Frame Top
เว็บบอร์ด
สารอะฟลาทอกซิน สารพิษทำร้ายตับ (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุขได้เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารและให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้อาหารปลอดภัยจากสารอันตรายปนเปื้อน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากประเทศไทยมีสภาพอากาศที่ร้อนชื้น อาจทำให้อาหารและวัตถุดิบหลายชนิดขึ้นรา 24 กรกฎาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 67: สมองกลีบหน้า (3) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ การจัดระเบียบ (Organization) ของสมองกลีบหน้า (Frontal lobe) อาจจะดูยุ่งเหยิง เพราะมันทำหน้าที่หลายอย่าง ตั้งแต่การเคลื่อนย้าย (Motor movement) ไปจนถึงกระบวนการรับรู้ (Cognitive process) ส่วนความสามารถที่จะเคลื่อนย้ายมือไหน หรือส่วนของร่างกายไหน ขึ้นอยู่กับเปลือกสมองเคลื่อนย้าย (Motor cortex) ในข้างซ้ายหรือข้างขวาของสมองกลีบหน้า 24 กรกฎาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ตาเจ้ากรรมดันขี้เกียจ (ตอนที่ 3 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การวิเคราะห์โรคทำได้ไม่ง่าย โดยเฉพาะในเด็กที่ไม่รู้ถึงภาวะของความผิดปกตินั้น การตรวจสุขภาพตา ด้วยการตรวจความแตกต่างของการมองเห็นในตาแต่ละข้าง โดยทั่วไปจะมีการหยอดยาเพื่อขยาย ซึ่งอาจมีผลทำให้มองเห็นไม่ชัดไปอีกหลายชั่วโมง ส่วนวิธีการตรวจนั้นจะขึ้นกับอายุของเด็ก เช่น 23 กรกฎาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โภชนบำบัดกับกับภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ (ตอนที่ 1) โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร ภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุเป็นกลุ่มอาการที่พบได้มากขึ้นและบ่อยขึ้น เนื่องจากประชากรผู้สูงอายุของไทยเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว กลุ่มอาการนี้ยังไม่มียารักษาให้หายขาดจากอาการของโรคได้ จึงทำให้บุคลากรทางสาธารณสุขส่วนใหญ่ให้ความสำคัญ 23 กรกฎาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ตาเจ้ากรรมดันขี้เกียจ (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การมองเห็นที่ปกติจะเกิดจากการที่ตาทั้ง 2 ข้าง มีการเห็นที่เท่าเทียมกัน มิฉะนั้นก็มีโอกาสเป็นโรคตาขี้เกียจได้ โดยคนทั่วไปมีโอกาสเกิดโรคนี้ได้ร้อยละ 2-3 ทั้งนี้ โรคตาขี้เกียจที่ไม่ได้รับการรักษาสามารถเป็นสาเหตุให้ตาบอดถาวรได้ ซึ่งพบว่า มีอยู่ถึงร้อยละ 2.9 ของผู้ใหญ่ที่ตาบอด 22 กรกฎาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เล่าเรื่องปวดหัว ตอนที่ 28 แม่ผมปวดหัว โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า อาการปวดหัวเกิดขึ้นได้กับทุกเพศ ทุกวัย ทุกคนไม่ว่าจะอายุมากหรือน้อย ยากดีมีจนก็เกิดอาการปวดหัวได้หมดทุกคน แต่ถ้าอาการปวดหัวนั้นเกิดขึ้นกับแม่หรือพ่อเรา ต้องระวังครับ เพราะผู้สูงอายุก็จะมีสาเหตุของการปวดหัวที่แตกต่างกับกลุ่มอายุอื่นๆ ลองติดตามครับว่าเกิดอะไรขึ้นใน “แม่ผมปวดหัว” 22 กรกฎาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ตาเจ้ากรรมดันขี้เกียจ (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคตาขี้เกียจ หรือโรคตามัว เป็นโรคที่ทำให้ตาของเด็กมัวลง ถ้าไม่ได้รับการตรวจรักษาที่ถูกต้องอย่างทันท่วงที อาจทำให้ตามัวแบบถาวร และไม่สามารถแก้ไขได้เมื่อโตแล้ว นพ.สุพรรณ อธิบายว่า การมองเห็นในคนปกติเริ่มมีการพัฒนาของสายตาตั้งแต่แรกคลอด 21 กรกฎาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตาตอน ภัยจากดอกไม้ไฟ ( Fireworks injury ) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต คงจะเคยได้ข่าวอุบัติเหตุทางตาจากดอกไม้ไฟอยู่เนืองๆ ในเทศกาลลอยกระทง การจุดบั้งไฟ เทศกาลหรืองานที่มีการฉลองด้วยการจุดพลุต่างๆ เมื่อเร็วๆ นี้มีบทความในวารสาร American academy ophthalmology (AAO) เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2516 พูดถึงอันตรายจากดอกไม้ไฟ (firework) ซึ่งน่าจะหมายรวมถึงเครื่องสำหรับจุดในเทศกาลต่างๆ 21 กรกฎาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคยุคใหม่ โรคภูมิแพ้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล อาการของโรคภูมิแพ้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสามารถกระทบระบบการทำงานทั่วร่างกาย เช่น ระบบประสาท ระบบหัวใจ ระบบทางเดินหายใจ ผิวหนัง สายตา และอื่นๆ อาการที่เกิดขึ้นโดยทั่วไป ได้แก่ • ไม่มีสมาธิ (Concentration problems) • หลงๆ ลืมๆ หรือความจำเสื่อม (Memory lapses) • ปวดหรือมีแรงกดบริเวณศีรษะ คอ และหน้าอก 20 กรกฎาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 66 : เวลาสนองตอบ (3) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ นักวิจัยคิดว่า ความเสื่อมถอยในทักษะเชาว์ปัญญาของชราภาพ เกิดจาก (Attribute) การชะลอความเร็วในการส่งข้อความของเซลล์ประสาท (Neural transmission) และปรากฏการณ์ทั้งหลายที่สัมพันธ์กับการส่งข้อความนี้ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามของ “ข้อสมมุติฐานความเร็ว” (Speed Hypothesis) อันกล่าวว่า ความเร็วต่ำมักจะเท่ากับคะแนนทดสอบที่ต่ำ 20 กรกฎาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคยุคใหม่ โรคภูมิแพ้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล วันนี้มาพูดถึงเรื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งเป็นคลื่นที่ถูกปล่อยออกมาจากเครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวันของคนเราหลายอย่าง เช่น เตาอบ ไมโครเวฟ ทีวี วิทยุ มือถือ รวมไปถึงไวไฟ ศาลเมืองตูลูสของฝรั่งเศสตัดสินจ่ายเงินช่วยเหลือจำนวน 800 ยูโร หรือ กว่า 32,000 บาท 19 กรกฎาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เล่าเรื่องปวดหัว ตอนที่ 27 ไอจนปวดหัว โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า อาการปวดหัวจากสาเหตุต่างๆ ก็ได้เล่ามามากแล้ว ลองมาดูสาเหตุการปวดหัวที่แลกมาก คือ ปวดหัวทุกครั้งที่ไอมาตั้งหลายปี ไปตรวจมาก็มากมายหลายที่ แต่ไม่พบความผิดปกติ จนต้องไปซื้อยาแก้ไอมาทานเอง ก็พอแก้อาการไปได้ คือ ไม่ไอก็ไม่ปวดหัว 19 กรกฎาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคฮิตของหนูน้อย โรคมือ เท้า ปาก (ตอนที่ 3 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล กรกฎาคม 2016 แพทย์สามารถทำการคัดกรองโรคมือเท้าจากโรคไวรัสชนิดอื่นได้ด้วยการประเมิน • อายุของผู้ป่วย • อาการที่เป็น • ปรากฏการณ์ของผื่นหรืออาการปวด หรืออาจนำตัวอย่างเชื้อจากการป้ายคอ (Throat swab) หรืออุจจาระ ส่งห้องแล้ปเพื่อตรวจดูว่าเป็นเชื้อไวรัสตัวไหน 18 กรกฎาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็งตอน อัตราอยู่รอดในมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ การศึกษาเรื่องนี้นำเสนอในที่ประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 97 ของสมาคมด้านโรคมะเร็งในสหรัฐอเมริกาที่ชื่อ American Radium Society (ARS) ในช่วง2-5พฤษภาคม 2558 โดยได้มีการเผยแพร่รายงานการศึกษานี้ Proceeding ที่ S046 ทางอินเทอร์เน็ท 18 กรกฎาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคฮิตของหนูน้อย โรคมือ เท้า ปาก (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล เด็กบางคนอาจมีอาการของโรคทั้งหมด ในขณะที่บางคนอาจมีเพียงบางอาการ ซึ่งอาการทั่วไป ได้แก่ • เป็นไข้ • เจ็บคอ • รู้สึกไม่สบาย (Malaise) • ลิ้น เหงือก กระพุ้งแก้ม แดง ปวด เป็นตุ่มพอง (Blister-like lesions) • ฝ่ามือ ฝ่าเท้า และสะโพก (Buttock) เป็นผื่นแดง แต่ไม่คัน บางทีก็เป็นตุ่มพอง • เด็กทารกและเด็กเล็กวัยหัดเดิน (Toddler) จะรู้สึกหงุดหงิด • เบื่ออาหาร (Loss of appetite) 17 กรกฎาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคฮิตของหนูน้อย โรคมือ เท้า ปาก (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นายปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เผยถึงสถานการณ์โรคมือเท้าปากของจังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 21 มิถุนายน 2559 ว่าพบผู้ป่วยจำนวน 118 ราย ไม่มีเสียชีวิต อัตราป่วย 9.02 ต่อประชากรแสนคน จำนวนผู้ป่วยเริ่มมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในเดือนมิถุนายน 16 กรกฎาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จะกินอย่างไรเมื่อผ่าตัดกระเพราะอาหารลดความอ้วน (Bariatric Surgery) ตอนที่ 7 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร หลังการผ่าตัดกระเพาะผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับคำแนะนำ การเลือกรับประทานอาหารโดยนักโภชนาการ เนื่องจากการรับประทานนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก และเพื่อป้องกันการขาดสารอาหารที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วย โดยจำแนกดังนี้ 16 กรกฎาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 66 : สมองกลีบหน้า (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ เริ่มต้นในคริสต์ทศวรรษ 1930s แพทย์ได้ผ่าตัดสมองกลีบหน้า (Frontal lobotomy) เพื่อรักษาปัญหาเกี่ยวกับจิตใจและพฤติกรรม โดยที่ในปี พ.ศ. 2479 แพทย์ประสาทวิทยา (Neurologist) ชาวปอร์ตุเกสได้ใช้วิธีการผ่าตัดดังกล่าวซึ่งไม่เคยทดสอบมาก่อน เพื่อรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาทางอารมณ์อย่างรุนแรง หลังจากนั้นก็มีการผ่าตัดดังกล่าวนับพันๆ ราย 16 กรกฎาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เล่าเรื่องปวดหัว ตอนที่ 26 สูบบุหรี่มากจนปวดหัว โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า บุหรี่ทุกคนรู้ดีอยู่แล้วว่ามีโทษมากมายทั้งมะเร็งปอด กล่องเสียง ก่อให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง หลอดเลือดหัวใจตีบ และอื่นๆ อีกมาก แม้กระทั่งปวดหัวก็ยังเกิดจากการสูบบุหรี่ได้ ลองติดตามครับ 15 กรกฎาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ประหม่าเกินเหตุหรือเขินเกินไป (ตอนที่ 5 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ส่วนการรักษาโรคประหม่ากังวลต่อหน้าสังคม ผศ.พญ.ทานตะวัน ได้กล่าวถึง 1. พฤติกรรมบำบัด - การรักษาโดยการเผชิญสิ่งที่กลัว (Exposure therapy) - การใช้เทคนิคผ่อนคลาย (Relaxation technique) เช่น นั่งหรือยืนในท่า ที่สบายๆ หายใจเข้าออกช้าๆ ลึกๆ ไปเรื่อยๆ สัก 3-5 นาที หรืออาจถึง 10 นาที หรือมากกว่านี้ได้ ซึ่งวิธีการนี้หลายคนจะรู้สึกผ่อนคลายมาก 15 กรกฎาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User Post Traumatic Stress Disorder (ตอนที่ 2) โดย พ.ท.หญิง กุลกานต์ ฤทธิ์ฤๅชัย รัตนวราหะ
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน Aspirin กับ AMD โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User หมอสมศักดิ์ ตอบ:อยากเป็นคนไข้ของอาจารย์ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User โบทอกซ์ลดเหงื่อ โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom