Frame Top

อาการ : ก้อนในอัณฑะ

มะเร็งอัณฑะ (Testicular cancer)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
กษา ฉายรังสี ใส่แร่ (Radiation therapy) ยาเคมีบำบัด (Cancer chemotherapy) กายวิภาคและสรีรวิทยาอวัยวะสืบพันธุ์ชาย (Anatomy and physiology of male reproductive organ) ยารักษาแบบจำเพาะต่อเซลล์มะเร็
หลอดเลือดดำอัณฑะขอด (Varicocele)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
บมีอาการรำคาญ หรือ ปวดหน่วงที่อัณฑะด้านนั้น หลอดเลือดดำอัณฑะขอด พบได้บ่อยในช่วงอายุ 15-30 ปี มักโตขึ้นอย่างช้าๆ และมักเกิดกับอัณฑะข้างเดียว (พบข้างซ้ายสูงกว่าข้างขวา เพราะหลอดเลือดข้างซ้ายมีลักษณะที
ถุงน้ำอัณฑะ ภาวะน้ำขังเฉพาะที่รอบอัณฑะ (Hydrocele testis)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
งน้ำอัณฑะมีสาเหตุจาก มีการสร้างน้ำของเซลล์เยื่อบุช่องท้องที่ยังเหลือหุ้มอัณฑะอยู่ หรือมีการสร้างน้ำจากที่เซลล์เนื้อเยื่อรอบอัณฑะ บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ (เช่น การกระแทก หรือ การเสียดสี) หรือจากการอักเสบ
ก้อนที่อัณฑะ ก้อนในถุงอัณฑะ (Testicular mass หรือ Scrotal mass)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
อไขมัน (Lipoma) ก้อนมักนิ่ม สาเหตุยังไม่ทราบ อัณฑะอักเสบ (มักเจ็บเมื่อคลำโดน) เกิดจากมีการอักเสบติดเชื้อของอัณฑะ มักเป็นการอักเสบจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ถุงเก็บอสุจิอักเสบ (มักร่วมกับอาการเจ็บ)

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน suksun Rchd r9r99r999
Frame Bottom