่น (Rash) ผด (Heat rash)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
ช่น ตุ่มยุงกัด เม็ด เช่น คลำได้ก้อน หรือต่อมน้ำเหลืองโตเป็นเม็ดเล็กๆที่ลำคอ ผื่น เช่น จากแพ้ยา โรคหัด หรือโรคผื่นแพ้สัมผัสในเด็ก โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังในเด็ก เมื่อมีตุ่มหรือเม็ดที่โตขึ้นเรื่
ตุ่มพอง ตุ่มใส ตุ่มน้ำ ตุ่มเลือด ตุ่มหนอง (Blister)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
ที่บาดเจ็บ เพื่อช่วยป้องกันผิวหนังส่วนที่บาดเจ็บไม่ให้ลุกลามเกิดการบาดเจ็บมากขึ้น และยังช่วยในการสมานการบาดเจ็บให้หายเร็วขึ้น ถ้าภายในตุ่มพอง มีน้ำใสๆ หรือมีน้ำเหลือง เช่น จากการแพ้สารบางชนิด อาจเร

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน suksun tor tor Artited
Frame Bottom