Frame Top
เว็บบอร์ด
โรคกระดูกเปราะกรรมพันธุ์ (ตอนที่ 6 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ถึงแม้ว่าจะทำการรักษาแล้วก็ตาม การแตกหักก็ยังเกิดขึ้นได้อยู่เสมอ แต่ส่วนใหญ่มักจะมีการประสานตัวที่เร็ว ทั้งนี้ ต้องคำนึงถึงเวลาที่ใช้ในการเข้าเฝือกด้วย เพราะหากมีระยะเวลาการเข้าเฝือกที่นานเกิน อาจทำให้มีการสูญเสียมวลกระดูกไปได้ในกรณีที่ไม่ได้ใช้อวัยวะส่วนนั้นๆ ของร่างกายเป็นเวลานาน 20 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคกระดูกเปราะกรรมพันธุ์ (ตอนที่ 5) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โรค OI มักตรวจพบในเด็กที่กระดูกหักง่าย เมื่อตรวจทางกายภาพจะพบว่ามีตาขาวเป็นสีฟ้า หากต้องการตรวจให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ก็อาจจะใช้วิธีเจาะชิ้นเนื้อไปตรวจ (Skin punch biopsy) ส่วนคนในครอบครัวก็อาจจะตรวจดีเอ็นเอจากเลือดด้วย 19 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 79: ความคิดสร้างสรรค์ในผู้สูงวัย (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ คำตอบที่สร้างสรรค์ อาจเป็นการใช้ก้อนอิฐขัดถูพื้นผิว (Scrape the surface) เพื่อให้เกิดผงสีแดง (Rouge) ซึ่งเป็นความคิดที่แปลกใหม่และสามารถทำได้ (Feasible) ผู้สูงวัยที่นำเสนอคำตอบที่สร้างสรรค์ มักมีความคิดที่ออกนอกลู่นอกทาง (Divergent) กล่าวคือ ในสถานการณ์ธรรมดา เขาสามารถมองออกนอกลู่นอกทางจากความคิดกระแสหลัก (Mainstream) ได้ 19 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคกระดูกเปราะกรรมพันธุ์ (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โรค OI ชนิดที่ 5 (Type V OI) • อาการและรูปที่ปรากฏจะคล้ายกับชนิดที่ 4 • มักจะมีการงอกของกระดูกเกิดใหม่ที่โตเกิน (Hypertrophic calluses) ในบริเวณที่กระดูกหักหรือบริเวณที่ผ่าตัด • มีหินปูนเกาะเยื่อบุเซลล์ระหว่างกระดูกเรเดียส (Radius) และกระดูกอัลนา (Ulna) ซึ่งเป็นกระดูกแขนบริเวณระหว่างข้อศอกกับข้อมือ จึงทำให้การเคลื่อนไหวของปลายแขนมีจำกัด • ตาขาวสีค่อนข้างปกติ (สีขาวหรือเกือบขาว) 18 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลมชัก:การเตรียมตัวให้พร้อมเมื่อลูกเป็นลมชัก โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ แต่ถ้ามีอาการเจ็บป่วยเกิดขึ้น เราก็ต้องพร้อมรับมือกับปัญหานั้นๆ ยิ่งลูกเราเจ็บป่วยด้วย คนที่เป็นพ่อแม่ยิ่งเป็นทุกข์มากกว่าตนเองป่วย วันนี้เรามาเตรียมตัวให้พร้อมกันดีกว่า ว่าถ้าลูกเราเป็นลมชักจะเตรียมตัวอย่างไรดี 18 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็งตอน มะเร็งโพรงหลังจมูกในเด็ก โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ ในประเทศจีนตอนใต้ และในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ที่รวมถึงประเทศไทย จะพบมะเร็งโพรงหลังจมูก(Nasopharyngeal carcinoma, NPC) ได้บ่อย โดยมีรายงานจากทะเบียนมะเร็งแห่งชาติไทยเมื่อ ค.ศ. 2010 จัดทำโดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติที่เป็นข้อมูลในปี 2001-2003 พบโรคนี้ในชายไทย 3.1ราย 17 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคกระดูกเปราะกรรมพันธุ์ (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โรค OI ชนิดที่ 3 (Type III OI) • เป็นชนิดที่รุนแรงของเด็กแรกเกิด (Neonatal period) ที่มีชีวิตรอดมาได้ • ทารกทั่วไปมีแขนขาโก่งและสั้น และกะโหลกศีรษะด้านบนบาง (Soft calvarium) • กระดูกหักง่าย (มักหักตั้งแต่แรกเกิด สามารถเอ็กซเรย์เห็นได้ก่อนคลอด) • ตาขาวมีสีฟ้า ม่วง หรือเทา อ่อน • ข้อหลวมและมีพัฒนาการของกล้ามเนื้อที่แขนและขาไม่ดี • มีลักษณะของผนังทรวงอกเป็นรูปอกโอ่ง (Barrel-shaped rib cage) • ศีรษะมักจะใหญ่เมื่อเทียบกับตัว • ใบหน้าเป็นรูปสามเหลี่ยม • กระดูกสันหลังคด (Spinal curvature) • อาจมีปัญหาเ 17 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคกระดูกเปราะกรรมพันธุ์ (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ลักษณะของคนที่เป็นโรค OI จะต่างกันไปในแต่ละคน แม้ว่าจะเป็น OI ชนิดเดียวกันหรือแม้แต่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน โดยโรค OI แบ่งได้เป็น 8 ชนิด โดยชนิดที่ 7 และ 8 เป็นชนิดที่มีสาเหตุมาจากยีนด้อยกลายพันธุ์ โรค OI ชนิดที่ 1 (Type I OI) • เป็นชนิดที่พบมากที่สุดและเป็นชนิดที่อ่อนที่สุด • กระดูกมักจะหักตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยเริ่มหนุ่มสาว และหักน้อยลงหลังจากนั้น • ไหล่และข้อศอกมักจะเคลื่อน (Dislocations) บ่อยกว่าเด็กปกติทั่วไป • ความสูงปกติหรือใกล้เคียงกับปกติ • ข้อหลวมและกล้ามเนื้ออ่อนแรง • ตาขาวมีสีฟ้า ม่ว 16 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 79 : ระบบต่อมไร้ท่อ (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ คนเรามี 2 ระบบสำคัญในการส่งสัญญาณไปยังร่างกายส่วนที่เป็นกล้ามเนื้อ ต่อม (Gland) และอวัยวะ ระบบแรกคือระบบประสาท (Nervous system) ซึ่งใช้เซลล์ประสาท (Neuron) เส้นประสาท (Nerve) และสารสื่อประสาท (Neuro-transmitter) ในการส่งข้อมูลทั่วร่างกาย 16 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคกระดูกเปราะกรรมพันธุ์ (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล อ้าว ! กระดูกหักอีกแล้วหรือ ? ไปทำอะไรมา ทำไมกระดูกหักง่ายจัง ? เป็นคำทักทายกับคนรู้จักที่แพทย์แจ้งว่า เขาเป็นโรคกระดูกเปราะกรรมพันธุ์ โรคกระดูกเปราะกรรมพันธุ์ (Osteogenesis imperfecta = OI / Brittle bone disease) เป็นความผิดปกติของยีนที่ผลิตสารที่พบในข้อต่อหรือที่เรียกว่า คลอลาเจน ชนิดที่ 1 (Type 1 Collagen) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างกระดูก 15 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ภาวะดื้อต่ออินซูลิน (insulin resistance) ตอนที่ 1 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร ภาวะดื้อต่ออินซูลินทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูง ทำให้อินซูลินทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ส่งผลให้เบต้าเซลล์ในตับอ่อนต้องหลั่งอินซูลินออกมาในปริมาณเพิ่มขึ้นเพื่อรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้เป็นปกติ เป็นการสร้างภาระให้กับเบต้าเซลล์ เมื่อต้องทำงานหนักเกินกำลัง เบต้าเซลล์จะค่อยๆตายลงไปเรื่อยๆ กำลังผลิตอินซูลินของตับอ่อนก็จะลดลง 15 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรควิลสัน โรคกรรมพันธุ์ (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โรควิลสันเป็นโรคที่รักษาได้ด้วยวิธีการหลายอย่าง ทั้งการทำคีเลชั่น และการกินยา ซึ่งจะต้องทำไปตลอดชีวิต เพื่อกำจัดทองแดงที่สะสมออกจากร่างกายและป้องกันไม่ให้มีการสะสมอีก สำหรับการรักษา แพทย์อาจจ่ายยาที่เรียกว่า สารคีเลต (Chelating agents) เพื่อให้อวัยวะขับทองแดงเข้าสู่กระแสเลือด โดยทองแดงจะถูกกรองโดยไตและขับออกทางปัสสาวะ 14 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลมชัก:ชักจากไข้ในวัยเด็ก โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ชักจากไข้ในวัยเด็กนั้นเป็นภาวะที่พบบ่อย และทำให้พ่อแม่ของเด็กมีความกังวลใจอย่างมาก กลัวว่าลูกจะเป็นโรคลมชัก จะโง่หรือไม่ จะเรียนหนังสือได้หรือไม่ เรามาทำความรู้จักภาวะนี้ให้ดีครับ ความจริงที่ต้องรู้ • ภาวะชักจากไข้ไม่ใช่โรคลมชัก เพราะถ้าไม่มีไข้ขึ้นสูงก็ไม่ชักซ้ำ จึงไม่มีความจำเป็นต้องรักษาด้วยการทานยากันชักระยะยาวหลายๆ ปี 14 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรควิลสัน โรคกรรมพันธุ์ (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล อาการทางจิต (Psychiatric) • หดหู่ซึมเศร้า (Depression) • อาการโรคประสาท (Neurotic behaviours) • บุคลิกภาพเปลี่ยนไป (Personality changes) • โรคจิต (Psychosis) • อารมณ์สองขั้ว (Bipolar disorder) ระบบอื่นๆ • มีวงแหวนสีน้ำตาลที่กระจกตา (Kayser-Fleischer rings) ซึ่งจะมีจุดเริ่มเป็นทางส่วนบนของลูกตาก่อน แล้วค่อยๆ เต็มเป็นวงกลมรอบลูกตา หรือเป็นต้อกระจกที่เป็นรูปคล้ายดอกทานตะวัน (Sunflower cataracts) 13 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรควิลสัน โรคกรรมพันธุ์ (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล อาการผิดปกติโดยทั่วไปของโรควิลสันที่เกิดขึ้น ขึ้นอยู่กับว่าโรควิลสันได้มีผลต่ออวัยวะส่วนใด เช่น • มีวงแหวนสีน้ำตาลที่กระจกตา (Kayser-Fleischer rings) • อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร หรือปวดช่องท้อง • เป็นดีซ่าน (Jaundice) ผิวและตาสีเหลือง • มีแนวโน้มเป็นแผลได้ง่าย และเลือดออกนาน (Prolonged bleeding) • มีน้ำคั่งที่ขาหรือท้อง • มีปัญหาเรื่องการพูด (Dysarthria) • กลืนลำบาก (Dysphagia) 12 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 78: จากการจัดระเบียบสู่ความคิดสร้างสรรค์ โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ นักวิจัยโต้แย้งว่า ผู้สูงอายุมีความผิดพลาดในการรวมกลุ่ม (Grouping error) มิใช่เนื่องจากความเสื่อมถอยของชราภาพ แต่เนื่องจากเขาลืมวิถีที่ถูกต้องที่ยอมรับกัน (Accepted) ของการรวมกลุ่มสิ่งของตามนิยามของแนวทางปฏิบัติในการศึกษา (Educational practice) แต่ยอมรับ (Adopt) วิธีการรวมกลุ่มตามธรรมชาติ (Natural) 12 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลมชัก:อย่างที่ไม่ควรทำในผู้มีอาการชัก โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า การดูแลสุขภาพตนเองให้ดีเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทำ ผู้มีอาการชักนั้นก็ต้องใช้ชีวิตเหมือนกับคนอื่นๆ แต่ก็มีข้อควรระวัง และข้อห้ามในการทำกิจกรรมบางกิจกรรม ดังนี้ 1. การขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ถ้ายังไม่สามารถควบคุมอาการชักได้ดี อย่างน้อยต้องควบคุมไม่ให้มีอาการชักติดต่อกันอย่างน้อย 12 เดือน การควบคุมอาการชักได้นานติดต่อกัน 12 เดือนจะมีโอกาสเกิดการชักซ้ำประมาณร้อยละ 6 เท่านั้น 11 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรควิลสัน โรคกรรมพันธุ์ (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล คุณเคยเห็นดวงตาของใครบางคนที่มีลักษณะเป็นวงแหวนสีน้ำตาลที่กระจกตาบ้างไหม ซึ่งแพทย์มักจะกล่าวว่า อาจมีสาเหตุมาจากการมีทองแดงสะสมในร่างกายมากเกิน และสันนิษฐานว่าเป็นโรควิลสัน พร้อมสั่งให้ทำการตรวจในรายละเอียดต่อไป แล้วคุณทราบไหมว่าโรคที่มีชื่อเหมือนคนนี้คือโรคอะไรกัน 11 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็งตอน ผลการรักษามะเร็งปอดชนิดเซลล์ตัวเล็ก โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ มะเร็งปอดมีหลายชนิด รวมถึงชนิดเซลล์ตัวเล็ก ที่ปัจจุบันการรักษาโรคในระยะต้นๆคือ ระยะที่1และต้นระยะที่2 หรือระยะ T1-2N0M0 จะใช้การผ่าตัดปอดกลีบที่เกิดโรค จึงได้มีการศึกษาว่า มะเร็งปอดชนิดเซลล์ตัวเล็กระยะนี้ หลังผ่าตัดแล้วควรได้รับการรักษาวิธีอื่นร่วมด้วยหรือไม่ คือ ยาเคมีบำบัด และ/หรือการฉายรังสีรักษาที่สมองเพื่อป้องกันมะเร็งแพร่กระจายมายังสมอง เนื่องจากมะเร็งปอดชนิดนี้มีการแพร่กระจายสู่สมองสูงตั้งแต่ในระยะต้นๆของโรค 10 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ความจำเสื่อมชั่วคราว (ตอนที่ 3 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ปัจจัยความเสี่ยงของการเกิดโรคนี้ที่เห็นได้ชัด ได้แก่ • อายุ – คนที่อายุ 50 ปีขึ้นไป จะมีความเสี่ยงสูงในการเป็นโรคความจำเสื่อมชั่วคราว มากกว่าคนที่อายุน้อย • ประวัติการเป็นไมเกรน – คนที่เป็นไมเกรนจะมีความเสี่ยงสูงอย่างเห็นได้ชัดมากกว่าคนที่ไม่ได้เป็น โรคความจำเสื่อมชั่วคราวไม่มีอาการแทรกซ้อนโดยตรง แต่สามารถเป็นสาเหตุให้เกิดความกังวลใจกลัวว่าจะกลับไปเป็นอีก หรือเป็นโรคร้ายแรงอื่นๆ 10 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User Hoarding Disorder โรคเก็บสะสมของ (ตอนที่ 1) โดย พ.ท.หญิง กุลกานต์ ฤทธิ์ฤๅชัย รัตนวราหะ
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน ผลของรังสีรักษาในเนื้องอกพังผืดชนิดรุกรานรุนแรง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน อาหารที่ป้องกันโรคต้อกระจก โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
ไทฟอยด์ (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom