Frame Top
เว็บบอร์ด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็งตอน ยาเม็ดคุมกำเนิดกับมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ ปัจจุบัน สตรีวัยเจริญพันธ์ทั่วโลกนิยมคุมกำเนิดด้วยยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดที่เป็นส่วนผสมของฮอร์โมนเพศหญิงคือ Estrogen และ Progesterone เพราะสะดวกต่อการใช้ หาซื้อง่าย ผลข้างเคียงต่ำ และราคาเข้าถึงได้ 23 พฤษภาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เมื่อตับถูกกิน (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ทั่วโลกมีคนตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็งตับมากกว่า 700,000 รายในแต่ละปี และเสียชีวิตมากกว่า 600,000 รายในแต่ละปี โดย The American Cancer Society’s ได้มีการประมาณถึงการเกิดมะเร็งตับปฐมภูมิของชาวอเมริกัน ในปี พ.ศ.2559 ว่า 23 พฤษภาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 58 : ยาเสพติดกับวัฒนธรรม (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ เคียวรารี (Curare) ไม่สามารถเข้าสู่สมองได้ง่ายเพราะเลือดในร่างกายต้องผ่านระบบกรอง (Filter) ก่อนที่จะสามารถเข้าสู่สมอง ระบบกรองนี้เรียกว่า “ทำนบระหว่างเลือดกับสมอง” (Blood-brain barrier) ซึ่งกีดขวางบางส่วน (มิใช่ทั้งหมด) ของสารที่มีศักยภาพที่เป็นอันตรายต่อกระบวนการจ่ายเลือด (Blood supply) ไปทั่วร่างกาย มิให้เข้าถึงสมอง 22 พฤษภาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เมื่อตับถูกกิน (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล มะเร็งเกิดขึ้นในตับเองหรือที่เรียกว่ามะเร็งตับปฐมภูมิ (ต่อ) 1.2 มะเร็งท่อน้ำดีตับ (Intrahepatic cholangiocarcinoma / bile duct cancer) - ร้อยละ 10-20 ของมะเร็งที่เกิดขึ้นในตับเองเป็นมะเร็งท่อน้ำดีตับ ส่วนใหญ่มักเริ่มเป็นที่ท่อน้ำดีที่อยู่นอกตับ 22 พฤษภาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เมื่อตับถูกกิน (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สำหรับก้อนเนื้อชนิดธรรมดาที่ไม่เป็นเนื้อร้าย หากโตขึ้นจะไม่กระจายไปยังเซลล์อื่น และกรณีที่ต้องรักษาก็มักจะใช้วิธีการผ่าตัด เช่น - เนื้องอกชนิดฮีแมงจิโอมา (Hemangioma) หรืออาจเรียกว่า "ปานแดงที่ตับ" ซึ่งมีต้นกำเนิดจากเซลล์ 21 พฤษภาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
แนวทางการรักษาโรคอ้วน ตอนที่ 8 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร การควบคุมน้ำหนักเป็นศิลปะการใช้ชีวิต ผู้ที่มีอ้วนจำเป็นต้องใช้ศิลปะในการปรับตัว ปรับใจและปรับพฤติกรรม ซึ่งจุดมุ่งหมายในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 21 พฤษภาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เมื่อตับถูกกิน (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ผศ.พญ.เอื้อมแข สุขประเสริฐ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า จากการรวบรวมข้อมูลอุบัติการณ์การเกิดโรคมะเร็งในประเทศไทยพบว่ามี ผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ 1.23 แสนราย เสียชีวิตประมาณ 8.5 หมื่นคนต่อปี 20 พฤษภาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เล่าเรื่องปวดหัว ตอนที่ 10 ปวดหัวแรงที่สุดในชีวิต โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า อาการปวดหัวรุนแรงที่สุดในชีวิต ต้องรีบมาพบแพทย์/รีบมาโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด เพราะเป็นสัญญาณเตือนว่า อาการปวดศีรษะนี้เป็นสิ่งที่อันตรายมากๆ เพราะอาจทำให้เสียชีวิตได้ 20 พฤษภาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ไส้ติ่งอักเสบ (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ตำแหน่งที่เป็นไส้ติ่งอักเสบอาจแตกต่างกันไป ขึ้นกับอายุและตำแหน่งของไส้ติ่ง เช่น หญิงมีครรภ์จะปวดบริเวณช่องท้องด้านบน เพราะขณะตั้งครรภ์ไส้ติ่งจะเคลื่อนไปอยู่บริเวณนั้น ไส้ติ่งอักเสบสามารถทำให้เกิดอาการแทรกซ้อนที่รุนแรง ได้แก่ 19 พฤษภาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน: ล้างตาประจำ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต มีพฤติกรรมบางอย่างที่หลายๆท่านทำประจำโดยคาดว่าน่าจะได้ผลดี อันหนึ่งที่มักมีผู้ป่วยสอบถามก็คือ การล้างตาทุกวันด้วยความเข้าใจว่าหน้าเรายัง ล้าง อาบน้ำชำระร่างกายทุกวัน 19 พฤษภาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 57 : เชาว์ปัญญาที่แปรปรวน (3) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ มีวิธีการ (Approach) หลากหลายในการประเมิน “ความรอบรู้” (Wisdom) อาทิ ความพยายามให้คำนิยามตามตัวแปรการผลวัดทางจิต (Psychometric parameter) โดยเชื่อมโยง “ความรอบรู้” กับอุปนิสัยทางปัญญา (Intellectual trait) แล้วสรุปผลว่า แนวความคิดของ “ความรอบรู้” คือการค้นหาความสมดุลระหว่างพลังที่ขัดแย้งกัน (Conflicting forces) 18 พฤษภาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ไส้ติ่งอักเสบ (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ผบ.พล.ร.9 ค่ายสุรสีห์ ได้รับการประสานขอความช่วยเหลือจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ให้นำเฮลิคอปเตอร์บินไปรับผู้ป่วยฉุกเฉินที่อาศัยอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร จ.กาญจนบุรี เพื่อรับตัวเด็กชายกะเหรี่ยงวัย 14 ปี ผู้ป่วยฉุกเฉิน ซึ่งมีอาการปวดท้องข้างขวามาแล้ว 2 วัน 18 พฤษภาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อีเพนเดโม่มา (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล Ependymoma หลักๆ แบ่งออกได้เป็น 4 ชนิด ได้แก่ • Subependymomas (Grade I): เป็นเนื้องอกที่โตช้า มักเกิดในบริเวณใกล้โพรงสมอง • Myxopapillary ependymomas (Grade I): เป็นเนื้องอกที่โตช้า มักเกิดในบริเวณส่วนล่างของกระดูกสันหลัง (Spinal column) 17 พฤษภาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อีเพนเดโม่มา (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล พฤษภาคม 2016 โลกโซเชียลกำลังแชร์กันหนักมาก สำหรับการช่วยเหลือนายแบบหนุ่ม อายุ 20 ต้นๆ ซึ่งป่วยเป็นเนื้องอกที่ผนังของโพรงสมอง ซึ่งมีชื่อทางแพทย์ว่า Ependymoma (อีเพนเดโม่มา) และมีอาการหนัก โดยปัจจุบันผ่าตัดไปทั้งหมด 14 ครั้ง 16 พฤษภาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน สูบบุหรี่มือสองเพิ่มโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดสมอง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ ในด้านโรคมะเร็ง เป็นที่ทราบกันดีจากการศึกษาต่างๆว่า การสูบบุหรี่มือสอง (Secondhand smoke) เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญเช่นเดียวกับการสูบบุหรี่ด้วยตนเองต่อการเกิดโรคมะเร็งปอด 16 พฤษภาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ฉุกคิดสักนิด ก่อนกินไส้กรอก (ตอนที่ 3 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ทั้งนี้ ไนเตรตและไนไตรต์ในอาหาร จะทำให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคโดยเฉพาะผู้ที่มีปฏิกิริยาตอบสนองไวต่อสารนี้เป็นพิเศษ โดยอาการที่เกิดขึ้น ได้แก่ - ผิวหนังเป็นสีน้ำเงิน (Bluish skin) เพราะขาดออกซิเจน โดยเฉพาะที่บริเวณรอบปาก 15 พฤษภาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 57 : ยาเสพติดกับวัฒนธรรม (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ยาขนานแรกๆ ที่มีผลกระทบต่อสารสื่อประสาท (Neuro-transmitter) มาจากพืชชนิดต่างๆ ที่ผู้คนใช้มายาวนาน ก่อนที่นักวิจัยจะรู้จักว่า อะไรคือส่วนประกอบของพืชเหล่านั้น? และมันออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท (Nervous system) อย่างไร? ยาดังกล่าวได้แก่ โคเคน (Cocaine) เคียวรารี (Curare) 15 พฤษภาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ฉุกคิดสักนิด ก่อนกินไส้กรอก (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นพ.สุวรรณชัย กล่าวแนะนำว่า ขอให้กินอาหารที่มีวิตามินซีและวิตามินอีสูง หลังมื้ออาหารเป็นประจํา ซึ่งจะช่วยป้องกันการเกิดไนโตรซามีนในกระเพาะอาหารได้ โดยอาหารที่มีวิตามินอีสูง เช่น นม ไข่ ธัญพืช ถั่วลิสง ผักโขม น้ำมันพืช ส่วนวิตามินซีจะมีมากในผักผลไม้เช่น ผักคะน้า 14 พฤษภาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
แนวทางการรักษาโรคอ้วน ตอนที่ 7 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร การออกกำลังกายในผู้ป่วยอ้วน เป็นสิ่งสำคัญที่จำเป็นต้องกล่าวกึง แม้ในด้านการให้ความรู้ด้านการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมแล้ว อย่างไรก็ตามผู้ให้คำแนะนำ 14 พฤษภาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เล่าเรื่องปวดหัว ตอนที่ 8 ตรวจอะไรก็ปกติ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า อาการปวดศีรษะหรือปวดหัว นอกจากอาการปวดหัวที่ทำให้ผู้ป่วยรำคาญ ทรมานแล้ว ยังทำให้คนรอบข้างกังวลใจไปด้วย โดยเฉพาะพ่อ แม่ของผู้ป่วย คู่สามีภรรยาที่กลุ้มใจ 13 พฤษภาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน Aspirin กับ AMD โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User โบทอกซ์ลดเหงื่อ โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
ลิเจียนแนร์ผ่านแอร์ในตึก (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User Post Traumatic Stress Disorder (ตอนที่ 2) โดย พ.ท.หญิง กุลกานต์ ฤทธิ์ฤๅชัย รัตนวราหะ

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน u5314041 golf17112530 buranchan
Frame Bottom