Frame Top
เว็บบอร์ด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอนความดันตา( Intraocular pressure ) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต ลูกตาคนเราเป็นรูปทรงกลม ภายในมีอวัยวะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือช่วยในการมองเห็น เช่น แก้วตา น้ำวุ้นตา จอตา ภายในลูกตามีส่วนที่เป็นน้ำ 2 ส่วน ส่วนที่อยู่ข้างหน้า คือ aqueous humor 21 เมษายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เท้าปุก เท้าของหนู (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล เท้าปุกมักเกิดในเพศชายมากกว่าเพศหญิง 2 เท่า และเด็กเท้าปุกประมาณร้อยละ 50 จะมีอาการเท้าปุกในเท้าทั้งสองข้าง ทำให้เดินลำบาก แพทย์จะแนะนำให้ทำการรักษาให้เร็วที่สุดหลังเด็กคลอด ซึ่งมักทำได้โดยไม่ต้องผ่าตัด หรืออาจต้องผ่าตัดในภายหลัง 21 เมษายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 53 : ประเภทของเชาว์ปัญญา (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ เชาว์ปัญญาเหลว (Fluid intelligence) คือความสามารถในการแก้ปัญหาใหม่ (Novel) ส่วนเชาว์ปัญญาผลึก (Crystallized intelligence) คือการแก้ปัญหาที่อาศัยความรู้ที่มีมาก่อนหน้านี้ (Pre-existing knowledge) ทั้ง 2 แนวความคิดนี้สอดคล้อง (Concur well) กับความคิด (Notion) ยอดนิยมของไหวพริบ (Wit) และปัญญา (Wisdom) 20 เมษายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เท้าปุก เท้าของหนู (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นพ. ปวริศร สุขวนิช ศัลยแพทย์กระดูกและข้อในเด็ก กล่าวถึง “โรคเท้าปุก” ว่าเป็นการผิดรูปของเท้าในเด็กแรกเกิดที่พบบ่อยที่สุดชนิดหนึ่ง โดยมีโอกาสพบได้ประมาณ 1 ใน 1,000 ของเด็กแรกคลอด อาจแตกต่างกันไปเล็กน้อยตามเชื้อชาติ โดยรูปร่างเท้าจะมีลักษณะผิดรูปหลายอย่างร่วมกัน 20 เมษายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปลูกไต ปลูกชีวิต (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นอกจากนี้หลังการผ่าตัดปลูกถ่ายไตในระยะแรกที่มีการให้ยากดภูมิในปริมาณที่มาก ดังนั้น คนไข้จึงควรหลีกเลี่ยงอาหารที่อาจทำให้เป็นพิษ (Food poisoning) ได้สูง เช่น • เนย (Unpasteurised cheese) นม หรือ โยเกิรต์ 19 เมษายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เล่าเรื่องปวดหัว ตอนที่ 1 ปวดหัว ปวดหัว ปวดหัว โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า อาการเจ็บป่วยอะไรที่พบบ่อยที่สุด ผมว่าอาการปวดศีรษะต้องติดอันดับอาการผิดปกติแน่ๆ จึงมีคำกล่าวที่ว่า “ไม่มีใครเกิดมาที่ไม่เคยปวดศีรษะ” เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ของผู้หญิงจะปวดศีรษะ 19 เมษายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปลูกไต ปลูกชีวิต (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล หากการผ่าตัดเปลี่ยนถ่ายไตล้มเหลว คนไข้ยังสามารถฟอกไตได้และรอการผ่าตัดครั้งต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสุขภาพของคนไข้เอง สำหรับความเสี่ยงจากการผ่าตัดปลูกถ่ายไตที่อาจทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนนั้น ได้แก่ 18 เมษายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน ยาลดไขมันและอัตรารอดชีวิตจากมะเร็งปอด โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ ด้วยวิถีชีวิตแบบคนเมือง ทำให้ประชากรโลกเจ็บปว่ยด้วยโรคไขมันในเลือดสูงกันเพิ่มขึ้นๆอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการรักษาควบคุมโรคนี้ ที่นิยมขณะนี้ คือ การใช้ยาลดไชมันในกลุ่ม ยา Statin 18 เมษายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปลูกไต ปลูกชีวิต (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การปลูกถ่ายไต (Kidney transplant) เป็นการผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนไตกรณีที่ไตทำงานได้ไม่ปกติ ขาดความสามารถในการกรองของเหลวและของเสียออกจากร่างกาย เป็นวิธีการรักษาภาวะไตวาย (Kidney failure) หรือ ระยะสุดท้ายของโรคไต (End-stage kidney disease) 17 เมษายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 53 : ปฏิกิริยาสะท้อนกลับ (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ หากเราบังเอิญไปแตะถูกหลอดไฟร้อน มือเราจะกระตุก (Jerk) ออกห่างทันที โดยไม่ต้องมีจิตสำนึก (Conscious) หรือออกแรง (Effort) นี่เป็นตัวอย่างของปฏิกิริยาสะท้อนกลับ (Reflex) กล่าวคือเป็นการสนองตอบต่อสิ่งเร้า (Stimulus) ที่มิได้เกิดจากการเรียนรู้ (Unlearned) และมิได้จงใจ (Involuntary) 17 เมษายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปลูกไต ปลูกชีวิต (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แถลงข่าว “มอบชีวิตใหม่ให้กับผู้ป่วยโรคไต” ว่า รพ.จุฬาฯ ได้จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 16 เมษายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
กินอย่างไรเมื่อปลูกถ่ายไต ตอนที่ 3 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร การรับประทานอาหารควรเลือกที่เหมาะสม มีสารอาหารและพลังงานเพียงพอกับความต้องการของร่างกาย เพื่อให้ไตมีความสามารถในการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกาย เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการดูแลเนื้อไตไม่ให้ถูกทำลายมากขึ้นจนเข้าสู่ไตวายระยะสุดท้ายได้ 16 เมษายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลิ้นหัวใจ ทางเข้าออกของชีวิต (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล อย่างไรก็ดี อาการที่ปรากฏจะไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นโรคลิ้นหัวใจรุนแรงขนาดไหน เพราะบางคนอาจไม่แสดงอาการแต่เป็นโรคลิ้นหัวใจรุนแรงที่ต้องการการรักษา ในขณะที่บางคนอาจมีอาการแต่เป็นโรคลิ้นหัวใจเพียงเล็กน้อย ในการตรวจวินิจฉัยโรค แพทย์จะฟังเสียงหัวใจที่ผิดปกติ 15 เมษายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หมอ (รักษา) โรคประสาท ตอนที่ 32 มีลูกไม่เรียนเก่งบ้างก็ดี โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ผมไม่ได้เป็นคนพูดประโยคนี้เอง แต่เป็นประโยคที่พูดโดยคุณพ่อของหมอท่านหนึ่งที่ผมได้มีโอกาสไปดูแลท่าน เรื่องของเรื่องก็คือว่า ผมได้มีโอกาสไปตรวจรักษาคุณพ่อของหมอท่านหนึ่ง 15 เมษายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลิ้นหัวใจ ทางเข้าออกของชีวิต (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โรคลิ้นหัวใจแต่กำเนิด (Congenital valve disease) - เป็นความผิดปกติของลิ้นหัวใจที่เกิดมาพร้อมกับตัวคนไข้ตั้งแต่แรกเกิด ซึ่งมีหลายรูปแบบ เช่น ลิ้นหัวใจมีขนาดผิดปกติทำให้ไม่สามารถเปิดปิดได้เหมือนปกติ เนื้อเยื่อของลิ้นหัวใจไม่สมบูรณ์ มักเกิดกับลิ้นหัวใจห้องล่าง คือ ลิ้นหัวใจเอออร์ติคหรือลิ้นหัวใจพัลโมนิค 14 เมษายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลิ้นหัวใจ ทางเข้าออกของชีวิต (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล 1. ลิ้นหัวใจไตรคัสปิด (Tricuspid valve) กั้นระหว่างหัวใจห้องบนขวาและห้องล่างขวา เป็นลิ้นหัวใจที่มี 3 แฉก จะเปิดในจังหวะหัวใจคลายตัว ทำให้เลือดไหลจากหัวใจห้องบนขวาสู่ห้องล่างขวา 2. ลิ้นหัวใจไมตรัล (Mitral valve) กั้นระหว่างหัวใจห้องบนซ้ายและหัวใจห้องล่างซ้าย 13 เมษายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 52 : ประเภทของเชาว์ปัญญา (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ หากได้รับการร้องขอให้อธิบายเกี่ยวกับผลกระทบของเชาว์ปัญญา (Intelligence) ผู้คนส่วนมาก จะตัดสิน (Judge) “แบบเหมารวม” (Stereotyped) ว่า ผู้สูงอายุมีความรู้ [เพราะประสบการณ์] มากกว่า แต่อาจเชื่องช้าในการคิด โดยมีลักษณะเฉพาะ (Characteristics) ของการเพิ่มขึ้นในปัญญา (Wisdom) แต่ลดลงในการแสดงออกถึงปฏิภาณ (Wit) 13 เมษายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หมอ (รักษา) โรคประสาท ตอนที่ 31 เหตุผลที่คาดไม่ถึง โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า “สวัสดีครับ สบายดีหรือเปล่าช่วงนี้ มีอาการชักกี่ครั้งครับในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา” เป็นประโยคที่ผมสอบถามอาการของผู้ป่วยลมชักท่านหนึ่งที่รักษากันมานาน แต่ไม่สามารถควบคุมอาการชักได้ 12 เมษายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลิ้นหัวใจ ทางเข้าออกของชีวิต (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นพ.ธีรวุฒิ จันทรวรรณ ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช อธิบายว่า โรคลิ้นหัวใจ คือ โรคที่มีพยาธิสภาพเกิดขึ้นกับลิ้นหัวใจ ทำให้ลิ้นหัวใจทำงานผิดปกติ (ลิ้นหัวใจตีบ หรือ ลิ้นหัวใจรั่ว) ส่งผลให้การไหลเวียนของเลือดผิดปกติ การทำงานของหัวใจผิดปกติ เกิดภาวะหัวใจล้มเหลว และเสียชีวิตได้ 12 เมษายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จี้หัวใจสยบไหลตาย (ตอนที่ 3 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โรคใหลตายมักมีการถ่ายทอดทางพันธุกรรม หรืออาจเป็นผลจากการมีโครงสร้างหัวใจที่ผิดปกติ ความไม่สมดุลของสารเคมีที่ช่วยในการส่งสัญญาณไฟฟ้าไปทั่วร่างกาย (Electrolytes) การใช้ยาบางชนิด หรือการเสพโคเคน ปัจจัยเสี่ยงของการเป็นโรคใหลตาย ได้แก่ 11 เมษายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน เลือกใช้น้ำตาเทียมอย่างไรดี โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน teradej jojo83 admin1 Nikkii4567
Frame Bottom