Frame Top
เว็บบอร์ด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็งตอน การตั้งครรภ์ในมะเร็งผิวหนัง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ ผู้ป่วยหญิงโรคมะเร็งเกือบทั้งหมดจะพบเป็นมะเร็งในวัยหลังวัยเจริญพันธ์ คือวัยหมดประจำเดือน ทั้งนี้เพราะมะเร็งส่วนใหญ่จะพบเกิดในวัยกลางคนไปแล้ว ดังนั้นจึงพบมะเร็งในหญิงตั้งครรภ์ได้น้อย แต่มะเร็งผิวหนังเมลาโนมา ที่เป็นมะเร็งพบได้บ่อยในหญิงผิวขาว พบเกิดได้ในวัยเจริญพันธ์ 7 พฤศจิกายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ยืนนานกลางแดด (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ตะคริวมีอาการไม่ค่อยรุนแรงและมักหายได้เอง เราสามารถรักษาตะคริวด้วยตนเองด้วยการ • เดินบนขาข้างที่เป็นตะคริว • นวดกล้ามเนื้อที่เป็นด้วยมือหรือน้ำแข็ง • ยืดขาและงอปลายเท้าเข้าหาเข่าจนกว่าจะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อน่องได้ยืดออก • หากปวดหรือบวมให้ประคบร้อนบริเวณที่เป็นตะคริว อย่างไรก็ตาม ควรไปพบแพทย์หากเกิดอาการดังต่อไปนี้ • รู้สึกเจ็บอย่างมาก • ร่วมกับอาการขาบวม แดง หรือผิวหนังเปลี่ยนไป 7 พฤศจิกายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ยืนนานกลางแดด (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สาเหตุของการเกิดตะคริว ได้แก่ • การใช้กล้ามเนื้อมากเกินไป • มีภาวะขาดน้ำ • กล้ามเนื้อตึงหรืออยู่ในท่าใดท่าหนึ่งเป็นระยะเวลานาน นอกจากนี้ อาจเกิดจากสาเหตุทางด้านสุขภาพ เช่น • มีเลือดไปเลี้ยงไม่พอ เพราะหลอดเลือดตีบแคบทำให้เลือดไหลไปเลี้ยงที่ขาไม่พอ จึงทำให้เป็นตะคริว เหมือนอาการปวดขาและเท้าขณะออกกำลังกาย ซึ่งตะคริวจะหายไปเมื่อหยุดออกกำลังกาย 6 พฤศจิกายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 82 : ความแตกต่างทางเพศ (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ นักวิจัยเริ่มค้นหาความแตกต่างทางเพศ (Sex difference) ในการทำงานของสมอง โดยฉายภาพ (Scan) ที่เรียกกันว่า PET (= Position Emission Tomography) ในขณะที่ผู้เข้ารับการทดลอง (Subject) กำลังแก้โจทย์ที่ต้องอาศัยความสามารถในการหมุนเป้าหมาย (Rotate the target) ที่เกิดขึ้นในใจ 6 พฤศจิกายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ยืนนานกลางแดด (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ประชาชนที่เดินทางมาแสดงความอาลัยถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พบว่ามีผู้เป็นตะคริวทุกวัน ซึ่งเกิดได้ทุกเพศ ทุกวัย ทุกเวลา 5 พฤศจิกายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ภาวะดื้อต่ออินซูลิน (insulin resistance) ตอนที่ 4 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร ผลเสียของการเกิดภาวะดื้อต่ออินซูลิน 1.ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูง การที่น้ำตาลในเลือดสูงจะช่วยเร่งให้เกิดการอักเสบของหลอดเลือดเร็วขึ้น เพิ่มโอกาสการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดมากขึ้น 2-3 เท่าตัว 5 พฤศจิกายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลมชัก:ผู้หญิงกับโรคลมชัก โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า โรคลมชักพบได้ทุกเพศ ทุกวัย เป็นโรคที่พบบ่อย แต่ก็ยังมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องอยู่หลายประเด็น โดยเฉพาะโรคลมชักในผู้หญิง ยังเข้าใจว่าผู้หญิงที่เป็นลมชัก ไม่สามารถแต่งงานได้ ไม่สามารถมีลูกได้ ไม่สามารถให้นมลูกได้ และที่น่าตกใจ คือ เข้าใจว่าคนที่เป็นลมชักไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ 4 พฤศจิกายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เมื่อมะเร็งเจอสูตรยามุ่งเป้า (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โดยผลข้างเคียงของทาร์เก็ตเทด เธอราปี ได้แก่ • ท้องเสีย • ตับมีปัญหา เช่น โรคตับอักเสบ (Hepatitis) • มีปัญหาที่ผิวหนัง เช่น ไวต่อแสง เป็นผื่น ผิวหนังแห้ง และเล็บเปลี่ยนไป • ปัญหาเรื่องเลือดไหล (Bleeding) หรือเป็นลิ่มเลือด (Clotting) • ความดันโลหิตสูง • เส้นผมเปลี่ยนแปลงไป ผมจะบาง แห้ง เปราะง่าย ผมร่วง • แผลหายช้า • หัวใจถูกทำลาย ทำให้มีอาการเจ็บหน้าอก ไอบ่อย หายใจลำบาก เวียนศีรษะ เป็นต้น • โรคภูมิต้านทานทำลายตัวเอง (Autoimmune reactions) • หน้า ตา แขน มือ ขา เท้า บวม 4 พฤศจิกายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เมื่อมะเร็งเจอสูตรยามุ่งเป้า (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล วิธีการทำงานของทาร์เก็ตเทด เธอราปี อาจมีความแตกต่างกันเล็กน้อยในตัวเอง โดยมีลักษณะการทำงานดังนี้ คือ • หยุดขั้นตอนที่ทำให้เซลล์มะเร็งเจริญเติบโตและแผ่กระจาย • กระตุ้นให้เซลล์มะเร็งตายเอง • ฆ่าเซลล์มะเร็งโดยตรง คนที่เป็นมะเร็งชนิดเดียวกันอาจจะมีเป้าในเซลล์มะเร็งที่แตกต่างกัน ดังนั้นถ้ามะเร็งไม่มีเป้าเฉพาะ ยาก็จะไม่ทำงาน โดยเราสามารถทดสอบดูได้ว่าทาร์เก็ตเทด เธอราปี จะเหมาะกับแต่ละคนอย่างไร ด้วยการดูจากการ 3 พฤศจิกายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 81: ความคิดสร้างสรรค์ในผู้สูงวัย (3) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ สำหรับนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นเลิศ (Eminent) แล้ว การให้รางวัลความสำเร็จจากงานใดงานหนึ่ง ด้วยตำแหน่งของผู้บริหารมักเป็นสิ่งที่จำกัด (Restrict) กิจกรรมของเขาในอนาคต และเป็นสาเหตุการเสื่อมถอยในผลงานสร้างสรรค์ (Creative output) ดังนั้นจึงควรมี “กลุ่มค่านิยม” (Set of values) ของรางวัลที่แตกต่าง ดังตัวอย่างจากวงการศิลปะ (Arts) 2 พฤศจิกายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เมื่อมะเร็งเจอสูตรยามุ่งเป้า (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ทั้งนี้ ยาที่ใช้ในการรักษาด้วยวิธีทาร์เก็ตเทด เธอราปี โดยทางเทคนิคแล้วก็เหมือนยาเคมีบำบัด แต่แตกต่างกันที่การทำงาน กล่าวคือ • ทาร์เก็ตเทด เธอราปี มุ่งทำลายเฉพาะเซลล์มะเร็ง ในขณะที่เคมีบำบัดทั่วไปจะทำลายทั้งเซลล์มะเร็งและเซลล์ปกติที่มีการแบ่งตัวอย่างรวดเร็ว • ทาร์เก็ตเทด เธอราปี เป็นการจงใจออกแบบมาเพื่อเลือกทำปฏิกริยากับเป้า ในขณะที่เคมีบำบัดทั่วไปถูกสร้างมาเพื่อฆ่าเซลล์ 2 พฤศจิกายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลมชัก:ลมชักในวัยรุ่น โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า อาการชักพบได้ในทุกเพศ ทุกวัย ในแต่ละกลุ่มอายุก็มีสาเหตุและผลการรักษาที่แตกต่างกัน กลุ่มวัยรุ่นเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีสาเหตุและผลการรักษาแตกต่างกับกลุ่มอื่นๆ จึงมีความจำเป็นที่เราต้องรู้เรื่องลมชักในวัยรุ่นให้ดี ติดตามดูครับ 1 พฤศจิกายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เมื่อมะเร็งเจอสูตรยามุ่งเป้า (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ผู้ป่วยโรคมะเร็งจำนวนไม่น้อย ที่เมื่อรักษาไประยะหนึ่งแล้ว อาจเกิดการดื้อต่อยาเคมีบำบัด เป็นผลให้การรักษาไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ปัจจุบันจึงมีการคิดค้นการรักษาที่ช่วยยืดอายุผู้ป่วยโรคมะเร็งให้ยาวนานขึ้น เรียกว่า “ทาร์เก็ตเทด เธอราปี” (Targeted therapy) 1 พฤศจิกายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็งตอน ปัจจัยเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากมะเร็งโพรงหลังจมูกในเด็ก โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ มะเร็งโพรงหลังจมูกในเด็กเป็นโรคพบได้น้อยมาก ดังได้คุยให้ทราบเมื่อตอนที่แล้ว แต่ที่จะเล่าในตอนนี้ คือ มีการศึกษาที่ศึกษาดูปัจจัยว่า อะไรที่นอกเหนือจากระยะโรคจะมีผลต่ออัตราการเสียชีวิตของเด็กที่เป็นมะเร็งนี้ 31 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คลอรีนสารพิษต่อชีวิตเรา (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สำหรับคนที่มีอาการของโรคหอบหืด โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ (Allergic rhinitis) ที่มีความไวของทางเดินหายใจ อาจจะมีอาการต่อไปนี้เพิ่มเติมคือ • ไอ โดยเฉพาะตอนกลางคืน ตอนออกกำลังกาย หรือตอนหัวเราะ • หายใจลำบาก • แน่นหน้าอก • เสียงหายใจหวีด • น้ำมูกไหล (Runny nose) • คัน • จาม • คัดจมูก (Stuffy nose) 31 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 81 : ความแตกต่างทางเพศ (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา นักการเมืองได้วิพากษ์วิจารณ์ (Criticize) และใช้การวิจัยไปในทางที่ผิด ขึ้นอยู่กับว่า ความถูกต้องทางการเมืองคืออะไร? ตัวอย่างเช่นในทศวรรษ 1920s นักการเมืองชาวอเมริกันใช้คะแนนทดสอบเชาว์ปัญญา (Intelligence quotient : IQ) ในการพิสูจน์ความเหมาะสม (Justify) 30 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คลอรีนสารพิษต่อชีวิตเรา (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล เมื่อต้นปีมีรายงานข่าวว่า ได้เกิดเหตุสารเคมีรั่วไหลขึ้น โดยเบื้องต้น จุดเกิดเหตุอยู่ภายในสระว่ายน้ำของสนามกีฬากลาง จ.ขอนแก่น ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นการที่สารคลอรีนรั่วไหลในขณะที่มีประชาชนจำนวนมากกำลังลงเล่นน้ำ เนื่องจากเป็นวันหยุด 30 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ภาวะดื้อต่ออินซูลิน (insulin resistance) ตอนที่ 3 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร การเลือกอาหารที่มีค่า glycemic index ต่ำทำให้มีการย่อยและดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดอย่างค่อยเป็นค่อยไป และพบว่าเซลล์ไขมันหน้าท้องมีขนาดเล็กลง รวมถึงส่งให้ร่างกายมีความไวต่อการรับอินซูลินของเซลล์เพิ่มขึ้น 29 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฐมพยาบาลภาคสนาม (ตอนที่ 7 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล แนวทางด้านการบริหารจัดการโรงพยาบาลสนาม (ต่อ) 3. ระบบการดูแลการรักษาผู้ป่วยให้เป็นไปตามแนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยของกระทรวงสาธารณสุข 4. ระบบการบริหารจัดการหน่วยผู้ป่วยนอก หอผู้ป่วย การจัดเวร ประเมินความเพียงพอของการให้บริการ 5. ระบบการขนส่งต่างๆ รวมถึง ระบบการส่งต่อผู้ป่วย การขนส่งวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ขยะติดเชื้อ และการจัดการและการเคลื่อนย้ายศพ 29 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฐมพยาบาลภาคสนาม (ตอนที่ 6) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โรงพยาบาลสนาม (Field hospital) เป็นหน่วยงานทางสาธารณสุขเคลื่อนที่ขนาดเล็ก ที่อาจจัดตั้งขึ้นในบริเวณที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น เช่น สนามรบ บริเวณที่เกิดภัยพิบัติ มหันตภัย ทั้งนี้องค์การอนามัยโลก (The World Health Organization = WHO) ได้ให้คำนิยามของ “โรงพยาบาลสนาม” ว่าเป็น หน่วยงานทางสาธารณสุขเคลื่อนที่ ซึ่งมีความพร้อมในตัวเอง 28 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน Thyroid diet (อาหารสำหรับสุขภาพ Thyroid) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน ผลของรังสีรักษาในเนื้องอกพังผืดชนิดรุกรานรุนแรง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User โรคเกลียดเสียง: ตอนที่ 2 และเป็นตอนจบ โดย พ.ท.หญิง กุลกานต์ ฤทธิ์ฤๅชัย รัตนวราหะ
ไทฟอยด์ (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 201: การสะกดจิต (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน May1901 sunreban2014
Frame Bottom