Frame Top

อาการ : ขากระตุกเวลานอน

กลุ่มอาการขาอยู่ไม่สุข (Restless legs syndrome)
โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
อนครับ พอจะหลับก็รู้สึกว่าไม่สบายที่ขา พลิกตัวไปมาเป็นชั่วโมงก็ไม่หลับ จนต้องลุกขึ้นมาเดิน อาการถึงดีขึ้น พอง่วง ลงไปนอนอีกก็เป็นอีกครับ ทรมานจริงๆครับ หมอช่วยผมด้วย” ผมพบผู้ป่วยที่มีอาการแบบนี้เป็น

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน lakeislove
Frame Bottom