Frame Top

อาการ : กล้ามเนื้ออ่อนแรง

กล้ามเนื้ออ่อนแรง (Muscle weakness)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
งหลากหลายอวัยวะที่พบได้บ่อยเช่น สมอง (เช่น โรคหลอดเลือดสมอง โรคเนื้องอกและมะเร็งสมอง) ไขสันหลัง (เช่น ไขสันหลังอักเสบ หรือมีอุบัติเหตุต่อไขสันหลัง ) เส้นประสาท (เช่น เส้นประสาทอักเสบ/โรคเ
โรคติดเชื้อไวรัสเวสต์ไนล์ (West Nile virus infection)
โดย แพทย์หญิง สลิล ศิริอุดมภาส
วนใหญ่ไม่แสดงอาการ มีเพียงส่วนน้อยที่จะปรากฏอาการรุนแรง คือ มีอาการของเยื่อหุ้มสมองอักเสบ หรือของสมองอักเสบ ปัจจุบัน ยังไม่มียาสำหรับรักษาโดยเฉพาะ และไม่มีวัคซีนสำหรับป้องกัน ดังนั้นการป้องกันที่ทำได้
โรคกล้ามเนื้อ โรคระบบกล้ามเนื้อ (Muscle disease)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
ิดหนึ่งของเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน กล้ามเนื้อแบ่งได้เป็น 3 ชนิด คือ กล้ามเนื้อลาย (Striated muscle หรือ Skeletal muscle) หรืออีกชื่อ คือกล้ามเนื้อที่ทำงานอยู่ในการควบคุมของสมอง (Voluntary muscle) กล้
โรครากประสาทคอ (Cervical radiculopathy)
โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ กิตติ จิระรัตนโพธิ์ชัย
ดลงหรือหายไป อาจมีการรับความรู้สึกสัมผัสเพี้ยน (Paresthesia) จากการที่เลือดไปเลี้ยงรากประสาทลดลง อาการปวดที่เกิดจากการระคายเคืองหรือความผิดปกติของรากประสาทส่วนคอ มีลักษณะปวดคอร้าวไปตามสะบัก ไหล่ ต้น
อาการทางระบบประสาทเหตุไทรอยด์ (Neurological Symptoms in Thyroid Disorders)
โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
ผมงงครับ ทำไมโรคไทรอยด์ถึงทำให้ผมมีอาการแขน ขาอ่อนแรงได้” จริงแล้วโรคไทรอยด์ส่งผลให้มีอาการผิดปกติทางระบบประสาทได้หลายอาการ ลองศึก ษารายละเอียดจากบทความนี้ครับ แล้วท่านจะเข้าใจ และสามารถดูแลเบื้องต
สาเหตุการอ่อนแรงที่พบบ่อย (Common Causes of Motor Weakness)
โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้น สาเหตุพบบ่อยของการอ่อนแรงมีอะไรบ้าง? สาเหตุที่พบบ่อยของอาการอ่อนแรง คือ โรคหลอดเลือดสมอง หรือโรคอัมพาต (Stroke หรือ Cerebrovascular disease) โรคไขสันหลังอักเสบ (Mye
การตรวจคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ การตรวจอีเอ็มจี (Electromyography: EMG)
โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
ูลจากประวัติการเจ็บป่วย อาการ ผู้ป่วย ผลการตรวจร่างกาย และบางกรณีต้องตรวจเพิ่มเติม/การสืบค้นทางห้องปฏิบัติการ (การตรวจทางห้องปฏิบัติการ) และการตรวจเพิ่มเติมที่เราคุ้นเคยอีกอย่าง คือ การตรวจรอยโรคด้วย
ไขสันหลังอักเสบ (Myelitis)
โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
ระดูกสันหลัง) หรือกระดูกสันหลังเสื่อมกดทับไขสันหลัง แล้วโรคไขสันหลังอักเสบเป็นอย่างไร มีอาการอย่างไร รักษาหายหรือไม่ บทความนี้จะช่วยให้เข้าใจได้ครับ โรคไขสันหลังอักเสบคืออะไร? โรคไขสันหลัง
ผลข้างเคียงของยาเคมีบำบัดต่อระบบประสาท (Chemotherapy effects on central nervous system)
โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
{% endblock toc %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ ยาเคมีบำบัด (Chemotherapy) คือ ยา สารเคมีที่ใช้รักษาโรคมะเร็งชนิดต่างๆ ส่งผลให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งหายจากโรคก็มาก แต่ก็เช่นเดียว
ภาวะเครียดจากการเมือง (Political Stress Syndrome : PSS)
โดย นพ.ทรงภูมิ เบญญากร
สิบปีหลังน่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้คนไทยเกิดความทุกข์/ความเครียด จนไม่กล้าเปิดประเด็นเรื่องนี้ในการสนทนา เพราะไม่รู้ว่าใครอยู่สีไหนกันแน่ ซึ่งจากการสำรวจพบว่า อุบัติการณ์ 1 ใน 4 ของประชากรไทย กำลังประ

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom