Frame Top
เว็บบอร์ด
ไวรัสซิกา ปรปักษ์ของหญิงท้อง (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นพ.ยงเจือ เหล่าศิริถาวร สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ให้ข้อมูลพื้นฐานว่า ไวรัสซิกาก่อให้เกิดโรคติดเชื้อซึ่งมีระยะฟัวตัว 4-7 วัน ก่อนแสดงอาการ แต่มีระยะเร็วสุด 3 วัน หรือยาวนานสุด 12 วัน โดยอาการที่เห็นจะเป็นผื่นแดง มีไข้ ตาแดง แต่มีส่วนน้อยที่มีอาการข้างเคียงอื่น อย่างอ่อนเพลีย 15 กันยายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ติดเชื้อแค่ในช่องปาก แต่แพร่โรคร้ายได้ทั่วตัว (ตอนที่ 3 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล 1. โรคหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular diseases) ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดที่เรารู้จักกันดี ได้แก่ ภาวะความดันโลหิตสูง ภาวะไขมันในเลือดสูง (Hypercholesterolemia) การสูบบุหรี่ อย่างไรก็ดี ปัจจัยเหล่านี้เป็นเพียง ½ - 2/3 ของปัจจัยในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดเท่านั้น 14 กันยายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 74 : สมาธิในผู้สูงอายุ (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ นักวิจัยแสดงความสามารถของผู้สูงอายุในการดำรง (Retain) ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งแห่งที่ (Position) อย่างมีประสิทธิภาพ (Efficiently) มากกว่ามุมมอง (Aspect) การเห็นเป้าหมาย (Target) อีกงานวิจัยหนึ่งก็แสดงการรักษา (Preserver) ความสามารถของผู้สูงอายุที่เพิกเฉย (Ignore) ต่อข้อมูลเบี่ยงเบนจากจุดกำหนดคงที่ (Fixed position) 14 กันยายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ติดเชื้อแค่ในช่องปาก แต่แพร่โรคร้ายได้ทั่วตัว (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นอกจากนี้ ผู้ที่เคยได้รับเคมีบำบัดต้องหมั่นมาพบทันตแพทย์ เพราะผลแทรกซ้อนจากเคมีบำบัดมีผลต่อระบบเลือด ซึ่งอาจทำให้ผู้ป่วยมีอาการซีด ติดเชื้อง่าย เลือดออกง่าย สามารถเกิดภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบ ทำให้เกิดแผลในช่องปาก เกิดการติดเชื้อ มีเลือดออก เกิดอาการปวด และกินอาหารไม่ได้ 13 กันยายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลมชัก:มารู้จักยากันชัก โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า วิธีการรักษาโรคลมชักที่เป็นที่นิยมและได้ผลดี คือ การรักษาด้วยากันชัก ยากันชักแบ่งเป็น 2 รุ่น คือ ยากันชักรุ่นมาตรฐาน และยากันชักรุ่นใหม่ ต้องมาทำความรู้จักให้ดีว่ายากันชัก คือ ยาอะไร และยากันชักทั้ง 2 รุ่นนั้น มีลักษณะแตกต่างเลือกใช้อย่างไร 13 กันยายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอนมะเร็งรังไข่กับความผิดปกติทางพันธุกรรม โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ มะเร็งรังไข่เป็นมะเร็งพบบ่อยชนิดหนึ่งในผู้หญิงสหรัฐอเมริกา แพทย์กลุ่มนี้ที่นำโดย พญ. Babara. M. Norquist จากมหาวิทยาลัย the University of Washington ใน Seattle(UW) สหรัฐอเมริกา จึงได้ทำการศึกษาโดยการตรวจ DNA/ดีเอนเอ ของผู้ป่วยมะเร็งรังไข่(ซึ่งในที่นี้รวมมะเร็งทุกชนิดที่มีธรรมชาติของโรคเหมือนกัน คือ มะเร็งรังไข่ มะเร็งท่อนำไข่ และมะเร็งเยื่อบุช่องท้อง) 12 กันยายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ติดเชื้อแค่ในช่องปาก แต่แพร่โรคร้ายได้ทั่วตัว (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ทพ.สุธา เจียรมณีโชติชัย รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การติดเชื้อในช่องปากจะนำไปสู่การติดเชื้อที่อวัยวะสำคัญของร่างกายทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเชื้อจะเดินทางผ่านกระแสเลือด ท่อน้ำเหลือง ระบบทางเดินหายใจ เมื่อแพร่กระจายไปสู่ลำคอ หลอดลม และ ปอด อาจทำให้เกิดหลอดลมอักเสบ และปอดอักเสบได้ และเมื่อเชื้อโรคบางชนิด โดยเฉพาะเชื้อ Helicobacter Pylori 12 กันยายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 74 : สมองกลีบท้ายทอย (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ใน “ภาวะเสียการรับรู้จากการมองเห็น” (Vision agnosia) คนเราจะไม่สามารถจำบางวัตถุ มนุษย์ หรือสี ที่ได้ผ่านการมองเห็นแล้ว และไม่สามารถแม้กระทั่งอธิบายชิ้นส่วนของบางสิ่งเร้าที่มองเห็น (Visual stimulus) กล่าวคือเขาไม่สามารถมองเห็น (Perceive) หรือวาดภาพ (Image) ที่สมบูรณ์ (Complete) และจำได้ (Recognizable) 11 กันยายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ไอกรน ไอ 100 วัน (ตอนที่ 3 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ด้านการรักษา สำหรับเด็กที่อายุน้อยกว่า 1 ปี ควรพาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเพราะอาจเป็นอันตรายได้มากกว่าเด็กโตและผู้ใหญ่ และควรแยกผู้ป่วยออกจากคนอื่น เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ โดยทั่วไปจะให้ยาปฏิชีวนะเพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียในผู้ป่วย ส่วนคนรอบข้างอาจจะทำการฉีดวัคซีนป้องกันด้วย การรักษาที่เร็วจะทำให้มีโอกาสหายจากโรคได้เร็วไปด้วยโดยเฉพาะการรักษาก่อนมีอาการไอครั้งแรก 11 กันยายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
น้ำตาล... ความหวานกับสุขภาพ ตอนที่ 2 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร การปรุงอาหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาหารคาว อาหารหวานหรือเครื่องดื่มชนิดต่างๆ เครื่องปรุงรสที่ขาดไม่ได้ที่มีการเติมลงไปในอาหารหรือเครื่องดื่ม เพื่อให้ได้รสชาติที่ผู้คนชื่นชอบ คือ น้ำตาล โดยมากคนมักจะนึกถึงน้ำตาลทราย ปัจจุบันน้ำตาลมีหลากหลายประเภทมาก 10 กันยายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ไอกรน ไอ 100 วัน (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล หลังจาก 1-2 สัปดาห์ อาการจะแย่ลง มีมูกหนาตัวในทางเดินหายใจ ทำให้ไม่สามารถควบคุมอาการไอได้ จนเกิดอาการที่รุนแรง ได้แก่ • อาเจียน • หน้าแดงหรือคล้ำ • อ่อนเพลียมาก • มีเสียงการหายใจที่ออกไปทางแหลมเล็ก ทั้งนี้ อาการไอเรื้อรังอาจคงอยู่ได้นานถึง 3 เดือน 10 กันยายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ไอกรน ไอ 100 วัน (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นายแพทย์อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคไอกรน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 11 สิงหาคม 2559 พบผู้ป่วยแล้ว 47 ราย อยู่ในพื้นที่จังหวัดยะลา 29 ราย นครราชสีมา 3 ราย กรุงเทพฯ เพชรบุรี และนราธิวาส จังหวัดละ 2 ราย 9 กันยายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลมชัก:การรักษาด้วยยากันชัก โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า โรคลมชักเป็นโรคเรื้อรัง การรักษามีเป้าหมาย คือ คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้มีอาการชัก และครอบครัว การรักษาไม่ใช่รักษาเพียงแค่อาการชักเท่านั้น และการมีอาการชักก็ไม่ใช่ต้องให้ยากันชักเสมอไป การรักษาที่เหมาะสม คือ การรักษาอาการชักที่มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิต เช่น ชักรุนแรง ชักซ้ำหลายครั้ง ชักแล้วเกิดอุบัติเหตุ 9 กันยายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคของคนชอบเก็บ-ไม่กล้าทิ้ง (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ทั้งนี้ American Psychiatric Association ได้กำหนดถึงเกณฑ์วินิจฉัยโรคชอบเก็บสะสมของว่าเป็นโรคทางจิตเวช (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders = DSM-5) ไว้ดังนี้ • ไม่ยอมทิ้งของหรือแยกของ • มีความรู้สึกว่าจำเป็นต้องเก็บของนั้นไว้และความคิดในการทิ้งของจะทำให้อารมณ์เสีย • เนื่องจากการไม่ยอมทิ้งของ จึงทำให้ของวางระเกะระกะเต็มพื้นที่ไปหมด หากมีพื้นที่ใดที่เป็นระเบียบก็เป็นเพราะมีคนอื่นจัดให้ 8 กันยายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ความเป็นไปได้ของยาป้องกันโรคอัลไซเมอร์ โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สำนักข่าว Telegraph ในอังกฤษได้เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่ได้มีการทำวิจัยมานานถึง 25 ปี มีความเป็นไปได้อย่างสูงในการค้นพบยาที่ใช้ป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้ นักวิจัยกล่าวว่า พวกเขารู้สึกประหลาดใจที่พบว่า ผู้ป่วยที่มีการใช้ยาแอนติบอดี (Antibody) ชื่อว่า ยา Aducanumab ในปริมาณ (Dose) ที่สูง จะสามารถช่วยกำจัดแอมีลอยด์พลาก (Amyloid plaques) 8 กันยายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคของคนชอบเก็บ-ไม่กล้าทิ้ง (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ผู้ที่เป็นโรคนี้มักคิดว่าต้องเก็บสิ่งของเพราะ • เชื่อว่าอาจจำเป็นต้องใช้ของนั้นในอนาคตหรือของนั้นจะมีค่าในอนาคต • ของนั้นมีค่าต่อความรู้สึก เช่น เก็บไว้เพื่อรำลึกถึงความสุขที่เคยมี หรือเป็นตัวแทนของคนรักหรือสัตว์เลี้ยงที่รัก • มีความรู้สึกปลอดภัยเมื่อถูกแวดล้อมด้วยสิ่งที่เก็บสะสมมา ยังไม่เป็นที่ทราบชัดถึงสาเหตุของการเกิดโรคนี้ แต่สาเหตุที่อาจเป็นไปได้และกำลังอยู่ระหว่างการศึกษา ได้แก่ กรรมพันธุ์ สารเคมีในสมอง และความเครียด 7 กันยายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 73 : สมาธิในผู้สูงอายุ (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ สมาธิ (Attention) คือความสามารถในการจดจ่อ (Concentrate) หรือจดจำ (Remember) รายการ แม้จะมีสิ่งเร้า (Stimulus) ที่ทำให้เบี่ยงเบน (Distract) ความสนใจ ซึ่งอาจต้องได้รับการประมวลผลในจิตใจ (Mentally processed) ในเวลาเดียวกัน (Simultaneous) สมองกลีบหน้า (Frontal lobe) มักได้รับการกล่าวถึง (Cited) ว่า มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการสมาธิ 7 กันยายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคของคนชอบเก็บ-ไม่กล้าทิ้ง (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โรคนี้มักเกิดกับคนที่มีปัญหาทางจิต (Psychological disorders) เช่น • โรคสมองเสื่อม (Dementia) – ซึ่งทำให้รู้สึกเหน็ดเหนื่อย (Tiredness) และไม่เป็นระเบียบ (Disorganization) • โรคหดหู่ซึมเศร้า (Depression) – ทำให้หมดความสนใจกิจกรรมปกติ ไม่มีสมาธิ และทำให้ไม่กล้าตัดสินใจ • โรคจิตเภท (Schizophrenia) – ที่มีความเชื่อที่ผิดปกติและขาดความเป็นระเบียบ 6 กันยายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลมชัก:ลมชักกับการรักษา โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า โรคลมชักเป็นโรคที่รักษาหาย และส่วนใหญ่แล้วตอบสนองดีต่อการรักษา แต่คนส่วนใหญ่ยังมีความเข้าใจไม่ถูกต้องว่าโรคลมชักเป็นโรคที่รักษาไม่หาย และมีผลเสียต่อสมองอย่างมาก ดังนั้นเราควรรู้จักวิธีการรักษาโรคลมชักให้ดีขึ้น เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง ดังนี้ 6 กันยายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคของคนชอบเก็บ-ไม่กล้าทิ้ง (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล หลายคนน่าจะเคยเห็นในรายการทีวีบ่อยๆ ที่มีคนกลุ่มหนึ่งที่มีปัญหาเก็บสะสมของในบ้านมากจนล้นเละเทะไปหมด วันนี้เรามารู้จักโรคหนึ่งที่มีอาการแบบนั้นที่เรียกว่า โรคชอบเก็บสะสมของ (Hoarding disorder) ซึ่งเป็นโรคที่เพิ่งถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ในเกณฑ์วินิจฉัยโรคทางจิตเวช (DSM 5) เมื่อปี พ.ศ. 2556 นี้เอง 5 กันยายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User Post Traumatic Stress Disorder (ตอนที่ 2) โดย พ.ท.หญิง กุลกานต์ ฤทธิ์ฤๅชัย รัตนวราหะ
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน Aspirin กับ AMD โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User หมอสมศักดิ์ ตอบ:อยากเป็นคนไข้ของอาจารย์ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User โบทอกซ์ลดเหงื่อ โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom