Frame Top

อาการ : ก้อนเนื้อ

หูด (Warts)
โดย แพทย์หญิง สลิล ศิริอุดมภาส
women) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} โรคหูดคืออะไร? มีสาเหตุจากอะไร? มีปัจจัยเสี่ยงไหม? หูด หรือเรียกทับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า วอร์ท (Warts) คือ โรคติดเชื้อของผ
มะเร็งคาโปซิซาร์โคมา (Kaposi's sarcoma)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
ี้เป็นคนแรกคือ นพ. คาโปซิ เป็นโรคพบบ่อยมากในผู้ป่วยเอดส์ เป็นมะเร็งของเนื้อเยื่อมีเซ็นคัยมาล (Mesenchymal) ซึ่งเป็นเนื้อเยื่อตัวอ่อนที่จะเจริญเปลี่ยนเป็นเซลล์เนื้อเยื่อได้หลายชนิดเช่น หลอดเลือดและหลอด
มะเร็ง (Cancer)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
ได้อย่างไร? บรรณานุกรม {% endblock toc %} {% block related %} เนื้องอก (Tumor) เอชไอวี: โรคติดเชื้อเอชไอวี (HIV: HIV infection) โรคติดเชื้อเอชไพโลไร (H.pylori infection) เอดส์ (AIDS) เช
โรคผิวหนัง (Skin disorder)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
เร็งผิวหนังเมลาโนมา {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ ผิวหนัง (Skin) เป็นเนื้อเยื่อชั้นนอกสุดที่ห่อหุ้มทุกส่วนของร่างกาย แบ่งออกเป็น 2 ชั้น ชั้นนอกเรียกว่า
ก้อน ก้อนเนื้อ (Lump)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
โดยเกิดได้จากหลายสาเหตุเช่น เนื้องอก โรคมะเร็ง ก้อนเนื้ออักเสบ (เช่น ฝี ) ถุงน้ำ (ซีส/Cyst) ต่อมน้ำเหลือง ปุ่มกระดูกที่พบเป็นปกติในคนผอม หรือก้อนเลือดจากมีเลือดออก (ก้อนเลือดขัง/Haematoma) ก้อน
มะเร็งในเด็ก (Pediatric cancer)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
อายุต่ำกว่า 15 ปี เป็นโรคมีอัตราเกิดน้อยกว่าในผู้ใหญ่มาก คิดเป็นประมาณ 1ใน 10 ของโรคมะเร็งในผู้ใหญ่ และเกือบทั้งหมด เป็นมะเร็งชนิดแตกต่างจากผู้ใหญ่ ในผู้ใหญ่ มักจัดแบ่งชนิดของโรคมะเร็งตามอวัยวะ (แบ่
มะเร็งกระดูก (Bone cancer)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
น และวัยหนุ่มสาว ช่วงอายุประมาณ 10-20 ปี แต่อาจพบในช่วงอายุอื่นๆได้บ้างทั้งในเด็กเล็กจนถึงในผู้สูงอายุ ซึ่งโรคมะเร็งกระดูกพบได้เพียงประมาณ 6% ของโรคมะเร็งในเด็กทั้งหมด ในสหรัฐอเมริกาพบผู้ป่วยใหม่โรคนี
ตาปลา (Corns)
โดย แพทย์หญิง สลิล ศิริอุดมภาส
การหนาตัวและนูนขึ้นมาเป็นตุ่ม เล็กๆและมักมีอาการเจ็บ พบบ่อยบริเวณมือและเท้า โรคนี้เกิดจากมีการเสียดสีเรื้อรังของผิวหนังจึงไม่ใช่โรคติดต่อ ซึ่งแตกต่างจากโรคหูด หากตาปลาชนิดมีจุดที่กดแข็งอยู่ตรงกลางตุ่ม
ไส้เลื่อน (Hernia)
โดย แพทย์หญิง สลิล ศิริอุดมภาส
วัยวะภายใน (บางส่วน) เกิดการเคลื่อนตัวออกจากตำแหน่งที่อยู่เดิม ผ่านรูหรือดันตัวผ่านบริเวณกล้ามเนื้อหรือพังผืดที่เกิดความหย่อนยานสูญเสียความแข็งแรง ไปอยู่ยังอีกตำแหน่งหนึ่งและมักปรากฏเป็นก้อนตุงออกมา โ
มะเร็งอวัยวะเพศชาย (Penile cancer)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
natomy and physiology of male reproductive organ) ยาเคมีบำบัด (Cancer chemotherapy) รังสีรักษา ฉายรังสี ใส่แร่ (Radiation therapy) ยารักษาแบบจำเพาะต่อเซลล์มะเร็ง ยารักษาตรงเป้า (Targeted Cell Th

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Wptongz
Frame Bottom