Frame Top
เว็บบอร์ด
วิกฤติเชื้อดื้อยา (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล เชื้อแบคทีเรียจะดื้อยาได้ใน 2 ลักษณะ คือ 1. Intrinsic resistance - เป็นการดื้อยาโดยธรรมชาติของแบคทีเรียเอง เช่น แบคทีเรียบางชนิดที่ไม่มีผนังเซลล์ จะดื้อกับยา Penicillin เพราะยานี้จะที่ทำหน้าที่ป้องกันการสร้างผนังเซลล์ของเชื้อแบคทีเรีย ดังนั้นยาจึงไม่มีผลทำอันตรายเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ได้ 2. Acquired resistance – เป็นการดื้อยาที่พบในแบคทีเรียบางสายพันธุ์หรือบางประชากรของแบคทีเรียสายพันธุ์นั้นๆ 30 พฤศจิกายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลมชัก:บ้านสุขกาย ใส่ใจ กับ ลมชัก โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า บ้านคือวิมานของเรา คำกล่าวนี้จะเป็นจริงสำหรับผู้มีอาการชัก ถ้าเราใส่ใจในการจัดบริเวณบ้าน เลือกอุปกรณ์ตกแต่งบ้านในทุกๆ ส่วนของบ้านอย่างเหมาะสม ต้องเข้าใจในรายละเอียดต่อไปนี้ 10 ฮวงจุ้ยที่ดี • บ้านชั้นเดียว เหมาะกว่า 2 ชั้น เพื่อป้องกันอุบัติเหตุการตกจากที่สูง เนื่องจากผู้มีอาการชักอาจชัก และตกบันได หรือตกจากที่สูงได้ ถ้ามีอาการชัก 29 พฤศจิกายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
วิกฤติเชื้อดื้อยา (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นอกจากนี้การดื้อยาปฏิชีวนะยังทำให้วิธีการรักษาสมัยใหม่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นด้วย อย่างการปลูกถ่ายอวัยวะ การให้เคมีบำบัด และการผ่าตัด ที่ต้องอาศัยยาปฏิชีวนะที่มีประสิทธิผลในการป้องกันและฆ่าเชื้อ การดื้อยาปฏิชีวนะเป็นปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นทั่วโลก ทำให้โรคติดเชื้ออย่าง นิวมอเนีย (Pneumonia) วัณโรค (Tuberculosis) เลือดเป็นพิษ (Blood poisoning) และโรคหนองใน (Gonorrhoea) 29 พฤศจิกายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็งตอนการตรวจสืบค้นที่ไม่จำเป็นสำหรับมะเร็งเต้านมระยะ0-2 โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ ปัจจุบัน การตรวจและการรักษาโรคมะเร็งชนิดต่างๆมีค่าใช้จ่ายสูงมากจนเป็นปัญหาสาธารณสุขในทุกประเทศ นอกจากนั้นยังนำมาซึ่งความวิตกกังวลในการรอคิวตรวจ รอคิวการอ่านแปลผลตรวจ และที่สำคัญผลการตรวจมักไม่ให้คำตอบที่ชัดเจนซึ่งมักนำไปสู่การตรวจสืบค้นอื่นๆที่มีผลข้างเคียงสูงขึ้น ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น เช่นการตัดชิ้นเนื้อตรวจ รวมไปถีงการต้องตรวจซ้ำหลายๆครั้งเพื่อเฝ้าติดตามรอยโรคขนาดเล็กมากเกินไป 28 พฤศจิกายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
วิกฤติเชื้อดื้อยา (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ทำให้ประชาชนมีความเชื่อที่ผิดว่าโรคเหล่านี้จำเป็นต้องใช้ยาต้านแบคทีเรียหรือยาแก้อักเสบ สยส. จึงรณรงค์ให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องว่า การใช้ยาปฏิชีวนะหรือที่เรียกกันอย่างผิดๆ ว่า ยาแก้อักเสบในโรคติดเชื้อไวรัส ไม่เกิดประโยชน์ มีแต่โทษ และเน้นรณรงค์เพื่อแก้ไขความเชื่อที่ผิด 28 พฤศจิกายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 85 : ขนาดของสมอง (3) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ นักวิจัยคิดว่า สมองของผู้หญิงไม่เพียงแต่ถูกย่นย่อ (Scaled down) ให้เล็กลงกว่าสมองของผู้ชาย แต่เซลล์ประสาท (Neuron) ในสมองของผู้หญิงยังถูกอัดแน่น (Densely packed) [เหมือนปลากระป๋อง] สรุปแล้ว การวิจัยรายงานสหสัมพันธ์ (Correlation) ที่เป็นบวก ระหว่างขนาดของสมองกับเชาว์ปัญญา (Intelligence) 27 พฤศจิกายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
วิกฤติเชื้อดื้อยา (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) จัดแถลงข่าว “สัปดาห์รู้รักษ์ ตระหนักใช้ยาต้านแบคทีเรีย ประจำปี 2559” โดย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า 27 พฤศจิกายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ข้าวไทย ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ตอนที่ 2 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร จากการศึกษาข้อมูลพบว่า “ข้าว” โดยเฉพาะข้าวสีม่วง จนถึงม่วงเข้ม อาจช่วยลดอุบัติการณ์ของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆได้ จะเห็นได้ว่าโรคไม่เรื้อรัง(Non-communicable diseases(NCDs) เกิดขึ้นจากการเกิดสารอนุมูลอิสระภายในร่างกายซึ่งสามารถเกิดได้ตลอดเวลาเนื่องจากได้รับการถูกกระตุ้นทั้งภายในและภายนอกร่างกาย เช่นจากมลภาวะเป็นพิษ แสงแดด ควันบุหรี่หรือสารพิษตกค้าง หรือปัจจัยภายในที่ร่างกายสร้างขึ้น 26 พฤศจิกายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อันตรายของเสาส่งสัญญานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (ตอนที่ 5 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีผลกระทบอื่นๆ ต่อร่างกาย (ต่อ) • อ่อนเพลีย • ติดเชื้อบ่อย • ปวดศีรษะ • ฮอร์โมนเปลี่ยนแปลง • ระบบภูมิต้านทานถูกทำลาย • ระบบประสาทถูกทำลาย • นอนไม่ค่อยหลับ • จำนวนอสุจิลดลง • มีเสียงดังในหู (Tinnitus) โดยทั่วไป ระยะห่าง 400 เมตร จากเสาส่งสัญญาน 26 พฤศจิกายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลมชัก: ปลอดภัย ห่างไกลอุบัติเหตุขณะชัก โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า อย่างที่ทราบกันดีมาก่อนหน้านี้ว่าผู้มีอาการชักมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุขณะชักได้ง่าย เพราะเกิดการสูญเสียการควบคุมกล้ามเนื้อ และระดับสติ ความรู้สึกตัว ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ เพื่อลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุ เรามาเรียนรู้วิธีการดูแลตนเอง ให้ปลอดภัย ห่างไกลอุบัติเหตุจากการชัก ดังนี้ 25 พฤศจิกายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อันตรายของเสาส่งสัญญานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล เราอาจจะไม่ทันสังเกตเห็นถึงเสาส่งสัญญาณที่ติดตั้งอยู่บนตึกทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นตึกที่คนทำงานหรืออาศัยอยู่ ทั้งนี้ได้มีหลักฐานที่อ้างอิงว่า เสาส่งสัญญาณพวกนี้เป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนและสัตว์ เช่น งานศึกษาโดย Bavarian state government ของเยอรมัน ถึงผลกระทบของเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ที่มีต่อต่อฝูงวัวในปี พ.ศ.2541 ได้ระบุว่า เสาดังกล่าวได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อน้ำนมวัวที่ลดลง 25 พฤศจิกายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อันตรายของเสาส่งสัญญานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล เคยมีรายงานข่าวว่า เจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาล รพ.ถ้ำพรรณรา อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช ได้ร้องเรียนไปยังสำนักงาน กสทช.เขต 12 นครศรีธรรมราช ให้ช่วยตรวจสอบคลื่นสัญญาณโทรศัพท์ ซึ่งมีการรติดตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ใกล้กับโรงพยาบาลประมาณ 40-50 เมตร 24 พฤศจิกายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อันตรายของเสาส่งสัญญานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแบ่งลำดับตามความยาวคลื่น (ต่อ)  ช่วงรังสีอินฟราเรด (Infrared radiation) มีความยาวคลื่น 700 นาโนเมตร – 1 มิลลิเมตร เป็นช่วงคลื่นที่มีพลังงานต่ำ ตามนุษย์มองไม่เห็น จำแนกออกเป็น อินฟราเรดคลื่นสั้น และอินฟราเรดคลื่นความร้อน วัตถุที่มีความร้อนทุกอย่างมีคลื่นอินฟาเรด 23 พฤศจิกายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 84: ความคิดลาบูวี-เวียฟ โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ นักวิจัยลาบูวี-เวียฟ (Labouvie-Vief) เชื่อในความคิด “หลังปฏิบัติการอย่างเป็นทางการ” (Post-formal thought) ที่ว่า บางครั้ง โลกก็ปราศจากคำตอบที่ถูกต้อง หรือผิดจริง (Purely right or wrong) และผู้ใหญ่ต้องอาศัยประสบการณ์ก่อนหน้านั้นในการแก้ปัญหา โดยอาศัยเหตุผลและปรีชาฌาณ (Intuition) แทนตรรกะเพียงอย่างเดียว 23 พฤศจิกายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลมชัก:อุบัติเหตุจากการชัก โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า การชักแบบหมดสติ เกร็งกระตุก ล้มลงกับพื้น หรือการชักแบบนิ่ง เหม่อลอยก็มีโอกาสการเกิดอุบัติเหตุขณะมีอาการชักได้ทั้งสิ้น เพราะร่างกายเกิดการสูญเสียการควบคุมสติ และสูญเสียการควบคุมกล้ามเนื้อให้ดี จึงเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย แม้จะเป็นเพียงไม่นานก็ตาม เรามาทำความรู้จักอุบัติเหตุจากการชักให้ดี เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุกันดีกว่า 22 พฤศจิกายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อันตรายของเสาส่งสัญญานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นักวิทยาศาสตร์เกือบ 200 คน ร่วมกันลงชื่อเรียกร้องให้สหประชาชาติกำหนดแนวทางเพื่อป้องกันอันตรายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ออกมาจากโทรศัพท์มือถือรวมถึงอุปกรณ์ไร้สาย มาร์ติน แบลงค์ ผู้บรรยายพิเศษเรื่องผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็กของศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย เป็นหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ 190 คนจาก 39 ประเทศ ที่ร่วมลงชื่อในจดหมายเปิดผนึกส่งถึงองค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) 22 พฤศจิกายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็งตอน การฉายรังสีคอร์สสั้นในมะเร็งลำไส้ใหญ่ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ ในมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่เมื่อโรคเกิดบริเวณลำไส้ตรงจะเรียกได้อีกชื่อว่า มะเร็งลำไส้ตรง(Rectal cancer) ซึ่งโดยทั่วไปการรักษามะเร็งชนิดนี้ในระยะที 2-3 จะใช้การรักษาร่วมกัน 3 วิธีคือ การให้ยาเคมีบำบัดและรังสีรักษา หลังจากนั้นจึงตามด้วยการผ่าตัด ซึ่งการฉายรังสีรักษาวิธีมาตรฐานนี้ จะฉายรังสีทั้งหมดประมาณ 28 ครั้งใช้ระยะเวลารักษาทั้งหมดประมาณ 5.5-6 สัปดาห์ (ฉายรังสีวันละครั้ง ใช้รังสีครั้งละ 1.8หน่วย/Gy 5 วันติดต่อกันใน 1สัปดาห์ โดยพัก 2 วัน) 21 พฤศจิกายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ตดแล้วได้...ตดแล้วดี...ตดไปเลย (ตอนที่ 3 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โดยตัวอย่างอาการของกระเพาะอาหารและลำไส้มีปัญหา ได้แก่ • การย่อยและดูดซึมคาร์โบไฮเดรตผิดปกติ (Carbohydrate malabsorption) ซึ่งมีตั้งแต่ระดับอ่อนไปจนถึงขั้นรุนแรง โดยระดับอ่อนจะแสดงอาการปวดท้องพร้อมท้องอืด ส่วนระดับรุนแรง ได้แก่ การเป็นโรคเซลิแอค (Celiac disease) ด้วยอาการปวดท้องรุนแรงและขาดวิตามิน ซึ่งอาการทั้งคู่สามารถรักษาได้ด้วยการไม่กินอาหารที่มีกลูเตน เช่น ข้าวสาลี ข้าวไรย์ และข้าวบาร์เลย์ ที่เป็นส่วนประกอบของขนมปังและแป้ง 21 พฤศจิกายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 84 : ขนาดของสมอง (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ แซมมวล จอร์จ มอร์ตั้น (Samuel George Morton) นักวิทยาศาสตร์และแพทย์ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ทำการวิจัยในเรื่องขนาดของกระโหลกศีรษะของ มนุษย์ 4 เผ่าพันธุ์ แต่เขาเลือกกระโหลกศีรษะขนาดใหญ่กว่าของฝรั่งผิวขาว (Caucasian) ให้สอดคล้อง (Match) กับอคติของเขาที่ว่า ฝรั่งผิวขาวมีเชาว์ปัญญา (Intelligence) 20 พฤศจิกายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ตดแล้วได้...ตดแล้วดี...ตดไปเลย (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์เป็นก๊าซหนึ่งที่เกิดจากการที่แบคทีเรียย่อยอาหารในกระเพาะ หากมีปริมาณมากจะเป็นพิษ แต่ถ้ามีในปริมาณน้อยจะช่วยป้องกันเซลล์และต่อสู้กับอาการเจ็บป่วยได้ เพราะเมื่อเซลล์ถูกโรคภัยรุกราน เซลล์จะดึงเอนไซม์มาสร้างเป็นก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในปริมาณเล็กน้อย เพื่อช่วยป้องกันไมโทคอนเดรียจากการถูกทำลาย ทำให้มีพลังต่อสู้กับโรค 20 พฤศจิกายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน ผลของรังสีรักษาในเนื้องอกพังผืดชนิดรุกรานรุนแรง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
ไทฟอยด์ (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน Thyroid diet (อาหารสำหรับสุขภาพ Thyroid) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User Hoarding Disorder โรคเก็บสะสมของ (ตอนที่ 1) โดย พ.ท.หญิง กุลกานต์ ฤทธิ์ฤๅชัย รัตนวราหะ
User หมอสมศักดิ์ตอบ: TOR ที โอ อาร์ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน sohotghostlife
Frame Bottom