Frame Top
เว็บบอร์ด
สั่นอย่างพาร์กินสัน (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ส่วนสาเหตุที่แท้จริงของโรคพาร์กินสันนั้นยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด แต่คาดว่ามาจากหลายปัจจัยร่วมกัน เช่น • พันธุกรรม – มีการวิจัยถึงการกลายพันธุ์ (Mutation) ของยีน (Gene) บางตัวว่า อาจเป็นสาเหตุให้เกิดโรคพาร์กินสันได้ 9 มีนาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 47 : สมองที่เสื่อมลง (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ อิทธิพลในการทำงานของสมองในกลีบหน้า (Front lobe) ทำให้การเปลี่ยนแปลงทั้งในปริมาตร (Volume) และการทำงาน (Functioning) ของสมอง ได้รับการเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลง (Alteration) ของเชาว์ปัญญา โดยที่เหตุผลหนึ่งที่เป็นได้คือ การปราศจากการฝึกปรึอทักษะทางจิต 9 มีนาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สั่นอย่างพาร์กินสัน (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นอกจากนี้ยังมีอาการอื่นๆ ที่เกิดขึ้นทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดย อาการทางร่างกาย (Physical symptoms) ได้แก่ • ไม่สามารถรับกลิ่น (Anosmia) หรือแยกความแตกต่างระหว่างกลิ่นต่างๆ ซึ่งบางทีอาจเกิดขึ้นก่อนเกิดอาการอื่นๆ หลายปี 8 มีนาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หมอ(รักษา)โรคประสาท ตอนที่ 21 ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า กล่าวที่ว่าทำอะไรอยู่ที่ใจนั้น เป็นจริงแน่นอน แม้กระทั่งเรื่องสุขภาพครับ ผมมีผู้ป่วยชายสูงอายุท่านหนึ่งมีปัญหาเป็นโรคอัมพาต มีแขนขาด้านขวาอ่อนแรง ช่วยเหลือตนเองไม่คอยได้ 8 มีนาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอนเพศสัมพันธ์ทางปากกับมะเร็งช่องปาก โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ ปัจจุบัน เพศสัมพันธ์ทางปากพบได้มากขึ้น องค์กรที่ดูแลป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกา(CDC, Centers of Disease Control and Prevention) ได้รายงานในช่วงปี ค.ศ. 2007-2010 ในสหรัฐอเมริกาในประชากร 7 มีนาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สั่นอย่างพาร์กินสัน (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล หากพูดถึงยอดมวยของไทยที่ก้าวไกลสู่แชมป์โลกในอดีต หลายคนคงรู้จัก “ชาติชาย เชี่ยวน้อย” หรือ ชื่อจริง “นริศ เชี่ยวน้อย” ฮีโร่ในใจใครหลายคน ที่วันนี้มีอายุถึง 73 ปีแล้ว แต่กลับต้องป่วยหนัก เผชิญชีวิตฟันฝ่าสู้กับสารพัดโรคร้ายที่รุมเร้า นอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล ซึ่งหนึ่งในโรคนั้นก็คือ โรคพาร์กินสัน 7 มีนาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หายใจไม่ออกเหมือนปอดอุดกั้น (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สำหรับการผ่าตัดนั้นเป็นทางเลือกของผู้ที่มีถุงลมโป่งพองอย่างรุนแรง ซึ่งไม่สามารถใช้ยารักษาเพียงอย่างเดียวได้ โดยมี • การผ่าตัดเพื่อลดขนาดปอด (Lung volume reduction surgery) 6 มีนาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 47 : เซลล์ประสาทกับเส้นประสาท (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ การปลูกถ่ายแขนขา (Limb transplant) เป็นสิ่งที่ทำได้ เนื่องจากเส้นประสาท (Nerve) สามารถสร้างใหม่ (Re-grow) แต่ก็มีความเสี่ยงไม่น้อย เพราะผู้รับการปลูกกถ่ายต้องสามารถกินยาเพื่อหยุดยั้ง (Suppress) ระบบภูมิคุ้มกัน (Immune) ตนเอง 6 มีนาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หายใจไม่ออกเหมือนปอดอุดกั้น (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สำหรับการตรวจวิเคราะห์นั้น แพทย์อาจแนะนำให้ทำการทดสอบดังต่อไปนี้ • การตรวจสมรรถภาพปอด (Pulmonary function tests = PFT) เป็นการตรวจวัดปริมาตรของอากาศที่หายใจเข้าและออกจากปอด โดยอาศัยเครื่องมือที่ใช้วัด เรียกว่า Spirometer 5 มีนาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยเด็กโรคไต ตอนที่ 1 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร โรคไตในเด็กพบได้ตั้งแต่ โรคที่มีความผิดปกติของไตและระบบทางเดินปัสสาวะตั้งแต่กำเนิด และโรคไตอักเสบที่เกิดขึ้นภายหลัง โดยโรคไตที่พบบ่อยในผู้ป่วยเด็กได้แก่ ภาวะติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ 5 มีนาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หายใจไม่ออกเหมือนปอดอุดกั้น (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สาเหตุหลักของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในประเทศที่พัฒนาแล้ว คือ การสูบบุหรี่หรือยาสูบ ส่วนในประเทศที่กำลังพัฒนา มักมีสาเหตุมาจากการสัมผัสกับควันจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง ไอระเหยของสารเคมี และระบบการถ่ายเทอากาศที่ไม่ดี 4 มีนาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หมอ(รักษา)โรคประสาท ตอนที่ 20 น้องชายสู้ได้เปล่า โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ผมดูแลผู้ป่วยส่วนใหญ่แล้วมีแต่ผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่ และก็เป็นโรคอัมพาตด้วย บางคนพอเดินได้ ช่วยเหลือตนเองได้ แต่ผู้ป่วยบางคนก็ช่วยเหลือตนเองไม่ได้เลย 4 มีนาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน ไข้ซิกา(Zika fever) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต ระยะนี้โรคที่มียุงเป็นพาหะที่กล่าวถึงกันคือ โรคติดเชื้อไวรัสซิกา(Zika virus) มีอาการคล้ายไข้เลือดออก ไข้เหลือง และ Japanese encephalitis โดยมีอาการหลัก ได้แก่ ไข้ ผื่น ปวดข้อ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ ตาแดง 3 มีนาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หายใจไม่ออกเหมือนปอดอุดกั้น (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สื่อในเนปาลรายงานว่า อดีตนายกรัฐมนตรีสุชิล คอยราลา ของเนปาล วัย 77 ปี ถึงแก่อสัญกรรมที่บ้านพักญาติ ในกรุงกาฐมาณฑุของเนปาล โดยก่อนหน้านี้ นายคอยราลา มีอาการป่วยเกี่ยวกับโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 3 มีนาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ขี้ทอนซิล (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ส่วนใหญ่ก้อนนิ่วทอนซิลจะประกอบไปด้วยแคลเซียม แต่ก็อาจมีสารอื่นประกอบด้วย เช่น ฟอสฟอรัส (Phosphorus) แมกเนเซียม (Magnesium) แอมโมเนีย (Ammonia) และคาร์บอเนต (Carbonate) นิ่วทอนซิลทำให้มีความรู้สึกเหมือนมีอะไรติดคอ ก่อให้เกิดความรำคาญ 2 มีนาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 46 : สมองที่เสื่อมลง (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ อายุเป็นปัจจัยความเสี่ยงสำคัญสำหรับโรคประสาทเสื่อม (Neuro-degenerative) ส่วนมาก อันได้แก่ ความเสื่อมลงของการรับรู้อย่างอ่อน (Mild cognitive impairment) โรคอัลไซเมอร์ส (Alzheimer’s) โรคพาร์กินสัน (Parkinson’s) และโรคลูเก-ริก (Lou Gehrig) 2 มีนาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หมอ(รักษา)โรคประสาท ตอนที่ 19 ยาตัวแข็ง โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ยารักษาโรคมีประโยชน์มากเท่าใด ก็มีโทษมากเช่นกันเท่านั้น จะเรียกว่าดาบ 2 คมก็พอได้ครับ การเลือกใช้ยาชนิดใด รักษาโรคไหนก็ต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วน ต้องคำนึงถึงประโยชน์และโทษที่อาจเกิดขึ้น 1 มีนาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ขี้ทอนซิล (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล รศ. นพ. ปารยะ อาศนะเสน ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้อธิบายว่า ต่อมทอนซิล เป็นกลุ่มของเนื้อเยื่อประเภทต่อมน้ำเหลือง มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ภายในต่อมมีเม็ดเลือดขาวหลายชนิด มีหน้าที่ในการจับและทำลายเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกาย 1 มีนาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลาสซาฟีเวอร์ (ตอนที่ 3 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล • ระบบประสาท (Nervous system) o สมองอักเสบ (Encephalitis) o เยื่อหุ้มสมองอักเสบ (Meningitis) o สูญเสียการได้ยิน (Hearing deficit) ข้างเดียวหรือทั้งสองข้าง ซึ่งอาการแทรกซ้อนนี้เกิดได้ร้อยละ 20-30 29 กุมภาพันธ์ 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน การพยากรณ์โรคในมะเร็งปากมดลูกระยะลุกลามรุนแรงเฉพาะที่ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ คนทั่วไป มักรับรู้ว่า ผลการรักษามะเร็งจะขึ้นกับระยะโรคมะเร็งเป็นหลัก ทั้งนี้รวมถึงในมะเร็งปากมดลูกด้วย แต่กลุ่มแพทย์ที่รักษาโรคมะเร็งปากมดลูกกลับพบว่า ในมะเร็งปากมดลูกระยะที่โรคลุกลามรุนแรงเฉพาะที่ 29 กุมภาพันธ์ 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน ภาวะตาที่มีความเสี่ยงต่อ Alzheimer โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน ผลของรังสีรักษาในเนื้องอกพังผืดชนิดรุกรานรุนแรง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
เมื่อขาอยู่ไม่สุข (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User ประชาชนได้อะไรจากการแถลงข่าว โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน sirikul Pook1606 Apisron7148
Frame Bottom