Frame Top
เว็บบอร์ด
ปอดอักเสบในผู้สูงอายุ (ตอนที่ 5 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การรักษาใช้เวลาประมาณ 2-6 สัปดาห์ หรืออาจมากกว่า และอาจกำเริบอีกได้ (Relapses) โดยการไอถือเป็นสิ่งที่ช่วยในการกำจัดเชื้อออกจากปอด อย่างไรก็ดี หากผู้ป่วยไอจนไม่สามารถนอนหลับได้ อาจต้องให้ยาระงับอาการไอบางเล็กน้อย ส่วนผู้ป่วยที่ติดเชื้อรุนแรงอาจจะต้องให้ออกซิเจนเพื่อเพิ่มระดับออกซิเจนในกระแสเลือด 7 ธันวาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลมชัก: เซ็กส์ในผู้มีอาการชัก โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า การมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องปกติของคนเราทุกชาติ ทุกภาษา แต่มีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องว่าผู้ที่มีอาการชัก ไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ เพราะจะทำให้มีอาการชักได้ง่ายขึ้น ส่งผลให้คนที่มีอาการชักเกิดปัญหาในการดำรงชีวิต ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต วันนี้เรามาทำความเข้าใจที่ถูกต้องกับการมีเซ็กส์ของผู้มีอาการชัก ดังนี้ 6 ธันวาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปอดอักเสบในผู้สูงอายุ (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ปอดอักเสบในผู้สูงอายุอาจไม่แสดงอาการตรงๆ อาจมีอาการไอเล็กน้อย มีเสมหะเล็กน้อย หรืออาจจะไม่มีไข้เลยก็ได้ การวินิจฉัยโรคสามารถทำได้ด้วย - ฟังเสียงปอด ซึ่งอาจจะได้ยินเสียงที่เรียกว่า Rales และ Rhonchus [Rales หรือ crepitation หรือ crackle เป็นเสียงที่ได้ยินขณะหายใจเข้า ลักษณะเสียงคล้ายใช้นิ้วขยี้ผมใกล้ๆ หู เกิดจากอากาศผ่านน้ำเมือกในหลอดลมฝอยและถุงลม 6 ธันวาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอนค่าไวตามินดีในเลือดกับมะเร็งต่อมลูกหมาก โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ มะเร็งต่อมลูกหมากเป็นมะเร็งของชายสูงอายุ มักพบในช่วงอายุอย่างน้อย 50 ปีขึ้นไป จะยิ่งพบสูงขึ้นเมื่ออายุ ตั้งแต่ 65ปีขึ้นไป และโดยทั่วไปเป็นมะเร็งที่มีธรรมชาติของโรคไม่รุนแรง เซลล์มะเร็งเติบโตช้ามากโดยเฉพาะในมะเร็งระยะต้นๆคือระยะที่1 และประกอบกับมักเกิดในผู้สูงอายุที่อายุมากแล้วที่มักมีโรคประจำตัวต่างๆที่จะเป็นอุปสรรคต่อการรักษา ซึ่งการรักษามะเร็งต่อมลูกหมากระยะที่1 5 ธันวาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปอดอักเสบในผู้สูงอายุ (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ปัจจัยเสื่ยงที่ทำให้เกิดปอดอักเสบในผู้สูงอายุ ได้แก่ • โรคหัวใจ โรคปอด โรคม้าม หรือโรคไต ที่เรื้อรัง • ยาที่ทำให้ระบบภูมิต้านทานด้อยลง • โรคเบาหวาน • โรคพิษสุราเรื้อรัง • กลืนลำบากเพราะกล้ามเนื้ออ่อนแรงจากโรคหลอดเลือดในสมองหรือโรคพาร์กินสัน • ความสามารถในการไอลดลง • สุขภาพฟันไม่ดี • เคยมีประวัติปอดอักเสบมาก่อน • เข้ารับการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล (Hospitalization) 5 ธันวาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 86 : ภาวะสมองแยก (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ การผ่าตัดแยกสมอง (Split-brain operation) เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดมัดเส้นใย (Band of fibers) ประสาทใต้เปลือกสมอง (Corpus collosum) ซึ่งเชื่อมโยงสมองซีก (Hemisphere) ซ้ายและขวา และมีใยประสาท (Nerve fiber) 200 ล้านเส้น ที่ส่งข้อมูลไปและกลับ (Back and forth) ระหว่างซีกสมองทั้งสอง 4 ธันวาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปอดอักเสบในผู้สูงอายุ (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นายแพทย์ธีรพล กล่าวในตอนท้ายว่า ถ้าประชาชนปฏิบัติตนได้ตามคำแนะนำ จะสามารถลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคต่างๆ ได้ ทั้งนี้ประชาชนควรเตรียมพร้อมรับฟังข้อมูลข่าวสารเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด ในส่วนของประชากรกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะเด็กเล็กและผู้สูงอายุ ควรได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลทุกปี ตามสถานบริการสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านทั่วประเทศ 4 ธันวาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ข้าวไทย ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ตอนที่ 3 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร จากรายงานการวิจัยจาก สถาบันวิจัยโภชนาการร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่าข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ - ปานกลาง คือข้าวเจ้าแดง ข้าวมะลิแดงและข้าวเจ้าเหลือง การศึกษาพบว่าข้าวพื้นเมืองที่เป็นข้าวสีแดงจนถึงสีม่วงเข้ม มีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระได้สูงกว่าหรือดีเท่าๆกับผลไม้ตระกูลเบอรี่และสูง 3 ธันวาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปอดอักเสบในผู้สูงอายุ (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ขณะนี้อากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเป็นช่วงของการปรับเปลี่ยนฤดูเข้าสู่ฤดูหนาวมีทั้งฝนตก บางช่วงอากาศหนาวเย็นอาจทำให้ร่างกายปรับสภาพไม่ทัน เชื้อโรคหลายชนิดสามารถแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว ทำให้เจ็บป่วยได้ง่าย 3 ธันวาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลมชัก: ลมชัก นอนหลับนั้นสำคัญไฉน โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า การนอนหลับที่ไม่พอเป็นปัจจัยกระตุ้น พบบ่อยที่ทำให้เกิดการชักได้ง่าย และอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นขณะนอนหลับบางครั้งก็เป็นอาการชักรูปแบบหนึ่ง ดังนั้นเรามารู้จักความสำคัญของการนอนหลับกับการชักให้ดีขึ้นกันดีกว่า นอนหลับนั้นสำคัญไฉน • การนอนหลับเป็นการพักผ่อนที่ดี มีประโยชน์ต่อสมอง ทำให้สมองมีพลังและพร้อมในการทำงานในวันใหม่ 2 ธันวาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
วิกฤติเชื้อดื้อยา (ตอนที่ 6 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ระดับผู้วางนโยบาย (Policy makers) • มุ่งมั่นในการปฏิบัติตามแผนจัดการกับการดื้อยา • พัฒนาการควบคุมดูแลเชื้อที่ดื้อยา • สร้างนโยบาย โปรแกรม และนำไปปฏิบัติ ในเรื่องการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ให้แข็งแกร่ง • ควบคุมการใช้ยาอย่างมีคุณภาพ • ให้ข้อมูลข่าวสารเรื่องผลกระทบของการดื้อยาปฏิชีวนะ 2 ธันวาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน ความดันตาผันแปร ( Intraocular pressure variation ) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต ดวงตาคนเราเป็นรูปทรงค่อนข้างกลมขนาดลูกมะนาว (เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 25 มม) เปลือกนอกทรงกลมนี้เป็นตาขาวและตาดำ (sclera & cornea) ภายในมีอวัยวะต่างๆที่ช่วยในการมองเห็น รวมทั้งน้ำ aqueous และ vitreous ทำให้ดวงตาเป็นทรงกลมอยู่ได้ โดยมีความดันตาซึ่งวัดได้ในระดับหนึ่ง (ค่าเฉลี่ยเป็นประมาณไม่เกิน 20 มม ปรอท) ในความเป็นจริง 1 ธันวาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
วิกฤติเชื้อดื้อยา (ตอนที่ 5) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ส่วนการติดต่อการดื้อยาปฏิชีวนะในที่ชุมชน อาจเกิดขึ้นได้เสมอเป็นปกติ ดังนั้น ทางที่จะป้องกันการติดเชื้อในที่ชุมชนสามารถทำได้โดย • ล้างมือก่อนและหลัง การจับอาหาร การเข้าห้องน้ำ ฯลฯ • ปิดจมูกและปากเมื่อไอหรือจาม • ใช้ทิชชูเช็ดจมูก • ทิ้งทิชชูในถังขยะ • อย่าถ่มน้ำลาย • พักอยู่บ้านหากรู้สึกไม่สบาย • อย่าให้เด็กไปโรงเรียนถ้ารู้สึกว่าไม่สบาย 1 ธันวาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 85: บทสรุปเชาว์ปัญญา (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ยังมีความหลงเชื่อของชาวกรุง (Urban myth) ที่กล่าวว่า แบบจำลองการคำนวณ (Mathematical model) ที่ดีที่สุดของนักวิทยาศาสตร์ แสดงว่าเป็นไปไม่ได้ที่ผึ้งลวง (Bumblebee) จะสามารถบินได้ [อาจเป็นเพราะผึ้งหลวงมีตัวใหญ่และน้ำหนักมาก] เรื่องนี้มักใช้เป็นตัวอย่าง (Illustration) ที่ท้าทายว่า “นักวิทยาศาสตร์รู้อะไร?” 30 พฤศจิกายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
วิกฤติเชื้อดื้อยา (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล เชื้อแบคทีเรียจะดื้อยาได้ใน 2 ลักษณะ คือ 1. Intrinsic resistance - เป็นการดื้อยาโดยธรรมชาติของแบคทีเรียเอง เช่น แบคทีเรียบางชนิดที่ไม่มีผนังเซลล์ จะดื้อกับยา Penicillin เพราะยานี้จะที่ทำหน้าที่ป้องกันการสร้างผนังเซลล์ของเชื้อแบคทีเรีย ดังนั้นยาจึงไม่มีผลทำอันตรายเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ได้ 2. Acquired resistance – เป็นการดื้อยาที่พบในแบคทีเรียบางสายพันธุ์หรือบางประชากรของแบคทีเรียสายพันธุ์นั้นๆ 30 พฤศจิกายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลมชัก:บ้านสุขกาย ใส่ใจ กับ ลมชัก โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า บ้านคือวิมานของเรา คำกล่าวนี้จะเป็นจริงสำหรับผู้มีอาการชัก ถ้าเราใส่ใจในการจัดบริเวณบ้าน เลือกอุปกรณ์ตกแต่งบ้านในทุกๆ ส่วนของบ้านอย่างเหมาะสม ต้องเข้าใจในรายละเอียดต่อไปนี้ 10 ฮวงจุ้ยที่ดี • บ้านชั้นเดียว เหมาะกว่า 2 ชั้น เพื่อป้องกันอุบัติเหตุการตกจากที่สูง เนื่องจากผู้มีอาการชักอาจชัก และตกบันได หรือตกจากที่สูงได้ ถ้ามีอาการชัก 29 พฤศจิกายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
วิกฤติเชื้อดื้อยา (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นอกจากนี้การดื้อยาปฏิชีวนะยังทำให้วิธีการรักษาสมัยใหม่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นด้วย อย่างการปลูกถ่ายอวัยวะ การให้เคมีบำบัด และการผ่าตัด ที่ต้องอาศัยยาปฏิชีวนะที่มีประสิทธิผลในการป้องกันและฆ่าเชื้อ การดื้อยาปฏิชีวนะเป็นปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นทั่วโลก ทำให้โรคติดเชื้ออย่าง นิวมอเนีย (Pneumonia) วัณโรค (Tuberculosis) เลือดเป็นพิษ (Blood poisoning) และโรคหนองใน (Gonorrhoea) 29 พฤศจิกายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็งตอนการตรวจสืบค้นที่ไม่จำเป็นสำหรับมะเร็งเต้านมระยะ0-2 โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ ปัจจุบัน การตรวจและการรักษาโรคมะเร็งชนิดต่างๆมีค่าใช้จ่ายสูงมากจนเป็นปัญหาสาธารณสุขในทุกประเทศ นอกจากนั้นยังนำมาซึ่งความวิตกกังวลในการรอคิวตรวจ รอคิวการอ่านแปลผลตรวจ และที่สำคัญผลการตรวจมักไม่ให้คำตอบที่ชัดเจนซึ่งมักนำไปสู่การตรวจสืบค้นอื่นๆที่มีผลข้างเคียงสูงขึ้น ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น เช่นการตัดชิ้นเนื้อตรวจ รวมไปถีงการต้องตรวจซ้ำหลายๆครั้งเพื่อเฝ้าติดตามรอยโรคขนาดเล็กมากเกินไป 28 พฤศจิกายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
วิกฤติเชื้อดื้อยา (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ทำให้ประชาชนมีความเชื่อที่ผิดว่าโรคเหล่านี้จำเป็นต้องใช้ยาต้านแบคทีเรียหรือยาแก้อักเสบ สยส. จึงรณรงค์ให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องว่า การใช้ยาปฏิชีวนะหรือที่เรียกกันอย่างผิดๆ ว่า ยาแก้อักเสบในโรคติดเชื้อไวรัส ไม่เกิดประโยชน์ มีแต่โทษ และเน้นรณรงค์เพื่อแก้ไขความเชื่อที่ผิด 28 พฤศจิกายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 85 : ขนาดของสมอง (3) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ นักวิจัยคิดว่า สมองของผู้หญิงไม่เพียงแต่ถูกย่นย่อ (Scaled down) ให้เล็กลงกว่าสมองของผู้ชาย แต่เซลล์ประสาท (Neuron) ในสมองของผู้หญิงยังถูกอัดแน่น (Densely packed) [เหมือนปลากระป๋อง] สรุปแล้ว การวิจัยรายงานสหสัมพันธ์ (Correlation) ที่เป็นบวก ระหว่างขนาดของสมองกับเชาว์ปัญญา (Intelligence) 27 พฤศจิกายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
โนโรไวรัส (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน: ข้อควรระวังในการหยอดตาที่มี steroid โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน ผลการรักษาแผลเป็นนูนด้วยรังสีรักษา โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน anuchar085 kentronysps
Frame Bottom