Frame Top
เว็บบอร์ด
โภชนบำบัดกับกับภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ (ตอนที่ 6) โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร ปัจจุบันยังไม่มียาที่รักษาภาวะสมองเสื่อมหายขาดได้ การวิจัยทางการแพทย์จะช่วยในการยับยั้งการดำเนินโรคตั้ง เพื่อคงการทำงานของสมองไว้ให้นานที่สุด นอกจากจะรักษาที่ตัวผู้ป่วยเองแล้ว จำเป็นต้องให้การเอาใจใส่ดูแลญาติ หรือผู้ดูแลใกล้ชิดของผู้ป่วย 28 สิงหาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 72 : สมองกลีบขมับ (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ เขตบร็อคค่า (Broca’s area) มักอยู่ ณ ด้านซ้ายของสมองกลีบหน้า (Frontal lobe) เป็นอาณาบริเวณที่จำเป็นต่อการรวมเสียง (Sound) ให้เป็นคำ (Word) และเรียบเรียงคำให้เป็นประโยค (Sentence) ที่มีความหมาย (Meaningful) หากอาณาบริเวณนี้ถูกทำลาย ส่งผลให้เกิด “ภาวะการสูญเสียการสื่อความ” (Aphasia) 28 สิงหาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
พักตับก่อนตับแข็ง (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ตับ (Liver) มีน้ำหนักประมาณ 1.36 กิโลกรัม เป็นอวัยวะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของร่างกาย ทำหน้าที่สำคัญๆ หลายอย่าง เช่น • ผลิตโปรตีนของเลือด (Blood proteins) ที่ช่วยในการแข็งตัวของเลือด (Clotting) การลำเลียงออกซิเจน และระบบภูมิต้านทานในร่ากาย • เก็บสารอาหารส่วนเกินและส่งกลับสารอาหารเข้าสู่กระแสเลือด • ผลิตน้ำดี (Bile) สิ่งจำเป็นที่ช่วยในการย่อยอาหาร 27 สิงหาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
พักตับก่อนตับแข็ง (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ดร.นพ. บัณฑิต ศรไพศาล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สสส. กล่าวว่า สสส.ร่วมกับเครือข่ายฯ รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรรษามาอย่างต่อเนื่อง จากผลสำรวจของศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) ต่องานรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปีที่ผ่านมา ในกลุ่มอายุ 15 ปี ขึ้นไป จาก 25 จังหวัดทั่วประเทศ พบว่า 26 สิงหาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลมชัก: สิ่งกระตุ้นที่ทำให้ชักได้ง่ายขึ้น โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า อาการชักถึงแม้จะเกิดขึ้นเองได้โดยไม่มีปัจจัยกระตุ้น แต่ถ้ามีปัจจัยกระตุ้นก็จะทำให้เกิดอาการชักได้ง่ายขึ้นมาก ดังนั้นเราต้องพยายามหลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นให้ได้มากที่สุด เพื่อการควบคุมอาการชักได้ดียิ่งขึ้น 26 สิงหาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โพรไบโอติก จุลินทรีย์มหัศจรรย์ (ตอนที่ 3 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล และยังมีผลงานวิจัยบางฉบับที่พบว่าโพรไบโอติกสามารถช่วยแก้ปัญหาในส่วนอื่นของร่างกายด้วย ตัวอย่างเช่น • อาการผื่นแพ้ที่เกิดจากกรรมพันธุ์ (Atopic dermatitis / eczema) และโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ (Allergic rhinitis / hay fever) • ปัญหาสุขภาพของทางเดินปัสสาวะและช่องคลอด (Urinary and vaginal health) • ปัญหาสุขภาพของช่องปาก เช่น ฟันผุ โรคปริทันต์ (Periodontal disease) 25 สิงหาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 71 : ประสาทสัมผัสกับเชาว์ปัญญา (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ นักวิจัยพบว่า ลำพังการลดความคมชัดของประสาทสัมผัส (Sensory acuity) ในกลุ่มผู้ใหญ่วัยกลางจนถึงผู้ใหญ่วัยปลาย (โดยใช้แว่นพิเศษ สิ่งอุดการได้ยิน [Muffling hearing] ฯลฯ) ไม่สามารถลดผลลัพธ์การรับรู้ (Cognitive performance) ลง ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงประสาทสัมผัส 24 สิงหาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โพรไบโอติก จุลินทรีย์มหัศจรรย์ (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โพรไบโอติก (Probiotics) เป็นจุลินทรีย์มีชีวิตที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพหรือจุลินทรีย์ชนิดที่ดี มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกของคำว่า “Pro” ที่แปลว่า “ส่งเสริม” และ “Biotic” ซึ่งหมายถึง “ชีวิต” โดยมี Elie Metchnikoff ที่ถือว่าเป็น “บิดาของโพรไบโอติก (Father of probiotics) เป็นผู้เริ่มศึกษาถึงความมีอายุยืนของชาวบัลแกเรีย 24 สิงหาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลมชักแยกจากเป็นลมหมดสติอย่างไร ทำไมต้องแยก 2 ภาวะนี้ออกจากกัน โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า เนื่องมาจากผู้มีอาการหมดสติ และ/หรือมีอาการเกร็งกระตุกร่วมด้วย 2 ภาวะนี้ คือเป็นลมกับลมชักมีอาการคล้ายกันมาก พบว่า 1 ใน 3 ของการวินิจฉัยของแพทย์มีโอกาสให้การวินิจฉัยได้ไม่ถูกต้อง กล่าวคือ คนที่เป็นลมอาจถูกวินิจฉัยเป็นอาการชัก และคนที่เป็นอาการชัก็อาจวินิจฉัยเป็นลมได้เช่นเดียวกัน เนื่องจากมีอาการใกล้เคียงกันมาก 23 สิงหาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โพรไบโอติก จุลินทรีย์มหัศจรรย์ (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ด้วยสภาวะการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน จากการเร่งรีบและความต้องการความสะดวกเพื่อตอบโจทย์ในหลายๆ สถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นอาหารสำเร็จรูป อาหารที่ปรุงแต่งเพื่อเพิ่มรสชาติ ความสวยงาม รวมไปถึงการรักษาคุณภาพอาหารให้อยู่นานขึ้น สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ 23 สิงหาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน การผ่าตัดมะเร็งมดลูกด้วยหุ่นยนต์ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ การรักษาหลักของมะเร็งมดลูกที่รวมถึงมะเร็งปากมดลูกในโรคระยะต้นๆ คือ การผ่าตัดชนิดถอนรากถอนโคน(Radical surgery) คือการผ่าตัดเอามดลูก ท่อนนำไข่ รังไข่ เนื้อเยื่อรอบๆมดลูก และต่อมน้ำเหลืองในอุ้งเชิงกรานออกหมดทั้งข้างซ้ายและข้างขวา ซึ่งโดยทั่วไป 22 สิงหาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หมอประจำบ้าน หมอที่พึ่งของครอบครัว โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ผศ.ดร.นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ และ ผศ.พญ.วริสรา ลุวีระ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวว่า คนไทยเริ่มรู้จักแพทย์ครอบครัวหรือแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวกันอย่างมาก เมื่ออดีตรัฐมนตรีสาธารณสุข ศาสตราจารย์ นายแพทย์ รัชตะ รัชตะนาวิน และ นายแพทย์ สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 22 สิงหาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 71 : สมองกลีบขมับ (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ เรารับรู้ชื่อของเรา เมื่อเราได้ยินการเอ่ยชื่อ เพราะหนทางของเสียง (Sound) ที่ได้รับการประมวลในสมองกลีบขมับ (Temporal lobe) มิใช่เป็นเพียงเสียงที่ไร้ความหมาย อันที่จริง สมองกลีบขมับอยู่ใต้สมองกลีบข้าง (Parietal lobe) และเกี่ยวข้องกับการได้ยิน การพูดที่เชื่อมโยงกัน (Coherent) และการเข้าใจสิ่งที่พูด (Verbal) และเขียน 21 สิงหาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ถึงอ่านไม่ออก ก็ใช่ว่าจะโง่ (ตอนที่ 3 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โรคความบกพร่องในการอ่านหนังสือมีความสัมพันธ์กับยีน (Genes) ที่ควบคุมพัฒนาการของสมอง เป็นภาวะทางพันธุกรรมที่ทำให้ยากต่อการเปลี่ยนตัวอักษรหรือคำเป็นการพูด อย่างไรก็ดี แม้โรคความบกพร่องในการอ่านหนังสือจะเกิดจากความผิดปกติของสมองและเป็นปัญหาตลอดชีวิต แต่การตรวจพบได้เร็วก็สามารถที่จะช่วยให้พัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นได้ ด้วยการใช้เทคนิคการสอนที่เหมาะสม 21 สิงหาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ถึงอ่านไม่ออก ก็ใช่ว่าจะโง่ (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล เมื่อถึงวัยเข้าโรงเรียน อาการที่ปรากฏอย่างเด่นชัด ได้แก่ • อ่านหนังสือได้น้อยกว่าเด็กในวัยเดียวกัน • มีปัญหาในเรื่องการประมวลและเข้าใจสิ่งที่ได้ยิน • มีปัญหาในการจัดลำดับสิ่งของ • แยกแยะความแตกต่างของสิ่งที่มองหรือได้ยินได้อย่างลำบาก • ไม่สามารถออกเสียงคำที่ไม่คุ้นเคย 20 สิงหาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โภชนบำบัดกับกับภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ (ตอนที่ 5) โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร แม้ว่าโรคสมองเสื่อมจะเป็นโรคที่รักษาไม่หาย แต่มีวิธีการปฏิบัติตัวเพื่อช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ประสาท อันเป็นสาเหตุสำคัญของโรคสมองเสื่อมได้ดังนี้ 1. อาหารช่วยบำรุงสมองและต้านอาการซึมเศร้า 20 สิงหาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลมชัก:การปฐมพยาบาลผู้มีอาการชัก โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า การปฐมพยาบาลผู้มีอาการชักนั้นเป็นปัญหาที่พบบ่อยมาก เพราะผู้ช่วยเหลือส่วนใหญ่จะให้การปฐมพยาบาลผู้มีอาการชักไม่เหมาะสม เช่น การกดรัดแขน ขา การปั๊มหน้าอก การงัดปาก ซึ่งทั้งหมดนั้นเป็นการทำให้ผู้มีอากรชักได้รับอันตรายจากการช่วยเหลือที่ไม่เหมาะสม ดังนั้นเรามาเรียนรู้วิธีการปฐมพยาบาลผู้มีอาการชักที่ถูกต้อง ต่อไปนี้ 19 สิงหาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ถึงอ่านไม่ออก ก็ใช่ว่าจะโง่ (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล Jamie Oliver เด็กชายผู้เกิดมาพร้อมกับโรค Dyslexia ซึ่งก็คือ โรคที่มีความบกพร่องในการอ่าน นั่นจึงทำให้เป็นอุปสรรคอย่างมากต่อการเรียนรู้ของเขา ทว่าหัวใจของเขาไม่เคยก้มหัวให้กับความบกพร่องที่ได้มาอย่างไม่ยินดี เขาค้นพบว่าตัวเองชอบทำอาหารและสนุกไปกับมัน อาจเป็นเพราะพ่อแม่ของเขามีร้านอาหารเล็กๆ 19 สิงหาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เมื่อน้ำผึ้งกลายเป็นแบะแซ (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ปัจจุบันนิยมผลิตกลูโคสไซรับด้วยการย่อยด้วยเอนไซม์ เนื่องจากให้ความบริสุทธ์ของกลูโคสมากกว่าการย่อยด้วยกรด กลูโคสไซรัปนอกจากจะเป็นสารให้ความหวานแล้ว ยังมีคุณสมบัติในการทำให้อาหารมีเนื้อนุ่ม (Soften texture) และใช้เพิ่มปริมาตร (Volume) โดยส่วนใหญ่ใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิต 18 สิงหาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 70 : ประสาทสัมผัสกับเชาว์ปัญญา (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ เวลาสนองตอบ (Reaction time) ไม่ได้เป็นเครื่องวัด (Gauge) เดียวของการเสื่อมถอยทางประสาท (Neurological decline) ในช่วงปลายของชีวิต อีกมาตรวัด (Measure) หนึ่งที่มีประโยชน์คือ ความสามารถของประสาทสัมผัส (Sensory ability) อันได้แก่ คุณภาพของการได้ยิน (Hearing) การมองเห็น (Sight) การสัมผัส (Touch) ฯลฯ 17 สิงหาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User โบทอกซ์ลดเหงื่อ โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน OCT วินิจฉัย Alzheimer โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
สมองตายถือเป็นคนตาย (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User Post Traumatic Stress Disorder (ตอนที่ 2) โดย พ.ท.หญิง กุลกานต์ ฤทธิ์ฤๅชัย รัตนวราหะ
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Pong_96
Frame Bottom