Frame Top
เว็บบอร์ด
ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน 2 โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล blog เรื่องผมร่วงศีรษะล้านรักษาได้ของเรานะคะ เริ่มต้นจะขอพูดถึง คำถามที่มีคนสงสัยบ่อยๆว่า แบบนี้เริ่มสงสัยว่ามีอาการศีรษะล้านแล้วหรือยัง คือลักษณะอาการเริ่มต้นของศีรษะล้านค่ะ 4 กุมภาพันธ์ 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ของฝากจากน้ำท่วม (ตอนที่ 18) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สำหรับการกลับมาเป็นซ้ำ (Recurrences) • เชื้อ P. falciparum อาจกลับมาเป็นซ้ำภายในระยะเวลา 2 ปี หากไม่ได้รับการรักษาที่สมบูรณ์ • เชื้อ P. vivax หรือ เชื้อ P. ovale อาจกลับมาเป็นซ้ำภายในระยะเวลา 3-4 ปี แต่สามารถป้องกันการเป็นซ้ำได้ด้วยยา • เชื้อ P. malariae จะคงอยู่ในเลือดของผู้ป่วยได้มากกว่า 30 ปี โดยไม่ปรากฏอาการ เนื่องจากเชื้อมาลาเรียมีผลต่อเซลล์เม็ดเลือดแดง ดังนั้นคนจึงสามารถได้รับเชื้อมาลาเรียผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 4 กุมภาพันธ์ 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ของฝากจากน้ำท่วม (ตอนที่ 17) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล อาการสามารถปรากฏใน 7 วัน หรือบางทีอาจนาน 8-10 เดือน ในกรณีของเชื้อ P. vivax และ เชื้อ P. ovale โดยระยะฟักตัวอาจนานมากขึ้นหากมีการกินยาป้องกัน หรือเป็นเพราะร่างกายมีภูมิต้านทานจากการติดเชื้อครั้งก่อน โดยวงจรในการแพร่กระจายเชื้อจะมีลักษณะดังนี้ • ยุงที่ไม่ติดเชื้อไปกัดคนที่มีเชื้อมาลาเรียทำให้กลายเป็นยุงที่มีเชื้อ • เมื่อยุงติดเชื้อไปกัดคนต่อไป คนต่อไปก็จะติดเชื้อตามไปด้วย • เมื่อเชื้อเข้าสู่ร่างกาย เชื้อจะไปอยู่ที่ตับ ซึ่งบางชนิดอาจอยู่ได้เป็นปี 3 กุมภาพันธ์ 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ของฝากจากน้ำท่วม (ตอนที่ 15) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สำหรับโรคไข้เลือดออกที่รุนแรง หรือที่เรียกกันว่า ไข้เลือดออกเด็งกี (Dengue hemorrhagic fever = DHF) เป็นไข้ที่มักเกิดในเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ซึ่งจะมีอาการระยะแรกคล้ายโรคไข้เด็งกี โดยผู้ป่วยจะรู้สึกว่าสร่างจากไข้เด็งกีแล้ว แต่ไข้กลับมาเป็นใหม่และรุนแรงกว่าเดิม โดยมีอาการ 1 กุมภาพันธ์ 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 94: ความทรงจำระยะสั้น (3) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ งานที่เกี่ยวข้องกับความทรงจำระยะสั้น (Short-term memory : STM) อาทิ ช่วงเวลาของการจำย้อนหลัง (Backward span) และกระบวนทัศน์ (Paradigm) ของความทรงจำปฏิบัติงาน (Worming memory) แสดงประจักษ์หลักฐานที่มีน้ำหนัก (Compelling) ของการเสื่อมถอยในความทรงจำที่สัมพันธ์กับอายุ อย่างไรก็ตาม มีคำเตือน (Caveat) ต่อการค้นพบนี้ 1 กุมภาพันธ์ 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ของฝากจากน้ำท่วม (ตอนที่ 14) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นอกจากนี้อาจมีอาการ • ผื่นกระจาย • คลื่นไส้และอาเจียน • เลือดออกที่เหงือกหรือจมูก (พบได้น้อย) คนส่วนใหญ่จะหายได้ภายในหนึ่งสัปดาห์ แต่ถ้ามีอาการรุนแรง จะทำให้หลอดเลือดถูกทำลายและรั่ว เกล็ดเลือดจะต่ำลง ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดอาการดังต่อไปนี้ • เลือดออกทางจมูกและปาก • ปวดท้องอย่างรุนแรง • อาเจียนต่อเนื่อง • เลือดออกใต้ผิวหนัง ซึ่งทำให้ดูเหมือนรอยช้ำ (Bruising) • มีปัญหาที่ปอด ตับ และหัวใจ 31 มกราคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลมชัก:ลมชักกับการเดินป่า โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า การเดินป่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ผู้มีอาการชักสนใจในการท่องเที่ยวเลือกกิจกรรมนี้ มีประเด็นที่เราต้องทำความเข้าใจและเตรียมตัวให้พร้อมก็จะทำให้การเดินป่าเป็นไปด้วยความปลอดภัยและสนุกด้วยกัน การเตรียมตัวก่อนออกเดินป่า • ควรควบคุมอาการชักได้ดี อย่างน้อยก็ควรไม่มีอาการชักนานต่อเนื่อง 12 เดือน เพื่อลดโอกาสการชักซ้ำ และต้องทานยากันชักสม่ำเสมอทุกวัน ไม่ควรขาดยากันชักเลย • ควรออกเดินป่ากับเพื่อนที่รู้จักเราเป็นอย่างดี ว่ามีการชักรูปแบบไหน เพื่อที่จะให้การช่วยเหลือในการปฐมพยาบาลได้อย่างถูกต้อง 31 มกราคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ของฝากจากน้ำท่วม (ตอนที่ 13) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โรคไข้เด็งกี (Dengue fever) หรือ ไข้ที่คนไทยนิยมเรียกกันว่า ไข้เลือดออก เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่เกิดจากยุง พบในบริเวณเขตร้อนและกึ่งร้อนทั่วโลก โดยทั่วไปไข้เด็งกีอย่างอ่อนจะมีอาการเป็นไข้ ผื่น ปวดกล้ามเนื้อและข้อ ส่วนไข้เด็งกีที่มีอาการรุนแรง จนกลายเป็น ไข้เลือดออกเด็งกี (Dengue hemorrhagic fever = DHF) จะทำให้มีเลือดออกง่าย มีเกล็ดเลือดต่ำ และเป็นอันตรายถึงชีวิต ซึ่งจะได้กล่าวในภายหลัง 30 มกราคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ของฝากจากน้ำท่วม (ตอนที่ 12) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ส่วนใหญ่แพทย์จะวิเคราะห์โรคน้ำกัดเท้าด้วยการดูลักษณะของเท้าและถามอาการ หากอาการดูผิดปกติหรือตอบสนองต่อการรักษาไม่ดี แพทย์อาจจะเก็บตัวอย่างผิวหนังหรือเล็บไปทำการ • ตรวจว่ามีเชื้อราที่ผิวหนัง (Potassium hydroxide = KOH) หรือไม่ • การเพาะเชื้อรา (Fungal culture) เพื่อดูว่าเป็นเชื้อราชนิดไหน 29 มกราคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 94 : ตาและการมองเห็น โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ แต่ละอวัยวะของประสาทสัมผัสมีโครงสร้างและรูปทรงที่แตกต่างกัน มันสามารถสนองตอบต่อบางประเภทของสิ่งเร้า (Stimulus) หรือพลังงานทางกายภาพ (Physical energy) เท่านั้น ตัวอย่างเช่น เหตุผลที่เราไม่สามารถเห็นคลื่นวิทยุ (Radio wave) ก็คือ มันไม่มีช่วงที่เหมาะสม (Right length) 29 มกราคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ของฝากจากน้ำท่วม (ตอนที่ 11) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ปัจจัยเสี่ยงของโรคน้ำกัดเท้าที่เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ได้แก่ • เพศชายจะมีความไวในการเป็นมากกว่าเพศหญฺง • มีประวัติในการไวต่อการติดเชื้อรา • มีภาวะระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายบกพร่อง (Impaired immune system) เช่น เป็นโรคเบาหวานหรือโรคมะเร็ง • อาศัยอยู่ในบริเวณที่ชื้นอบอุ่น • ผู้ที่อายุมากมีโอกาสเป็นได้มากกว่าเด็ก 28 มกราคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน1 โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล สวัสดีค่ะ หัวขอแรกสำหรับการเขียน Blog หัวข้อผมร่วงศีรษะล้านรักษาได้นี้ หมอจะขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะคะ หมอชื่อฟ้า หรือแพทย์หญิง ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล จบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากนั้น ศึกษาต่อที่สถาบันโรคผิวหนัง จากนั้น ผ่านการอบรมในหลายหัวข้อ ทั้งในเรื่องของโรคผิวหนังและความงาม รวมถึงเรื่องของการปลูกผมที่ หลักสูตร Fellowship in hair restoration surgery เป็นเวลาหกเดือน 28 มกราคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ของฝากจากน้ำท่วม (ตอนที่ 10) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล 2. แบบ Moccasin-type infection เป็นการติดเชื้อบริเวณฝ่าเท้าหรือส้นเท้า ถือเป็นชนิดที่เรื้อรัง • อาจเริ่มต้นด้วยอาการระคายเคืองเล็กน้อย ผิวแห้ง คัน แสบ หรือตกสะเก็ด • ต่อมาผิวจะหนา ตกสะเก็ด แตก และลอก ที่ฝ่าเท้าหรือส้นเท้า ในกรณีที่อาการรุนแรง เล็บเท้าจะติดเชื้อ หนา แตกละเอียด (Crumble) และหลุดลอกออก • อาจปรากฏอาการที่ฝ่ามือ (มักเกิดที่เท้าทั้งสองข้างพร้อมฝ่ามือข้างใดข้างหนึ่ง) • เป็นชนิดเรื้อรัง รักษาหายยากมาก 27 มกราคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลมชัก:ลมชัก..ไปทะเลกันดีกว่า โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า อากาศร้อนอบอ้าวแบบนี้ ถ้าได้ไปเที่ยวทะเลคงผ่อนคลายร้อนได้ดี แต่ว่าคนที่มีอาการชักจะไปเที่ยวทะเลได้หรือเปล่า แล้วจะปลอดภัยหรือไม่ถ้าจะลงเล่นน้ำทะเล เรามาเรียนรู้กันดีกว่าว่า ลมชัก ไปเที่ยวทะเลอย่างไร ให้สนุกและปลอดภัย 27 มกราคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ของฝากจากน้ำท่วม (ตอนที่ 9) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โรคน้ำกัดเท้า (Athlete's foot / Tinea pedis / Hong Kong foot) เป็นโรคผิวหนังที่เท้าเกิดจากเชื้อราซึ่งเจริญเติบโตได้ดีในที่อุ่นเปียกชื้น เช่น บริเวณระหว่างนิ้วเท้าหรือง่ามเท้า โรคน้ำกัดเท้าสามารถติดต่อได้โดยง่าย เพียงแค่สัมผัสกับเท้าของคนที่เป็น หรือบางคนเดินเท้าเปล่าแล้วติดจากพื้นผิวที่มีเชื้อ เช่น บริเวณใกล้สระน้ำ ห้องยิม ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ร้านทำเล็บ 26 มกราคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ของฝากจากน้ำท่วม (ตอนที่ 8) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ทั้งนี้ ห้ามขยี้ตา และไม่ควรใส่คอนแทคเลนส์จนกว่าจะหาย โดยสิ่งที่ติดอยู่ที่ตาหรือขี้ตาสามารถทำความสะอาดด้วยสำลีและน้ำ แต่ถ้าหากมีอาการดังต่อไปนี้ให้ไปพบแพทย์ทันที • ปวดตา • ตากลัวแสง (Photophobia) • การมองเห็นไม่ปกติ • ตาแดงจัดในข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้าง • เด็กแรกเกิดที่เป็นตาแดง ไม่ค่อยพบอาการแทรกซ้อนของโรคตาแดง อย่างไรก็ดี หากเกิดขึ้นอาจจะมีอาการรุนแรง เช่น 25 มกราคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 93: ความทรงจำระยะสั้น (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ มีหลากหลายสาเหตุที่อธิบาย ช่วงอายุในการจำย้อนหลัง (Backward span) ของผู้สูงวัยที่เสื่อมถอยลง (Poorer) หนึ่งในการอธิบายก็คือ รายการ (Item) ในบัญชีรายชื่อเหมือนกัน (Identical) ระหว่างการจำไปข้างหน้า (Forward) กับ การจำสลับกัน (Reverse) จึงเป็นการง่ายที่จะสับสนระหว่างการจำ 2 รูปแบบนี้ จนเป็นส่วนผสมที่บิดเบือน [ความจริง] (Garbled amalgam) 25 มกราคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลมชัก:ลมชัก กับ ลมร้อน โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า อากาศร้อนในฤดูร้อนของประเทศไทยปีนี้ เรียกว่าทำลายสถิติอุณหภูมิที่สูงสุด ผมพบผู้มีอาการชักมากขึ้นอย่างชัดเจน เราลองมาดูกันครับว่า ผู้มีอการชักจะต้องเตรียมตัวอย่างไรในการรับมือลมร้อน ร้อนกาย แต่อย่าร้อนใจ ต้องติดตามดูครับ 24 มกราคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ของฝากจากน้ำท่วม (ตอนที่ 7) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล มกราคม 2017 โรคตาแดงจากภูมิแพ้ • มักเป็นที่ตาทั้ง 2 ข้าง • ทำให้คันตามาก น้ำตาไหล และบวมในตา • อาจเกิดร่วมกับอาการภูมิแพ้ เช่น คัดจมูก จาม ระคายคอ หรือหอบอืด โรคตาแดงจากสารที่ทำให้ระคายเคือง • สามารถทำให้น้ำตาไหลหรือมีขี้ตา ทั้งนี้ โรคตาแดงที่เกิดจากเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรียสามารถติดต่อได้ง่าย ด้วยการ • สัมผัสอย่างใกล้ชิดกับคน เช่น การจับมือ • ผ่านทางอากาศด้วยการไอและจาม • สัมผัสกับสิ่งของหรือพื้นผิวที่มีเชื้อโรคอยู่แล้วนำมาสัมผัสกับตา 24 มกราคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ของฝากจากน้ำท่วม (ตอนที่ 6) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โรคตาแดงจากภูมิแพ้ (Allergic Conjunctivitis) • เป็นผลจากการที่ร่างกายมีปฏิกริยาต่อสารก่อภูมิแพ้ เช่น เกสรดอกไม้ ต้นไม้ หญ้า วัชพืช ไรฝุ่น (Dust mites) เชื้อรา (Molds) สะเก็ดผิวหนังของสัตว์เลี้ยง (Dander from pets) ยา หรือ เครื่องสำอางค์ • เป็นโรคไม่ติดต่อ 23 มกราคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน Aspirin กับ AMD โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User Post Traumatic Stress Disorder (ตอนที่ 2) โดย พ.ท.หญิง กุลกานต์ ฤทธิ์ฤๅชัย รัตนวราหะ
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
ลิเจียนแนร์ผ่านแอร์ในตึก (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User โบทอกซ์ลดเหงื่อ โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน u5314041 golf17112530 buranchan
Frame Bottom