Frame Top
เว็บบอร์ด
สาระน่ารู้จากหมอตาตอน สารพันปัญหาเรื่องของความดันตา โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต 1. สงสัยเหลือเกินเมื่อเดือนที่แล้วไปวัดความดันตา หมอแจ้งว่า ขวา 16 มม.ปรอท ซ้าย 17 มม.ปรอท ทำไม 2 ข้างไม่เท่ากัน คนปกติความดันตา 2 ข้างอาจไม่เท่ากันเสมอไป ดังเช่น บางคนตาขวาสั้น 100 ตาซ้ายอาจ 200 ก็ได้แต่ 2 ข้างมักจะแตกต่างกันไม่มาก ไม่ควรเกิน 8 มม.ปรอท ในกรณีผู้ป่วยโรคต้อหิน 2 ข้างอาจต่างกันมากกว่าได้ 17 พฤศจิกายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ขาดส้วมเมื่อใด เป็นเรื่องเมื่อนั้น (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานในพิธีส่งมอบและเปิดป้ายส้วมสุขอนามัยในโครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะที่ 2 ปี 2559 ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ วันที่ 2 เมษายน 2558 ที่โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 17 พฤศจิกายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 83: งานอนุรักษ์เปียเจต์ โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ อย่างไรก็ตาม ประมาณ 15% ของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมการวิจัย เลือกมุมมองที่เป็นของตนเอง ความผิดพลาดนี้เรียกว่า “อัตตามิติ” (Ego-centric) ซึ่งเป็นความผิดพลาดที่ไม่สมเหตุผล (Illogical) เพราะเมื่อให้เด็กอายุ 8 ขวบ เลือกภาพดังกล่าว เขาจะสามารถทำได้อย่างไม่ผิดพลาดเลย อย่างไรก็ตาม เราสามารถฝึกสอนให้ผู้สูงอายุแก้ไขเรื่องนี้ให้ถูกต้อง 16 พฤศจิกายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หกล้มตอนแก่ (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ต่อไปนี้เป็นกลยุทธ์ในการป้องกันการหกล้มง่ายๆ 6 วิธี ได้แก่ 1. นัดพบแพทย์ เพื่อตรวจสุขภาพ ถึง  ความผิดปกติของหูและตาที่สามารถเพิ่มความเสี่ยงในการหกล้ม  ตรวจดูว่ายาอะไรที่กินอยู่มีผลข้างเคียงหรือมีปฏิกริยาที่อาจเพิ่มความเสี่ยงในการหกล้ม เช่น ยาต้านซึมเศร้า ยาระงับประสาท หรืออื่นๆ 16 พฤศจิกายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หกล้มตอนแก่ (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การหกล้มทำให้ผู้สูงอายุไม่สามารถทำกิจกรรมหรือช่วยตัวเองได้ โดยการหกล้มสามารถทำให้ • กระดูกหัก เช่น กระดูกข้อมือ แขน เท้า และสะโพก • ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ ซึ่งจะทวีความรุนแรงขึ้นกรณีที่ผู้สูงอายุมีการกินยาบางชนิด เช่น ยาต้านการแข็งตัวของเลือด (Blood thinners) ดังนั้นผู้สูงอายุที่หกล้มโดนที่ศีรษะจึงควรไปพบแพทย์ทันทีเพื่อให้แน่ใจว่า สมองไม่ได้รับบาดเจ็บ 15 พฤศจิกายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลมชัก:ลมชักกับการให้นมบุตร โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า แม่ที่ทานยากันชักมักจะมีความกังวลใจว่าจะสามารถให้นมลูกได้หรือไม่ เพราะกลัวว่ายากันชักจะผ่านทางน้ำนมไปยังลูก ทำให้ลูกได้รับผลเสียจากยากันชักที่ผ่านออกมาทางน้ำนม ความจริงเป็นอย่างไร ต้องอ่านเรื่องนี้ ความจริงที่ต้องรู้ • แม่ที่เป็นลมชักสามารถให้นมแม่ต่อลูกได้ตามปกติเหมือนกับแม่คนอื่นๆ เพราะยากันชักที่ผ่านออกมาในนมแม่นั้นมีปริมาณที่น้อยมาก จึงไม่ได้ส่งผลเสียต่อเด็กที่ดูดนมแม่ 15 พฤศจิกายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็งตอน สถิติโรคมะเร็งของจีน โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ ประเทศไทยกำลังมีความใกล้ชิดกับประเทศจีนมากขึ้นๆ มาดูกันว่า สถิติโรคมะเร็งของจีนเป็นอย่างไร ซึ่งรายงานนี้ศึกษาโดยคณะแพทย์จากประเทศจีน นำโดย นพ. Wanqing Chen และ ได้ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ ชื่อ CA Cancer J Clin ที่ตีพิมพ์ล่วงหน้าในอินเทอร์เน็ต 14 พฤศจิกายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หกล้มตอนแก่ (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นายแพทย์อำนวย กล่าวถึง มาตรการในการป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุว่า ควรเริ่มที่ผู้สูงอายุเอง รวมถึงผู้ดูแลและคนในครอบครัว ต้องใส่ใจดูแลและสังเกตผู้สูงอายุเสมอ โดยแนะนำให้ผู้สูงอายุรับการประเมินความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มและคำแนะนำ เพื่อป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม ดังนี้ 14 พฤศจิกายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 83 : ขนาดของสมอง (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ แซมมวล จอร์จ มอร์ตั้น (Samuel George Morton) นักวิทยาศาสตร์และแพทย์ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ถึงแก่กรรมในปี พ.ศ. 2394 หนังสือพิมพ์นิวยอ์คไทม์ (New York Times) กล่าวยกย่องด้วยความภูมิใจ (Proudly) ว่า เขาเป็นนักปราชญ์ (Scholar) เพราะได้ใช้เวลาตลอดชีวิตของเขา ในการเก็บสะสมกระโหลกศีรษะ (Skull) 13 พฤศจิกายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หกล้มตอนแก่ (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นายแพทย์อรรถพล ชีพสัตยากร ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี กล่าวว่า ช่วงที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่องและตกหนักในบางแห่ง ส่งผลมีน้ำขังตามบริเวณต่าง ๆ ทั้งพื้นดินและบริเวณรอบบ้าน ทำให้พื้นลื่นการเดินค่อนข้างลำบาก โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุอาจทำให้เกิดการพลัดตกหกล้มได้มากกว่าช่วงปกติ 13 พฤศจิกายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ภาวะดื้อต่ออินซูลิน (insulin resistance) ตอนที่ 5 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร ความนิยมในตัวข้าวเหนียว มิใช้มีแต่พี่น้องอีสาน ข้าวเหนียวเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในบ้านเราเรียกว่าลูกเล็กเด็กแดงหลายคนโตมากับข้าวเหนียว ข้าวเหนียวถูกนำมาดัดแปลงเป็นหลายหลายเมนูอาหาร เช่น ข้าวเหนียวมูนมีหน้าต่างๆมากมาย ข้าวเหนียวปิ้งใส่ต่างๆ ข้าวเหนียวนึ่งใส่ไส้ไข่เค็ม ข้าวต้มมัด ข้าวเหนียวเปียก เป็นต้น 12 พฤศจิกายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
นีโอมัยซิน (ตอนที่ 3 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โดยสรุป ห้ามใช้นีโอมัยซิน ในกรณีที่ • มีการแพ้ในส่วนประกอบของนีโอมัยซินหรือยาอื่นในกลุ่มอะมิโนไกลโคไซด์ เช่น ยา Gentamicin • มีการใช้ยา Fludarabine ยาหย่อนกล้ามเนื้อประเภท Nondepolarizing muscle relaxants หรือยา Penicillin • มีการอุดตันของลำไส้ ลำไส้อักเสบ ลำไส้เป็นแผล 12 พฤศจิกายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
นีโอมัยซิน (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล เพื่อลดความเสี่ยงในการสูญเสียการได้ยินและผลข้างเคียงอื่นๆ ควรกินยานี้ให้น้อยที่สุดในระยะเวลาที่สั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ทั้งนี้ห้ามกินยานี้ติดต่อกันนานเกิน 2 สัปดาห์ต่อการรักษาในแต่ละครั้ง ส่วนผลข้างเคียงทั่วไปที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่ - คลื่นไส้ - อาเจียน - ท้องเสีย 11 พฤศจิกายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลมชัก:ชักกับการให้นมลูก โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ผู้หญิงที่เป็นลมชัก ทานยากันชักและมีลูกต้องการให้ลูกดูดนมแม่ได้หรือไม่ ยังมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องหลายประเด็น เรามาทำความเข้าใจที่ถูกต้องกัน ดังนี้ ความเข้าใจผิด • คนส่วนใหญ่ยังมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องว่า แม่ที่เป็นลมชักไม่ควรให้ลูกกินนมแม่ เพราะยากันชักผ่านออกมาทางน้ำนม ทำให้ลูกที่กินนมแม่จะโง่ เพราะมีฤทธิ์ยากันชักออกมา ส่งผลเสียต่อสมองของลูก 11 พฤศจิกายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เรื่องน่ารู้จากหมอตาตอน ความดันตา - ความหนากระจกตา โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต ลูกตาคนเรามีรูปเป็นวงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 24 มม. ภายในมีอวัยวะช่วยให้เกิดการมองเห็น เช่น ม่านตา แก้วตา น้ำวุ้นตา จอประสาทตา เป็นต้น ลูกตาทรงเป็นรูปอยู่ได้เพราะภายในมีความดันอยู่จำนวนหนึ่ง ในคนปกติจะมีความดัน 10 – 20 มม.ปรอท และเป็นที่ทราบกันดีว่า ถ้าความดันตาสูงจะทำลายเส้นประสาทตา นำไปสู่โรคต้อหิน 10 พฤศจิกายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
นีโอมัยซิน (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล คุณคุ้นหูกับโฆษณาลักษณะนี้ไหม “ทุกครั้งที่มีอาการเจ็บคอ อมยาอมฆ่าเชื้อในลำคอ จะช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอได้” จากโฆษณาลักษณะนี้ มีคนจำนวนไม่น้อยเข้าใจว่า เมื่อมีอาการระคายคอหรือเจ็บคอ ก็ซื้อยาอมผสมยาฆ่าเชื้อมาอมได้ ซึ่งความเป็นจริงแล้ว ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอหลายยี่ห้อในประเทศไทยมักผสมยาฆ่าเชื้อ เช่น นีโอมัยซิน ซึ่งไม่ใช่ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียในลำคอ 10 พฤศจิกายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ยืนนานกลางแดด (ตอนที่ 5 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดฮีตสโตรก ได้แก่ • อายุ ซึ่งมีผลต่อระบบประสาทส่วนกลางในการจัดการกับความร้อนที่มากเกิน โดยเฉพาะในเด็กเล็กที่อายุน้อยกว่า 4 ปี ที่ระบบประสาทส่วนกลางยังไม่โตเต็มที่ และในผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า 65 ปี ที่ระบบประสาทส่วนกลางเริ่มถูกทำลาย ทำให้ร่างกายไม่สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิได้ดี • การออกกำลังกายในสภาพอากาศที่ร้อน เช่น การฝึกทหารและการเล่นกีฬาฟุตบอลในที่แจ้ง • การสัมผัสกับอากาศร้อนอย่างทันทีทันใด หรือต้องเจอกับสภาพอากาศร้อนสะสมเป็นเวลาหลายวัน 9 พฤศจิกายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 82: จากความคิดสร้างสรรค์สู่งานอนุรักษ์ โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ข้อสรุปในเรื่องความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) มิไช่ใช้เฉพาะผู้สูงอายุที่มีพรสวรรค์ (Gifted) เท่านั้น แต่ยังประยุกต์ใช้ (Apply) ได้กับบทบาทความคิดสร้างสรรค์ในชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุทั่วไป แม้ผลการวิจัยบางชิ้น จะพบคะแนนทดสอบที่ต่ำลงในบั้นปลายของชีวิต แต่ก็ไม่มีใครปฏิเสธว่า ความคิดสร้างสรรค์ ยังคงอยู่ (Existent) ในผู้สูงอายุ 9 พฤศจิกายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ยืนนานกลางแดด (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นพ.เจษฎา ได้แนะนำประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมกลางแจ้งในสภาพอากาศร้อนอบอ้าวว่า ควรเตรียมตนเองให้พร้อมเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดอาการเจ็บป่วย โดยสิ่งที่ควรมีติดตัว คือ 1. ร่มหรือหมวก เพื่อป้องกันแสงแดด 2. พัดหรือพัดลมมือถือ เพื่อช่วยคลายความร้อนให้กับร่างกาย และ 3. น้ำดื่ม ควรพกน้ำติดตัวไว้และหมั่นจิบน้ำเรื่อย ๆ 8 พฤศจิกายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลมชัก:ฮอร์โมนเพศในลมชักผู้หญิง โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า อาการชักในผู้หญิงมีประเด็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในแต่ละช่วงเวลาของรอบเดือน และช่วงวัยก่อนมีประจำเดือน และช่วงวัยหมดประจำเดือน หรือการคุมกำเนิดด้วยาเม็ดฮฮร์โมนคุมกำเนิด ยากันชักตีกับยาฮอร์โมนคุมกำเนิดหรือไม่ มารู้จักเรื่องเหล่านี้อย่างดี ต่อไปนี้ 8 พฤศจิกายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User โรคเกลียดเสียง: ตอนที่ 2 และเป็นตอนจบ โดย พ.ท.หญิง กุลกานต์ ฤทธิ์ฤๅชัย รัตนวราหะ
User จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 201: การสะกดจิต (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน Thyroid diet (อาหารสำหรับสุขภาพ Thyroid) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน ผลของรังสีรักษาในเนื้องอกพังผืดชนิดรุกรานรุนแรง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
ไทฟอยด์ (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน sunreban2014
Frame Bottom