Frame Top
เว็บบอร์ด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 78 : ระบบประสาทอิสระ (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ส่วน “สลาย” การสนองตอบทางสรีรวิทยา (Parasympathetic division) เป็นส่วนหนึ่งระบบประสาทอิสระ (Autonomous nervous system) ที่ลดสิ่งเร้าทางสรีรวิทยา และช่วยนำร่างกายกลับคืนสู่งความสงบ หรือสภาวะที่ผ่อนคลาย และยังกระตุ้นการย่อยอาหาร (Digestion) อีกด้วย เมื่อส่วน “สลาย” ดังกล่าวถูกกระตุ้น การสนองตอบทางสรีรวิทยา 9 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
น้ำตาล...ความหวานกับสุขภาพ ตอนที่ 6 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร ไอเดียง่ายๆกับการควบคุมน้ำหนักตัวทำง่ายเพียงแค่คุณต้อง ลด ละ เลิกกินน้ำตาล น้ำตาล !กินแค่ไหนถึงพอ อายุ 6-13 ปี บริโภคน้ำตาลไม่เกิน 4 ช้อนชา อายุ 14-25 ปี บริโภคน้ำตาลไม่เกิน 6 ช้อนชา อายุ 25 -60 ปี บริโภคน้ำตาลไม่เกิน 4 ช้อนชา อายุ 60 ปี ขึ้นไป บริโภคน้ำตาลไม่เกิน 4 ช้อนชา 8 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ความจำเสื่อมชั่วคราว (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล “ความทรงจำ” ถือเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบให้กับชีวิตเรา เนื่องจากหากขาดสิ่งดังกล่าวไป ก็จะทำให้มีความยากลำบากในแทบทุกจะด้าน และคงผ่านการใช้ชีวิตประจำวันไปอย่างยากลำบาก ไม่มากก็น้อยเลยทีเดียว อย่างไรก็ตาม ยังมีโรคหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายอาการดังกล่าวเช่นเดียวกัน แต่โรคนี้กลับไม่แสดงผลข้างเคียงในระยะยาวนัก เพราะว่าโรค Transient global amnesia (TGA) หรือ โรคความจำเสื่อมชั่วคราวนี้ 8 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ความจำเสื่อมชั่วคราว (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นอกจากนี้ยังมีลักษณะของ • ถามคำถามซ้ำๆ เช่น “ฉันกำลังทำอะไรอยู่ที่นี่” หรือ “ฉันมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไร” • ความจำเสื่อมไม่เกิน 24 ชั่วโมง • ความจำจะค่อยๆ กลับคืน • ไม่มีอาการชักระหว่างที่ความจำเสื่อม • ไม่มีประวัติของโรคลมบ้าหมู โดยเกณฑ์วินิจฉัยที่ใช้สรุปว่าเป็นโรคความจำเสื่อมชั่วคราวมีดังนี้ 1. ต้องมีผู้พบเห็นเหตุการณ์ที่สามารถเล่าประวัติอาการที่เกิดขึ้นที่เชื่อถือได้ 2. ผู้ป่วยมีการสูญเสียความจำแบบไปข้างหน้า (Anterograde amnesia) ในระหว่างเกิดอาการ 8 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลมชัก:ความเข้าใจผิดกับลมชัก โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า โรคลมชักเป็นโรคที่พบบ่อย พบได้ทุกเพศ ทุกวัย แต่คนส่วนใหญ่ในสังคมยังมีความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติ การปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม ส่งผลให้ผู้มีอาการชัก สมาชิกในครอบครัวได้รับผลกระทบจากความเข้าใจที่ไม่เหมาะสม เช่น เข้าใจว่าผ็มีอาการชักเป็นคนพิการทางสมอง ไม่ควรคบค้าสมาคมด้วย 7 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปลูกไขกระดูก ปลูกชีวิตใหม่ (ตอนที่ 7 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล หลังการปลูกถ่ายไขกระดูก จะต้องมีการปรับอาหารการกินให้กับผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยแข็งแรงและป้องกันน้ำหนักตัวเกิน อันเป็นการป้องกันภาวะความดันโลหิตสูง ระดับคลอเรสเตอรอลสูง และผลเสียอื่นๆ ไปด้วยในตัว นักโภชนาการอาหารอาจให้คำแนะนำให้กินอาหารดังต่อไปนี้ • ผักและผลไม้อย่างน้อย 5 มื้อต่อวัน • เนื้อแดง (Lean meats) สัตว์ปีก (Poultry) และปลา • ธัญพืช • อาหารที่เป็นไฟเบอร์ 7 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปลูกไขกระดูก ปลูกชีวิตใหม่ (ตอนที่ 6) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล อาการแทรกซ้อนของผู้ป่วยแต่ละคน จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับ • ชนิดของโรคที่เป็น • อายุและสุขภาพโดยทั่วไปของผู้ป่วย • ปริมาณการได้รับเคมีบำบัดและ/หรือรังสีบำบัดก่อนการปลูกถ่ายไขกระดูก • ชนิดของการปลูกถ่ายไขกระดูก • การเข้ากันได้ของเนื้อเยื่อระหว่างผู้ป่วยและผู้บริจาค 6 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปลูกไขกระดูก ปลูกชีวิตใหม่ (ตอนที่ 5) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สำหรับการเตรียมการปลูกถ่ายไขกระดูกแตกต่างกันไป ขึ้นกับวิธีการปลูกถ่าย โรคที่เป็น และความทนทานของร่างกายผู้ป่วยต่อยารักษาบางชนิด ซึ่ง • โดยส่วนใหญ่ เคมีบำบัดและ/หรือรังสีบำบัดในปริมาณที่มาก จะถูกใช้เพื่อให้การรักษาเนื้อร้ายหรือมะเร็ง (Malignancy) มีประสิทธิภาพ โดยเซลล์ดั้งเดิมในไขกระดูกของผู้ป่วยจำเป็นจะต้องถูกทำลายเสียก่อน เพื่อเปิดช่องว่างให้เซลล์ที่ได้รับบริจาคเข้ามาอยู่ 5 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 77: การจัดระเบียบแนวความคิด (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ความผิดพลาดของการแยกประเภท (Categorization error) โดยผู้สูงอายุ อาจมีคุณภาพ (Qualitatively) ที่แตกต่างกัน นักวิจัยพบว่า 42% ของตัวอย่าง (Sample) ของผู้เข้าร่วมการวิจัยสูงอายุที่นอนอยู่ในโรงพยาบาล (Hospitalized) แต่มิได้มีความจำเสื่อม (Dementia) ใช้การรวมกลุ่มประโยค (Sentential grouping) ในการแยกแยะรายการที่อยู่ในประเภทเดียวกัน 5 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปลูกไขกระดูก ปลูกชีวิตใหม่ (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ประมาณร้อยละ 70 ของผู้ป่วย เนื้อเยื่อมักจะเข้ากันไม่ได้กับคนในครอบครัว ดังนั้นจึงต้องใช้วิธีขอรับการบริจาคจากผู้อื่น เพราะหากเนื้อเยื่อเข้ากันไม่ได้จะทำให้เกิดภาวะสเต็มเซลล์ใหม่ต้านร่างกายผู้ป่วย (Graft-versus-host disease = GVHD) โดยการเข้ากันได้ของไขกระดูกระหว่างผู้บริจาคและผู้รับบริจาค 4 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลมชัก:แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้มีอาการชัก โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า การรักษาโรคลมชักให้ได้ผลดีนั้น ต้องประกอบด้วยการทานยากันชักสม่ำเสมอแล้ว ยังต้องมีการปฏิบัติตัวที่ดีร่วมด้วยเสมอ เพื่อให้การรักษาได้ผลดี ดังต่อไปนี้ ต้องทำ • ทานยากันชัก ยารักษาโรคร่วมที่มีอย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่อง ไม่ควรซื้อยาทานเอง โดยไม่พบแพทย์เลย เพราะเข้าใจว่าตนเองปกติ สบายดี อย่างน้อยควรพบแพทย์ 6 เดือนต่อ 1 ครั้ง 4 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปลูกไขกระดูก ปลูกชีวิตใหม่ (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล บุคคลากรที่เกี่ยวข้องในทีมปลูกถ่ายไขกระดูก (Transplant team) ประกอบด้วย • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านมะเร็งวิทยา (Oncology) โลหิตวิทยา (Hematology) ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) และการปลูกถ่ายไขกระดูก (Bone marrow transplantation) • พยาบาลผู้ช่วยเตรียมการก่อนและหลังการปลูกถ่ายไขกระดูก เช่น การให้ความรู้กับผู้ป่วย การประสานงานการทดสอบวินิจฉัยโรค และการดูแลติดตามผล 3 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปลูกไขกระดูก ปลูกชีวิตใหม่ (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การปลูกถ่ายไขกระดูกประสบความสำเร็จในการใช้รักษาโรคต่างๆ เช่น • ลูคีเมีย (Leukemias) • โรคโลหิตจางจากไขกระดูกฝ่ออย่างรุนแรง (Severe aplastic anemia) • โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง (Lymphomas) • โรคมะเร็งมัลติเพิลมัยอีโลมา (Multiple myeloma) • ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง (Immune deficiency disorders) • มะเร็งชนิดเป็นก้อน (Solid tumor cancers) บางชนิด 2 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 77 : ระบบประสาทอิสระ (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ เราอาจไม่รู้ว่าอะไรควบคุม (Regulate) การหายใจ อัตราการเต้นของหัวใจ การหลั่ง (Secretion) ฮอร์โมน หรืออุณหภูมิของร่างกาย โดยเราอาจไม่กังวลในเรื่องการทำงานวิกฤต (Vital functions) เหล่านี้ เพราะมันมักถูกควบคุม โดยระบบประสาทที่แยกต่างหาก เรียกว่า “ระบบประสาทอิสระ” (Autonomous nervous system) 2 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปลูกไขกระดูก ปลูกชีวิตใหม่ (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ประเทศไทยมีผู้ป่วยเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติทางเม็ดเลือด รวมไปถึงโรคทางพันธุกรรมและโรคมะเร็ง เช่น มะเร็งในเม็ดเลือดหรือมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ซึ่งปัจจุบันมีผู้ป่วยราว 600,000 - 1,000,000 คน 1 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
น้ำตาล...ความหวานกับสุขภาพ ตอนที่ 5 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร ผลของการรับประทานน้ำตาลชนิดต่างๆ น้ำตาลที่รับประทานจะถูกย่อยที่ปากและลำไส้เล็ก จากนั้นจะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือด ส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดให้เพิ่มสูงขึ้น ระดับน้ำตาลในเลือดที่เพิ่มสูงขึ้น มีผลต่อการเพิ่มขึ้นของระดับอินซูลินในเลือด โดยเฉพาะน้ำตาลที่มีค่าดัชนีน้ำตาลสูง เช่น น้ำตาลทราย จะถูกย่อยและดูดซึมสู่ร่างกายได้เร็ว 1 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลมชัก:คำถามกับลมชัก โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า 1. โรคลมชักรักษาหายหรือไม่ • โรคลมชักเป็นโรคที่มีผลการรักษาดีมากโรคหนึ่ง พบว่าผู้มีอาการชัก 100 คนจะควบคุมอาการชักด้วยยากันชักเพียงชนิดเดียวได้สูงถึง 60 คน 2. โรคลมชักติดต่อกันได้หรือไม่ • โรคลมชักไม่ใช่โรคติดต่อ ไม่สามารถติดต่อกันทางน้ำลาย การสัมผัส การหายใจ ไอ จาม รดกัน เป็นความเข้าใจผิดอย่างยิ่งที่มีพ่อ แม่ห้ามลูกตนเองเล่นกับเด็กที่เป็นลมชัก 30 กันยายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หลอดเลือดแดงโป่งพอง รุกฆาตโดยไม่รู้ตัว (ตอนที่ 10 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล อนึ่ง สัญญาณหรืออาการเตือนที่ควรรีบไปพบแพทย์ ได้แก่ • ปวดศีรษะเฉพาะที่ ปวดอย่างรุนแรงเฉียบพลัน • ไม่รู้สึกตัว • คลื่นไส้อาเจียน • คอแขง • เห็นภาพซ้อนหรือสายตาเปลี่ยนไป • ปวดเหนือและหลังกระบอกตา • เดินลำบากหรือมึนศีรษะ • ไวต่อแสง • ชัก • อ่อนแรงหรือชา 30 กันยายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หลอดเลือดแดงโป่งพอง รุกฆาตโดยไม่รู้ตัว (ตอนที่ 9) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การรักษากรณีหลอดเลือดสมองโป่งพองแต่ไม่แตก สามารถรักษาได้ด้วยการผ่าตัดหรือการรักษาผ่านทางสายสวนหลอดเลือดเพื่อป้องกันการแตกในอนาคต แต่ทั้งนี้ต้องดูปัจจัยอื่นควบคู่ไปด้วย เช่น • ขนาดและบริเวณที่เกิดหลอดเลือดสมองโป่งพอง • อายุและสุขภาพโดยทั่วไป 29 กันยายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หลอดเลือดแดงโป่งพอง รุกฆาตโดยไม่รู้ตัว (ตอนที่ 8) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล กรณีที่มีอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงเฉียบพลันหรืออาการอื่นที่สัมพันธ์กับภาวะหลอดเลือดสมองโป่งพองแตก แพทย์จะให้ทำการทดสอบเพื่อดูว่ามีภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นกลาง (Subarachnoid hemorrhage เป็นภาวะที่มีเลือดออกในช่องว่างระหว่างเนื้อสมองและเยื่อหุ้มรอบๆ สมองชั้นกลาง) 28 กันยายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน อาหารที่ป้องกันโรคต้อกระจก โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User Hoarding Disorder โรคเก็บสะสมของ (ตอนที่ 1) โดย พ.ท.หญิง กุลกานต์ ฤทธิ์ฤๅชัย รัตนวราหะ
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน ผลของรังสีรักษาในเนื้องอกพังผืดชนิดรุกรานรุนแรง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
ไทฟอยด์ (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom