Frame Top
เว็บบอร์ด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็งตอน: ปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อการเกิดมะเร็งเต้านม โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา ได้มีบทความกล่าวถึงปัจจัยที่มีข้อสนับสนุนยืนยันจากการศึกษาแน่ชัดว่า “ไม่ส่งผล” หรือไม่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านม คือ 14 ธันวาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ซิฟิลิส พิษที่แฝง (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นพ.สุเมธ องค์วรรณดี ผู้อำนวยการ สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เปิดเผยว่า สถานการณ์การติดเชื้อเอชไอวีภาพรวมแม้จะมีแนวโน้มลดลง โดยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในปี 2558 ประมาณ 7,324 คน และผู้ติดเชื้อที่ยังมีชีวิตอยู่ประมาณ 426,707 คน ซึ่งในจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ กลุ่มชายรักชาย มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วง 6-7 ปีที่ผ่านมา 14 ธันวาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 35 : สมองถูกทำลาย (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ การกวาดส่องภาพของ fMRI (= functional Magnetic Resonance Imaging) สามารถค้นหา หรือ “จับคู่” (Mapping) กิจกรรมของเซลล์สมอง (Neuron) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่รับรู้ (Cognitive function) เปรียบเทียบกับ MRI ซึ่งทำหน้าที่เพียงแสดงตำแหน่งของโครงสร้าง (Location of structure) ภายในสมอง 13 ธันวาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ไข่ขาวที่มีคุณ (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (United States Department of Agriculture – USDA) ได้ทำการเปรียบเทียบสารอาหารที่มีในไข่ขาวและไข่แดงไว้ดังนี้ 13 ธันวาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร(โรงพยาบาล)ตอน: โภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยการล้างไตทางช่องท้อง Part.7 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร หมวดอาหารที่ให้เกลือแร่และวิตามิน ได้แก่ โซเดียม โพแทสเซียม แคลเซียม ฟอสฟอรัส โซเดียม ปริมาณโซเดียมที่ผู้ป่วยCAPD ควรได้รับขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆดังนี้ 12 ธันวาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ไข่ขาวที่มีคุณ (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ความยากในการเป็นผู้ป่วยโรคมะเร็ง อยู่ที่จะต้องพยายามต่อสู้กับร่างกายและจิตใจของตนเองอยู่เสมอ เช่น เมื่อมีความวิตกกังวลเกิดขึ้น ก็ต้องพยายามทำใจสบายไม่เครียดไม่กังวล เมื่อคิดมากนอนไม่ค่อยหลับ ก็ต้องพยายามนอนพักผ่อนให้มากเพียงพอ 12 ธันวาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ดื้อยาแอนติไบโอติค (ตอนที่ 5 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล บางครั้ง โดยเฉพาะกรณีผู้สูงอายุอาจมีการอักเสบของลำไส้ใหญ่ (Colitis) ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดอาการท้องเสียรุนแรง นอกจากนี้ ยา Penicillins ยา cephalosporins รวมถึงยาปฏิชีวนะบางชนิด อาจไปลดการทำงานของการกินยาคุมกำเนิด (Oral contraceptives) ดังนั้นจึงควรระวังไว้ด้วย 11 ธันวาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อัมพาต 360 องศา: ผมมองไม่เห็นครับ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ผมมีผู้ป่วยหลายต่อหลายคนมาหาผมหลังจากไปพบหมอตาแล้ว และหมอตาแนะนำให้มาพบหมอสมอง เพราะสงสัยว่าจะเป็นโรคสมองขาดเลือด ผู้ป่วยก็จะงงว่าทำไมเมื่อตามองไม่เห็น แต่หมอตาบอกว่าตาปกติ 11 ธันวาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ดื้อยาแอนติไบโอติค (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ยาปฏิชีวนะส่วนใหญ่ถ้าใช้ถูกวิธีก็จะไม่เกิดปัญหา อย่างไรก็ดียาปฏิชีวนะสามารถทำให้เกิดผลข้างเคียงได้ โดยเฉพาะกับระบบย่อยอาหารที่เกิดขึ้น 1 ใน 10 คน โดยผลข้างเคียงนี้จะไม่รุนแรงและหายไปเมื่อหยุดยา ซึ่งผลข้างเคียงดังกล่าว ได้แก่ 10 ธันวาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน แก้วตาเทียมหลายโฟกัส (Multifocal) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต คุณยายอายุ 70 ปี ตามัวทั้ง 2 ข้าง ด้วยโรคต้อกระจก กำลังจะไปรับการผ่าตัดลอกต้อกระจกร่วมกับฝังแก้วตาเทียม เห็นมีญาติบอกว่าแก้วตาเทียมมีทั้งแบบโฟกัสเดียวและหลายโฟกัส แล้วจะให้คุณยายใช้แก้วตาเทียมแบบไหนดี 10 ธันวาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 34 : ร่างกายชราภาพ โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ภาพโดยทั่วไปของการเปลี่ยนแปลงต่อร่างกายที่ร่วงโรย ไม่ใช่เป็นภาพที่สวยงามนัก ตัวอย่างเช่น ณ ระดับของเนื้อเยื่อ จะพบว่าผิวหนังและกล้ามเนื้อจะเริ่มหย่อนยาน ณ ระดับเซลล์ จะมีการสูญเสียประสิทธิภาพของแหล่งพลังงานของเซลล์ (Mitocondria) และ ณ ระดับโมเลกุล ก็จะพบเห็นทฤษฎีกลายพันธุ์ทางร่างกาย (Somatic mutation) 9 ธันวาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ดื้อยาแอนติไบโอติค (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ยาปฏิชีวนะมีหลายชนิด แต่ละชนิดจะมีการทำงานในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 1. ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย (Bactericidal) หรือ 2. หยุดยั้งการแบ่งตัวของเชื้อแบคทีเรีย (Bacteriostatic) 9 ธันวาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อัมพาต 360 องศา: บุหรี่สุดอันตราย โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า บุหรี่เป็นที่นิยมของหมู่วัยรุ่นไทยมากขึ้นๆ ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ผลเสียของบุหรี่ก็มีการให้ความรู้มากมายว่ามีโทษอะไรบ้าง มีการเขียนไว้ที่ข้างซองอย่างชัดเจน ทั้งภาพข้างซองที่น่ากลัว แต่ก็กลับไม่มีใครเกรงกลัว จำนวนผู้สูบบุหรี่กลับมีจำนวนมากขึ้นๆ เป็นเพราะความเทห์ของวัยรุ่นในทางที่ผิดๆ 8 ธันวาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ดื้อยาแอนติไบโอติค (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ภก.คณิตศักดิ์ จันทราพิพัฒน์ ผอ.สำนักสนับสนุนระบบบริการและเวชภัณฑ์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า สปสช.ดำเนินการแก้ปัญหาเชื้อดื้อยามาประมาณ 3 ปีแล้ว โดยกำหนดเกณฑ์คุณภาพต่อการใช้ยาปฏิชีวนะในสถานพยาบาล ซึ่งจากเดิมพบว่ามีการใช้ยาปฏิชีวนะใน 3 กลุ่มโรคคือ หวัด ท้องเสีย และบาดแผลเล็กน้อย มากถึงร้อยละ 60-80 8 ธันวาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็งตอน:ปัจจัยลดการเกิดมะเร็งเต้านม โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติสหรัฐอเมริกา ได้มีบทความถึงปัจจัยที่’ลด’โอกาสเกิดมะเร็งเต้านม โดยเป็นปัจจัยที่มีการศึกษาทางการแพทย์ยืนยันสนับสนุนแน่ชัด ซึ่งได้แก่ 7 ธันวาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ดื้อยาแอนติไบโอติค (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ในงานแถลงข่าว "สัปดาห์รู้รักษ์ ตระหนักใช้ยาต้านแบคทีเรีย ประจำปี 2558" ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) กล่าวว่า ปัญหาเชื้อแบคทีเรียดื้อยาถือเป็นวิกฤตหนึ่งของทั่วโลกรวมถึงไทย โดยในแต่ละปีจะมีคนไทยติดเชื้อแบคทีเรียประมาณ 88,000 คน เสียชีวิตจากเชื้อดื้อยาถึง 38,000 คน 7 ธันวาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 34 : สมองถูกทำลาย (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ กรณีศึกษาที่ 3 สตีฟ (Steve) เดินเข้าไปในโรงแรมเพื่อลงทะเบียนเข้าพัก เข้ารู้สึกปวดศีรษะอย่างรุนแรง (Incredible pain) เขามีอายุ 28 ปี โดยเป็นนักหนังสือพิมพ์ (Journalist) ที่ประสบความสำเร็จ มีสุขภาพที่แข็งแรง แต่มีบางสิ่งบางอย่างที่เลวร้าย (Terrible) กำลังเกิดขึ้นกับเขา 6 ธันวาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ราก่อภูมิแพ้ (ตอนที่ 3 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นอกจากอาการแพ้แล้ว เชื้อรายังอาจทำให้เกิดความเสี่ยงกับผู้ที่มีระบบภูมิต้านทานอ่อนแอ (Impaired immune systems) อย่างคนที่เป็นเอดส์ เช่น ทำให้เกิดการติดเชื้อที่ผิวหนังหรือเยื่อเมือก (Mucus membranes) แพทย์สามารถวิเคราะห์โรคนี้ได้ด้วยการทดสอบ ดังนี้ 6 ธันวาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร(โรงพยาบาล)ตอน: โภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยการล้างไตทางช่องท้อง Part.6 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร ความต้องการอาหารในหมวดโปรตีนกลุ่มผู้ป่วย CAPD ควรได้รับโปรตีนเพิ่มขึ้นจาก ระยะก่อนการบำบัดทดแทนไต ควรได้รับ 1.2 - 1.3 กรัม/น้ำหนักตัว 1 กก./วัน (K/DOQI ,2000) 5 ธันวาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ราก่อภูมิแพ้ (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล เชื้อรามีอยู่ในสิ่งแวดล้อมทั่วไป เชื้อราที่ก่อให้เกิดปัญหาเป็นเชื้อราที่เกิดภายในบ้านหรือตัวอาคาร (Indoor) เชื้อราเจริญเติบโตได้ดีในที่อุ่น ชื้น แฉะ สถานที่ที่สามารถพบเชื้อราได้มาก เช่น ร้านขายของโบราณ เรือนกระจกสำหรับเพาะปลูกพืช (Greenhouses) ห้องเซาน่า ฟาร์ม โรงสี บริเวณก่อสร้าง ร้านดอกไม้ เป็นต้น 5 ธันวาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน อันตรายจากการใช้ยาผิดๆ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอน หมอไม่ทำอะไรให้เลย โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 5 คน banking Mekt Nong nong Luk888 Comcom
Frame Bottom