Frame Top

อาการ : จาม

จาม (Sneezing)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
่ร่างกายควบคุมไม่ได้ ทั้งนี้เป็นวิธีการที่ร่างกายตอบสนองหรือกำจัดสิ่งก่อการระคายเคืองต่อเยื่อจมูกเช่น กลิ่น ฝุ่นละอองต่างๆ และอากาศเย็น เป็นต้น จามเป็นวิธีสำคัญในการแพร่กระจายเชื้อโรคติดต่อของระบบทา
โรคภูมิแพ้ (Allergy)
โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อรพรรณ โพชนุกูล
รคออโตอิมมูน (Autoimmune disease) โรคภูมิแพ้หูคอจมูก (ENT and Allergy) โรคหืด (Asthma) โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังในเด็ก (Atopic dermatitis) สเตียรอยด์ ยาสเตียรอยด์ คอร์ติโคสเตียรอยด์ (Corticosteroi
ไข้ละอองฟาง (Hay fever)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
เกิดจากเยื่อเมือกบุภายในโพรงจมูกเกิดการแพ้ (การ อักเสบชนิดไม่มีการติดเชื้อ) ต่อสารก่อภูมิแพ้ ซึ่งส่วนใหญ่คือ ละอองจากฟาง ละอองจากหญ้าแห้ง ละอองจากดอกหญ้า หรือละอองจากต้นหญ้า จึงทำให้ได้ชื่อว่า “ไข้ละอ

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน sohotghostlife
Frame Bottom