Frame Top
เว็บบอร์ด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอนการตรวจการแพร่กระจายไปสมองของมะเร็งปอดชนิดเซลล์ตัวโตระยะที่ 1A โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ มะเร็งปอดชนิดเซลล์ตัวโต(Non-small cell lung cancer ย่อว่า NSCLC)ระยะที่1 คือ ก้อนเนื้อมะเร็งขนาดโตไม่เกิน 2 เซนติเมตร(ซม.) และมะเร็งยังไม่ลุกลามเข้าต่อมน้ำเหลือง และ/หรือยังไม่แพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆ รวมถึงผู้ป่วยไม่มีอาการทางสมอง ซึ่งมะเร็งปอดฯระยะนี้ เป็นมะเร็งที่มีธรรมชาติของโรคมีการแพร่กระจายไปสมองได้น้อยมาก 23 มกราคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 93 : ประสาทสัมผัส (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับประสาทสัมผัสก็คือ เราเห็นสีได้อย่างไร? ทำไมผู้ที่เล่นดนตรีเสียงดังจังหวะเร็ว (Rock and roll) เป็นเวลายาวนาน จึงหูตึงได้? เรา “เมา” [วิงเวียนศีรษะ] ระหว่างเคลื่อนไหว (Motion) ได้อย่างไร? และทำไมความสามารถในการชิมรสชาติลดลง เมื่อเราเป็นหวัด? แม้ว่าทางกายภาพ (Physical) ประสาทสัมผัสเหล่านี้อาจดูแตกต่างกันมาก 22 มกราคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ของฝากจากน้ำท่วม (ตอนที่ 5) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โรคตาแดง (Conjunctivitis / Pink eye) เป็นการอักเสบหรือบวมของเยื่อบุตาขาว (Conjunctiva) เป็นโรคตาที่รู้จักกันทั่วไปโดยเฉพาะในเด็ก อาจเป็นที่ตาข้างเดียวหรือทั้งสองข้าง โรคตาแดงเป็นโรคที่มีโอกาสติดต่อได้มาก สามารถแพร่กระจายได้ง่ายทั้งที่บ้านและโรงเรียน แม้โรคตาแดงจะเป็นการติดเชื้อที่ตาเพียงเล็กน้อย แต่ก็สามารถพัฒนาไปเป็นปัญหาที่ร้ายแรงได้ 22 มกราคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ของฝากจากน้ำท่วม (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การตรวจและทดสอบสามารถทำได้ด้วยการ • การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete blood count = CBC) • การตรวจสาร Creatine kinase (CK) • การตรวจการทำงานของตับ (Liver enzymes) • การตรวจปัสสาวะ (Urinalysis) การรักษาโรคฉี่หนูทำได้ด้วยการให้ยาปฏิชีวนะ (Antibiotics) เช่น 21 มกราคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลมชัก:การเดินทางไกลอย่างปลอดภัย โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า การเดินทางไกลนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องมีโอกาส เช่น การเดินทางไปเที่ยว เยี่ยมเยียนญาติพี่น้อง ประชุม สัมมนา และอื่นๆ ตามความจำเป็นของแต่ละคน ผู้ที่มีอาการชักก็เช่นเดียวกัน มีความจำเป็นต้องเดินทางไกลทั้งภายในจังหวัด ระหว่างจังหวัดในประเทศ หรือเดินทางไปต่างประเทศ เราต้องมีการเตรียมตัวให้ดี เพื่อให้การเดินทางนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่เกิดอาการชักหรืออุบัติเหตุใดๆ มาเรียนรู้เรื่องนี้ให้ดีครับ 20 มกราคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ของฝากจากน้ำท่วม (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล อาการที่พบรองลงมา (ต่อ) • ต่อมน้ำเหลืองโต • ม้ามหรือตับโต • ปวดข้อ • กล้ามเนื้อแข็งเกร็ง (Muscle rigidity) • กล้ามเนื้อแข็งกดเจ็บ (Muscle tenderness) • ผิวหนังเป็นผื่น • เจ็บคอ เนื่องจากโรคฉี่หนูมีอาการที่คล้ายกับโรคอื่นๆ จึงอาจทำให้เกิดการวิเคราะห์โรคผิด ทั้งนี้ ในผู้ป่วยบางคนก็อาจจะไม่แสดงอาการเช่นกัน ระยะเวลาในการฟักตัวหลังการติดเชื้ออยู่ที่ประมาณ 2 วัน ถึง 4 สัปดาห์ อาการจะเกิดขึ้นทันทีทันใดด้วยอาการไข้และตามด้วยอาการอื่น ซึ่งอาจแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ 20 มกราคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ของฝากจากน้ำท่วม (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โดยเชื้อนี้จะแพร่กระจายผ่านน้ำปัสสาวะของสัตว์ที่ปล่อยลงสู่น้ำหรือดิน ซึ่งเชื้อจะสามารถมีชีวิตอยู่ได้เป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือน โดยสัตว์ที่เป็นพาหะของแบคทีเรียชนิดนี้ ได้แก่ • วัว • สุกร • ม้า • สุนัข • สัตว์จำพวกหนู (Rodents) • สัตว์ป่า สัตว์ที่ติดเชื้อจะสามารถปล่อยเชื้อแบคทีเรียไปยังสิ่งแวดล้อมได้อย่างต่อเนื่องนานเป็นเดือนหรือเป็นปี โดยมนุษย์จะติดเชื้อด้วยการ 19 มกราคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 92: ความทรงจำระยะสั้น (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ในงานที่ระลึกได้ตามลำดับ (Ordered recall) ผู้เข้าร่วมการวิจัย (Participant) จะทำเครื่องหมายถูกหน้ารายการทั้งหมดที่ทวนซ้ำ (Repeat) ในลำดับที่แม่นยำ (Exact order) ตามที่เห็นจากการนำเสนอ (Presentation) ตัวอย่างเช่น หากรายการที่นำเสนอเป็น 13579 ผู้เข้าร่วมการวิจัยต้องระลึกถึง 13579 อย่างถูกต้องแม่นยำ การระลึกถึงเพียง 97531 นั้น ไม่เพียงพอ 18 มกราคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ของฝากจากน้ำท่วม (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยเกี่ยวกับมาตรการดูแลประชาชนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ว่า ได้ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเฝ้าระวังโรคฉี่หนูหรือโรคเลปโตสไปโรซีส (Leptospirosis) ซึ่งเชื้อโรคนี้อาจปนเปื้อนอยู่ในแหล่งน้ำขังที่เป็นหลุมบ่อเล็กๆ ซึ่งจะมีปริมาณเชื้อโรคเข้มข้น และเชื้อมีชีวิตอยู่ในน้ำ ดินแฉะๆ ได้นานหลายวัน มีโอกาสติดต่อมาสู่คนได้สูง 18 มกราคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ท้องร่วงเพราะไวรัสโรต้า (ตอนที่ 3 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อนี้ ได้แก่ เด็กอายุ 3-35 เดือน ส่วนผู้ใหญจะได้แก่ ผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลเด็ก โดยจะมีความเสี่ยงมากในหน้าหนาว ปัจจุบันยังไม่มีวิธีเฉพาะในการรักษาโรคท้องร่วงจากไวรัสโรต้า ยาปฏิชีวนะ (Antibiotics) และ ยาต้านไว้รัส (Antivirals) ไม่สามารถช่วยรักษาโรคนี้ได้ 17 มกราคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลมชัก:ลมชักกับงานอดิเรก โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ผู้มีอาการชักต้องมีการพักผ่อนหย่อนใจเพื่อความผ่อนคลาย ลดความเครียด เพื่อลดปัจจัยกระตุ้น จึงควรมีการทำงานอดิเรก ซึ่งงานอดิเรกที่ทำนั้น ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยด้วยเสมอ งานอดิเรก • สิ่งที่เราสนใจทำอย่างว่างเป็นกิจวัตร ทำเพื่อความสุข สนุกสนาน ไม่หวังผลด้านค่าตอบแทน ส่งผลดีต่อสมอง ฝึกสมาธิ 17 มกราคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็งตอน อัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งในสหรัฐอเมริกาลดลง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ มีรายงานจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา ซึ่งตีพิมพ์ในรายงานประจำปี The Annual report to the Nation on the Status of Cancer 1975-2012 และเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตเมื่อ 15มีนาคม 2016 รายงานระบุว่า ช่วงปี ค.ศ. 2003-2012 มะเร็งที่พบบ่อยในสหรัฐอเมริกา เช่น มะเร็งเต้านม มะเร็งต่อมลูกหมาก และมะเร็งปอด มีอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งลดลง 16 มกราคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ท้องร่วงเพราะไวรัสโรต้า (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นอกจากนี้จะมีภาวะขาดน้ำ (Dehydration) ซึ่งปรากฏในลักษณะดังนี้ • เซื่องซึม (Lethargy) • ปัสสาวะน้อยลง • ปากและคอแห้ง • รู้สึกเวียนศีรษะเมื่อยืนขึ้น • ร้องไห้ไม่มีน้ำตา • นอนไม่ปกติหรือหงุดหงิด และหากเด็กมีอาการดังต่อไปนี้ให้นำไปพบแพทย์ทันที • ท้องเสียมากกว่า 24 ชั่วโมง • อาเจียนบ่อย • อุจจาระเป็นสีดำเทาหรือมีเลือดหรือหนองปน • อุณหภูมิสูงมากกว่า 40 C • เซื่องซึม หงุดหงิด หรือปวด • มีภาวะขาดน้ำ 16 มกราคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 92 : ประสาทสัมผัส (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ เคที่ (Katie) กำลังมองไปที่กระดานไฟฟ้า (Electric billboard) ซึ่งประกอบด้วย 36 จุด อันมีแสงสีฟ้า ม่วง แดง และเหลือง กระดานดังกล่าวมิได้อยู่หน้าร้านค้า หรือสนามกีฬา (Sports stadium) แต่มันอยู่ในหัวของเธอ เมื่อเธออายุได้ 22 ปี เธอสูญเสียการมองเห็น (Eyesight) เพราะเป็นต้อหิน (Glaucoma) เธอจึงมีชีวิตอยู่ในความมืดสนิท (Total darkness) ตลอด 20 ปี 15 มกราคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ท้องร่วงเพราะไวรัสโรต้า (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นายแพทย์ศรายุธ อุตตมางคพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ประชาชนส่วนมากมักเข้าใจว่าโรคอุจจาระร่วงเกิดขึ้นเฉพาะช่วงฤดูร้อน ซึ่งเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เพราะช่วงที่อากาศหนาวเย็นก็เกิดโรคอุจจาระร่วงได้เช่นกัน โดยเฉพาะอุจจาระร่วงจากเชื้อไวรัสโรต้าหรือที่เราเรียกว่า “ไวรัสลงลำไส้” 15 มกราคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เครียดจนปวดหรือปวดจนเครียด (ตอนที่ 3 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สำหรับทางเลือกอื่นที่อาจช่วยในการลดอาการปวดศีรษะจากความเครียดได้ เช่น • การฝังเข็ม • การนวดผ่อนคลาย • การหายใจลึก • การทำไบโอฟีดแบ็ค (Biofeedback) ซึ่งเป็นการรักษาแบบหนึ่ง โดยให้คนไข้สังเกตปฎิกิริยาของร่างกาย เช่น ชีพจร การหายใจ ความตึง อุณหภูมิ ของร่างกายในภาวะต่างๆ กัน เพื่อให้คนไข้ทราบว่า การทำเช่นไรจะทำให้เกิดภาวะผ่อนคลายเต็มที่ หลังจากนั้น คนไข้จะสามารถฝึกตัวเพื่อให้เกิดความผ่อนคลายได้ 14 มกราคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โภชนาการกับการหายของแผล(Nutrition in Wound Care) ตอนที่ 6 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร การเลือกรับประทานอาหาร มีอิทธิพลต่อภาวะโภชนาการ การรักษาบาดแผลเนื่องจากบาดแผลที่รุนแรงต้องการ โปรตีน พลังงาน วิตามิน แร่ธาตุ ซึ่งวิตามินต่างๆเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ที่มีความจำเป็นในการส่งเสริมการหายของบาดแผล และเกลือแร่ที่สำคัญต่อการหายของแผลมีดังนี้ 1.ทองแดง เป็นส่วนประกอบที่จำเป็นของเอนไซม์ที่ เชื่อมโยงคอลลาเจน ร่างกายคนเราต้องการแร่ธาตุทองแดงวันละ 2 – 3 มิลลิกรัม 14 มกราคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลมชัก:อาชีพที่ผู้มีอาการชักไม่ควรทำ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า การประกอบอาชีพเป็นสิ่งสำคัญของทุกคน เพื่อการดำรงชีวิตในสังคม การประกอบอาชีพก็ขึ้นกับความรู้ ความสามารถและความชอบ แต่ในผู้ที่มีอาการชักนั้นต้องพิจารณาความเหมาะสม เพราะถ้ามีอาการชักเกิดขึ้นขณะประกอบอาชีพก็อาจเกิดอันตรายขึ้นได้ ลองมาดูครับว่าอาชีพอะไรที่ควรหลีกเลี่ยง เพราะอาจเกิดอันตรายได้ ถ้ามีอาการชักขณะประกอบอาชีพ 13 มกราคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เครียดจนปวดหรือปวดจนเครียด (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การวินิจฉัยโรคของแพทย์จะขึ้นอยู่กับคำบอกเล่าของผู้ป่วยถึงลักษณะของอาการปวดที่เป็น ดังนั้นผู้ป่วยจึงควรสังเกตลักษณะอาการของตนเองดังนี้ • ลักษณะการปวด – ปวดเป็นจังหวะหรือไม่ ? หรือปวดคงที่ ปวดทึบ ปวดแปลบ ปวดแบบทิ่มแทง (Stabbing) • ความรุนแรงของการปวด – ขณะปวดสามารถทำงานได้หรือไม่ ? ปวดจนนอนไม่หลับหรือปวดจนต้องตื่น ? • บริเวณจุดที่ปวด – ปวดทั้งศีรษะ หรือ ปวดข้างเดียว หรือ ปวดที่หน้าผาก หรือ ปวดหลังลูกตา ? 13 มกราคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เครียดจนปวดหรือปวดจนเครียด (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ใครบ้างที่ไม่เคยปวดศีรษะ ใครบ้างที่ไม่เคยเครียด โรคปวดศีรษะจากความเครียด เป็นสาเหตุที่พบได้มากที่สุดของผู้ที่มีอาการปวดศีรษะ มักจะมีอาการปวดศีรษะต่อเนื่องนานเป็นวันๆ จนถึงเป็นสัปดาห์ หรือเป็นแรมเดือน โดยจะปวดจนรำคาญ หรือทำให้รู้สึกไม่สุขสบาย เป็นๆ หายๆ เรื้อรัง 12 มกราคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User โบทอกซ์ลดเหงื่อ โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User Post Traumatic Stress Disorder (ตอนที่ 2) โดย พ.ท.หญิง กุลกานต์ ฤทธิ์ฤๅชัย รัตนวราหะ
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน Aspirin กับ AMD โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
ลิเจียนแนร์ผ่านแอร์ในตึก (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 6 คน yama.ada sunan1234 openclinic Punnatath117 u5314041 golf17112530
Frame Bottom