Frame Top

อาการ : ชัก

ไข้ชัก (Febrile seizure)
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง สุวรรณี วิษณุโยธิน
็ดตัวเด็กลดไข้ (Tepid sponging) กลุ่มยาแก้ปวด และยาพาราเซตามอล (Analgesics and Paracetamol) เด็ก: โรคเด็ก (Childhood: Childhood diseases) {% endblock related %} {% block article_content %}{%
การปฐมพยาบาล การดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้า
โดย ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อรุณี เจตศรีสุภาพ
{% block related %} โรคติดเชื้อ ภาวะติดเชื้อ (Infectious disease) เชื้อไวรัส (Viral infection) วัคซีน(Vaccine) โรคบาดทะยัก(Tetanus) แบคทีเรีย (Bacterial infection) ยาใส่แผล ยาทำแผล (Ant
ครรภ์เป็นพิษ (Preeclampsia)
โดย แพทย์หญิง กีรติ ลีละพงศ์วัฒนา
สูง (Hypertension) ภาวะทารกเจริญเติบโตช้าในครรภ์ (Intrauterine growth restriction) ภาวะน้ำคร่ำน้อย (Oligohydramnios) คลอดก่อนกำหนด (Preterm labor) ภาวะรกลอกตัวก่อนกำหนด (Placental abruption or
ไข้กาฬหลังแอ่น (Meningococcal disease)
โดย แพทย์หญิง สลิล ศิริอุดมภาส
เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ ถุงหุ้มหัวใจอักเสบ (Pericarditis) ยาเซฟาโลสปอริน (Cephalosporin) เพนิซิลลิน จี (Penicillin G) หรือ เบนซิลเพนิซิลลิน (Benzylpenicillin) วัคซีนไข้กาฬหลังแอ่น (Meningococcal
ชัก (Seizure)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
ติเช่น จากอุบัติเหตุที่สมอง จากการติดเชื้อที่สมอง (เยื่อหุ้มสมองอักเสบ หรือสมองอักเสบ) มีไข้สูงจากเนื้องอก จากก้อนมะเร็ง (เนื้องอกสมอง มะเร็งสมอง) จากการมีเลือดออก จากมีโรคของหลอดเลือด
เกร็ด 10 คำถามถามบ่อยเกี่ยวกับโรคลมชัก (Epilepsy Q and A)
โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
กเกร็งหรือกระตุกเฉพาะส่วนของร่างกาย เช่น แขน ขา ใบหน้า การนั่งนิ่งเหม่อลอยเป็นพักๆ รวมทั้ง พฤติกรรมแปลกๆ อาการดังกล่าวจะเป็นๆ หายๆ ในระยะเวลาสั้นๆ เช่น 1-3 นาที และมีอาการเกิดซ้ำโดยมีลักษณะคล้าย
อุบัติเหตุที่เกิดจากโรคลมชัก (Accidents and Epilepsy)
โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
ase) ลมชัก (Epilepsy) อุบัติเหตุจราจรกับโรคลมชัก (Traffic accident and epileptic patients) ยากันชัก ยาต้านชัก (Anticonvulsant drugs) ลมชักในผู้หญิง (Epilepsy in women) โรคลมชักในผู้ป่วยเอชไอ
ความรู้ทั่วไปโรคลมชัก (Overview of Epilepsy)
โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
ยเหลือที่ไม่เหมาะสม คือ จะพยายามกดหน้าท้อง หน้าอก หรือใส่วัสดุในปาก และพยายามกดหรือยึดตัวไว้ไม่ให้ผู้ป่วยชัก ซึ่งการกระทำเหล่านี้อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วย และอาจเป็นอันตรายต่อผู้ช่วยเหลือได้ เราจึ
ความรู้และทัศนคติของประชาชนต่อผู้ป่วยโรคลมชัก (Knowledge and attitude toward epilepsy)
โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
กันดีกว่าโรคลมชัก (Epilepsy) เป็นโรคหนึ่งทางระบบประสาทที่พบบ่อยและสร้างความตกใจ วิตกกังวลหรือหวาดกลัวต่อผู้ปกครอง ผู้พบเห็น ผู้ร่วมงาน หรือเพื่อนร่วมชั้นเรียน ผู้ป่วยมักมีตราบาปติดตัวไปตลอด อาจถูกรังเ
วิธีดูแลเด็กชัก (How to care for seizure)
โดย สุณีย์ ชื่นจันทร์
้มักจะไม่หนีปัญหาจากโรคติดเชื้อ (ยกเว้นติดเชื้อทางสมอง) เช่น โรคหวัด โรคปอดบวม ท้องเสีย และอาการชักจากไข้สูง/ไข้ชัก (Febrile convulsion) อาการชักจากไข้สูง มักเกิดขึ้นภายใน 24 ชั่วโมงแรกที่เริ่มมีอากา

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom