Frame Top
เว็บบอร์ด
“โรคเอ็มซีเอส” โรคของคนขี้แพ้ (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล จากส่วนหนึ่งของบทความโฆษณาขายหมอนและที่นอนเพื่อสุขภาพที่กล่าวว่า ลูกค้าท่านหนึ่งบินจากอเมริกามาซื้อสินค้าเราเพราะได้รับความทรมานจากโรคซึ่งคนไทยน่าจะยังไม่รู้จักดี ที่ชื่อว่าโรค...MCS (Multiple Chemical Sensitivity) หรือ EI (Environmental Illness) 1 ธันวาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุณค่าของ application ช่วยชีวิต โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า Application STROKE KKU นี้จะมีประโยชน์จริง ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ทีมคิดค้นนั้น คือสามารถช่วยชีวิตคนไทยที่เป็นโรคอัมพาตได้จริง สามารถเข้าถึงระบบบริการทางด่วนโรคหลอดเลือดสมองได้มากขึ้น มีการใช้ระบบรถพยาบาลฉุกเฉิน 1669 เป็นจำนวนมากขึ้น ส่งผลให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ที่มาของ application ช่วยชีวิตนี้ มีองค์ประกอบที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลย 1 ธันวาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จะสูง จะต่ำ ก็ไม่ดี (ตอนที่ 5 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ความดันโลหิตตกเมื่อยืนขึ้น (Orthostatic / postural hypotension) สามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น ภาวะขาดน้ำ การนอนนานเกินไป การตั้งครรภ์ โรคเบาหวาน โรคหัวใจ ประสาทผิดปกติ เป็นต้น ความดันชนิดนี้มักเกิดในผู้สูงอายุ ซึ่งร้อยละ 20 เกิดในคนที่มีอายุมากกว่า 65 ปี 30 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็งตอน: ปัจจัยเสี่ยงเกิดมะเร็งเต้านม(ตอน 2, ตอนจบ) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ ในตอนที่1 ของหัวข้อนี้ ได้เล่าให้ฟังถึง บทความจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และสมาคมโรคมะเร็ง สหรัฐอเมริกา ที่เขียนถึงปัจจัยเสี่ยงมะเร็งเต้านมที่มีการศึกษาทางการแพทย์ศึกษาแล้วว่าแน่ชัด ซึ่งมี 5 ปัจจัย คือ 30 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 33 : รหัสพันธุกรรม (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ เรื่องราวของสก๊อต เป็นความผิดเพี้ยน (Error) ในรหัสพันธุกรรม (Gene instruction) ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาผิดปรกติทางร่างกายและพฤติกรรม เขาได้รับสืบทอด (Inherited) ความผิดปรกติของพันธุกรรมที่เรียกว่า “กลุ่มอาการที่เป็นสาเหตุของปัญหาพัฒนาการ” (Fragile X syndrome) 29 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จะสูง จะต่ำ ก็ไม่ดี (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การปล่อยให้ความดันโลหิตสูงโดยไม่ทำการควบคุม อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ดังนี้ • ภาวะหัวใจวาย หรือโรคหลอดเลือดสมอง (Strokes) • หลอดเลือดโป่งพอง (Aneurysms) • หลอดเลือดที่ไตตีบ ทำให้อวัยวะทำงานไม่เต็มที่ 29 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร(โรงพยาบาล)ตอน: โภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยการล้างไตทางช่องท้อง Part.2 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร ดังที่กล่าวมาในบทความที่แล้ว ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาด้วย CAPD ทีมผู้ให้การรักษา จึงควรให้ความสำคัญในเรื่องโภชนาการของผู้ป่วย ควรมีการประเมินความต้องการพลังงานและสารอาหารที่ผู้ป่วยควรได้รับอย่างต่อเนื่อง 28 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จะสูง จะต่ำ ก็ไม่ดี (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สมาคมโรคหัวใจของสหรัฐอเมริกา (American Heart Association = AHA) ได้แบ่งค่าความดันโลหิตดังนี้ทั้งค่าตัวบนและตัวล่างเป็นค่าที่สำคัญ อย่างไรก็ดีหลังอายุ 60 ปีแล้ว เรามักจะให้ความสำคัญกับค่าตัวบนมากกว่า 28 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จะสูง จะต่ำ ก็ไม่เอา (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล คนเรามักเข้าใจผิดว่า ความดันโลหิตสูง (High blood pressure = HBP / hypertension) เกิดเมื่อมีภาวะตึงเครียด กระวนกระวาย ไฮเปอร์ (Hyperactive) แต่ความจริงแล้ว แม้คุณจะอยู่อย่างสงบ ผ่อนคลาย คุณก็ยังสามารถมีความดันโลหิตสูงได้อยู่ดี คุณอาจจะไม่รู้สึกถึงความผิดปกติ แต่ความดันโลหิตสูงสามารถทำลายหัวใจ สมอง ตา และไตได้อย่างถาวร 27 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อัมพาต 360 องศา: เบาหวานกับอัมพาต โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า โรคเบาหวานใครๆ ก็ไม่อยากเป็น เพราะกลัวว่าต้องควบคุมอาหาร ต้องอดของหวาน ต้องฉีดยา กลัวเป็นแผลไม่หาย กลัวถูกตัดขา แต่กลับไม่มีใครกลัวว่าจะเป็นอัมพาตหรือโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 26 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จะสูง จะต่ำ ก็ไม่เอา (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ทุกวันที่ 17 พฤษภาคมของทุกปี สมาพันธ์ความดันโลหิตสูงโลก ได้กำหนดให้เป็นวันความดันโลหิตสูงโลก เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวในการป้องกันโรคดังกล่าว 26 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา: ตอน ผ่าตัดกล้ามเนื้อตาเพื่ออะไร? โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต สาระน่ารู้จากหมอตา: ตอน ผ่าตัดกล้ามเนื้อตาเพื่ออะไร? 26 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 32: สาเหตุชราภาพทางชีววิทยา (3) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ เนื่องจากสัตว์ส่วนใหญ่ตายตั้งแต่อายุไม่มาก ผลกระทบต่อ จีน/ยีน (Gene) ในช่วงท้ายของชีวิต จึงไม่เป็นที่สังเกตเห็น และมีผลกระทบน้อยมากต่อความสำเร็จในการขยายพันธุ์ (Breeding success) หรือเป็นที่สังเกตเห็น ก็ต่อเมื่อเลยวัยขยายพันธุ์แล้ว 25 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ขูดมดลูก เรื่องเฉพาะของผู้หญิง (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สำหรับขั้นตอนการขูดมดลูกนั้น ส่วนใหญ่จะมีการวางยาสลบ (Anesthesia) โดย • คนไข้นอนบนเตียงที่มีขาหยั่ง (Stirrups) • แพทย์จะสอดอุปกรณ์เครื่องถ่าง (Speculum) เข้าไปในช่องคลอด เพื่อดูปากมดลูก • แพทย์จะขยายปากมดลูกอีกด้วยแท่งโลหะขนาดเล็กจนปากมดลูกเปิดพอสมควร 25 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุณค่าของclip แชร์เพื่อช่วยชีวิต โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา มีการกล่าวถึงคลิปไวรัลที่ห่วยที่สุด หรือคลิปแชร์เพื่อช่วยชีวิต Share to Save A Life ที่จัดทำโดย กลุ่มวิจัยโรคหลอดเลือดสมอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 24 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ขูดมดลูก เรื่องเฉพาะของผู้หญิง (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล “ขูดมดลูก” คำที่น่าหวาดเสียวของลูกผู้หญิง ทำไมต้องทำ ทำเมื่อไร ทำอย่างไร เรามาดูกัน มดลูก (Uterus / Womb) เป็นอวัยวะที่มีรูปร่างคล้ายลูกแพร์หรือลูกชมพู่ มีผนังเป็นกล้ามเนื้อเรียบหนา ตั้งอยู่ด้านหลังของกระเพาะปัสสาวะ (Bladder) และด้านหน้าของทวารหนัก (Rectum) มีหน้าที่ต่อระบบสืบพันธุ์ของผู้หญิง 24 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เดงกีฟีเวอร์ (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล บางครั้งที่มีอาการอย่างอ่อน อาจทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นโรคหวัดหรือติดเชื้อไวรัสอื่น เด็กเล็กและคนที่ไม่เคยติดเชื้อมาก่อนจะมีอาการเบากว่าเด็กโตและผู้ใหญ่ อาการหากรุนแรงขึ้นจะทำให้เลือดออกมาก ช็อก และเสียชีวิตได้ ซึ่งเรียกว่า กลุ่มอาการไข้เลือดออกเดงกีที่ช็อก (Dengue shock syndrome = DSS) 23 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็งตอน: ปัจจัยเสี่ยงเกิดมะเร็งเต้านม(ตอน1) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และสมาคมโรคมะเร็ง สหรัฐอเมริกา ได้รวบรวมปัจจัยเสี่ยงการเกิดมะเร็งเต้านมในผู้หญิง โดยทั้งหมดเป็นปัจจัยเสี่ยงที่มีการศึกษาทางการแพทย์สนับสนุนยืนยันแน่ชัด 23 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เดงกีฟีเวอร์ (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โรคไข้เลือดออก (Dengue fever / Breakbone fever) เป็นโรคที่มีไข้เฉียบพลัน เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี (Dengue viruses = DENV) ซึ่งมี 4 สายพันธุ์ คือ 1, 2, 3, และ 4 โดยมียุงที่มีเชื้อไวรัสเดงกีเป็นพาหะ เป็นไวรัสที่สัมพันธ์กับตัวที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคติดเชื้อไวรัสเวสต์ไนล์ (West Nile infection) และโรคไข้เหลือง (Yellow fever) 22 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 32 : รหัสพันธุกรรม (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ กรณีศึกษาที่ 2 ผู้เป็นแม่กล่าวถึงสก๊อต (Scott) ว่า “สมัยที่ยังเป็นทารกน้อย เขาขันร้อง (Coo) และยิ้มในเวลาที่เหมาะสม แล้วก็พูดอ้อแอ้ (Babble) ณ เวลาอันควร เขาดูเป็นปรกติดี” แต่เพราะเขาร้องอย่างไม่หยุด (Constantly) ทำให้เธอค่อนข้างกลัว (Scare) โดยเฉพาะเมื่อเขาเดินออกนอกบ้าน และร้องไห้โฮ (Burst into tears) และไม่มีใครสามารถปลอบประโลมเขาให้สงบลงได้ 22 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User สิ่งที่คนไทยต้องรู้กับการรักษาพยาบาล โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน มาเรียนรู้เรื่องแสงสีฟ้า (Blue light) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอนผลการให้รังสีรักษาล่าช้าในมะเร็งเต้านมระยะศุนย์ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
สึกแล้วสึกเลยนะ (ตอนที่ 5 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 5 คน baszaza001 kunkung hyypia19 mmkkjung Namm04
Frame Bottom