Frame Top
เว็บบอร์ด
ทีบี ในวันนี้ (ตอนที่ 5) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การตรวจเลือด IGRAs จะเหมาะกับ • ผู้ที่เคยได้รับวัคซีนบีซีจี (Bacille Calmette–Guérin = BCG) ซึ่งเป็นวัคซีนใช้ป้องกันวัณโรค • ผู้ที่ไม่สะดวกที่จะกลับมาอีกครั้งเพื่อดูปฏิกริยาที่เกิดทางผิวหนัง 15 มีนาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หมอ (รักษา) โรคประสาท ตอนที่ 23 มะเร็งสมองระบาด โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ผมมีข้อสังเกตว่า ช่วงไหนที่มีผู้ป่วยโรคใดมารักษา ก็จะมีมาบ่อยๆ ในช่วงเวลานั้นๆ เช่น หลังจากการแข่งขันชกมวยชิงแชมป์โลก ก็จะมีผู้ป่วยโรคอัมพาตมากขึ้นในวันนั้น ช่วงปลายฝนต้นหนาว 15 มีนาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ทีบี ในวันนี้ (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สำหรับการรักษาผู้ป่วยวัณโรคระยะแฝงนั้น เนื่องจากเชื้อยังมีจำนวนน้อย ดังนั้นการรักษาจึงเน้นที่การควบคุมและป้องกันไม่ให้เชื้อพัฒนาไปเป็นวัณโรคที่แสดงอาการ โดยยาที่ใช้ในการรักษา ได้แก่ 14 มีนาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอนรอยสักกับเอกซเรย์และเอมอาร์ไอ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ ส่วนใหญ่ คงคุณเคยกับการตรวจทางรังสีวิทยา คือ เอกซเรย์ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เพทสะแกน และเอมอาร์ไอ ซึ่งเป็นการตรวจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานรังสี และพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 14 มีนาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ทีบี ในวันนี้ (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โดยทั่วไป ประมาณร้อยละ 5-10 ของผู้ติดเชื้อวัณโรคระยะแฝงที่ไม่ได้รับการรักษาจะมีการพัฒนาไปเป็นวัณโรคที่แสดงอาการ ทั้งนี้ ผู้ที่มีความเสี่ยงในการเป็นวัณโรคสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 1. ผู้ที่เพิ่งได้รับเชื้อวัณโรคไม่นาน ซึ่งได้แก่ 13 มีนาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 48 : การส่งข้อมูล (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ เมื่อเราเหยียบถูกวัตถุแหลมคม เราจะรู้สึกเจ็บปวด (Pain) เกือบทันที เพราะเซลล์ประสาท (Neuron) ส่งสัญญาณ ด้วยความเร็วเกือบ (Approaching) 200 ไมล์ (หรือ 322 กิโลเมตร) ต่อชั่วโมง การมีความรู้สึกเจ็บปวดเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ต่อเนื่อง (Series) ของปฏิกิริยาทางเคมี-ไฟฟ้า (Electro-chemical) ดังต่อไปนี้ 13 มีนาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ทีบี ในวันนี้ (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล วัณโรคระยะแฝง เป็นเชื้อวัณโรคที่อยู่ในร่างกายแต่ไม่ทำให้ป่วยหรือมีอาการ คนที่เป็นวัณโรคระยะแฝงจะไม่เป็นผู้แพร่เชื้อไปยังผู้อื่น อย่างไรก็ดีหากเชื้อได้มีการแบ่งตัวเพิ่มในร่างกาย คนที่เป็นวัณโรคระยะแฝงก็อาจป่วยเป็นวัณโรคที่แสดงอาการได้ 12 มีนาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยเด็กโรคไต ตอนที่ 2 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร การดูแลอาหารสำหรับผู้เด็กโรคไต หรือผู้ป่วยที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน มีข้อปฏิบัติการในเลือกอาหารดังนี้ 1. อาหารในกลุ่มเครื่องดื่มต่างๆ 12 มีนาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หมอ (รักษา) โรคประสาท ตอนที่ 22 ยายมีชู้ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า “หมอครับช่วยผมหน่อยครับ ตรวจรักษาตาผมให้หน่อยครับ ตาแกสับสนมาก แกหาว่ายายมีชู้ ทั้งๆ ที่ยายเดินไปไหนก็ไม่ได้ นอนไม่สบายอยู่ที่บ้าน แต่ตาแกว่ายายมีชู้ ผมล่ะกลุ้มใจมากเลยครับ” 11 มีนาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ทีบี ในวันนี้ (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ประเทศไทยพบผู้ป่วยวัณโรคสูงอันดับ 16 ของโลก และพบว่าเมืองใหญ่เป็นพื้นที่ที่มีโอกาสพบโรคได้สูง และปัจจุบันมีผู้ป่วยวัณโรคเข้าถึงการรักษาเพียงร้อยละ 59 จึงต้องมีการค้นหาผู้ป่วยในกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงสูงให้รับการรักษาต่อเนื่องอย่างน้อย 6 เดือนจนหายขาด 11 มีนาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สั่นอย่างพาร์กินสัน (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล แต่หากการใช้ยาไม่ได้ผล แพทย์อาจแนะนำให้ใช้วิธีผ่าตัด ซึ่งเป็นวิธีการผ่าตัดกระตุ้นสมองส่วนลึก (Deep brain stimulation = DBS) ด้วยการผ่าตัดฝังขั้วไฟฟ้าไปกระตุ้นสมองเฉพาะส่วน เพื่อลดอาการของโรคพาร์กินสัน อย่างอาการหยุกหยิก (Dyskinesias) อาการสั่น (Tremor) อาการเกร็ง (Rigidity) และช่วยให้เคลื่อนไหวได้ดีขึ้น 10 มีนาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน น้ำตาจระเข้ (Crocodile tears) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต จระเข้เวลากินเหยื่อจะมีน้ำตาไหลออกมาซึ่งบ้างก็อธิบายว่าเป็นการเยาะเย้ยเหยื่อที่มันจับมาได้ บ้างก็ว่ามันแกล้งทำเป็นมึนให้สงสารและเห็นใจ เสียใจแทนเหยื่อ บ้างก็ว่าเมื่อจระเข้อยู่ในน้ำ ตามันเปียกจึงไม่มีน้ำตาไหล 10 มีนาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สั่นอย่างพาร์กินสัน (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ส่วนสาเหตุที่แท้จริงของโรคพาร์กินสันนั้นยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด แต่คาดว่ามาจากหลายปัจจัยร่วมกัน เช่น • พันธุกรรม – มีการวิจัยถึงการกลายพันธุ์ (Mutation) ของยีน (Gene) บางตัวว่า อาจเป็นสาเหตุให้เกิดโรคพาร์กินสันได้ 9 มีนาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 47 : สมองที่เสื่อมลง (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ อิทธิพลในการทำงานของสมองในกลีบหน้า (Front lobe) ทำให้การเปลี่ยนแปลงทั้งในปริมาตร (Volume) และการทำงาน (Functioning) ของสมอง ได้รับการเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลง (Alteration) ของเชาว์ปัญญา โดยที่เหตุผลหนึ่งที่เป็นได้คือ การปราศจากการฝึกปรึอทักษะทางจิต 9 มีนาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สั่นอย่างพาร์กินสัน (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นอกจากนี้ยังมีอาการอื่นๆ ที่เกิดขึ้นทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดย อาการทางร่างกาย (Physical symptoms) ได้แก่ • ไม่สามารถรับกลิ่น (Anosmia) หรือแยกความแตกต่างระหว่างกลิ่นต่างๆ ซึ่งบางทีอาจเกิดขึ้นก่อนเกิดอาการอื่นๆ หลายปี 8 มีนาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หมอ(รักษา)โรคประสาท ตอนที่ 21 ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า กล่าวที่ว่าทำอะไรอยู่ที่ใจนั้น เป็นจริงแน่นอน แม้กระทั่งเรื่องสุขภาพครับ ผมมีผู้ป่วยชายสูงอายุท่านหนึ่งมีปัญหาเป็นโรคอัมพาต มีแขนขาด้านขวาอ่อนแรง ช่วยเหลือตนเองไม่คอยได้ 8 มีนาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอนเพศสัมพันธ์ทางปากกับมะเร็งช่องปาก โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ ปัจจุบัน เพศสัมพันธ์ทางปากพบได้มากขึ้น องค์กรที่ดูแลป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกา(CDC, Centers of Disease Control and Prevention) ได้รายงานในช่วงปี ค.ศ. 2007-2010 ในสหรัฐอเมริกาในประชากร 7 มีนาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สั่นอย่างพาร์กินสัน (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล หากพูดถึงยอดมวยของไทยที่ก้าวไกลสู่แชมป์โลกในอดีต หลายคนคงรู้จัก “ชาติชาย เชี่ยวน้อย” หรือ ชื่อจริง “นริศ เชี่ยวน้อย” ฮีโร่ในใจใครหลายคน ที่วันนี้มีอายุถึง 73 ปีแล้ว แต่กลับต้องป่วยหนัก เผชิญชีวิตฟันฝ่าสู้กับสารพัดโรคร้ายที่รุมเร้า นอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล ซึ่งหนึ่งในโรคนั้นก็คือ โรคพาร์กินสัน 7 มีนาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หายใจไม่ออกเหมือนปอดอุดกั้น (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สำหรับการผ่าตัดนั้นเป็นทางเลือกของผู้ที่มีถุงลมโป่งพองอย่างรุนแรง ซึ่งไม่สามารถใช้ยารักษาเพียงอย่างเดียวได้ โดยมี • การผ่าตัดเพื่อลดขนาดปอด (Lung volume reduction surgery) 6 มีนาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 47 : เซลล์ประสาทกับเส้นประสาท (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ การปลูกถ่ายแขนขา (Limb transplant) เป็นสิ่งที่ทำได้ เนื่องจากเส้นประสาท (Nerve) สามารถสร้างใหม่ (Re-grow) แต่ก็มีความเสี่ยงไม่น้อย เพราะผู้รับการปลูกกถ่ายต้องสามารถกินยาเพื่อหยุดยั้ง (Suppress) ระบบภูมิคุ้มกัน (Immune) ตนเอง 6 มีนาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
ยาเลิกเหล้า ใช้ไงให้ปลอดภัย (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 192: โลกของการฝัน (3) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน ภาวะตาที่มีความเสี่ยงต่อ Alzheimer โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน Nong41 Candypop1012
Frame Bottom