Frame Top

อาการ : ก้อนใต้ชายโครงขวา

ตับโต ภาวะตับโต (Hepatomegaly)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
ดกับกระเพาะอาหาร เมื่อมีตับโตจึงมักมีอาการเจ็บ แน่น อึดอัดท้อง หายใจไม่สะดวก/หายใจลำบาก และจากการที่ตับเป็นอวัยวะสร้างน้ำดี เมื่อมีตับโต/โรคตับจึงส่งผลให้น้ำดีท้นเข้าในกระแสเลือดส่งผลให้เกิดภาวะดีซ่าน

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน NBP sanook25222
Frame Bottom