Frame Top
เว็บบอร์ด
ขาดน้ำเหมือนขาดใจ (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล น้ำเป็นสิ่งจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์ โดยร้อยละ 75 ของน้ำหนักร่างกายประกอบด้วยน้ำ ปกติเรามีการสูญเสียน้ำไปเมื่อมีการ • หายใจออก • เหงื่อออกเพื่อลดอุณหภูมิในร่างกาย 31 มีนาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน ทำไมการเปลี่ยนดวงตามักจะมีผลสำเร็จ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต ในปัจจุบันมีการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะโดยนำอวัยวะผู้เสียชีวิตมาแทนอวัยวะที่ใช้การไม่ได้ของผู้ป่วยได้หลายอย่าง แต่เป็นที่ยอมรับในวงการแพทย์ การเปลี่ยนดวงตาเป็นการเปลี่ยนอวัยวะที่ได้ผลดีที่สุด มีผลสำเร็จถึงกว่า 90% ยิ่งในปัจจุบันมียากดภูมิต้านทานยิ่งจะทำให้ผลสำเร็จมีมากขึ้น 31 มีนาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 50 : การเปลี่ยนแปลงในเชาว์ปัญญา (3) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ผลลัพธ์ในการขจัดปัจจัยทางสถิติ (Statistically remove) เป็นได้ 3 กรณี กล่าวคือ 1. การค้นพบว่า ไม่มีการเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ การศึกษาและสุขภาพมิได้มีอิทธิพลต่อความแตกต่างในคะแนนสอบ (Test score) 30 มีนาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ขาดน้ำเหมือนขาดใจ (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ว่า ในวันที่ 15-21 มีนาคม 2559 ประเทศไทยจะมีอุณหภูมิสูงสุดถึง 41 องศาเซลเซียส โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชาชนที่ทำงานหรือออกกำลังกายกลางแดดเป็นเวลานานอาจทำให้ร่างกายเกิดภาวะขาดน้ำ 30 มีนาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หมอ (รักษา) โรคประสาท ตอนที่ 27 ผ่าตัดไม่ผ่าตัด? โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า การรักษาโรคบางโรคสามารถรักษาได้หลายวิธี เช่น โรคปวดหลังจากการทำงาน สามารถรักษาได้ทั้งการทำกายภาพบำบัด การนวดแผนโบราณ การกดจุด การฝังเข็ม การทายาแก้ปวด 29 มีนาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
กินซูชิเสี่ยงติดเชื้อวิบริโอ โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวเตือนว่า การรับประทานปลาดิบ ในเมนูอาหารญี่ปุ่น โดยเฉพาะในซูชิหรือซาซิมิ อาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อวิบริโอ (Vibrio) ที่ก่อให้เกิดอาการอาหารเป็นพิษ ท้องร่วง บิด และอหิวาตกโรค หากเลือกรับประทานจากร้านที่ไม่ได้มาตรฐานความสะอาดจริงๆ 29 มีนาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อะไรกัน ? ภูมิคุ้มกันบำบัด (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การใช้วัคซีนมะเร็ง (Cancer vaccines) ซึ่งมีทั้งวัคซีนที่ใช้เพื่อการป้องกันมะเร็งและวัคซีนที่ใช้เพื่อการรักษามะเร็ง • วัคซีนเพื่อการป้องกันมะเร็ง - เนื่องจากมะเร็งบางชนิดมีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัส ดังนั้นวัคซีนที่ใช้ป้องกันเชื้อไวรัสเหล่านี้ก็อาจจะช่วยป้องกันมะเร็งบางชนิดได้เช่นกัน อย่าง 28 มีนาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอนผมร่วงจากยาเคมีบำบัดบอกอะไรได้บ้าง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ ผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดโดยเฉพาะในผู้หญิง มักจะกลัวผลข้างเคียงที่ทำให้เกิดผมร่วง ซึ่งทางยุโรปแบ่งความรุนแรงของอาการผมร่วงจากยาเคมีบำบัดเป็น 3 ระดับ(Grade) 28 มีนาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อะไรกัน ? ภูมิคุ้มกันบำบัด (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ทั้งนี้ กว่า 2 ทศวรรษที่ผ่านมา องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (Food and Drug Administration = FDA) ได้อนุมัติ mAbs มากมายหลายตัวที่ใช้เพื่อรักษาโรคมะเร็ง อย่าง 1. Naked monoclonal antibodies (Naked mAbs) หรือ 27 มีนาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 50 : สารสื่อประสาท (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ความรู้สึกที่รุนแรง (Strong emotion) เป็นสาเหตุของการปลดปล่อย (Release) สารสื่อประสาทที่กระตุ้น (Excitatory) ซึ่งไขกลอนทางเคมี (Chemical lock) ให้เปิดออกสู่กล้ามเนื้อหัวใจ และเป็นสาเหตุของการเต้น (Beat) ของหัวใจที่เร็วขึ้น ดังนั้น เมื่อเราโกรธจัด สารสื่อประสาทที่กระตุ้น 27 มีนาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อะไรกัน ? ภูมิคุ้มกันบำบัด (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โดย 2-3 ทศวรรษ ที่ผ่านมา มีการใช้ภูมิคุ้มกันบำบัดในการรักษาโรคมะเร็งบางชนิด แต่ยังไม่ได้ใช้เป็นที่แพร่หลายเหมือนการรักษาด้วยการผ่าตัด เคมีบำบัด และรังสีบำบัด เพราะภูมิคุ้มกันบำบัดหลายชนิดยังอยู่ระหว่างการทำการศึกษา ในขณะที่โรคมะเร็งบางชนิดก็เหมาะกับการใช้วิธีการรักษาอื่นๆ 26 มีนาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยเด็กโรคไต ตอนที่ 4 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร ไตวายเฉียบพลัน (Acute kidney injury) สาเหตุของไตวายเฉียบพลันในเด็ก เกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น ภาวะช็อคทำให้ความดันโลหิตต่ำ ไตขาดเลือดมาเลี้ยง การได้รับยาบางประเภท 26 มีนาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หมอ (รักษา) โรคประสาท ตอนที่ 26 ชักไม่แนใจ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ผมรักษาผู้ป่วยลมชักมานานพอสมควร อาการชักมีหลายรูปแบบมาก ทั้งแบบเฉพาะส่วนของร่างกาย เป็นทั่วทั้งตัว หมดสติและรู้สติดี การวินิจฉัยก็ทำได้ไม่ยากนัก เพราะปัจจุบันมีสมาร์ทโฟน 25 มีนาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อะไรกัน ? ภูมิคุ้มกันบำบัด (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ผศ.พญ.เอื้อมแข สุขประเสริฐ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า การรักษาโรคมะเร็งมีทั้งการผ่าตัด การฉายรังสี และการให้ยาเคมีบำบัด ซึ่งอยู่ที่การวินิจฉัยของแพทย์ 25 มีนาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ทำไมจึงเรียกไข้เหลือง ? (ตอนที่ 3 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ในส่วนของการวินิจฉัยโรคไข้เหลือง ในระยะแรกอาจทำได้ยากเล็กน้อย เพราะอาจสับสนกับโรคมาลาเรีย โรคไทฟอยด์ ไข้เดงกี่ และไข้เลือดออกจากไวรัส (Viral hemorrhagic fevers) อื่นๆ โดยแพทย์อาจสอบถามถึงอาการและประวัติการเดินทาง ทั้งเก็บตัวอย่างเลือดไปทดสอบ 24 มีนาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน ดวงตาบริจาคนำมาใช้ได้ทุกดวงหรือ? โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต ศูนย์ดวงตาของสหรัฐอเมริกา (Eye Bank Association of American EBAA) ได้ให้กฎเกณฑ์ เพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคบางอย่างจากดวงตาบริจาคที่เป็นโรคที่สามารถส่งต่อมายังผู้รับ จึงไม่ควรใช้ดวงตาบริจาคจากผู้ที่ 24 มีนาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ทำไมจึงเรียกไข้เหลือง ? (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ระยะฟักตัวจะโรคไข้เหลืองจะอยู่ในวันที่ 3-6 หลังการติดเชื้อ หลังจากนี้นจะเป็นระยะเฉียบพลัน (Acute phase) ซึ่งจะทำให้มีอาการ • เป็นไข้ • ปวดศีรษะ 23 มีนาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 49 : การเปลี่ยนแปลงในเชาว์ปัญญา (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ตามปรกติ การศึกษาในห้วงเวลาเดียวกัน (Cross-sectional study) ในเรื่อง “เส้นโค้งอายุแต่ดั้งเดิม” (Classic aging curve) เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ง่ายกว่าการศึกษาข้ามห้วงเวลา (Longitudinal study) การศึกษาก่อนหน้านี้ (ประมาณปี พ.ศ.2443 ถึง 2473) ล้วนใช้วิธีการของการศึกษาในห้วงเวลาเดียวกัน 23 มีนาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หมอ (รักษา) โรคประสาท ตอนที่25 อยากเป็นทหาร โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ผมดูข่าวที่ดาราหลายต่อหลายคนไปรับการเกณฑ์ทหาร แล้วดีใจสุดๆเมื่อจับได้ใบดำ คือไม่ได้เป็นทหารเกณฑ์ตามที่ตั้งใจไว้ (แต่ไม่ได้บอกสื่อ) ผมกลับมามองผู้ป่วยลมชักที่ผมให้การดูแลมานานตั้งแต่เด็กๆ 22 มีนาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ทำไมจึงเรียกไข้เหลือง ? (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล มาเตอุส กัมโปส ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเด็กในกรุงลูอันดา ประเทศอังโกลา ระบุว่า เฉพาะวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมาเพียงวันเดียว มีเด็กเสียชีวิตเพราะไข้เหลืองมากถึง 27 ราย และในแต่ละวันมีผู้ต้องสงสัยว่าติดเชื้อไข้เหลืองเดินทางมารับการตรวจรักษากว่า 900 ราย ซึ่งเกินกว่าที่ทรัพยากรบุคคลของทางโรงพยาบาลจะรับมือไหว 22 มีนาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน เลือกใช้น้ำตาเทียมอย่างไรดี โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 7 คน teradej fnomena7 ads321ch select22 jojo83 admin1 Nikkii4567
Frame Bottom