Frame Top

อาการ : ขุยหนังศีรษะ

โคลทาร์โซลูชั่น (Coal tar solution)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
ิด โรคผิวหนัง (Skin disorder) โรคสะเก็ดเงิน (Psoriasis) โรคเซบเดิร์ม โรคผิวหนังอักเสบเซบเดิร์ม (Seborrheic dermatitis) ขุยหนังศีรษะในโรคสะเก็ดเงิน (Scalp psoriasis) โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังในเด

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Phxsrp
Frame Bottom