Frame Top
แพ็คเกจสุขภาพ
โรงพยาบาล แพ็คเกจ ประเภท เพศ/อายุ ราคา วันที่  
โรงพยาบาลเวชธานี วัคซีนป้องกัน ไวรัสโรต้า ตัวร้ายสำหรับลูกคุณ: แพคเกจวัคซีนโรต้า 3 โดส วัคซีน ทุกเพศ/
ทุกวัย
2,800 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก วัคซีน Cervarix 3 เข็ม วัคซีน หญิง/
ทุกวัย
6,800 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก วัคซีน Gardasil 3 เข็ม วัคซีน หญิง/
ทุกวัย
7,500 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 1 เข็ม วัคซีน ทุกเพศ/
9 - 15 ปี
490 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2 เข็ม วัคซีน ทุกเพศ/
ไม่เกิน 9 ปี
930 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ สำหรับผู้ใหญ่ วัคซีน ทุกเพศ/
ทุกวัย
900 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลเวชธานี วัคซีนป้องกันไอพีดีสำหรับลูกน้อย: วัคซีนไอพีดี แพคเกจ A วัคซีน ทุกเพศ/
2 - 6 เดือน
7,800 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลเวชธานี วัคซีนป้องกันไอพีดีสำหรับลูกน้อย: วัคซีนไอพีดี แพคเกจ A วัคซีน ทุกเพศ/
7 - 12 เดือน
5,990 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลเวชธานี วัคซีนป้องกันไอพีดีสำหรับลูกน้อย: วัคซีนไอพีดี แพคเกจ B วัคซีน ทุกเพศ/
2 - 6 เดือน
9,990 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลเวชธานี วัคซีนป้องกันไอพีดีสำหรับลูกน้อย: วัคซีนไอพีดี แพคเกจ B วัคซีน ทุกเพศ/
7 - 12 เดือน
7,990 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลพระราม 2 วัคซีนรวม Hib วัคซีน ทุกเพศ/
2 - 6 เดือน
ไม่ระบุ
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน วัคซีนลูกน้อยแบบเหมาจ่าย 1 ปี 3เดือน ถึง 2 ปี Kiddy A วัคซีน ทุกเพศ/
15 - 24 เดือน
3,250 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน วัคซีนลูกน้อยแบบเหมาจ่าย 1 ปี 3เดือน ถึง 2 ปี Kiddy B วัคซีน ทุกเพศ/
15 - 24 เดือน
4,970 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน วัคซีนลูกน้อยแบบเหมาจ่าย 1 เดือน ถึง 1 ปี 1เดือน Package 1 วัคซีน ทุกเพศ/
1 - 13 เดือน
5,800 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน วัคซีนลูกน้อยแบบเหมาจ่าย 1 เดือน ถึง 1 ปี 1เดือน Package 2 วัคซีน ทุกเพศ/
2 - 13 เดือน
5,500 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน วัคซีนลูกน้อยแบบเหมาจ่าย 1 เดือน ถึง 1 ปี 1เดือน Package 3 วัคซีน ทุกเพศ/
4 - 13 เดือน
4,200 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน วัคซีนลูกน้อยแบบเหมาจ่าย 1 เดือน ถึง 1 ปี 1เดือน Package 4 วัคซีน ทุกเพศ/
6 - 13 เดือน
2,900 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลวิภาราม วัคซีนเหมาจ่าย 1-2 ขวบ: โปรแกรม 2A วัคซีน ทุกเพศ/
13 - 24 เดือน
5,400 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลวิภาราม วัคซีนเหมาจ่าย 1-2 ขวบ: โปรแกรม 2B วัคซีน ทุกเพศ/
13 - 24 เดือน
6,900 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลวิภาราม วัคซีนเหมาจ่าย 1-2 ขวบ: โปรแกรม 2C วัคซีน ทุกเพศ/
13 - 24 เดือน
8,500 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลวิภาราม วัคซีนเหมาจ่ายขวบปีแรก: โปรแกรม A (เมื่อคลอดที่รพ.วิภาราม) วัคซีน ทุกเพศ/
1 - 12 เดือน
4,800 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลวิภาราม วัคซีนเหมาจ่ายขวบปีแรก: โปรแกรม A (เมื่อคลอดที่รพ.อื่น) วัคซีน ทุกเพศ/
1 - 12 เดือน
5,100 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลวิภาราม วัคซีนเหมาจ่ายขวบปีแรก: โปรแกรม B (เมื่อคลอดที่รพ.วิภาราม) วัคซีน ทุกเพศ/
1 - 12 เดือน
7,200 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลวิภาราม วัคซีนเหมาจ่ายขวบปีแรก: โปรแกรม B (เมื่อคลอดที่รพ.อื่น) วัคซีน ทุกเพศ/
1 - 12 เดือน
7,800 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลวิภาราม วัคซีนเหมาจ่ายขวบปีแรก: โปรแกรม C (เมื่อคลอดที่รพ.วิภาราม) วัคซีน ทุกเพศ/
1 - 12 เดือน
8,600 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลวิภาราม วัคซีนเหมาจ่ายขวบปีแรก: โปรแกรม C (เมื่อคลอดที่รพ.อื่น) วัคซีน ทุกเพศ/
1 - 12 เดือน
8,800 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลวิภาราม วัคซีนเหมาจ่ายขวบปีแรก: โปรแกรม D1 (เมื่อคลอดที่รพ.วิภาราม) วัคซีน ทุกเพศ/
1 - 12 เดือน
18,200 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลวิภาราม วัคซีนเหมาจ่ายขวบปีแรก: โปรแกรม D1 (เมื่อคลอดที่รพ.อื่น) วัคซีน ทุกเพศ/
1 - 12 เดือน
18,600 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลวิภาราม วัคซีนเหมาจ่ายขวบปีแรก: โปรแกรม D2 (เมื่อคลอดที่รพ.วิภาราม) วัคซีน ทุกเพศ/
1 - 12 เดือน
15,600 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลวิภาราม วัคซีนเหมาจ่ายขวบปีแรก: โปรแกรม D2 (เมื่อคลอดที่รพ.อื่น) วัคซีน ทุกเพศ/
1 - 12 เดือน
16,000 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลวิภาราม วัคซีนเหมาจ่ายขวบปีแรก: โปรแกรม E1 (เมื่อคลอดที่รพ.วิภาราม) วัคซีน ทุกเพศ/
1 - 12 เดือน
19,400 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลวิภาราม วัคซีนเหมาจ่ายขวบปีแรก: โปรแกรม E1 (เมื่อคลอดที่รพ.อื่น) วัคซีน ทุกเพศ/
1 - 12 เดือน
19,800 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลวิภาราม วัคซีนเหมาจ่ายขวบปีแรก: โปรแกรม E2 (เมื่อคลอดที่รพ.วิภาราม) วัคซีน ทุกเพศ/
1 - 12 เดือน
17,400 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลวิภาราม วัคซีนเหมาจ่ายขวบปีแรก: โปรแกรม E2 (เมื่อคลอดที่รพ.อื่น) วัคซีน ทุกเพศ/
1 - 12 เดือน
17,800 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลพญาไท 2 วัคซีนโรต้า (2เข็ม) วัคซีน ทุกเพศ/
ทุกวัย
2,300 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลพญาไท 2 วัคซีนโรต้า (3เข็ม) วัคซีน ทุกเพศ/
ทุกวัย
2,650 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลพญาไท 3 ศูนย์ทันตกรรมพญาไท 3 มอบสิทธิพิเศษในการทำรากเทียม ทันตกรรม (ช่องปาก ฟัน) ทุกเพศ/
ทุกวัย
60,000 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลหัวเฉียว สปา คุณแม่สวยใส ด้วยสมุนไพรไทยจีนหลังคลอด ฝังเข็ม นวด หญิง/
ทุกวัย
4,500 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลมหาชัย 2 ส่องกล้องกระเพาะอาหาร ( Gastroscopy) โรคทางเดินอาหาร ลำไส้ ตับ ทุกเพศ/
ทุกวัย
6,500 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลมหาชัย 2 ส่องกล้องลำไส้ใหญ่ ( Colonoscopy) โรคทางเดินอาหาร ลำไส้ ตับ ทุกเพศ/
ทุกวัย
9,500 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลมหาชัย 2 ส่องกล้องลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย ( Sigmoidoscopy) โรคทางเดินอาหาร ลำไส้ ตับ ทุกเพศ/
ทุกวัย
7,500 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลหัวเฉียว หน้าใสด้วยไอออนโต IONTOPHORESIS: คอร์สใบหน้า (6 ครั้ง) ศัลยกรรมความงาม หญิง/
ทุกวัย
1,500 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลหัวเฉียว หน้าใสด้วยไอออนโต IONTOPHORESIS: ใบหน้า ศัลยกรรมความงาม หญิง/
ทุกวัย
300 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ อบสมุนไพรในตู้อบ ฝังเข็ม นวด ทุกเพศ/
ทุกวัย
200 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค อัลตราซาวนด์ 4 มิติ สูตินรีเวช หญิง/
ทุกวัย
4,000 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลพญาไท 3 อิกซี่ ตั้งครรภ์ คุมกำเนิด ดูแลทารกแรกคลอด หญิง/
ทุกวัย
78,500 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลพญาไท 3 อิกซี่-บลาสสโตซิสท์ ตั้งครรภ์ คุมกำเนิด ดูแลทารกแรกคลอด หญิง/
ทุกวัย
88,000 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลเวชธานี เจาะหูด้วยเครื่อง Studex Misc ทุกเพศ/
ทุกวัย
ไม่ระบุ
โรงพยาบาลพญาไท 3 เด็กหลอดแก้ว ตั้งครรภ์ คุมกำเนิด ดูแลทารกแรกคลอด หญิง/
ทุกวัย
47,500 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลพระราม 2 เปลี่ยนข้อเข่าเทียม case uc กระดูก ข้อ กล้ามเนื้อ เอ็น ทุกเพศ/
ทุกวัย
10,000 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลเทพธารินทร์ เมื่อตรวจควบคู่กับโปรแกรมตรวจสุขภาพอื่นๆ Misc ทุกเพศ/
ทุกวัย
500 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลศิครินทร์ เสริมคาง ศัลยกรรมความงาม ทุกเพศ/
ทุกวัย
15,000 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลศิครินทร์ เสริมจมูก ศัลยกรรมความงาม ทุกเพศ/
ทุกวัย
8,500 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลศิครินทร์ เสริมเต้านม รวม Prosthesis ศัลยกรรมความงาม ทุกเพศ/
ทุกวัย
60,000 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลหัวเฉียว เส้นเลือดขอด ศัลยกรรมความงาม หญิง/
ทุกวัย
1,500 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลพระราม 2 เหมาคลอดปกติ ตั้งครรภ์ คุมกำเนิด ดูแลทารกแรกคลอด หญิง/
ทุกวัย
11,400 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลพระราม 2 เหมาคลอดผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง ตั้งครรภ์ คุมกำเนิด ดูแลทารกแรกคลอด หญิง/
ทุกวัย
25,000 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลพระราม 2 เอกซเรย์ปอด ( chest X-Ray ) ตรวจสุขภาพทั่วไป ทุกเพศ/
ทุกวัย
180 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล พหลโยธิน แพคเกจ Advance IPL : IPL Skin Remove ต้นขา ศัลยกรรมความงาม ทุกเพศ/
ทุกวัย
33,900 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล พหลโยธิน แพคเกจ Advance IPL : IPL Skin Remove รักแร้ ศัลยกรรมความงาม ทุกเพศ/
ทุกวัย
13,900 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล พหลโยธิน แพคเกจ Advance IPL : IPL Skin Remove หนวด ศัลยกรรมความงาม ทุกเพศ/
ทุกวัย
6,000 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล พหลโยธิน แพคเกจ Advance IPL : IPL Skin Remove หนวด+เครา ศัลยกรรมความงาม ทุกเพศ/
ทุกวัย
16,000 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล พหลโยธิน แพคเกจ Advance IPL : IPL Skin Remove หน้าแข้ง ศัลยกรรมความงาม ทุกเพศ/
ทุกวัย
39,900 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล พหลโยธิน แพคเกจ Advance IPL : IPL Skin Remove หลัง ศัลยกรรมความงาม ทุกเพศ/
ทุกวัย
39,900 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล พหลโยธิน แพคเกจ Advance IPL : IPL Skin Remove เครา ศัลยกรรมความงาม ทุกเพศ/
ทุกวัย
10,000 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล พหลโยธิน แพคเกจ Advance IPL : IPL Skin Remove แขน ศัลยกรรมความงาม ทุกเพศ/
ทุกวัย
27,900 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล พหลโยธิน แพคเกจ Advance IPL : การกรอหน้าด้วยเกร็ดอัญมณี ศัลยกรรมความงาม ทุกเพศ/
ทุกวัย
5,000 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล พหลโยธิน แพคเกจ Advance IPL : การปรับฟื้นฟูสภาพผิว ศัลยกรรมความงาม ทุกเพศ/
ทุกวัย
16,900 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล พหลโยธิน แพคเกจ Advance IPL : ฟิลเลอร์ 1cc Perlane ศัลยกรรมความงาม ทุกเพศ/
ทุกวัย
17,000 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล พหลโยธิน แพคเกจ Advance IPL : ฟิลเลอร์ 1cc Restylane ศัลยกรรมความงาม ทุกเพศ/
ทุกวัย
16,000 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล พหลโยธิน แพคเกจ Advance IPL : ยกกระชับผิวหน้า ริ้วรอยเหี่ยวย่น ศัลยกรรมความงาม ทุกเพศ/
ทุกวัย
19,900 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล พหลโยธิน แพคเกจ Advance IPL : รอยแดง เส้นเลือดฝอยที่ผิดปกติ ศัลยกรรมความงาม ทุกเพศ/
ทุกวัย
16,900 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล พหลโยธิน แพคเกจ Advance IPL : สิวอักเสบ สิวหัวหนอง ศัลยกรรมความงาม ทุกเพศ/
ทุกวัย
16,900 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล พหลโยธิน แพคเกจ Advance IPL : ไอออนโต ศัลยกรรมความงาม ทุกเพศ/
ทุกวัย
2,550 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลพระรามเก้า แพคเกจคลอด"มั่นใจ" ในราคาเหมาจ่าย: คลอดปกติ ระยะเวลาพักฟื้น 3 วัน ตั้งครรภ์ คุมกำเนิด ดูแลทารกแรกคลอด หญิง/
ทุกวัย
39,000 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลพระรามเก้า แพคเกจคลอด"มั่นใจ" ในราคาเหมาจ่าย: ผ่าตัดคลอดระดับ GOLD ระยะเวลาพักฟื้น 4 วัน ตั้งครรภ์ คุมกำเนิด ดูแลทารกแรกคลอด หญิง/
ทุกวัย
59,000 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลพระรามเก้า แพคเกจคลอด"มั่นใจ" ในราคาเหมาจ่าย: ผ่าตัดคลอดระดับ PLATINUM ระยะเวลาพักฟื้น 4 วัน ตั้งครรภ์ คุมกำเนิด ดูแลทารกแรกคลอด หญิง/
ทุกวัย
72,000 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลเวชธานี แพคเกจคลอดบุตร (เหมาจ่ายคนไทย): คลอดธรรมชาติ ตั้งครรภ์ คุมกำเนิด ดูแลทารกแรกคลอด หญิง/
ทุกวัย
36,900 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลเวชธานี แพคเกจคลอดบุตร (เหมาจ่ายคนไทย): คลอดธรรมชาติเปลี่ยนเป็นผ่าตัดคลอด ตั้งครรภ์ คุมกำเนิด ดูแลทารกแรกคลอด หญิง/
ทุกวัย
52,900 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลเวชธานี แพคเกจคลอดบุตร (เหมาจ่ายคนไทย): คลอดธรรมชาติและตรวจอัลตร้าซาวน์ 4 D ตั้งครรภ์ คุมกำเนิด ดูแลทารกแรกคลอด หญิง/
ทุกวัย
40,500 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลเวชธานี แพคเกจคลอดบุตร (เหมาจ่ายคนไทย): ผ่าตัดคลอด ตั้งครรภ์ คุมกำเนิด ดูแลทารกแรกคลอด หญิง/
ทุกวัย
49,900 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลเวชธานี แพคเกจคลอดบุตร (เหมาจ่ายคนไทย): ผ่าตัดคลอด + U/S 4D ตั้งครรภ์ คุมกำเนิด ดูแลทารกแรกคลอด หญิง/
ทุกวัย
53,500 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลเวชธานี แพคเกจคลอดบุตร (เหมาจ่ายคนไทย): ผ่าตัดคลอด + ทำหมัน ตั้งครรภ์ คุมกำเนิด ดูแลทารกแรกคลอด หญิง/
ทุกวัย
54,900 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัล แพคเกจคลอดเหมาจ่าย : คลอดปกติ (5 เตียง) ตั้งครรภ์ คุมกำเนิด ดูแลทารกแรกคลอด หญิง/
ทุกวัย
20,000 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัล แพคเกจคลอดเหมาจ่าย : คลอดปกติ (ห้องคู่) ตั้งครรภ์ คุมกำเนิด ดูแลทารกแรกคลอด หญิง/
ทุกวัย
21,500 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัล แพคเกจคลอดเหมาจ่าย : คลอดปกติ (ห้องเดี่ยว) ตั้งครรภ์ คุมกำเนิด ดูแลทารกแรกคลอด หญิง/
ทุกวัย
23,000 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัล แพคเกจคลอดเหมาจ่าย : ผ่าตัดคลอด (5 เตียง) ตั้งครรภ์ คุมกำเนิด ดูแลทารกแรกคลอด หญิง/
ทุกวัย
31,500 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัล แพคเกจคลอดเหมาจ่าย : ผ่าตัดคลอด (ห้องคู่) ตั้งครรภ์ คุมกำเนิด ดูแลทารกแรกคลอด หญิง/
ทุกวัย
34,500 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัล แพคเกจคลอดเหมาจ่าย : ผ่าตัดคลอด (ห้องเดี่ยว) ตั้งครรภ์ คุมกำเนิด ดูแลทารกแรกคลอด หญิง/
ทุกวัย
37,000 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัล แพคเกจคลอดเหมาจ่าย : ใช้เครื่องช่วยคลอด (5 เตียง) ตั้งครรภ์ คุมกำเนิด ดูแลทารกแรกคลอด หญิง/
ทุกวัย
23,500 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัล แพคเกจคลอดเหมาจ่าย : ใช้เครื่องช่วยคลอด (ห้องคู่) ตั้งครรภ์ คุมกำเนิด ดูแลทารกแรกคลอด หญิง/
ทุกวัย
25,000 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัล แพคเกจคลอดเหมาจ่าย : ใช้เครื่องช่วยคลอด (ห้องเดี่ยว) ตั้งครรภ์ คุมกำเนิด ดูแลทารกแรกคลอด หญิง/
ทุกวัย
26,500 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลบี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ แพคเกจคลอดเหมาจ่าย: คลอดปกติ (Deluxe Plus) ตั้งครรภ์ คุมกำเนิด ดูแลทารกแรกคลอด หญิง/
ทุกวัย
28,900 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลบี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ แพคเกจคลอดเหมาจ่าย: คลอดปกติ (Deluxe Suit) ตั้งครรภ์ คุมกำเนิด ดูแลทารกแรกคลอด หญิง/
ทุกวัย
32,500 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลบี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ แพคเกจคลอดเหมาจ่าย: คลอดปกติ (Deluxe) ตั้งครรภ์ คุมกำเนิด ดูแลทารกแรกคลอด หญิง/
ทุกวัย
25,400 ไม่ระบุ
แพคเกจคลอดเหมาจ่าย: คลอดปกติ (DELUXE) ตั้งครรภ์ คุมกำเนิด ดูแลทารกแรกคลอด หญิง/
ทุกวัย
1,400 ไม่ระบุ
แพคเกจคลอดเหมาจ่าย: คลอดปกติ (VIP) ตั้งครรภ์ คุมกำเนิด ดูแลทารกแรกคลอด หญิง/
ทุกวัย
2,500 ไม่ระบุ
แพคเกจคลอดเหมาจ่าย: คลอดปกติ (ห้องพิเศษคู่) ตั้งครรภ์ คุมกำเนิด ดูแลทารกแรกคลอด หญิง/
ทุกวัย
25,000 ไม่ระบุ
แพคเกจคลอดเหมาจ่าย: คลอดปกติ (ห้องพิเศษเดี่ยว) ตั้งครรภ์ คุมกำเนิด ดูแลทารกแรกคลอด หญิง/
ทุกวัย
900 ไม่ระบุ
แพคเกจคลอดเหมาจ่าย: ผ่าคลอด (DELUXE) ตั้งครรภ์ คุมกำเนิด ดูแลทารกแรกคลอด หญิง/
ทุกวัย
1,400 ไม่ระบุ
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom