Frame Top
เว็บบอร์ด
“ไกลโฟเสท” วายร้ายคู่จีเอ็มโอ (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สำหรับประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขได้ออกมาชี้แจงว่า สารไกลโฟเสทเป็นสารปราบวัชพืชชนิดดูดซึมที่มีการใช้อย่างแพร่หลายในประเทศไทย สามารถตกค้างในพืชได้ และให้ข้อมูลจากองค์การไอซ่าว่า ถั่วเหลืองที่ดัดแปรพันธุกรรมแล้วมี 32 สายพันธุ์ ต้านสารไกลโฟเสท 16 สายพันธุ์ 27 พฤษภาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตาตอน: ต้อหินควรปฏิบัติตนอย่างไร โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต มี slogan จากองค์กร รณรงค์วันต้อหินโลก วันที่ 10 – 12 มีนาคม 2016 ที่ผ่านมาที่ว่า “ The world is a wonder , to see every day so don’t let glaucoma , get in the way ” 26 พฤษภาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เมื่อตับถูกกิน (ตอนที่ 6) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การป้องกันโรคมะเร็งตับสามารถทำได้ด้วยการลดปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เป็น เช่น - หลีกเลี่ยงการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและไวรัสตับอักเสบซี เช่น งดใช้เข็มร่วมกับผู้อื่น มีเพศสัมพันธ์โดยการป้องกัน ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (ขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสตับอักเสบ 25 พฤษภาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 58 : สุขภาพกับเชาว์ปัญญา (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ นักวิจัยสามารถสาธิต (Demonstrate) ให้เห็นได้ว่า โปรแกรมการออกกำลังกาย 10 สัปดาห์ส่งผลให้เกิดการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญในงานที่ต้องใช้สมาธิ (Attention task) และในบางกรณี ผลลัพธ์ที่ได้ในผู้สูงอายุ เป็นสัดส่วนที่มากกว่า (Proportionate) ผู้เยาว์วัยที่เข้าร่วมการวิจัย 25 พฤษภาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เมื่อตับถูกกิน (ตอนที่ 7) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นอกจากนี้ เนื้องอกที่ตับยังส่งผลต่อฮอร์โมนของอวัยวะอื่นนอกจากตับด้วย โดยอาจเป็นสาเหตุให้เกิด • ระดับแคลเซียมในเลือดสูง (Hypercalcemia) ซึ่งทำให้มีอาการคลื่นไส้ สับสน ท้องผูก อ่อนเพลีย หรือกล้ามเนื้อมีปัญหา 25 พฤษภาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เมื่อตับถูกกิน (ตอนที่ 5) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งตับ (ต่อ) - โรคตับแข็งบิลิอารีชนิดปฐมภูมิ (Primary biliary cirrhosis = PBC) - ที่เกิดจากโรคโรคภูมิคุ้มกันทำลายตนเอง ทำให้ท่อน้ำดีในตับถูกทำลาย กลายเป็นโรคตับแข็งและมีความเสี่ยงสูงในการเป็น 24 พฤษภาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เล่าเรื่องปวดหัว ตอนที่ 11 ปวดหัวหอย โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ปวดหัวหอยครับ ไม่ใช่หอยปวดหัวนะครับ ปวดหัวหอยคืออะไร ปวดหัวหอยคืออาการปวดหัวที่เกิดจากการติดเชื้อพยาธิปอดหนูที่ติดต่อโดยการทานหอยน้ำจืด ปลาน้ำจืด 24 พฤษภาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็งตอน ยาเม็ดคุมกำเนิดกับมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ ปัจจุบัน สตรีวัยเจริญพันธ์ทั่วโลกนิยมคุมกำเนิดด้วยยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดที่เป็นส่วนผสมของฮอร์โมนเพศหญิงคือ Estrogen และ Progesterone เพราะสะดวกต่อการใช้ หาซื้อง่าย ผลข้างเคียงต่ำ และราคาเข้าถึงได้ 23 พฤษภาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เมื่อตับถูกกิน (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ทั่วโลกมีคนตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็งตับมากกว่า 700,000 รายในแต่ละปี และเสียชีวิตมากกว่า 600,000 รายในแต่ละปี โดย The American Cancer Society’s ได้มีการประมาณถึงการเกิดมะเร็งตับปฐมภูมิของชาวอเมริกัน ในปี พ.ศ.2559 ว่า 23 พฤษภาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 58 : ยาเสพติดกับวัฒนธรรม (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ เคียวรารี (Curare) ไม่สามารถเข้าสู่สมองได้ง่ายเพราะเลือดในร่างกายต้องผ่านระบบกรอง (Filter) ก่อนที่จะสามารถเข้าสู่สมอง ระบบกรองนี้เรียกว่า “ทำนบระหว่างเลือดกับสมอง” (Blood-brain barrier) ซึ่งกีดขวางบางส่วน (มิใช่ทั้งหมด) ของสารที่มีศักยภาพที่เป็นอันตรายต่อกระบวนการจ่ายเลือด (Blood supply) ไปทั่วร่างกาย มิให้เข้าถึงสมอง 22 พฤษภาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เมื่อตับถูกกิน (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล มะเร็งเกิดขึ้นในตับเองหรือที่เรียกว่ามะเร็งตับปฐมภูมิ (ต่อ) 1.2 มะเร็งท่อน้ำดีตับ (Intrahepatic cholangiocarcinoma / bile duct cancer) - ร้อยละ 10-20 ของมะเร็งที่เกิดขึ้นในตับเองเป็นมะเร็งท่อน้ำดีตับ ส่วนใหญ่มักเริ่มเป็นที่ท่อน้ำดีที่อยู่นอกตับ 22 พฤษภาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เมื่อตับถูกกิน (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สำหรับก้อนเนื้อชนิดธรรมดาที่ไม่เป็นเนื้อร้าย หากโตขึ้นจะไม่กระจายไปยังเซลล์อื่น และกรณีที่ต้องรักษาก็มักจะใช้วิธีการผ่าตัด เช่น - เนื้องอกชนิดฮีแมงจิโอมา (Hemangioma) หรืออาจเรียกว่า "ปานแดงที่ตับ" ซึ่งมีต้นกำเนิดจากเซลล์ 21 พฤษภาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
แนวทางการรักษาโรคอ้วน ตอนที่ 8 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร การควบคุมน้ำหนักเป็นศิลปะการใช้ชีวิต ผู้ที่มีอ้วนจำเป็นต้องใช้ศิลปะในการปรับตัว ปรับใจและปรับพฤติกรรม ซึ่งจุดมุ่งหมายในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 21 พฤษภาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เมื่อตับถูกกิน (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ผศ.พญ.เอื้อมแข สุขประเสริฐ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า จากการรวบรวมข้อมูลอุบัติการณ์การเกิดโรคมะเร็งในประเทศไทยพบว่ามี ผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ 1.23 แสนราย เสียชีวิตประมาณ 8.5 หมื่นคนต่อปี 20 พฤษภาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เล่าเรื่องปวดหัว ตอนที่ 10 ปวดหัวแรงที่สุดในชีวิต โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า อาการปวดหัวรุนแรงที่สุดในชีวิต ต้องรีบมาพบแพทย์/รีบมาโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด เพราะเป็นสัญญาณเตือนว่า อาการปวดศีรษะนี้เป็นสิ่งที่อันตรายมากๆ เพราะอาจทำให้เสียชีวิตได้ 20 พฤษภาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ไส้ติ่งอักเสบ (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ตำแหน่งที่เป็นไส้ติ่งอักเสบอาจแตกต่างกันไป ขึ้นกับอายุและตำแหน่งของไส้ติ่ง เช่น หญิงมีครรภ์จะปวดบริเวณช่องท้องด้านบน เพราะขณะตั้งครรภ์ไส้ติ่งจะเคลื่อนไปอยู่บริเวณนั้น ไส้ติ่งอักเสบสามารถทำให้เกิดอาการแทรกซ้อนที่รุนแรง ได้แก่ 19 พฤษภาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน: ล้างตาประจำ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต มีพฤติกรรมบางอย่างที่หลายๆท่านทำประจำโดยคาดว่าน่าจะได้ผลดี อันหนึ่งที่มักมีผู้ป่วยสอบถามก็คือ การล้างตาทุกวันด้วยความเข้าใจว่าหน้าเรายัง ล้าง อาบน้ำชำระร่างกายทุกวัน 19 พฤษภาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 57 : เชาว์ปัญญาที่แปรปรวน (3) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ มีวิธีการ (Approach) หลากหลายในการประเมิน “ความรอบรู้” (Wisdom) อาทิ ความพยายามให้คำนิยามตามตัวแปรการผลวัดทางจิต (Psychometric parameter) โดยเชื่อมโยง “ความรอบรู้” กับอุปนิสัยทางปัญญา (Intellectual trait) แล้วสรุปผลว่า แนวความคิดของ “ความรอบรู้” คือการค้นหาความสมดุลระหว่างพลังที่ขัดแย้งกัน (Conflicting forces) 18 พฤษภาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ไส้ติ่งอักเสบ (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ผบ.พล.ร.9 ค่ายสุรสีห์ ได้รับการประสานขอความช่วยเหลือจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ให้นำเฮลิคอปเตอร์บินไปรับผู้ป่วยฉุกเฉินที่อาศัยอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร จ.กาญจนบุรี เพื่อรับตัวเด็กชายกะเหรี่ยงวัย 14 ปี ผู้ป่วยฉุกเฉิน ซึ่งมีอาการปวดท้องข้างขวามาแล้ว 2 วัน 18 พฤษภาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อีเพนเดโม่มา (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล Ependymoma หลักๆ แบ่งออกได้เป็น 4 ชนิด ได้แก่ • Subependymomas (Grade I): เป็นเนื้องอกที่โตช้า มักเกิดในบริเวณใกล้โพรงสมอง • Myxopapillary ependymomas (Grade I): เป็นเนื้องอกที่โตช้า มักเกิดในบริเวณส่วนล่างของกระดูกสันหลัง (Spinal column) 17 พฤษภาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน อาหารที่ป้องกันโรคต้อกระจก โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน ผลของรังสีรักษาในเนื้องอกพังผืดชนิดรุกรานรุนแรง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
User Hoarding Disorder โรคเก็บสะสมของ (ตอนที่ 1) โดย พ.ท.หญิง กุลกานต์ ฤทธิ์ฤๅชัย รัตนวราหะ
ไทฟอยด์ (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน Timlai_ju woraponprom1
Frame Bottom