Frame Top
เว็บบอร์ด
โภชนบำบัดกับกับภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ (ตอนที่ 4) โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร ปัญหาพฤติกรรมการรับประทานอาหารในผู้ป่วยสมองเสื่อม ผู้ป่วยได้รับอาหารบางอย่างมากเกินไปไม่ถูกส่วน ทำให้เกิดปัญหาโรคเรื้อรัง เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคไขมันอุดตันในหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง 13 สิงหาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลมชัก: ลมชักเฉพาะส่วนของร่างกาย โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า อาการชักมีหลายรูปแบบ การชักเฉพาะส่วนของร่างกายเป็นรูปแบบหนึ่งของการชัก ซึ่งคนส่วนใหญ่อาจไม่คุ้นเคย ส่งผลให้ผู้มีอาการชักแบบเฉพาะส่วนของร่างกายมาพบแพทย์ล่าช้า เราจึงควรรู้จักการชักแบบเฉพาะส่วนของร่างกาย 12 สิงหาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ชีวิตพิการเพราะรูมาตอยด์ (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล พญ. บุษกร แนะนำว่า ถ้าผู้ป่วยเริ่มมีอาการปวดข้อ หรือสังเกตเห็นข้อบวม แดง อุ่น หรือร้อน โดยเฉพาะที่บริเวณข้อนิ้วมือและข้อมือ หรือมีอาการข้อฝืด ตึง แข็งเวลาตื่นนอนในตอนเช้า ถึงแม้จะเป็นมาไม่นานควรจะรีบปรึกษาแพทย์ เพื่อให้ได้รับการตรวจวินิจฉัยแลรักษาอย่างถูกต้องต่อไป 12 สิงหาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ชีวิตพิการเพราะรูมาตอยด์ (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล พญ. บุษกร ดาราวรรณกุล อายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่ม กล่าวถึง อาการปวดข้อนิ้วมือว่า เป็นอีกหนึ่งอาการที่พบได้บ่อยไม่แพ้อาการปวดข้อเข่า หรือ ปวดหลัง ซึ่งสาเหตุอาจเกิดขึ้นได้จากหลายอย่าง ทั้งที่เกิดจากความผิดปกติของเนื้อเยื่อรอบๆ ข้อ เช่น เอ็นอักเสบ นิ้วล็อก 11 สิงหาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
มาลาเรียไม่กลัวเหล้าหรอกนะจะบอกให้ (ตอนที่ 6 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ยาที่ใช้รักษาการติดเชื้อมาลาเรีย เช่น • ยา Chloroquine เป็นยาที่ใช้รักษาได้ดีกับการติดเชื้อ P. ovale หรือ P. malariae เพื่อป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำ นอกจากนี้ยังใช้รักษาการติดเชื้อ P. falciparum และ P. vivax ในพื้นที่ที่ไม่มีการดื้อยา Chloroquine • ยา Coartem เป็นยาที่มีส่วนผสมระหว่างยา Artemether และยา Lumefantrine ใช้รักษาการติดเชื้อ P. falciparum 10 สิงหาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 69 : ข้อสมมุติฐานสมองกลีบหน้า โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ การเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างสมอง ไม่ได้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน (Uniform) แต่มีแนวโน้มของการเชื่อมโยงในบางอาณาบริเวณ การศึกษาหลายครั้งแสดงว่า บริเวณ (Region) ที่ได้รับผลกระทบอย่างมากคือสมองกลีบหน้า (Frontal lobe) ซึ่งมีการบันทึก (Document) มากมายในเรื่องการทำงาน (Function) ของอวัยวะส่วนนี้ในช่วงปลายของชีวิต 10 สิงหาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
มาลาเรียไม่กลัวเหล้าหรอกนะจะบอกให้ (ตอนที่ 5) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การกลับมาเป็นซ้ำ (Recur) นั้นขึ้นอยู่กับเชื้อมาลาเรียแต่ละชนิด กล่าวคือ - มาลาเรียที่เกิดจากเชื้อ P. falciparum หากไม่ทำการรักษาให้สมบูรณ์ มีโอกาสที่โรคอาจกลับมาเป็นได้อีก (recur) ภายในระยะเวลา 2 ปี - มาลาเรียที่เกิดจากเชื้อ P. vivax และ P. ovale อาจจะกลับมาเป็นได้อีกในช่วง 3-4 ปี แต่ก็มียาที่กินป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำได้ 9 สิงหาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลมชัก:อาการลมชักที่ต้องรู้จัก โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า อาการชักที่ต้องรู้จัก แบ่งเป็น 2 ชนิดหลัก ได้แก่ 1. การชักเฉพาะส่วนของร่างกาย (partial seizure) 2. การชักทั้งตัวหมดสติ (generalized seizure) 1.การชักเฉพาะส่วนของร่างกาย (partial seizure) ได้แก่ • ชักเกร็ง กระตุกเฉพาะส่วนของร่างกาย (simple partial seizure) อาการเกร็ง หรือกระตุกเป็นๆ หายๆ ครั้งละไม่นาน ประมาณ 15 วินาที 9 สิงหาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอนผลจากการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยแมมโมแกรมร่วมกับอัลตราซาวด์ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ เป็นที่ยอมรับทางการแพทย์ว่า การตรวจแมมโมแกรม/การตรวจภาพรังสีเต้านม เป็นวิธีการตรวจที่ช่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมให้พบได้ตั้งแต่ผู้ป่วยยังคลำก้อนเนื้อที่เต้านมไม่ได้ โดยทั่วไปในปัจจุบันแพทย์มักแนะนำให้ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม เริ่มที่อายุประมาณ 50 ปี อย่างไรก็ตามในผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านม เช่น ครอบครัวสายตรงเป็นมะเร็งเต้านมหรือเป็นมะเร็งอื่นๆ 8 สิงหาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
มาลาเรียไม่กลัวเหล้าหรอกนะจะบอกให้ (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โรคมาลาเรียถือเป็นโรคที่รุนแรงสำหรับหญิงตั้งครรภ์และทารกที่กำลังเจริญเติบโต เพราะทำให้ทั้งคู่สามารถเสียชีวิตได้ ดังนั้นหญิงตั้งครรภ์จึงไม่ควรเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีโรคมาลาเรียอยู่ ปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคมาลาเรีย ได้แก่ • การอยู่อาศัยหรือเดินทางไปยังประเทศที่มีโรคมาลาเรีย • การเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีโรคมาลาเรีย โดย o ไม่ได้กินยาป้องกัน ก่อนหรือหลังการเดินทาง หรือกินยาไม่ถูกต้อง o อยู่ในที่แจ้งในตอนเย็นโพล้เพล้และตอนกลางคืนซึ่งยุงออกหากิน o ไม่มีการป้องกันตนเองจากการโดนยุงกัด 8 สิงหาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 69: สมองกลีบข้าง (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ทุกๆ วินาทีของทุกๆ นาทีของทุกๆ วัน สมองของเราต้องคอยติดตาม (Keep track) ว่า อะไรสัมผัสผิวหนัง? มือและเท้าอยู่ที่ไหน? และเรากำลังเดินหรือวิ่ง? สิ่งเหล่านี้ดำเนินไปอย่างอัตโนมัติ และมีประสิทธิภาพ โดยสมองกลีบข้าง (Parietal lobe) ซึ่งอยู่ ณ หลังสมองกลีบหน้า 7 สิงหาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
มาลาเรียไม่กลัวเหล้าหรอกนะจะบอกให้ (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล อาการอาจจะปรากฏเป็นรอบๆ โดยระยะเวลาแต่ละรอบขึ้นอยู่กับเชื้อที่ติดว่า มีวงจรชีวิตของเชื้อในการเติบโตและแพร่กระจายจากเซลล์เม็ดเลือดแดงและเซลล์ตับในร่างกายของคนอย่างไร เช่น • ทุก 48 ชั่วโมง สำหรับการติดเชื้อ P. vivax หรือ P. ovale • ทุก 72 ชั่วโมง สำหรับการติดเชื้อ P. malariae • ส่วน เชื้อ P. falciparum มักไม่มีรอบเวลาที่แน่นอน นอกจากนี้ ยังมีอาการอื่นๆ ทั่วไป ได้แก่ • ไอแห้ง • ปวดกล้ามเนื้อ หรือปวดหลัง หรือปวดทั้ง 2 อย่าง • ม้ามโต 7 สิงหาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
มาลาเรียไม่กลัวเหล้าหรอกนะจะบอกให้ (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นอกจากนี้ ประชาชนบางส่วนยังเชื่อว่า ไข้มาเรียเกิดจากการดื่มน้ำในลำธารที่มีไข่ของยุงเข้าไป ซึ่งจะได้ให้ อสม.เน้นหนักการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจให้ประชาชนปฏิบัติตัวให้ถูกต้อง โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ซึ่งเป็นช่วงการแพร่ระบาดของโรคมาลาเรียต่อไป 6 สิงหาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โภชนบำบัดกับกับภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ (ตอนที่ 3) โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร ภาวะสมองเสื่อมเป็นความผิดปกติที่สมองทำงานด้อยลงจากเดิม จนมีผลกระทบต่อการทำงานหรือกิจวัตรประจำวันของบุคคล สูญเสียความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง ทั้งเรื่องความคิด ความรอบรู้ การตัดสินใจ พฤติกรรมและบุคลิกภาพเปลี่ยนแปลงไปในทางที่แย่ลง 6 สิงหาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลมชัก: สาเหตุโรคลมชัก โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า โรคลมชักส่วนหนึ่งเกิดจากสาเหตุอื่นๆ ทั้งภายในสมอง และจากภายนอกสมอง สาเหตุการเกิดโรคลมชักที่พบบ่อย แบ่งตามอายุ ดังนี้ 1. วัยทารกและเด็ก สาเหตุที่พบบ่อย ได้แก่ • ความพิการของสมองแต่กำเนิด พบบ่อยในเด็กทารกแรกเกิดที่มีอาการชัก เช่น 5 สิงหาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
มาลาเรียไม่กลัวเหล้าหรอกนะจะบอกให้ (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า สธ. ได้จัดทำยุทธศาสตร์กำจัดโรคมาลาเรีย พ.ศ.2560-2569 และตั้งเป้าภายในปี พ.ศ.2567 ว่าต้องปลอดโรคมาลาเรีย ซึ่งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 5 สิงหาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
“เพร็พ” และ “เป็ป” ก็ต้านเอดส์เหมือนกัน (ตอนที่ 3 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล อย่างไรก็ดี แม้จะมีการกินยา PrEP แล้วก็ตาม ก็ยังคงต้องใช้ถุงยางอนามัยระหว่างที่มีเพศสัมพันธ์ด้วย เพราะ PrEP ไม่สามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ เช่น กามโรค (Syphilis) โรคหนองใน (Gonorrhea) และเชื้อแคลมีเดีย (Chlamydia) ได้ 4 สิงหาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 68 : ปริมาตรสมองกับเชาว์ปัญญา (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ดังนั้น ประจักษ์หลักฐาน (Evidence) ค่อนข้างแน่ชัด (Strong) ว่า มีความเชื่อมโยงระหว่างปริมาตรสมอง กับผลลัพธ์ทางเชาว์ปัญญา (Intellectual performance) ในช่วงปลายของชีวิต แต่ก็ต้องใช้วิจารณญาณอย่างระมัดระวัง (Exercise caution) ด้วยเหตุผล 3 ประการ 3 สิงหาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
“เพร็พ” และ “เป็ป” ก็ต้านเอดส์เหมือนกัน (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ด้าน นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แถลงว่า กรมควบคุมโรคเตรียมศึกษาประสิทธิผลและความคุ้มค่าในพื้นที่นำร่อง 6 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต ชลบุรี อุดรธานี ขอนแก่น นครราชสีมา และนนทบุรี เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 3 สิงหาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ชัก อาการชัก ลมชัก คืออะไร โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ชัก คือ ความผิดปกติของกระแสไฟฟ้าในสมองชั่วคราว ก่อให้เกิดอาการผิดปกติทางระบบประสาทในรูปแบบต่างๆ เป็นๆ หายๆ อาการผิดปกตินั้นขึ้นกับตำแหน่งของสมองที่เกิดกระแสไฟฟ้าผิดปกติ อาการชัก คือ อาการผิดปกติทางระบบประสาทที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าในสมองผิดปกติชั่วคราว 2 สิงหาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน Aspirin กับ AMD โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
ลิเจียนแนร์ผ่านแอร์ในตึก (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User โบทอกซ์ลดเหงื่อ โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User Post Traumatic Stress Disorder (ตอนที่ 2) โดย พ.ท.หญิง กุลกานต์ ฤทธิ์ฤๅชัย รัตนวราหะ

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน golf17112530 buranchan
Frame Bottom