Frame Top
เว็บบอร์ด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 53 : ปฏิกิริยาสะท้อนกลับ (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ หากเราบังเอิญไปแตะถูกหลอดไฟร้อน มือเราจะกระตุก (Jerk) ออกห่างทันที โดยไม่ต้องมีจิตสำนึก (Conscious) หรือออกแรง (Effort) นี่เป็นตัวอย่างของปฏิกิริยาสะท้อนกลับ (Reflex) กล่าวคือเป็นการสนองตอบต่อสิ่งเร้า (Stimulus) ที่มิได้เกิดจากการเรียนรู้ (Unlearned) และมิได้จงใจ (Involuntary) 17 เมษายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปลูกไต ปลูกชีวิต (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แถลงข่าว “มอบชีวิตใหม่ให้กับผู้ป่วยโรคไต” ว่า รพ.จุฬาฯ ได้จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 16 เมษายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
กินอย่างไรเมื่อปลูกถ่ายไต ตอนที่ 3 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร การรับประทานอาหารควรเลือกที่เหมาะสม มีสารอาหารและพลังงานเพียงพอกับความต้องการของร่างกาย เพื่อให้ไตมีความสามารถในการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกาย เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการดูแลเนื้อไตไม่ให้ถูกทำลายมากขึ้นจนเข้าสู่ไตวายระยะสุดท้ายได้ 16 เมษายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลิ้นหัวใจ ทางเข้าออกของชีวิต (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล อย่างไรก็ดี อาการที่ปรากฏจะไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นโรคลิ้นหัวใจรุนแรงขนาดไหน เพราะบางคนอาจไม่แสดงอาการแต่เป็นโรคลิ้นหัวใจรุนแรงที่ต้องการการรักษา ในขณะที่บางคนอาจมีอาการแต่เป็นโรคลิ้นหัวใจเพียงเล็กน้อย ในการตรวจวินิจฉัยโรค แพทย์จะฟังเสียงหัวใจที่ผิดปกติ 15 เมษายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หมอ (รักษา) โรคประสาท ตอนที่ 32 มีลูกไม่เรียนเก่งบ้างก็ดี โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ผมไม่ได้เป็นคนพูดประโยคนี้เอง แต่เป็นประโยคที่พูดโดยคุณพ่อของหมอท่านหนึ่งที่ผมได้มีโอกาสไปดูแลท่าน เรื่องของเรื่องก็คือว่า ผมได้มีโอกาสไปตรวจรักษาคุณพ่อของหมอท่านหนึ่ง 15 เมษายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลิ้นหัวใจ ทางเข้าออกของชีวิต (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โรคลิ้นหัวใจแต่กำเนิด (Congenital valve disease) - เป็นความผิดปกติของลิ้นหัวใจที่เกิดมาพร้อมกับตัวคนไข้ตั้งแต่แรกเกิด ซึ่งมีหลายรูปแบบ เช่น ลิ้นหัวใจมีขนาดผิดปกติทำให้ไม่สามารถเปิดปิดได้เหมือนปกติ เนื้อเยื่อของลิ้นหัวใจไม่สมบูรณ์ มักเกิดกับลิ้นหัวใจห้องล่าง คือ ลิ้นหัวใจเอออร์ติคหรือลิ้นหัวใจพัลโมนิค 14 เมษายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลิ้นหัวใจ ทางเข้าออกของชีวิต (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล 1. ลิ้นหัวใจไตรคัสปิด (Tricuspid valve) กั้นระหว่างหัวใจห้องบนขวาและห้องล่างขวา เป็นลิ้นหัวใจที่มี 3 แฉก จะเปิดในจังหวะหัวใจคลายตัว ทำให้เลือดไหลจากหัวใจห้องบนขวาสู่ห้องล่างขวา 2. ลิ้นหัวใจไมตรัล (Mitral valve) กั้นระหว่างหัวใจห้องบนซ้ายและหัวใจห้องล่างซ้าย 13 เมษายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 52 : ประเภทของเชาว์ปัญญา (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ หากได้รับการร้องขอให้อธิบายเกี่ยวกับผลกระทบของเชาว์ปัญญา (Intelligence) ผู้คนส่วนมาก จะตัดสิน (Judge) “แบบเหมารวม” (Stereotyped) ว่า ผู้สูงอายุมีความรู้ [เพราะประสบการณ์] มากกว่า แต่อาจเชื่องช้าในการคิด โดยมีลักษณะเฉพาะ (Characteristics) ของการเพิ่มขึ้นในปัญญา (Wisdom) แต่ลดลงในการแสดงออกถึงปฏิภาณ (Wit) 13 เมษายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หมอ (รักษา) โรคประสาท ตอนที่ 31 เหตุผลที่คาดไม่ถึง โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า “สวัสดีครับ สบายดีหรือเปล่าช่วงนี้ มีอาการชักกี่ครั้งครับในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา” เป็นประโยคที่ผมสอบถามอาการของผู้ป่วยลมชักท่านหนึ่งที่รักษากันมานาน แต่ไม่สามารถควบคุมอาการชักได้ 12 เมษายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลิ้นหัวใจ ทางเข้าออกของชีวิต (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นพ.ธีรวุฒิ จันทรวรรณ ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช อธิบายว่า โรคลิ้นหัวใจ คือ โรคที่มีพยาธิสภาพเกิดขึ้นกับลิ้นหัวใจ ทำให้ลิ้นหัวใจทำงานผิดปกติ (ลิ้นหัวใจตีบ หรือ ลิ้นหัวใจรั่ว) ส่งผลให้การไหลเวียนของเลือดผิดปกติ การทำงานของหัวใจผิดปกติ เกิดภาวะหัวใจล้มเหลว และเสียชีวิตได้ 12 เมษายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จี้หัวใจสยบไหลตาย (ตอนที่ 3 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โรคใหลตายมักมีการถ่ายทอดทางพันธุกรรม หรืออาจเป็นผลจากการมีโครงสร้างหัวใจที่ผิดปกติ ความไม่สมดุลของสารเคมีที่ช่วยในการส่งสัญญาณไฟฟ้าไปทั่วร่างกาย (Electrolytes) การใช้ยาบางชนิด หรือการเสพโคเคน ปัจจัยเสี่ยงของการเป็นโรคใหลตาย ได้แก่ 11 เมษายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็งตอน มะเร็งเต้านมเป็นปัจจัยเสี่ยงเกิดมะเร็งตอมไทรอยด์ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ ปัจจุบัน ผู้ป่วยหญิงทั่วโลกป่วยเป็นมะเร็งเต้านมกันสูงมากขึ้น โดยพบสูงเป็นอันดับ 1 ของมะเร็งในผู้หญิงทั้งในสหรัฐอเมริกาและในประเทศไทย แต่ที่น่ายินดี คือ วิธีการรักษามะเร็งชนิดนี้ก้าวหน้าอย่างมาก 11 เมษายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จี้หัวใจสยบไหลตาย (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นอกจากนี้แล้ว นพ. กุลวี ยังได้บุกเบิกวิธีการใช้คลื่นวิทยุความถี่สูง (Radiofrequency ablation) ผ่านสายจี้ บริเวณจุดที่มีปัญหา ซึ่งต้องใช้เทคโนโลยี 3-Dimention electroanatomical mapping มาจำลองภาพ 3 มิติของหัวใจ เพื่อให้แพทย์มองเห็นการทำงานของกระแสไฟฟ้าหัวใจได้ชัดเจน 10 เมษายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 52 : สารสื่อประสาท (3) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ในคริสต์ทศตวรรษ 1970 (พ.ศ. 2513 – 2522) นักวิจัยค้นพบว่า สมองผลิตยาระงับปวด (Pain-killer) ของตนเอง ที่คล้ายคลึงกับมอร์ฟีน (Morphine) เรียกว่า “เอ็นโนฟีน” (Endorphin) ที่ถูกขับออก (Secreted) เพื่อลดผลกระทบจากความเจ็บปวด ระหว่างที่ร่างกายได้รับแรงกระแทก (Bodily stress) อาทิ จากอุบัติเหตุ 10 เมษายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จี้หัวใจสยบไหลตาย (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ย้อนกลับไปประมาณ 20 ปีก่อน มีโรคลึกลับที่สร้างความตื่นตระหนกแก่คนในยุคนั้นเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากมีคนหลายคนที่อยู่ๆ ก็เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุ โดยนอนหลับแล้วเสียชีวิตไปเฉยๆ โดยไม่มีอาการบ่งชี้ เป็นที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อ “โรคใหลตาย” 9 เมษายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จัดฟันออนไลน์ ฟันตายในปาก (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ทันตแพทย์จัดฟันจะนัดพบผู้จัดฟันทุกเดือนเพื่อดูว่าเครื่องมือจัดฟันทำงานได้ดีหรือไม่ จะมีการปรับเครื่องมือเพื่อให้มีความตึงและกดลงบนฟันมากขึ้น หรืออาจมีการใช้ Headgear ซึ่งเป็นเครื่องมือพิเศษที่ช่วยในการจัดฟัน โดยใช้ดันฟันบนไปข้างหลังหรือใช้เสริมฟันหลัก 8 เมษายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หมอ (รักษา) โรคประสาท ตอนที่ 30 แม่ผมชอบใส่เสื้อตัวเดิม โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า “สวัสดีครับคุณหมอ วันนี้ผมพาคุณแม่มาตรวจสุขภาพหน่อยครับ คือผมสังเกตว่าคุณแม่มีอาการผิดปกติไปจากเดิม จากแต่เดิมท่านชอบแต่งตัว ใส่เสื้อผ้าใหม่ๆ เป็นประจำ แต่ 3 -4 เดือนมานี้ 8 เมษายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จัดฟันออนไลน์ ฟันตายในปาก (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การจัดฟันแบบด้านใน (Lingual braces) มีลักษณะเหมือนการจัดฟันแบบโลหะ แต่เป็นวิธีการจัดฟันแบบพิเศษที่ติดเครื่องมือบริเวณด้านหลังของฟัน ทำให้มองไม่เห็นเครื่องมือด้านหน้า ข้อดี : มองไม่เห็นเครื่องมือด้านหน้า ทำให้ยิ้มได้อย่างมั่นใจและไม่มีใครรู้ว่าอยู่ระหว่างการจัดฟัน 7 เมษายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน: ทำไมตาบอดสีจึงพบมากในชาย โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต ตาบอดสีเป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมชนิดหนึ่ง โดยถ่ายทอดมากับโครโมโซมเพศ (sex chromosome) กล่าวคือ สิ่งมีชีวิตเช่นมนุษย์เราประกอบด้วยเซลล์จำนวนมาก ส่วนประกอบของเซลล์อย่างหนึ่ง 7 เมษายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 51 : การเปลี่ยนแปลงในเชาว์ปัญญา (4) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ยังมีข้อสังเกตจากการศึกษาข้ามห้วงเวลา (Longitudinal study) ซึ่งเกิดจากข้อเท็จจริงที่ว่า ผู้อาสาสมัครจำนวนไม่น้อย ที่เข้ารับการทดสอบ (Participant) แล้วขอเลิกกลางคัน (Drop out) ซึ่งมิใช่เกิดจากความบังเอิญหรือการสุ่ม (Random) แต่เป็นเหตุผลการจูงใจ (Motivational) กล่าวคือ หากเขาทำข้อสอบไม่ได้ดีในเบื้องต้น 6 เมษายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
ไทฟอยด์ (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน ผลของรังสีรักษาในเนื้องอกพังผืดชนิดรุกรานรุนแรง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน อาหารที่ป้องกันโรคต้อกระจก โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User Hoarding Disorder โรคเก็บสะสมของ (ตอนที่ 1) โดย พ.ท.หญิง กุลกานต์ ฤทธิ์ฤๅชัย รัตนวราหะ
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน woraponprom1 sohotghostlife
Frame Bottom