Frame Top
เว็บบอร์ด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 70 : ประสาทสัมผัสกับเชาว์ปัญญา (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ เวลาสนองตอบ (Reaction time) ไม่ได้เป็นเครื่องวัด (Gauge) เดียวของการเสื่อมถอยทางประสาท (Neurological decline) ในช่วงปลายของชีวิต อีกมาตรวัด (Measure) หนึ่งที่มีประโยชน์คือ ความสามารถของประสาทสัมผัส (Sensory ability) อันได้แก่ คุณภาพของการได้ยิน (Hearing) การมองเห็น (Sight) การสัมผัส (Touch) ฯลฯ 17 สิงหาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เมื่อน้ำผึ้งกลายเป็นแบะแซ (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล กรณีมีผู้บริโภคเกิดความสงสัยเคลือบแคลงว่า หากเผลอกินน้ำผึ้งปลอมโดยไม่รู้ตัวบ่อยๆ จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่อย่างไร เนื่องจากมีวางขายอยู่ทั่วไป และพิสูจน์ได้ยากระหว่างน้ำผึ้งแท้กับน้ำผึ้งปลอม ซึ่งน้ำผึ้งปลอมที่ถูกตรวจสอบส่วนมากทำมาจากแบะแซ มีสี กลิ่น และรสชาติคล้ายน้ำผึ้งมาก 17 สิงหาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลมชัก:ชักเกร็ง กระตุกทั้งตัว หมดสติ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า การชักเกร็งกระตุกทั้งตัว หรือที่เรียกกันว่า ลมบ้าหมู เป็นการชักรูปแบบที่พบบ่อย ก่อให้เกิดความตกใจต่อผู้พบเห็น และให้การช่วยเหลือด้วยการกดรัด ยึดแขน ขา ปั๊มหน้าอก งัดปากผู้มีอาการชัก เพื่อป้องกันการกัดลิ้น ซึ่งการช่วยเหลือแบบนี้เป็นการช่วยเหลือที่ไม่ถูกต้อง เราต้องรู้การชักแบบนี้ให้ดี 16 สิงหาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ชีวิตพิการเพราะรูมาตอยด์ (ตอนที่ 6 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล แต่หากการใช้ยาไม่ได้ผล แพทย์อาจพิจารณาให้ทำการผ่าตัดเพื่อแก้ไขข้อที่ถูกทำลาย เป็นการช่วยลดอาการปวดและการผิดรูปของข้อ อย่างไรก็ดี การผ่าตัดไม่ได้ใช้กับทุกคน เพราะต้องพิจารณาถึงสุขภาพโดยรวม สภาพของข้อหรือเส้นเอ็นที่ต้องผ่า ซึ่งมีทั้งประโยชน์และความเสี่ยง 16 สิงหาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ชีวิตพิการเพราะรูมาตอยด์ (ตอนที่ 5) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน (ต่อ) • การลดความเครียด (Stress reduction) – ผู้ที่เป็นโรคข้อรูมาตอยด์มักมีความกลัว โมโห และคับข้องใจ อันเนื่องมากจากความปวดหรือข้อจำกัดของร่างกาย ซึ่งสามารถทำให้มีความเครียดและรู้สึกปวดมากขึ้น ดังนั้นจึงควรหาวิธีผ่อนคลายความเครียด (Relax) การเบี่ยงเบนความสนใจ (Distraction) จากอาการที่เป็นอยู่ด้วยกิจกรรมอย่างอื่น 15 สิงหาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน มะเร็งผิวหนังเมลาโนมาที่เท้ามีความรุนแรงโรคสูง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ มะเร็งผิวหนังเมลาโนมา เป็นมะเร็งผิวหนังชนิดที่พบบ่อยชนิดหนึ่ง ทั่วโลกพบมะเร็งชนิดนี้สูงขึ้นในปัจจุบัน และเป็นมะเร็งที่มีปัจจัยเสี่ยงหนึ่ง คือ การได้รับแสงแดดจัด/แสงยูวีเรื้อรัง มะเร็งผิวหนังเมลาโนมาเกิดได้กับผิวหนังทุกส่วนของร่างกาย 15 สิงหาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ชีวิตพิการเพราะรูมาตอยด์ (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การรักษาโรคข้อรูมาตอยด์ยิ่งเร็วยิ่งดี เพราะจะช่วยไม่ให้ข้อถูกทำลายมาก อันเป็นสาเหตุทำให้ต้องมีการเปลี่ยนข้อ อย่างไรก็ดี ปัจจุบันยังไม่มีวิธีการรักษาโรคข้อรูมาตอยด์ให้หาย การรักษาที่ทำอยู่มีเป้าหมายเพื่อ • บรรเทาอาการปวด • ลดการอักเสบ • ชะลอหรือหยุดไม่ให้ข้อถูกทำลายมากขึ้น • รักษาความรู้สึกและใช้ชีวิตได้อย่างปกติมากที่สุด 14 สิงหาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 70 : สมองกลีบข้าง (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ในการศึกษาที่ใช้การฉายภาพ PET (Position emission topography) Scan นักวิจัยขอให้ผู้เข้ารับการทดสอบ (Subject) จดจำตัวอักษรที่เขาระบุบนจอ โดยให้เห็นซ้ำ (Repeat) ครั้งแล้วครั้งเล่า ภาพ ณ กิจกรรมสูงสุด (Maximum activity) ที่เกิดขึ้นในสมองกลีบข้าง (Parietal lobe) แสดงว่า สมองกลีบข้างเกี่ยวข้องกับการจดจำสิ่งของ 14 สิงหาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ชีวิตพิการเพราะรูมาตอยด์ (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดโรคข้อรูมาตอยด์ ได้แก่ • เพศ – ผู้หญิงมักเป็นมากกว่าผู้ชาย (ผู้หญิงเป็นประมาณ 2-3 เท่าของผู้ชาย) • อายุ – โรคข้อรูมาตอยด์สามารถเกิดได้ทุกวัย แต่ที่เป็นมากที่สุดคือ ระหว่างอายุ 40-60 ปี • ประวัติครอบครัว – หากมีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคนี้ อาจจะเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมากขึ้น 13 สิงหาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โภชนบำบัดกับกับภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ (ตอนที่ 4) โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร ปัญหาพฤติกรรมการรับประทานอาหารในผู้ป่วยสมองเสื่อม ผู้ป่วยได้รับอาหารบางอย่างมากเกินไปไม่ถูกส่วน ทำให้เกิดปัญหาโรคเรื้อรัง เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคไขมันอุดตันในหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง 13 สิงหาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลมชัก: ลมชักเฉพาะส่วนของร่างกาย โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า อาการชักมีหลายรูปแบบ การชักเฉพาะส่วนของร่างกายเป็นรูปแบบหนึ่งของการชัก ซึ่งคนส่วนใหญ่อาจไม่คุ้นเคย ส่งผลให้ผู้มีอาการชักแบบเฉพาะส่วนของร่างกายมาพบแพทย์ล่าช้า เราจึงควรรู้จักการชักแบบเฉพาะส่วนของร่างกาย 12 สิงหาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ชีวิตพิการเพราะรูมาตอยด์ (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล พญ. บุษกร แนะนำว่า ถ้าผู้ป่วยเริ่มมีอาการปวดข้อ หรือสังเกตเห็นข้อบวม แดง อุ่น หรือร้อน โดยเฉพาะที่บริเวณข้อนิ้วมือและข้อมือ หรือมีอาการข้อฝืด ตึง แข็งเวลาตื่นนอนในตอนเช้า ถึงแม้จะเป็นมาไม่นานควรจะรีบปรึกษาแพทย์ เพื่อให้ได้รับการตรวจวินิจฉัยแลรักษาอย่างถูกต้องต่อไป 12 สิงหาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ชีวิตพิการเพราะรูมาตอยด์ (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล พญ. บุษกร ดาราวรรณกุล อายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่ม กล่าวถึง อาการปวดข้อนิ้วมือว่า เป็นอีกหนึ่งอาการที่พบได้บ่อยไม่แพ้อาการปวดข้อเข่า หรือ ปวดหลัง ซึ่งสาเหตุอาจเกิดขึ้นได้จากหลายอย่าง ทั้งที่เกิดจากความผิดปกติของเนื้อเยื่อรอบๆ ข้อ เช่น เอ็นอักเสบ นิ้วล็อก 11 สิงหาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
มาลาเรียไม่กลัวเหล้าหรอกนะจะบอกให้ (ตอนที่ 6 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ยาที่ใช้รักษาการติดเชื้อมาลาเรีย เช่น • ยา Chloroquine เป็นยาที่ใช้รักษาได้ดีกับการติดเชื้อ P. ovale หรือ P. malariae เพื่อป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำ นอกจากนี้ยังใช้รักษาการติดเชื้อ P. falciparum และ P. vivax ในพื้นที่ที่ไม่มีการดื้อยา Chloroquine • ยา Coartem เป็นยาที่มีส่วนผสมระหว่างยา Artemether และยา Lumefantrine ใช้รักษาการติดเชื้อ P. falciparum 10 สิงหาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 69 : ข้อสมมุติฐานสมองกลีบหน้า โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ การเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างสมอง ไม่ได้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน (Uniform) แต่มีแนวโน้มของการเชื่อมโยงในบางอาณาบริเวณ การศึกษาหลายครั้งแสดงว่า บริเวณ (Region) ที่ได้รับผลกระทบอย่างมากคือสมองกลีบหน้า (Frontal lobe) ซึ่งมีการบันทึก (Document) มากมายในเรื่องการทำงาน (Function) ของอวัยวะส่วนนี้ในช่วงปลายของชีวิต 10 สิงหาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
มาลาเรียไม่กลัวเหล้าหรอกนะจะบอกให้ (ตอนที่ 5) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การกลับมาเป็นซ้ำ (Recur) นั้นขึ้นอยู่กับเชื้อมาลาเรียแต่ละชนิด กล่าวคือ - มาลาเรียที่เกิดจากเชื้อ P. falciparum หากไม่ทำการรักษาให้สมบูรณ์ มีโอกาสที่โรคอาจกลับมาเป็นได้อีก (recur) ภายในระยะเวลา 2 ปี - มาลาเรียที่เกิดจากเชื้อ P. vivax และ P. ovale อาจจะกลับมาเป็นได้อีกในช่วง 3-4 ปี แต่ก็มียาที่กินป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำได้ 9 สิงหาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลมชัก:อาการลมชักที่ต้องรู้จัก โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า อาการชักที่ต้องรู้จัก แบ่งเป็น 2 ชนิดหลัก ได้แก่ 1. การชักเฉพาะส่วนของร่างกาย (partial seizure) 2. การชักทั้งตัวหมดสติ (generalized seizure) 1.การชักเฉพาะส่วนของร่างกาย (partial seizure) ได้แก่ • ชักเกร็ง กระตุกเฉพาะส่วนของร่างกาย (simple partial seizure) อาการเกร็ง หรือกระตุกเป็นๆ หายๆ ครั้งละไม่นาน ประมาณ 15 วินาที 9 สิงหาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอนผลจากการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยแมมโมแกรมร่วมกับอัลตราซาวด์ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ เป็นที่ยอมรับทางการแพทย์ว่า การตรวจแมมโมแกรม/การตรวจภาพรังสีเต้านม เป็นวิธีการตรวจที่ช่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมให้พบได้ตั้งแต่ผู้ป่วยยังคลำก้อนเนื้อที่เต้านมไม่ได้ โดยทั่วไปในปัจจุบันแพทย์มักแนะนำให้ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม เริ่มที่อายุประมาณ 50 ปี อย่างไรก็ตามในผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านม เช่น ครอบครัวสายตรงเป็นมะเร็งเต้านมหรือเป็นมะเร็งอื่นๆ 8 สิงหาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
มาลาเรียไม่กลัวเหล้าหรอกนะจะบอกให้ (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โรคมาลาเรียถือเป็นโรคที่รุนแรงสำหรับหญิงตั้งครรภ์และทารกที่กำลังเจริญเติบโต เพราะทำให้ทั้งคู่สามารถเสียชีวิตได้ ดังนั้นหญิงตั้งครรภ์จึงไม่ควรเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีโรคมาลาเรียอยู่ ปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคมาลาเรีย ได้แก่ • การอยู่อาศัยหรือเดินทางไปยังประเทศที่มีโรคมาลาเรีย • การเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีโรคมาลาเรีย โดย o ไม่ได้กินยาป้องกัน ก่อนหรือหลังการเดินทาง หรือกินยาไม่ถูกต้อง o อยู่ในที่แจ้งในตอนเย็นโพล้เพล้และตอนกลางคืนซึ่งยุงออกหากิน o ไม่มีการป้องกันตนเองจากการโดนยุงกัด 8 สิงหาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 69: สมองกลีบข้าง (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ทุกๆ วินาทีของทุกๆ นาทีของทุกๆ วัน สมองของเราต้องคอยติดตาม (Keep track) ว่า อะไรสัมผัสผิวหนัง? มือและเท้าอยู่ที่ไหน? และเรากำลังเดินหรือวิ่ง? สิ่งเหล่านี้ดำเนินไปอย่างอัตโนมัติ และมีประสิทธิภาพ โดยสมองกลีบข้าง (Parietal lobe) ซึ่งอยู่ ณ หลังสมองกลีบหน้า 7 สิงหาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User Hoarding Disorder โรคเก็บสะสมของ (ตอนที่ 2 และเป็นตอนจบ) โดย พ.ท.หญิง กุลกานต์ ฤทธิ์ฤๅชัย รัตนวราหะ
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน บางอย่างเกี่ยวกับต้อหิน โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
เมนูอาหารเป็นพิษ (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User โบทอกซ์ลดเหงื่อ โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom