Frame Top

อาการ : การแพ้รุนแรง

อะดรีนาลีน (Adrenaline)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
ล้มเหลว ภาวะหัวใจวาย (Heart failure) โรคหืด (Asthma) โรคภูมิแพ้ (Allergy) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ อะดรีนาลีน (Adrenaline) หรือเรียกอีกชื่อว่า อิ

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom