Frame Top
เว็บบอร์ด
ประหม่าเกินเหตุหรือเขินเกินไป (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล 1.2 ผลจากตัวเอง • มักมองตนเองในแง่ลบ ขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง ไม่ค่อยเห็นข้อดีของตนเอง ไม่ค่อยเห็นคุณค่าในตนเอง ไม่เชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง มีความคิดกับตนเองในแง่ลบบ่อยๆ เช่น ถ้าฉันแสดงตัวตนของฉันออกไป คนจะต้องปฏิเสธฉันแน่นอน หรือความคิดเห็นของฉันไม่ได้เรื่อง เป็นต้น 14 กรกฎาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ประหม่าเกินเหตุหรือเขินเกินไป (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล อาการทางกายภาพ (Physical symptoms) ได้แก่ • หน้าแดง • หายใจลำบาก • ท้องปั่นป่วน คลื่นไส้ • ตัวสั่น เสียงสั่น • หัวใจเต้นเร็วหรือแน่นหน้าอก • เหงื่อแตกหรือร้อนวูบวาบ • รู้สึกเวียนศีรษะหรือหน้ามืดเป็นลม 13 กรกฎาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 65 : เวลาสนองตอบ (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ นักวิจัยพบว่า เวลาสนองตอบ (Reaction time : RT) มีสหสัมพันธ์กับมาตรการวัดผลทางเชาว์ปัญญา (Intellectual performance) กล่าวคือ เวลาสนองตอบวัดความเร็ว (Speed) ซึ่งเซลล์ประสาท (Neuron) ใช้ในการส่งข้อความ (Message) ในขณะที่ การทดสอบเชาว์ปัญญาวัดสิ่งที่ทำไปแล้วกับข้อความ 13 กรกฎาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ประหม่าเกินเหตุหรือเขินเกินไป (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โรคประหม่ากังวลต่อหน้าสังคม หรือ โรคหวาดกลัวสังคม (Social phobia / social anxiety disorder) เป็นความวิตกกังวลที่ผิดปกติ เมื่อรู้สึกว่าถูกมอง จ้อง หรือวิจารณ์โดยคนอื่น ซึ่งมีมากเกินและเป็นการกลัวโดยไม่มีเหตุผลที่จะต้องกลัวขนาดนั้น แต่ก็ไม่สามารถควบคุมความกลัวได้ 12 กรกฎาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เล่าเรื่องปวดหัว ตอนที่ 25 ปวดหัว ขี้นกพิราบ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า นกพิราบที่สนามหลวง ลานกว้าง ลานวัด มักเป็นที่ให้อาหารนกของนักท่องเที่ยว เด็กๆ และผู้รักนกทั้งหลาย ก็เป็นกิจกรรมที่ดีน่าสนุก แต่คนบางคนอาจเป็นของต้องห้าม เช่น คนที่ติดเชื้อเอชไอวี ภูมิต้านทานต่ำ เพราะอาจนำมาสู่การติดเชื้อราจากขี้นกพิราบ 12 กรกฎาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ประหม่าเกินเหตุหรือเขินเกินไป (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ผศ.พญ.ทานตะวัน อวิรุทธ์วรกุล ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ รพ.รามาธิบดี กล่าวถึง โรคประหม่ากังวลต่อหน้าสังคม (Social phobia หรือ social anxiety) ว่า เป็นความกังวลเมื่อต้องไปอยู่ในสถานการณ์ที่รู้สึกว่าตัวเองกำลังถูกจ้องมองจาก ผู้อื่น กลัวว่าตนเองอาจทำอะไรที่น่าอับอายขายหน้า 11 กรกฎาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็งตอน ยาฆ่าแมลงที่ใช้ในบ้านอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงเกิดโรคมะเร็งในเด็ก โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ ดร. M,Chen และคณะ จาก Harvard T.H. Chan School of Public Health สหรัฐอเมริกา ได้รายงานการศึกษาในวารสารทางการแพทย์ชื่อ Pediatrics ซึ่งเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตเมื่อ 14 กันยายน พ.ศ. 2558 ถึงการศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่าง 11 กรกฎาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ไอโอดีนกับพัฒนาการของสมองเด็ก (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล กล่าวอีกว่า ต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน รวมทั้งการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อเชื่อมต่อระบบการผลิต การกระจายและการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนให้ขับเคลื่อนไปอย่างเป็นระบบทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ 10 กรกฎาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 65 : สมองกลีบหน้า (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ สมองกลีบหน้า (Frontal lobe) เป็นส่วนซึ่งใหญ่ที่สุดและสังเกตเห็นได้ชัด (Noticeable) ที่สุดในบรรดา 4 กลีบของสมอง โดยประกอบด้วยอาณาบริเวณกว้างของเปลือกสมอง (Cortex) ทำหน้าที่ (Function) สำคัญๆ หลายอย่าง อันได้แก่ การเคลื่อนไหวอย่างอิสระ (Voluntary motor movement) 10 กรกฎาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ไอโอดีนกับพัฒนาการของสมองเด็ก (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้สัมภาษณ์ว่า สภานานาชาติเพื่อการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน (International Council for Control of Iodine Deficiency Disorders) ได้ทูลเกล้าถวายเหรียญทอง ICCIDD แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เ 9 กรกฎาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จะกินอย่างไรเมื่อผ่าตัดกระเพราะอาหารลดความอ้วน (Bariatric Surgery) ตอนที่ 6 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร การเลือกรับประทานอาหารในระยะสัปดาห์ที่ 3 – 4 หลังการผ่าตัด ซึ่งก่อนจะออกจากโรงพยาบาลผู้ป่วยควรได้รับคำแนะนำถึงลักษณะของอาหารที่เหมาะสม ตลอดจนปริมาณพลังงานและสารอาหารที่ผู้ป่วยควรได้รับจากนักโภชนาการ ซึ่งจะกล่าวในตอนต่อไป 9 กรกฎาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เรื่องของคนขี้แพ้ (ตอนที่ 6 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สัตว์เลี้ยง (Pets) ที่มีสะเก็ดผิวหนัง น้ำลาย และปัสสาวะที่แห้งซึ่งเป็นตัวก่อโรคภูมิแพ้ สามารถดูแลได้ด้วยการ • ให้สัตว์เลี้ยงอยู่นอกบ้าน หรือจำกัดบริเวณในบ้านให้มากที่สุด โดยเฉพาะบริเวณที่ไม่มีพรม • อย่านำสัตว์เลี้ยงเข้าไปในห้องนอน • อาบน้ำให้สัตว์อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง 8 กรกฎาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เล่าเรื่องปวดหัว ตอนที่ 24 ปวดหัว…ถูกตัดขา…ช่วยด้วย โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ปวดหัวไมเกรนเป็นโรคที่พบบ่อยมากๆ และผมว่าบางครั้งก็มีการบอกว่าเป็นโรคไมเกรนมากเกินความจริงด้วย คนส่วนใหญ่เมื่อมีอาการปวดหัวข้างเดียวก็บอกว่าเป็นไมเกรน เมื่อคิดว่าตนเองเป็นไมเกรนก็ซื้อยามาทานเอง 8 กรกฎาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เรื่องของคนขี้แพ้ (ตอนที่ 5) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ยาที่ใช้ในการช่วยควบคุมอาการของภูมิแพ้ เช่น • ยาแก้แพ้หรือยาต้านฮีสตามีน (Antihistamines) – ยานี้มีทั้งในรูปยาเม็ด แค๊ปซูล ครีม ยาน้ำ ยาหยอดตา สเปรย์พ่นจมูก ขึ้นอยู่กับบริเวณร่างกายที่แพ้ ใช้เมื่อ - สังเกตุเห็นว่าจะเกิดอาการ หรือ - ใช้ก่อนที่จะสัมผัสสารก่อภูมิแพ้เพื่อระงับปฏิกริยาไม่ให้เกิดอาการ 7 กรกฎาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตาตอน: การทารุณเด็ก (Child abuse) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต คุณพ่อ : ถ้าหนูทำผิดหรือดื้อจะต้องถูกพ่อทำโทษนะ เบลล์ (เด็กหญิงวัย 10 ปี) : วันนี้หนูเพิ่งเรียน social study พูดถึง children right นะคะ และมีบทหนึ่งพูดเรื่อง child abuse ด้วย พ่ออย่าลืมคำนี้นะคะ 7 กรกฎาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เรื่องของคนขี้แพ้ (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การทดสอบถึงสาเหตุของภูมิแพ้สามารถทำได้โดย • วิธีสะกิด (Skin Prick Test) เป็นวิธีที่นิยมที่สุดในการทดสอบ เป็นการทดสอบโดยหยดน้ำยาลงบนผิวหนังที่แขนและใช้เข็มสะกิดลงบนปลายหยด น้ำยา ซึ่งทำได้ง่าย เร็ว ไม่เจ็บ ใช้อุปกรณ์น้อย เสี่ยงต่อการแพ้ทั่วร่างกายน้อย 6 กรกฎาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 64 : เวลาสนองตอบ (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ เวลาสนองตอบ (Reaction time : RT) คือเวลาที่ใช้ในการสนองตอบ (Respond) ต่อสิ่งเร้า (Stimulus) วัดโดยระยะเวลาระหว่างเมื่อสิ่งเร้าปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรกกับเมื่อบุคคลเริ่มสนองตอบ ในกรณีส่วนใหญ่ สิ่งเร้าเป็นภาพลักษณ์ (Image) บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ซึ่งสนองตอบโดยการกดปุ่มบนแป้นพิมพ์ (Keyboard) 6 กรกฎาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เรื่องของคนขี้แพ้ (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การแพ้อาหาร (Food allergy) อาจทำให้มีอาการ • ปากชา (Tingling mouth) • ริมฝีปาก ลิ้น หน้า หรือคอ บวม • เป็นลมพิษ (Hives) • อาเจียน หรือ ปวดท้อง • ชีพจรอ่อน • หน้าซีด • เวียนศีรษะหรือรู้สึกจะเป็นลม • มีอาการแพ้รุนแรง 5 กรกฎาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เล่าเรื่องปวดหัว ตอนที่ 23 ปวดหัว เวียนหัวไม่หาย โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ปวดหัวก็ยุ่งแล้ว ยังมีอาการวิงเวียนหัวอีก ยิ่งไปกันใหญ่ แต่หลายคนก็เป็นแบบนี้ ทั้งปวดหัว วิงเวียนหัว เมื่อเป็นแบบนี้ใครๆ ก็ย่อมกลัวว่าตนเองจะเป็นโรคร้ายแรง ลองติดตามเรื่องเล่าต่อไปนี้ครับว่า อาการดังกล่าวเกิดจากอะไร 5 กรกฎาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เรื่องของคนขี้แพ้ (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โรคภูมิแพ้ (Allergies) เกิดเมื่อระบบภูมิต้านทานของร่างกายทำปฏิกริยากับสารแปลกปลอม เช่น ละอองเกสรดอกไม้ (Pollen) พิษผึ้ง (Bee venom) สะเก็ดผิวหนังของสัตว์เลี้ยง (Pet dander) และอื่นๆ ในคนปกติจะไม่เกิดปัญหานี้ แต่กรณีคนที่เกิดภูมิแพ้ ระบบภูมิต้านทานของร่างกายจะเข้าใจว่าสารแปลกปลอม 4 กรกฎาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน ภาวะตาที่มีความเสี่ยงต่อ Alzheimer โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
อหิวาต์แอฟริกาในหมู (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน sirikul nattaphong_123 Malibob
Frame Bottom