Frame Top
เว็บบอร์ด
มาลาเรียไม่กลัวเหล้าหรอกนะจะบอกให้ (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล อาการอาจจะปรากฏเป็นรอบๆ โดยระยะเวลาแต่ละรอบขึ้นอยู่กับเชื้อที่ติดว่า มีวงจรชีวิตของเชื้อในการเติบโตและแพร่กระจายจากเซลล์เม็ดเลือดแดงและเซลล์ตับในร่างกายของคนอย่างไร เช่น • ทุก 48 ชั่วโมง สำหรับการติดเชื้อ P. vivax หรือ P. ovale • ทุก 72 ชั่วโมง สำหรับการติดเชื้อ P. malariae • ส่วน เชื้อ P. falciparum มักไม่มีรอบเวลาที่แน่นอน นอกจากนี้ ยังมีอาการอื่นๆ ทั่วไป ได้แก่ • ไอแห้ง • ปวดกล้ามเนื้อ หรือปวดหลัง หรือปวดทั้ง 2 อย่าง • ม้ามโต 7 สิงหาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
มาลาเรียไม่กลัวเหล้าหรอกนะจะบอกให้ (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นอกจากนี้ ประชาชนบางส่วนยังเชื่อว่า ไข้มาเรียเกิดจากการดื่มน้ำในลำธารที่มีไข่ของยุงเข้าไป ซึ่งจะได้ให้ อสม.เน้นหนักการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจให้ประชาชนปฏิบัติตัวให้ถูกต้อง โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ซึ่งเป็นช่วงการแพร่ระบาดของโรคมาลาเรียต่อไป 6 สิงหาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โภชนบำบัดกับกับภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ (ตอนที่ 3) โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร ภาวะสมองเสื่อมเป็นความผิดปกติที่สมองทำงานด้อยลงจากเดิม จนมีผลกระทบต่อการทำงานหรือกิจวัตรประจำวันของบุคคล สูญเสียความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง ทั้งเรื่องความคิด ความรอบรู้ การตัดสินใจ พฤติกรรมและบุคลิกภาพเปลี่ยนแปลงไปในทางที่แย่ลง 6 สิงหาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลมชัก: สาเหตุโรคลมชัก โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า โรคลมชักส่วนหนึ่งเกิดจากสาเหตุอื่นๆ ทั้งภายในสมอง และจากภายนอกสมอง สาเหตุการเกิดโรคลมชักที่พบบ่อย แบ่งตามอายุ ดังนี้ 1. วัยทารกและเด็ก สาเหตุที่พบบ่อย ได้แก่ • ความพิการของสมองแต่กำเนิด พบบ่อยในเด็กทารกแรกเกิดที่มีอาการชัก เช่น 5 สิงหาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
มาลาเรียไม่กลัวเหล้าหรอกนะจะบอกให้ (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า สธ. ได้จัดทำยุทธศาสตร์กำจัดโรคมาลาเรีย พ.ศ.2560-2569 และตั้งเป้าภายในปี พ.ศ.2567 ว่าต้องปลอดโรคมาลาเรีย ซึ่งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 5 สิงหาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
“เพร็พ” และ “เป็ป” ก็ต้านเอดส์เหมือนกัน (ตอนที่ 3 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล อย่างไรก็ดี แม้จะมีการกินยา PrEP แล้วก็ตาม ก็ยังคงต้องใช้ถุงยางอนามัยระหว่างที่มีเพศสัมพันธ์ด้วย เพราะ PrEP ไม่สามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ เช่น กามโรค (Syphilis) โรคหนองใน (Gonorrhea) และเชื้อแคลมีเดีย (Chlamydia) ได้ 4 สิงหาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 68 : ปริมาตรสมองกับเชาว์ปัญญา (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ดังนั้น ประจักษ์หลักฐาน (Evidence) ค่อนข้างแน่ชัด (Strong) ว่า มีความเชื่อมโยงระหว่างปริมาตรสมอง กับผลลัพธ์ทางเชาว์ปัญญา (Intellectual performance) ในช่วงปลายของชีวิต แต่ก็ต้องใช้วิจารณญาณอย่างระมัดระวัง (Exercise caution) ด้วยเหตุผล 3 ประการ 3 สิงหาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
“เพร็พ” และ “เป็ป” ก็ต้านเอดส์เหมือนกัน (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ด้าน นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แถลงว่า กรมควบคุมโรคเตรียมศึกษาประสิทธิผลและความคุ้มค่าในพื้นที่นำร่อง 6 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต ชลบุรี อุดรธานี ขอนแก่น นครราชสีมา และนนทบุรี เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 3 สิงหาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ชัก อาการชัก ลมชัก คืออะไร โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ชัก คือ ความผิดปกติของกระแสไฟฟ้าในสมองชั่วคราว ก่อให้เกิดอาการผิดปกติทางระบบประสาทในรูปแบบต่างๆ เป็นๆ หายๆ อาการผิดปกตินั้นขึ้นกับตำแหน่งของสมองที่เกิดกระแสไฟฟ้าผิดปกติ อาการชัก คือ อาการผิดปกติทางระบบประสาทที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าในสมองผิดปกติชั่วคราว 2 สิงหาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
“เพร็พ” และ “เป็ป” ก็ต้านเอดส์เหมือนกัน (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ศ.กิตติคุณ นพ.ประพันธ์ ภานุภาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย แถลงข่าวโครงการลดการติดเอดส์ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสอง โดยการให้ยาต้านไวรัสเอดส์ก่อนการสัมผัสเชื้อหรือ “เพร็พ” (PrEP) เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่พรเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 2 สิงหาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน สูบบุหรี่มือสองในวัยเด็กเพิ่มปัจจัยเสี่ยงเกิดโรคหัวใจ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ เรื่องนี้ ไม่เกี่ยวกับมะเร็งโดยตรง แต่บุหรี่ ทั้งจากการสูบบุหรี่เอง/สูบบุหรี่มือหนึ่ง หรือการสูบบุหรี่มือสอง/การได้รับควันบุหรี่จากผู้อื่นสูบ ก็เป็นตัวการสำคัญในการเกิดมะเร็งปอดและมะเร็งในเนื้อเยื่อส่วนศีรษะและลำคอ โดยเฉพาะมะเร็งคอหอย และมะเร็งกล่องเสียง การรณรงค์ให้ตระหนักรู้ถึงภัยของบุหรี่มักเน้นไปที่ตัวผู้สูบบุหรี่เอง 1 สิงหาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
แฟชั่นนัก มักเท้าเก (ตอนที่ 3 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สำหรับการผ่าตัดมีหลายวิธี แต่ไม่มีวิธีใดวิธีหนึ่งที่สามารถแก้ได้ทุกปัญหา เช่น • การตัดต่อกระดูก (Osteotomy) เป็นวิธีที่นิยมใช้มากที่สุด แม้ว่าจะมีกระบวนการที่หลากหลาย แต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะมีการตัดกระดูกที่เท้าออกไป และจัดกระดูกที่นิ้วหัวแม่เท้าใหม่ นอกจากอาจมีการจัดเนื้อเยื่ออ่อนส่วนปลายเท้า เพื่อแก้ไขเท้าผิดรูปและเพิ่มความเสถียร (Stability) ของเท้า 1 สิงหาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
แฟชั่นนัก มักเท้าเก (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดภาวะของนิ้วหัวแม่เท้าเอียงผิดรูป ได้แก่ • การใส่รองเท้าส้นสูง (High heels) ที่ทำให้น้ำหนักไปกดลงบนเท้าด้านหน้า • การใส่รองเท้าผิดขนาด (Ill-fitting shoes) เช่น รัดเกินไป แคบเกินไป หรือแหลมเกินไป • อาการปวดจากโรคข้ออักเสบ (Arthritis) อาจทำให้ลักษณะการเดินเปลี่ยนไป • กรรมพันธุ์ (Heredity) ที่มีรูปเท้าผิดไป 31 กรกฎาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 68: สมองกลีบหน้า (4) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ จากการศึกษาผู้ป่วยรายอื่นๆ ที่สมองกลีบหน้า (Frontal lobe) ถูกทำลาย นักวิจัยพบว่า สมองกลีบหน้าเกี่ยวข้องกับการใส่ใจ (Paying attention) การจดจำ (Remembering) สิ่งของ การตัดสินใจที่ดี (Making good decisions) ตลอดจนการวางแผนและการจัดระเบียบ (Planning and organizing) งานเหตุการณ์ (Event) 31 กรกฎาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โภชนบำบัดกับกับภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ (ตอนที่ 2) โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร ภาวะทุพโภชนาการในผู้ป่วยสมองเสื่อมเมื่อผู้สูงอายุมีภาวะสมองเสื่อมมักจะเกิดปัญหาภาวะทุพโภชนาการตามมาด้วย โดยมีภาวะโภชนาการขาด หรือ โภชนาการเกิน ขึ้นกับระยะต่างๆของสมองและปัญหาพฤติกรรม/จิตเวชที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยรายนั้น ผู้ป่วยสมองเสื่อมในระยะแรก 30 กรกฎาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
แฟชั่นนัก มักเท้าเก (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ปัจจุบัน เราคงเคยสังเกตุเห็นลักษณะนิ้วหัวแม่เท้าของหลายคนที่เอียงผิดรูป หักเข้าหานิ้วชี้เท้า ซึ่งดูน่ากลัวกันมาบ้างแล้ว เราเรียกลักษณะนี้ว่า ภาวะของนิ้วหัวแม่เท้าเอียงผิดรูป มักพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย ภาวะของนิ้วหัวแม่เท้าเอียงผิดรูป (Bunion / Hallux Valgus) หรือ ภาวะนิ้วโป้งเท้าเก เป็นภาวะที่นิ้วหัวแม่เท้า 30 กรกฎาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เห็นทีจะบกพร่องทางการรู้เล็กน้อยกระมัง ! (ตอนที่ 3 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ปัจจุบันยังไม่มีการทดสอบเฉพาะสำหรับภาวะ MCI แพทย์มักจะวิเคราะห์โรคด้วยการซักประวัติ การถามคำถาม กับคนป่วยและคนรอบข้าง ผนวกกับการทดสอบหลายๆ วิธี เพื่อใช้ในการวิเคราะห์โรค เช่น • การมีปัญหาเรื่องความจำ การวางแผน การทำตามคำสั่ง หรือการตัดสินใจ • การรับรู้เสื่อมลง 29 กรกฎาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เล่าเรื่องปวดหัว ตอนที่ 30 อยู่อย่างไรให้ห่างไกลอาการปวดหัว โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า อาการปวดหัวเป็นอาการที่ส่งผลเสีย ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตมากที่สุด เพราะทุกคนต้องเคยมีอาการปวดหัวมาก่อนตลอดชั่วชีวิตนี้ การปวดหัวนั้นจะมีความรุนแรงแตกต่างกัน บางคนปวดเพียงเล็กน้อย บางคนปวดหัวรุนแรงมาก และบางคนเสียชีวิต 29 กรกฎาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เห็นทีจะบกพร่องทางการรู้เล็กน้อยกระมัง ! (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นอกจากนี้ คนที่เป็น MCI อาจจะมีอาการดังต่อไปนี้ด้วย • ซึมเศร้าหดหู่ (Depression) • หงุดหงิดและก้าวร้าว (Irritability and aggression) • วิตกกังวล (Anxiety) • เฉยเมย ขาดความกระตือรือร้น (Apathy) MCI มีสาเหตุร่วมของการเกิดหลายอย่าง ไม่ได้เกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งเพียงอย่างเดียว อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสมองที่เหมือนกับโรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer's disease) หรือโรคสมองเสื่อม (Dementia) อย่างอ่อนๆ ซึ่งได้แก่ 28 กรกฎาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตาตอน: โอเมก้า 3 ในปลา(Omega 3) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต ปัจจุบันคนเราอายุยืนขึ้น มีโรคหลายโรคที่เกิดจากความเสื่อม ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อ จึงพบมากขึ้นเมื่อคนอายุยืนขึ้น จึงพบโรคเหล่านี้มากขึ้น โรคทางตาที่สำคัญในกลุ่มนี้ ได้แก่ ต้อกระจก, จอตาส่วนกลางเสื่อม (age related macular degeneration), จอตาเสื่อมจากโรคเบาหวาน 28 กรกฎาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User โบทอกซ์ลดเหงื่อ โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
สมองตายถือเป็นคนตาย (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User ซื้อยาทานเองได้เปล่า โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User Post Traumatic Stress Disorder (ตอนที่ 2) โดย พ.ท.หญิง กุลกานต์ ฤทธิ์ฤๅชัย รัตนวราหะ
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน OCT วินิจฉัย Alzheimer โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน sirikul Joynatee
Frame Bottom