Frame Top

อาการ : กล้ามเนื้ออ่อนแรง

กล้ามเนื้ออ่อนแรง (Muscle weakness)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
) โรคของกระดูกและข้อ (เช่น โรคคาร์ปาล/Carpal tunnel syndrome) โรคออโตอิมมูน การได้รับสารพิษบางชนิด (เช่น สารโบทอก/Botulism หรือพิษจากโลหะหนักบางชนิด เช่น ตะกั่ว) ร่างกายขาดสมดุลของเกลือแร่
โรคติดเชื้อไวรัสเวสต์ไนล์ (West Nile virus infection)
โดย แพทย์หญิง สลิล ศิริอุดมภาส
วนใหญ่ไม่แสดงอาการ มีเพียงส่วนน้อยที่จะปรากฏอาการรุนแรง คือ มีอาการของเยื่อหุ้มสมองอักเสบ หรือของสมองอักเสบ ปัจจุบัน ยังไม่มียาสำหรับรักษาโดยเฉพาะ และไม่มีวัคซีนสำหรับป้องกัน ดังนั้นการป้องกันที่ทำได้
โรคกล้ามเนื้อ โรคระบบกล้ามเนื้อ (Muscle disease)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
ิดหนึ่งของเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน กล้ามเนื้อแบ่งได้เป็น 3 ชนิด คือ กล้ามเนื้อลาย (Striated muscle หรือ Skeletal muscle) หรืออีกชื่อ คือกล้ามเนื้อที่ทำงานอยู่ในการควบคุมของสมอง (Voluntary muscle) กล้
โรครากประสาทคอ (Cervical radiculopathy)
โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ กิตติ จิระรัตนโพธิ์ชัย
ดลงหรือหายไป อาจมีการรับความรู้สึกสัมผัสเพี้ยน (Paresthesia) จากการที่เลือดไปเลี้ยงรากประสาทลดลง อาการปวดที่เกิดจากการระคายเคืองหรือความผิดปกติของรากประสาทส่วนคอ มีลักษณะปวดคอร้าวไปตามสะบัก ไหล่ ต้น
อาการทางระบบประสาทเหตุไทรอยด์ (Neurological Symptoms in Thyroid Disorders)
โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
ผมงงครับ ทำไมโรคไทรอยด์ถึงทำให้ผมมีอาการแขน ขาอ่อนแรงได้” จริงแล้วโรคไทรอยด์ส่งผลให้มีอาการผิดปกติทางระบบประสาทได้หลายอาการ ลองศึก ษารายละเอียดจากบทความนี้ครับ แล้วท่านจะเข้าใจ และสามารถดูแลเบื้องต
สาเหตุการอ่อนแรงที่พบบ่อย (Common Causes of Motor Weakness)
โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้น สาเหตุพบบ่อยของการอ่อนแรงมีอะไรบ้าง? สาเหตุที่พบบ่อยของอาการอ่อนแรง คือ โรคหลอดเลือดสมอง หรือโรคอัมพาต (Stroke หรือ Cerebrovascular disease) โรคไขสันหลังอักเสบ (Mye
การตรวจคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ การตรวจอีเอ็มจี (Electromyography: EMG)
โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
ูลจากประวัติการเจ็บป่วย อาการ ผู้ป่วย ผลการตรวจร่างกาย และบางกรณีต้องตรวจเพิ่มเติม/การสืบค้นทางห้องปฏิบัติการ (การตรวจทางห้องปฏิบัติการ) และการตรวจเพิ่มเติมที่เราคุ้นเคยอีกอย่าง คือ การตรวจรอยโรคด้วย
ไขสันหลังอักเสบ (Myelitis)
โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
ระดูกสันหลัง) หรือกระดูกสันหลังเสื่อมกดทับไขสันหลัง แล้วโรคไขสันหลังอักเสบเป็นอย่างไร มีอาการอย่างไร รักษาหายหรือไม่ บทความนี้จะช่วยให้เข้าใจได้ครับ โรคไขสันหลังอักเสบคืออะไร? โรคไขสันหลัง
ผลข้างเคียงของยาเคมีบำบัดต่อระบบประสาท (Chemotherapy effects on central nervous system)
โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
{% endblock toc %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ ยาเคมีบำบัด (Chemotherapy) คือ ยา สารเคมีที่ใช้รักษาโรคมะเร็งชนิดต่างๆ ส่งผลให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งหายจากโรคก็มาก แต่ก็เช่นเดียว
ภาวะเครียดจากการเมือง (Political Stress Syndrome : PSS)
โดย นพ.ทรงภูมิ เบญญากร
สิบปีหลังน่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้คนไทยเกิดความทุกข์/ความเครียด จนไม่กล้าเปิดประเด็นเรื่องนี้ในการสนทนา เพราะไม่รู้ว่าใครอยู่สีไหนกันแน่ ซึ่งจากการสำรวจพบว่า อุบัติการณ์ 1 ใน 4 ของประชากรไทย กำลังประ

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 15 คน sirikul mykilly pusit.35 Pakkawadee.Yok janelovesea_ phophison matan.only pitchayaaa chittra.chaitongrat chutiphon3ank kornce.knowles.7 tanatouch ruw_2010 laonbanmai13931 park.minwoo.547
Frame Bottom