Frame Top
เว็บบอร์ด
ขาดส้วมเมื่อใด เป็นเรื่องเมื่อนั้น (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานในพิธีส่งมอบและเปิดป้ายส้วมสุขอนามัยในโครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะที่ 2 ปี 2559 ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ วันที่ 2 เมษายน 2558 ที่โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 17 พฤศจิกายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 83: งานอนุรักษ์เปียเจต์ โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ อย่างไรก็ตาม ประมาณ 15% ของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมการวิจัย เลือกมุมมองที่เป็นของตนเอง ความผิดพลาดนี้เรียกว่า “อัตตามิติ” (Ego-centric) ซึ่งเป็นความผิดพลาดที่ไม่สมเหตุผล (Illogical) เพราะเมื่อให้เด็กอายุ 8 ขวบ เลือกภาพดังกล่าว เขาจะสามารถทำได้อย่างไม่ผิดพลาดเลย อย่างไรก็ตาม เราสามารถฝึกสอนให้ผู้สูงอายุแก้ไขเรื่องนี้ให้ถูกต้อง 16 พฤศจิกายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หกล้มตอนแก่ (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ต่อไปนี้เป็นกลยุทธ์ในการป้องกันการหกล้มง่ายๆ 6 วิธี ได้แก่ 1. นัดพบแพทย์ เพื่อตรวจสุขภาพ ถึง  ความผิดปกติของหูและตาที่สามารถเพิ่มความเสี่ยงในการหกล้ม  ตรวจดูว่ายาอะไรที่กินอยู่มีผลข้างเคียงหรือมีปฏิกริยาที่อาจเพิ่มความเสี่ยงในการหกล้ม เช่น ยาต้านซึมเศร้า ยาระงับประสาท หรืออื่นๆ 16 พฤศจิกายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หกล้มตอนแก่ (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การหกล้มทำให้ผู้สูงอายุไม่สามารถทำกิจกรรมหรือช่วยตัวเองได้ โดยการหกล้มสามารถทำให้ • กระดูกหัก เช่น กระดูกข้อมือ แขน เท้า และสะโพก • ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ ซึ่งจะทวีความรุนแรงขึ้นกรณีที่ผู้สูงอายุมีการกินยาบางชนิด เช่น ยาต้านการแข็งตัวของเลือด (Blood thinners) ดังนั้นผู้สูงอายุที่หกล้มโดนที่ศีรษะจึงควรไปพบแพทย์ทันทีเพื่อให้แน่ใจว่า สมองไม่ได้รับบาดเจ็บ 15 พฤศจิกายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลมชัก:ลมชักกับการให้นมบุตร โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า แม่ที่ทานยากันชักมักจะมีความกังวลใจว่าจะสามารถให้นมลูกได้หรือไม่ เพราะกลัวว่ายากันชักจะผ่านทางน้ำนมไปยังลูก ทำให้ลูกได้รับผลเสียจากยากันชักที่ผ่านออกมาทางน้ำนม ความจริงเป็นอย่างไร ต้องอ่านเรื่องนี้ ความจริงที่ต้องรู้ • แม่ที่เป็นลมชักสามารถให้นมแม่ต่อลูกได้ตามปกติเหมือนกับแม่คนอื่นๆ เพราะยากันชักที่ผ่านออกมาในนมแม่นั้นมีปริมาณที่น้อยมาก จึงไม่ได้ส่งผลเสียต่อเด็กที่ดูดนมแม่ 15 พฤศจิกายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็งตอน สถิติโรคมะเร็งของจีน โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ ประเทศไทยกำลังมีความใกล้ชิดกับประเทศจีนมากขึ้นๆ มาดูกันว่า สถิติโรคมะเร็งของจีนเป็นอย่างไร ซึ่งรายงานนี้ศึกษาโดยคณะแพทย์จากประเทศจีน นำโดย นพ. Wanqing Chen และ ได้ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ ชื่อ CA Cancer J Clin ที่ตีพิมพ์ล่วงหน้าในอินเทอร์เน็ต 14 พฤศจิกายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หกล้มตอนแก่ (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นายแพทย์อำนวย กล่าวถึง มาตรการในการป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุว่า ควรเริ่มที่ผู้สูงอายุเอง รวมถึงผู้ดูแลและคนในครอบครัว ต้องใส่ใจดูแลและสังเกตผู้สูงอายุเสมอ โดยแนะนำให้ผู้สูงอายุรับการประเมินความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มและคำแนะนำ เพื่อป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม ดังนี้ 14 พฤศจิกายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 83 : ขนาดของสมอง (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ แซมมวล จอร์จ มอร์ตั้น (Samuel George Morton) นักวิทยาศาสตร์และแพทย์ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ถึงแก่กรรมในปี พ.ศ. 2394 หนังสือพิมพ์นิวยอ์คไทม์ (New York Times) กล่าวยกย่องด้วยความภูมิใจ (Proudly) ว่า เขาเป็นนักปราชญ์ (Scholar) เพราะได้ใช้เวลาตลอดชีวิตของเขา ในการเก็บสะสมกระโหลกศีรษะ (Skull) 13 พฤศจิกายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หกล้มตอนแก่ (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นายแพทย์อรรถพล ชีพสัตยากร ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี กล่าวว่า ช่วงที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่องและตกหนักในบางแห่ง ส่งผลมีน้ำขังตามบริเวณต่าง ๆ ทั้งพื้นดินและบริเวณรอบบ้าน ทำให้พื้นลื่นการเดินค่อนข้างลำบาก โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุอาจทำให้เกิดการพลัดตกหกล้มได้มากกว่าช่วงปกติ 13 พฤศจิกายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ภาวะดื้อต่ออินซูลิน (insulin resistance) ตอนที่ 5 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร ความนิยมในตัวข้าวเหนียว มิใช้มีแต่พี่น้องอีสาน ข้าวเหนียวเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในบ้านเราเรียกว่าลูกเล็กเด็กแดงหลายคนโตมากับข้าวเหนียว ข้าวเหนียวถูกนำมาดัดแปลงเป็นหลายหลายเมนูอาหาร เช่น ข้าวเหนียวมูนมีหน้าต่างๆมากมาย ข้าวเหนียวปิ้งใส่ต่างๆ ข้าวเหนียวนึ่งใส่ไส้ไข่เค็ม ข้าวต้มมัด ข้าวเหนียวเปียก เป็นต้น 12 พฤศจิกายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
นีโอมัยซิน (ตอนที่ 3 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โดยสรุป ห้ามใช้นีโอมัยซิน ในกรณีที่ • มีการแพ้ในส่วนประกอบของนีโอมัยซินหรือยาอื่นในกลุ่มอะมิโนไกลโคไซด์ เช่น ยา Gentamicin • มีการใช้ยา Fludarabine ยาหย่อนกล้ามเนื้อประเภท Nondepolarizing muscle relaxants หรือยา Penicillin • มีการอุดตันของลำไส้ ลำไส้อักเสบ ลำไส้เป็นแผล 12 พฤศจิกายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
นีโอมัยซิน (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล เพื่อลดความเสี่ยงในการสูญเสียการได้ยินและผลข้างเคียงอื่นๆ ควรกินยานี้ให้น้อยที่สุดในระยะเวลาที่สั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ทั้งนี้ห้ามกินยานี้ติดต่อกันนานเกิน 2 สัปดาห์ต่อการรักษาในแต่ละครั้ง ส่วนผลข้างเคียงทั่วไปที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่ - คลื่นไส้ - อาเจียน - ท้องเสีย 11 พฤศจิกายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลมชัก:ชักกับการให้นมลูก โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ผู้หญิงที่เป็นลมชัก ทานยากันชักและมีลูกต้องการให้ลูกดูดนมแม่ได้หรือไม่ ยังมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องหลายประเด็น เรามาทำความเข้าใจที่ถูกต้องกัน ดังนี้ ความเข้าใจผิด • คนส่วนใหญ่ยังมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องว่า แม่ที่เป็นลมชักไม่ควรให้ลูกกินนมแม่ เพราะยากันชักผ่านออกมาทางน้ำนม ทำให้ลูกที่กินนมแม่จะโง่ เพราะมีฤทธิ์ยากันชักออกมา ส่งผลเสียต่อสมองของลูก 11 พฤศจิกายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เรื่องน่ารู้จากหมอตาตอน ความดันตา - ความหนากระจกตา โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต ลูกตาคนเรามีรูปเป็นวงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 24 มม. ภายในมีอวัยวะช่วยให้เกิดการมองเห็น เช่น ม่านตา แก้วตา น้ำวุ้นตา จอประสาทตา เป็นต้น ลูกตาทรงเป็นรูปอยู่ได้เพราะภายในมีความดันอยู่จำนวนหนึ่ง ในคนปกติจะมีความดัน 10 – 20 มม.ปรอท และเป็นที่ทราบกันดีว่า ถ้าความดันตาสูงจะทำลายเส้นประสาทตา นำไปสู่โรคต้อหิน 10 พฤศจิกายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
นีโอมัยซิน (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล คุณคุ้นหูกับโฆษณาลักษณะนี้ไหม “ทุกครั้งที่มีอาการเจ็บคอ อมยาอมฆ่าเชื้อในลำคอ จะช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอได้” จากโฆษณาลักษณะนี้ มีคนจำนวนไม่น้อยเข้าใจว่า เมื่อมีอาการระคายคอหรือเจ็บคอ ก็ซื้อยาอมผสมยาฆ่าเชื้อมาอมได้ ซึ่งความเป็นจริงแล้ว ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอหลายยี่ห้อในประเทศไทยมักผสมยาฆ่าเชื้อ เช่น นีโอมัยซิน ซึ่งไม่ใช่ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียในลำคอ 10 พฤศจิกายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ยืนนานกลางแดด (ตอนที่ 5 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดฮีตสโตรก ได้แก่ • อายุ ซึ่งมีผลต่อระบบประสาทส่วนกลางในการจัดการกับความร้อนที่มากเกิน โดยเฉพาะในเด็กเล็กที่อายุน้อยกว่า 4 ปี ที่ระบบประสาทส่วนกลางยังไม่โตเต็มที่ และในผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า 65 ปี ที่ระบบประสาทส่วนกลางเริ่มถูกทำลาย ทำให้ร่างกายไม่สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิได้ดี • การออกกำลังกายในสภาพอากาศที่ร้อน เช่น การฝึกทหารและการเล่นกีฬาฟุตบอลในที่แจ้ง • การสัมผัสกับอากาศร้อนอย่างทันทีทันใด หรือต้องเจอกับสภาพอากาศร้อนสะสมเป็นเวลาหลายวัน 9 พฤศจิกายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 82: จากความคิดสร้างสรรค์สู่งานอนุรักษ์ โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ข้อสรุปในเรื่องความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) มิไช่ใช้เฉพาะผู้สูงอายุที่มีพรสวรรค์ (Gifted) เท่านั้น แต่ยังประยุกต์ใช้ (Apply) ได้กับบทบาทความคิดสร้างสรรค์ในชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุทั่วไป แม้ผลการวิจัยบางชิ้น จะพบคะแนนทดสอบที่ต่ำลงในบั้นปลายของชีวิต แต่ก็ไม่มีใครปฏิเสธว่า ความคิดสร้างสรรค์ ยังคงอยู่ (Existent) ในผู้สูงอายุ 9 พฤศจิกายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ยืนนานกลางแดด (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นพ.เจษฎา ได้แนะนำประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมกลางแจ้งในสภาพอากาศร้อนอบอ้าวว่า ควรเตรียมตนเองให้พร้อมเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดอาการเจ็บป่วย โดยสิ่งที่ควรมีติดตัว คือ 1. ร่มหรือหมวก เพื่อป้องกันแสงแดด 2. พัดหรือพัดลมมือถือ เพื่อช่วยคลายความร้อนให้กับร่างกาย และ 3. น้ำดื่ม ควรพกน้ำติดตัวไว้และหมั่นจิบน้ำเรื่อย ๆ 8 พฤศจิกายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลมชัก:ฮอร์โมนเพศในลมชักผู้หญิง โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า อาการชักในผู้หญิงมีประเด็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในแต่ละช่วงเวลาของรอบเดือน และช่วงวัยก่อนมีประจำเดือน และช่วงวัยหมดประจำเดือน หรือการคุมกำเนิดด้วยาเม็ดฮฮร์โมนคุมกำเนิด ยากันชักตีกับยาฮอร์โมนคุมกำเนิดหรือไม่ มารู้จักเรื่องเหล่านี้อย่างดี ต่อไปนี้ 8 พฤศจิกายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็งตอน การตั้งครรภ์ในมะเร็งผิวหนัง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ ผู้ป่วยหญิงโรคมะเร็งเกือบทั้งหมดจะพบเป็นมะเร็งในวัยหลังวัยเจริญพันธ์ คือวัยหมดประจำเดือน ทั้งนี้เพราะมะเร็งส่วนใหญ่จะพบเกิดในวัยกลางคนไปแล้ว ดังนั้นจึงพบมะเร็งในหญิงตั้งครรภ์ได้น้อย แต่มะเร็งผิวหนังเมลาโนมา ที่เป็นมะเร็งพบได้บ่อยในหญิงผิวขาว พบเกิดได้ในวัยเจริญพันธ์ 7 พฤศจิกายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User Post Traumatic Stress Disorder (ตอนที่ 2) โดย พ.ท.หญิง กุลกานต์ ฤทธิ์ฤๅชัย รัตนวราหะ
User โบทอกซ์ลดเหงื่อ โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
ลิเจียนแนร์ผ่านแอร์ในตึก (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน Aspirin กับ AMD โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 5 คน yama.ada sunan1234 Punnatath117 Kkgusjung2 golf17112530
Frame Bottom