Frame Top
เว็บบอร์ด
อัมพาต 360 องศา: ตอน เมื่อมีอาการสงสัยเป็นโรคอัมพาตหรือไม่ ควรทำอย่างไร โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า สิ่งที่พบเป็นปัญหาบ่อย ๆ ในการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคอัมพาต คือ อาการที่นำผู้ป่วยมาพบแพทย์ที่แผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลต่างๆ นั้น คือ ผู้ป่วยยังมาพบแพทย์ล่าช้ากว่า 270 นาที หรือเลยระยะเวลานาทีทองของการรักษาผู้ป่วยโรคอัมพาต เพราะไม่มั่นใจว่าอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นนั้นเป็นโรคอัมพาตหรือไม่ เมื่อไม่มั่นใจก็เลยไม่มาหาแพทย์ที่โรงพยาบาล... 17 กันยายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 22: น้ำพุแห่งเยาว์วัย โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ “น้ำพุแห่งเยาว์วัย” (Fountain of Youth) เป็นความเชื่อว่า มีที่ไหนสักแห่งหนึ่งที่มีอาหารหรือเครื่องดื่มชนิดพิเศษ ซึ่งสามารถดำรงไว้ซึ่งความเยาว์วัยตลอดกาล (Perpetual) ตำนานปรัมปราในเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในทุกวัฒนธรรมตั้งแต่ดึกดำบรรพ์มาจนถึงปัจจุบัน... 16 กันยายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
มะเร็งต่อมน้ำลาย (ตอนที่ 3 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ส่วนรังสีบำบัด/รังสีรักษา (Radiation therapy) ใช้เพื่อฆ่าเซลล์มะเร็งที่อาจหลงเหลืออยู่หลังการผ่าตัด หรือที่เรียกว่า เป็นการรักษาเสริม (Adjuvant therapy) เพื่อลดโอกาสของการกลับมาเป็นซ้ำภายหลังการรักษา หรือในกรณีที่การผ่าตัดไม่สามารถทำได้ เนื่องจากก้อนเนื้อใหญ่หรืออยู่ในบริเวณที่เสี่ยงต่อการผ่าออก ก็อาจใช้การฉายแสงอย่างเดียว... 16 กันยายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
มะเร็งต่อมน้ำลาย (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล มะเร็งต่อมน้ำลายสามารถแพร่กระจาย (Metastasis) ไปได้ 3 ทาง คือ ทางเนื้อเยื่อ (Tissue) โดยกระจายไปยังบริเวณใกล้เคียง ทางระบบน้ำเหลือง (Lymph system) ที่ผ่านท่อน้ำเหลืองไปยังบริเวณอื่นๆ ของร่างกาย ทางเลือด (Blood) ที่ไหลเวียนไปยังบริเวณส่วนต่างๆ ของร่างกาย โดยถือเป็นมะเร็งที่แพร่กระจายมาจากอวัยวะอื่น... 15 กันยายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อัมพาต 360 องศา: ตอน อะไรอะไรก็อัมพาต โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า จากข้อมูลการเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลด้วยอาการของอัมพาตในประเทศไทย เพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 220 ในปี 2557 เทียบกับปี 2556 เนื่องจากมีการประชาสัมพันธ์ของทุกสถานพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนทั่วไปมีความรู้เกี่ยวกับโรคอัมพาตมากขึ้น เมื่อมีอาการผิดปกติจึงรีบมารับการรักษาที่โรงพยาบาลได้มากขึ้น... 15 กันยายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: การตรวจคัดกรองมะเร็งรังไข่ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ มะเร็งรังไข่ เป็นมะเร็งรักษาได้หายในอัตราสูงถ้าพบโรคได้ตั้งแต่ในระต้นๆ การรักษา คือการผ่าตัด อาจร่วมกับยาเคมีบำบัดกรณีชนิดเซลล์รุนแรง แต่ปัญหา ปัจจุบันคือ มักพบมะเร็งรังไข่ในระยะลุกลาม คือ ระยะ3 เนื่องจาก เป็นมะเร็งที่อยู่ลึกในช่องท้องน้อย และมักไม่มีอาการในโรคระยะต้นๆ... 14 กันยายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
มะเร็งต่อมน้ำลาย (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล จากบทความตอนที่แล้ว ที่กล่าวถึงต่อมน้ำลาย (Salivary gland) ว่า ต่อมน้ำลายหลักมีทั้งหมด 3 คู่ ได้แก่ ต่อมน้ำลายหน้ากกหู (Parotid gland) ต่อมน้ำลายใต้ขากรรไกร (Submandibular gland / submaxillary gland) และต่อมน้ำลายใต้ลิ้น (Sublingual gland) นอกจากนี้ยังมีต่อมน้ำลายขนาดเล็กที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปในช่องปากอีกเป็นจำนวนมาก... 14 กันยายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 22 : ความกังวลในการสอบ (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ การวิจัยนักศึกษามหาวิทยาลัย ยังแสดงผลว่า 53% ของนักศึกษาปีที่ 1 ที่ใช้วิธีการจัดการตนเอง (Self-management) สามารถสอบเลื่อนชั้นขึ้นไปปีที่ 2 (Sophomore) ได้สำเร็จ เปรียบเทียบกับเพียง 7% ของนักศึกษาที่มิได้ใช้วิธีการดังกล่าว 13 กันยายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) ตอน: ความเชื่อ “เนื้อสัตว์กับโรคมะเร็ง” โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร ผู้ป่วยหรือผู้ที่สนใจในการดูแล และป้องกันโรคมะเร็งมักจะได้รับคำแนะนำที่หลากหลาย แต่คำแนะนำเหล่านี้ทำให้เกิดความสับสนว่า อาหารอะไรที่ควรกิน ไม่ควรกิน สำหรับแนวคิดข้อแนะน้ำเรื่องกินเพื่อดูแลและป้องกันมะเร็ง มีหลักฐานโดย World Cancer Research Fund (WCRF)2007 มาอธิบายเพื่อเป็นแนวปฏิบัติของผู้ที่สนใจป้องกันมะเร็งและผู้ที่ดูแลผู้ป่วยมะเร็งระหว่างการรักษานำไปปฏิบัติ 12 กันยายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อัมพาต 360 องศา: ตอน ยาหมอที่คลินิกดีกว่ายาโรงพยาบาลจริงเหรอ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ความเข้าใจของผู้ป่วยในต่างจังหวัดเกี่ยวกับการรักษาที่คลินิกกับที่โรงพยาบาล มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมอยากทำความเข้าใจให้ตรงกัน เช่น การมารักษาที่คลินิกจะทำให้ได้การบริการที่โรงพยาบาลรวดเร็วกว่า เพราะได้มาฝากเนื้อฝากตัวเป็นผู้ป่วยของคุณหมอแล้ว จริงแล้วไม่ว่าผู้ป่วยจะเป็นคนไข้ที่เคยมารักษาที่คลินิกหรือไม่เคยก็ตาม การรักษาที่ได้รับในโรงพยาบาลก็ไม่ได้มีความแตกต่างกัน เพราะการรักษาในโรงพยาบาลส่วนใหญ่แล้วเป็นไปตามแนวทางการรักษาที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ 11 กันยายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ต่อมน้ำลายอุดตัน (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ก้อนนิ่วมักเกิดที่ต่อมน้ำลายใต้ขากรรไกร ซึ่งมากกว่าการเกิดนิ่วในต่อมน้ำลายหน้ากกหูถึง 2 เท่า บางครั้งการเกิดนิ่วน้ำลายก็มีความสัมพันธ์กับโรคน้ำลายอื่นๆ เช่น ต่อมน้ำลายอักเสบเรื้อรัง (Chronic sialadenitis) หรือบางทีก็สัมพันธ์กับการเป็นโรคเกาต์ได้ 11 กันยายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน: กระดาษถนอมสายตา(Green read paper) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต กระดาษที่ใช้พิมพ์เป็นหนังสือมักจะใช้กระดาษที่เรียกกันว่า กระดาษปอนด์ (bond paper) และกระดาษบรูฟ (new print) กระดาษบรูฟเป็นกระดาษที่มีส่วนผสมของเยื่อบดที่มีเส้นใยสั้นและมักนำเยื่อกระดาษที่ใช้แล้วมาผสม ค่อนข้างบาง ราคาถูก ไม่ต้องการคุณภาพมากนักมีขนาด 40 - 50 แกรม (น.น. 40 – 52 กรัมต่อตารางเมตร) สำหรับกระดาษปอนด์ ทำจากเยื่อเคมีที่ผ่านการฟอก ผิวไม่ค่อยเรียบ... 10 กันยายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ต่อมน้ำลายอุดตัน (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล มีคนรู้จักบ่นว่า รู้สึกจะมีอะไรอยู่ในลำคออยู่เสมอ เจ็บและบวมเล็กน้อย คิดว่าเป็นติ่งหรือก้อนเนื้อ เป็นมานานมากกว่าสัปดาห์แล้ว จึงไปพบแพทย์หู คอ จมูก แพทย์ตรวจสักพักก็วินิจฉัยว่าเป็น “ต่อมน้ำลายอุดตัน” ให้ยาฆ่าเชื้อมากิน อีก 2 สัปดาห์จึงนัดพบแพทย์ใหม่ ด้วยความงงต่อชื่อของอาการนี้ก็เลยต้องหาข้อมูลมาบอกเล่ากัน 10 กันยายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เจ็บปวดจากมือถือ (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล Dr Tan Kian Hian ที่ปรึกษาอาวุโสของแผนกวิสัญญีและกรรมการของศูนย์บำบัดความปวดของ Singapore General Hospital กล่าวว่า หากปล่อยให้เกิด Text neck โดยไม่ทำการรักษา จะเป็นสาเหตุให้เกิดการอักเสบของกล้ามเนื้อที่คอ เส้นเอ็นและเส้นประสาท ข้ออักเสบอย่างถาวร ขณะเดียวกันก็ทำให้กระดูกสันหลังงอมากขึ้น โดยโรคนี้มักเกิดกับคนรุ่นใหม่ที่ชอบใช้โทรศัพท์มือถือแม้ในขณะเดิน... 9 กันยายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 21: ความแปรปรวนของชราภาพ โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ สาเหตุหลัก (Principal cause) ของการตาย ในโลกที่พัฒนาแล้ว คือโรคเรื้อรัง (Chronic) ที่ยาวนาน (Long term) อาทิ โรคมะเร็ง และปัญหายืดเยื้อ (Long lasting) ของหลอดเลือดหัวใจ (Cardio-vascular) และปอด (Pulmonary) ซึ่งนักวิจัยคาดว่า จะเป็น 90% ของภาระสุขภาพ (Health burden) ในปี พ.ศ. 2573... 9 กันยายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อัมพาต 360 องศา: ตอน ผมดีขึ้นมากเลยหมอ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า แต่ละสัปดาห์ผมจะออกตรวจผู้ป่วย 3 วันต่อสัปดาห์ ได้มีโอกาสดูแลผู้ป่วยก็ประมาณ 200 รายต่อสัปดาห์ ผู้ป่วยส่วนใหญ่เดินทางไกลมาจากจังหวัดต่างๆ ทั่วภาคอีสาน ในการออกตรวจแต่ละครั้งผมได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ มากมายที่ไม่เคยมีใครเขียนไว้ในหนังสือ ส่วนใหญ่แล้วผู้ป่วยที่มารักษากับผมก็มักจะได้รับการรักษาจากแพทย์ประจำโรงพยาบาลจังหวัดกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาแล้วเกือบทั้งสิ้น 8 กันยายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เจ็บปวดจากมือถือ (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นพ.ภัทร โฆสานันท์ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ-โรคกระดูกสันหลัง เปิดเผยว่า การเล่นโทรศัพท์นานๆ นอกจากจะมีปัญหาด้านสายตาแล้ว อาจส่งผลกระทบต่อคอ ไหล่ และกระดูกสันหลัง ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงเป็น Text Neck Syndrome ได้ 8 กันยายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โนโมโฟเบีย (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โทรศัพท์มือถือเริ่มมีการขายในตลาดครั้งแรกในปี พ.ศ.2526 และได้กลายมาเป็นสิ่งสำคัญในสังคมปัจจุบัน หรืออาจถือว่าเป็นสารเสพติดที่ไม่ใช่ยา (Non-drug addiction) ของศตวรรษที่ 21 เลยทีเดียว เด็กนักเรียนบางคนอาจใช้เวลาถึงวันละ 9 ชั่วโมงอยู่กับโทรศัพท์ ทำให้มีผลต่อการเรียนที่ตกลง เพราะการขาดเรียน การไม่ทำการบ้าน หรือแม้แต่การใช้โทรศัพท์ระหว่างเรียน 7 กันยายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 21 : ความกังวลในการสอบ (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ นักศึกษาส่วนใหญ่ประสบความกังวลในการสอบ (Test anxiety) ซึ่งเป็นส่วนประกอบทางจิตวิทยา อารมณ์ และการรับรู้ (Cognitive) ที่มีสาเหตุจากความเครียด (Stress) ของการสอบ และอาจแทรกแซง (Interfere) ความสามารถในการคิด ใช้เหตุผล และวางแผน ความกังวลดังกล่าว เป็นประสบการณ์ที่ไม่น่ารื่นรมย์เลย และก็ไม่จำเป็นต้องแทรกแซงผลของการสอบเลย หากเราเข้าใจสาเหตุแล้วหาทางแก้ไข... 6 กันยายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โนโมโฟเบีย (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ขณะนี้คนไทยนิยมใช้โทรศัพท์มือถือในชีวิตประจำวัน จนก่อให้เกิดอาการ “โนโมบายโฟนโฟเบีย (No Mobile Phone Phobia)” หรือเรียกว่า “โนโมโฟเบีย”.... 6 กันยายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน โรคที่มากับสายตาสั้น โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน สถิติอัตรารอดจากมะเร็งปากมดลูกของสหรัฐอเมริกา โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
สตีเว่น จอห์นสัน (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอน ช่วยแม่หนูด้วย โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน Mekt Mm28
Frame Bottom