Frame Top
เว็บบอร์ด
หนูตัวเล็กแต่ก่อเหตุใหญ่ (ตอนที่ 9) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ระยะที่สอง หลังจากฟื้นตัวได้ 2-3 วัน จะมีอาการ - เยื่อหุ้มสมองอักเสบ (เป็นไข้ ปวดศีรษะ คอแข็ง ฯลฯ) - สมองอักเสบ (เซื่องซึม สับสน มีความผิดปกติเรื่องความรู้สึกประสาทสัมผัส การเคลื่อนไหวผิดปกติ เช่น เป็นอัมพาต) - เยื่อหุ้มสมองและสมองอักเสบ (Meningoencephalitis) หญิงที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์อาจจะถ่ายทอดเชื้อไปยังทารกได้ หากการติดเชื้อเกิดขึ้นในช่วงไตรมาสแรกทารกอาจเสียชีวิต ส่วนในไตรมาสที่ 2 และ 3 จะทำให้ทารกพิการแต่กำเนิด เช่น มีปัญหาเรื่องสายตา ปัญญาอ่อน 23 ธันวาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หนูตัวเล็กแต่ก่อเหตุใหญ่ (ตอนที่ 8) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ส่วนอีกร้อยละ 20 จะมีอาการรุนแรง เช่น - อาการตกเลือด (Hemorrhaging) ที่เหงือก ตา หรือจมูก - หายใจอึดอัด - อาเจียนบ่อย - หน้าบวม - เจ็บหน้าอก หลัง ช่องท้อง - ช็อค - สูญเสียการได้ยิน - สั่น (Tremor) 22 ธันวาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หนูตัวเล็กแต่ก่อเหตุใหญ่ (ตอนที่ 7) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล หลัง 4-10 วัน จากการป่วยครั้งแรก จะปรากฏอาการระยะสุดท้าย ได้แก่ - ไอ - หายใจลำบาก - น้ำท่วมปอด (หัวใจเต้นเร็ว หายใจเร็ว) โดยโรคติดเชื้อไวรัสฮันตา มีอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ร้อยละ 38 การวินิจฉัยผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสฮันตาระยะแรกทำได้ยาก เพราะมีลักษณะคล้ายไข้หวัด กล่าวคือ - เป็นไข้ - ปวดกล้ามเนื้อ - อ่อนเพลีย อย่างไรก็ดี หากผู้ป่วยมีประวัติว่า ได้สัมผัสกับสัตว์ฟันแทะก็น่าจะช่วยในการวินิจฉัยได้มากขึ้น 21 ธันวาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 88: ชราภาพกับความทรงจำ (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ การศึกษาในเรื่องจิตวิทยาของความทรงจำ (Psychology of memory) ได้สร้างแนวความคิด (Concept) และคำศัพท์ทางเทคนิคจำนวนมาก ความเชื่อของคนธรรมดา (Lay people) ก็คือ ความทรงจำเป็นทักษะ “เอกพันธ์” หรือ “เนื้อเดียวกัน” (Homogeneous) กล่าวคือ ทุกสิ่งทุกอย่างได้รับการจดจำด้วยหนทางเดียวกัน 21 ธันวาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หนูตัวเล็กแต่ก่อเหตุใหญ่ (ตอนที่ 6) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นอกจากนี้อาจพบอาการอุจจาระร่วงและมีเลือดปน ทำให้เกิดภาวะโลหิตจางได้ กรณีที่ความต้านทานต่ำจะเกิดอาการแพ้ได้ การวินิจฉัยทำได้ด้วยการตรวจอุจจาระเพื่อหาไข่พยาธิ สำหรับการรักษาทำได้ด้วยการถ่ายพยาธิ ส่วนการป้องกันทำได้ด้วยการกินอาหารที่สุกและสะอาด อาหารที่ไม่คิดว่ามีแมลงหรือหมัดหนูตกลงไปในอาหาร โรคติดเชื้อไวรัสฮันตา (Hantavirus Pulmonary Syndrome = HPS) เป็นโรคติดเชื้อร้ายแรงที่ปอด 20 ธันวาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลมชัก:ของแสลงกับลมชัก โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า การทานอาหารเป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องหนึ่งของคนเรา การทานอาหารที่มีประโยชน์กับสุขภาพก็จะทำให้ร่างกายเราแข็งแรง การทานอาหารที่ไม่ถูกกับสุขลักษณะก็ส่งผลเสียต่อร่างกายเรา ยิ่งถ้าเรามีโรคประจำตัว ก็จะต้องมีการปรับชนิดของอาหารให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น เราลองมาดูกันว่า คนที่เป็นลมชักนั้นต้องมีการห้ามทานอะไรบ้าง 20 ธันวาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หนูตัวเล็กแต่ก่อเหตุใหญ่ (ตอนที่ 5) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โรคไข้หนูกัด รักษาได้ด้วยการให้ยาปฏิชีวนะ เช่น ยา Penicillin ซึ่งเป็นยาที่ใช้กันมาก แต่ถ้าไม่รักษาอาจทำให้อาการรุนแรงจึงถึงเสียชีวิตได้ในกรณีดังต่อไปนี้ • ติดเชื้อที่หัวใจ เช่น เยื่อบุหัวใจอักเสบ (Endocarditis) กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ (Myocarditis) หรือ เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ (Pericarditis) 19 ธันวาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็งตอน มะเร็งชนิดที่สองจากการฉายรังสีไอเอมอาร์ที(IMRT) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ ไอเอมอาร์ที(IMRT; Intensity modulated radiation therapy) เป็นเทคนิคซับซ้อนในการฉายรังสีรักษาที่ช่วยลดผลข้างเคียงของรังสีต่อเนื้อเยื่อสำคัญที่อยู่รอบๆรอยโรคที่ฉายรังสีรักษา ปัจจุบันมีให้บริการในโรงเรียนแพทย์ และโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในประเทศเราแล้ว เป็นการรักษาที่นิยมใช้ในการรักษามะเร็งในระบบศีรษะและลำคอที่รักษาเพื่อการหายขาด 19 ธันวาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หนูตัวเล็กแต่ก่อเหตุใหญ่ (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โรคไข้หนูกัด (Rat-Bite Fever = RBF) เป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจากแบคทีเรีย 2 ชนิด คือ 1. Streptobacillary RBF เกิดจากแบคทีเรียที่ชื่อ Streptobacillus moniliformis ในอเมริกาเหนือ 2. Spirillary RBF หรือ Sodoku เกิดจากแบคทีเรียที่ชื่อ Spirillum minus ที่พบมากในเอเชีย เราสามารถติดเชื้อ RBF ได้หลายทาง แต่ที่มาก ได้แก่ 18 ธันวาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 88 : ภาวะสมองแยก (3) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ สมองซีกขวา (Right hemisphere) มักจะพูดไม่ได้หรือเป็นใบ้ (Mute) แต่ก็มีความสามารถเหมือนเด็ก (Childlike) ในการอ่าน เขียน สะกด และเข้าใจคำพูด (Speech) ตัวอย่างเช่น สามารถเข้าใจประโยคง่ายๆ ที่ได้ยิน และอ่านคำง่ายๆ แต่สมองซีกนี้เก่งในเรื่องการแก้โจทย์เกี่ยวกับเทศะหรือสถานที่ (Space) อาทิ การจัดบล็อค (Block) เพื่อให้สอดคล้องกับการออกแบบทางเรขาคณิต (Geometric design) 18 ธันวาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หนูตัวเล็กแต่ก่อเหตุใหญ่ (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ระยะเวลาที่ติดเชื้อจนถึงเวลาที่เริ่มป่วยอยู่ที่ 2 วัน – 4 สัปดาห์ มักเริ่มด้วยอาการเป็นไข้ทันทีทันใด และแบ่งออกเป็น 2 ระยะ • ระยะแรก จะมีอาการเป็นไข้ หนาวสั่น ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ อาเจียน หรือท้องเสีย ผู้ป่วยอาจจะฟื้นไข้ช่วงหนึ่ง แต่จะกลับมาป่วยอีกครั้ง • ระยะที่สอง เป็นระยะที่รุนแรงมากกว่า ผู้ป่วยอาจจะมีอาการไตหรือตับวาย หรือเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ระยะนี้อาจเรียกว่า Weil's disease 17 ธันวาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หนูตัวเล็กแต่ก่อเหตุใหญ่ (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โรคทางตรงที่แพร่เชื้อโดยหนู โรคไข้ฉี่หนู (Leptospirosis) เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย (Leptospira) ที่ทำให้เกิดโรคในคนและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม หากไม่ทำการรักษา โรคไข้ฉี่หนูจะสามารถทำลายไต เยื่อหุ้มสมองอักเสบ (Meningitis) ตับวาย หายใจอึดอัด (Respiratory distress) และเสียชีวิตได้ 16 ธันวาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลมชัก:อาหารคีโตจีนิค ดีกับลมชัก โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า อาหารคีโตจีนิค คืออะไร • อาหารคีโตจีนิค คือ อาหารสูตรเฉพาะผู้มีอาการชัก โดยการนำอาหารปกติทั่วไป นำมาปรุงด้วยสูตรเฉพาะ ประกอบด้วยอาหารไขมันสูง โปรตีนต่ำ แป้ง น้ำตาลน้อยๆ เพื่อให้ผู้มีอาการชักบางกลุ่มทาน โดยหวังว่าจะลดอาการชักลงได้ 16 ธันวาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตาตอน: ข้อควรระวังในการหยอดตาที่มี steroid โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต ยาหยอดตาในกลุ่มที่มี steroid อาจเป็น steroid ตัวเดียวโดด ๆ หรือเป็นส่วนผสมกับยาฆ่าเชื้อ (antibiotic) อาจเรียกว่าเป็นยาครอบจักรวาล ใช้ได้ในหลาย ๆ โรคจากฤทธิ์ลดการอักเสบ มีที่ใช้มากมาย อาทิเช่น โรคภูมิแพ้ที่รุนแรง ลดอาการอักเสบหลังผ่าตัด ลดการอักเสบภายในตาทีคาดว่าไม่มีการติดเชื้อ 15 ธันวาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หนูตัวเล็กแต่ก่อเหตุใหญ่ (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สังคมออนไลน์แห่แชร์วิดีโอสุดสยอง เป็นคลิปหนูตัวใหญ่ 3-4 ตัว กำลังขึ้นมาแทะกัดกินปลาสลิดที่วางอยู่บนแผงอย่างเอร็ดอร่อย ซึ่งเจ้าของคลิปบรรยายไว้ว่า “อยู่ที่ตลาดสดห้วยขวาง มาที่ปลาสลิดแดดเดียว นี่คือสุขอนามัยของคนไทย มีหนูมาอยู่ที่แผงปลาสลิด 15 ธันวาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 87: บทสรุปเชาว์ปัญญา (3) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ แต่ไหนแต่ไรมา (Traditionally) ผู้สูงอายุดำรงรักษา (Retain) ทักษะที่ตกผลึกแล้ว (Crystallized skill) และเพิ่มพูนปัญญา (Wisdom) ในขณะที่ยังคงแสดงเชาว์ปัญญาไหล (Fluid intelligence) อยู่ งานวิจัยหลายชิ้นสนับสนุนข้อสรุปนี้ แต่ในระดับที่สัมพันธ์ในแนวกว้าง (Relatively broad) 14 ธันวาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ไซบูทรามีนกับยาลดความอ้วน (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สำหรับผลข้างเคียงที่เกิดจากการใช้ยาโดยทั่วไป ได้แก่ • ปากแห้ง • คลื่นไส้อาเจียน • การรับรู้รสเปลี่ยนไป • ปวดท้อง • ท้องผูก • นอนไม่หลับ • เวียนศีรษะ (Dizziness) • เซื่องซึม (Drowsiness) • ปวดประจำเดือน (Menstrual cramps/pain) • หน้าแดง (Flushing) • ปวดข้อ • ปวดกล้ามเนื้อ 14 ธันวาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ไซบูทรามีนกับยาลดความอ้วน (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ออกมาเตือนถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดหนึ่งที่มีส่วนผสมของยาลดน้ำหนัก "ไซบูทรามีน" ซึ่งถือว่าเป็นยาอันตราย และจัดเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่ปลอดภัย มีการปลอมเลขสารบบอาหาร โฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง 13 ธันวาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็งตอน การศึกษาใช้สารภูมิคุ้มกันรักษามะเร็งสมอง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ มะเร็งสมองชนิดไกลโอมา/Malignant Glioma เป็นมะเร็งที่อันตรายสูง การรักษาในปัจจุบัน คือการผ่าตัดและตามด้วยรังสีรักษา ในบางชนิดอาจใช้ยาเคมีบำบัดร่วมด้วย แต่ผลการรักษาก็ยังไม่น่าพอใจ ผู้ป่วยมักมีชีวิตอยู่ได้เพียงประมาณ 1-2 ปี โรคก็ย้อนกลับเป็นซ้ำอีก ทั้งนี้ด้วยเหตุผลที่ว่า การผ่าตัดสมองเป็นเรื่องอันตรายต่อเนื้อสมอง 12 ธันวาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปอดอักเสบในเด็ก (ตอนที่ 5 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ปอดอักเสบบางชนิดสามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน โดยเริ่มเมื่อทารกอายุได้ 2 เดือน เช่น การฉีดวัคซีน Pneumococcal conjugate (PCV13) ที่ครอบคลุมเชื้อ 13 สายพันธุ์ ซึ่งมีการฉีดเป็นชุด ฉีดตอนอายุ 2-4-6 เดือน และ 12-15 เดือน ส่วนวัคซีนตัวอื่นอย่าง Pneumococcal polysaccharide (PPV23) 12 ธันวาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User Hoarding Disorder โรคเก็บสะสมของ (ตอนที่ 1) โดย พ.ท.หญิง กุลกานต์ ฤทธิ์ฤๅชัย รัตนวราหะ
ไทฟอยด์ (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน อาหารที่ป้องกันโรคต้อกระจก โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน ผลของรังสีรักษาในเนื้องอกพังผืดชนิดรุกรานรุนแรง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom