Frame Top
เว็บบอร์ด
ลมชัก:ลมชักไปเคาท์ดาวน์ countdown โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ทุกวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี ผู้คนทั่วโลกจะคอยร่วมงานนับถอยหลังของการเริ่มต้นปีใหม่ และมีงานเลี้ยงสังสรร เพื่อความสนุกสนาน ผู้มีอาการชักจะสามารถร่วมงานเลี้ยงสนุกสนานดังกล่าวได้หรือไม่ ต้องเตรียมตัว และมีข้อควรระวังอย่างไร 17 กุมภาพันธ์ 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
น้ำลด ตอผุด ขยะเกลื่อน (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล พิษตะกั่วจะแตกต่างกันไปขึ้นกับอายุและปริมาณตะกั่วที่ได้รับ ในเด็กจะมีอาการ - ไม่ร่าเริง - ซุ่มซ่าม (Clumsier) - หงุดหงิด - เซื่องซึม (Lethargic) - ปวดศีรษะ - อาเจียน - ปวดท้อง - เบื่ออาหาร - ท้องผูก - พูดไม่ชัด (Dysarthria) - โปรตีนในเลือดสูง (Hyperproteinemia) - ผิวซีดเพราะโลหิตจาง 16 กุมภาพันธ์ 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
น้ำลด ตอผุด ขยะเกลื่อน (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล อาการของพิษแคดเมียม (ต่อ) - น้ำลายมาก ฟันเหลือง - หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ (Tachycardia) - โลหิตจาง - อาการเขียวคล้ำเพราะขาดออกซิเจน (Cyanosis) - จมูกไม่ได้กลิ่น (Anosmia) - มีโปรตีนในปัสสาวะมาก (Proteinuria) - กระดูกอ่อน กระดูกนิ่ม (Osteomalacia). 15 กุมภาพันธ์ 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 96: ความทรงจำระยะยาว (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ นักวิจัยจำนวนมากสังเกตเห็นปรากฏการณ์ (Phenomenon) ของความทรงจำเมื่อเร็ววัน (Recent) ที่ดำรงอยู่ยาวนานกว่าความทรงจำที่ห่างไกล (Remote) แต่เป็นข้อสังเกตที่ขัดแย้ง (Contradict) กับข้อสมมุติฐานของริบท (Ribot’s hypothesis) ซึ่งเป็นที่นิยม (Popular) ไม่น้อย 15 กุมภาพันธ์ 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
น้ำลด ตอผุด ขยะเกลื่อน (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สารหนูเป็นสิ่งที่ใช้ในโรงงานผลิตยาฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ โรงงานผลิตสี เครื่องเคลือบ แก้ว และอื่นๆ คนทั่วไปอาจได้รับสารหนูจากน้ำ อาหารทะเล สาหร่ายที่ปนเปื้อน หรือจากการใช้ครีมในการรักษาโรคผิวหนังบางชนิด สารหนูจะสะสมอยู่ในร่างกายที่ตับ ม้าม ไต ปอด และทางเดินอาหาร การได้รับสารหนูและสะสมในร่างกายมากเกินไป อาจเป็นสาเหตุให้เกิดอาการ 14 กุมภาพันธ์ 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลมชัก:ลมชัก ลอยกระทงอย่างปลอดภัย ห่างไกลทุกข์โศก โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า คนไทยทุกคนมีความสุขเมื่อถึงเทศกาลลอยกระทง ทุกคนจะไปลอยกระทงเพื่อขอขมาต่อพระแม่คงคา และปล่อยทุกข์โศกให้ลอยไปกับสายน้ำ แต่ผู้มีอาการชักก็อาจถูกห้ามจากผู้ใหญ่ว่าไม่ควรไปร่วมงาน เพราะกลัวจะมีอาการชักเกิดขึ้น และได้รับอันตราย ผู้มีอาการชักต้องเตรียมตัวอย่างไร เพื่อให้การลอยกระทงนั้นมีความสุข สนุก 14 กุมภาพันธ์ 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็งตอน มะเร็งเต้านมกับการสูบบุหรี่ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมะเร็งเต้านมกับบุหรี่ครั้งนี้ เนื่องจากนักระบาดวิทยาโรคมะเร็งต้องการทราบว่า การสูบบุหรี่ ก่อน และหลัง การรักษาโรคมะเร็งเต้านม จะส่งผลอย่างไรกับอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเต้านม โดยเป็นการศึกษาจากคณะนักระบาดวิทยา 13 กุมภาพันธ์ 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
น้ำลด ตอผุด ขยะเกลื่อน (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล จนถึงสิ้นเดือนมกราคม ความคืบหน้าของการติดตามการแก้ไขปัญหาบ่อขยะของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนหลังจากช่วงน้ำท่วมได้มีปริมาณน้ำเน่าเสียระบายลงสู่พื้นที่ทางการเกษตรและแหล่งหาปลาหลายตารางกิโลเมตร ยังไม่มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง 13 กุมภาพันธ์ 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ฝืนไม่ไหว ใจให้หยิบ (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การรักษาโรคคลีฟโทมาเนียต้องใช้ทั้งยาและการรักษาทางจิต แต่ยังไม่มีมาตราฐานการรักษาที่แน่ชัด ผู้ป่วยอาจจะต้องทดลองวิธีการรักษาหลายวิธีเพื่อดูว่าอะไรที่ทำให้อาการของตัวเองดีขึ้น ในการรักษาด้วยยา องค์การอาหารและยา (FDA) ยังไม่ได้รับรองยาที่ใช้เฉพาะกับโรคคลีฟโทมาเนีย แพทย์อาจจ่ายยาต้านซึมเศร้าโดยเฉพาะยากลุ่ม Selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) เช่น 12 กุมภาพันธ์ 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 96 : โครงสร้างและหน้าที่ของตา (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ 6. แก้วตา (Lens) – หลังจากที่คลื่นแสงผ่านกระจกตา (Cornea) และลูกตา (Pupil) มันจะไปถึงแก้วตา แก้วตาเป็นโครงสร้างโปร่งแสง (Transparent) ในรูปวงรี (Oval) ที่พื้นผิวส่วนโค้งจะหักเห (Bend) และรวมจุด (Focus) คลื่นแสง ให้กลายเป็นลำแสงที่แคบลง แก้วตานี้อยู่ติดกับ (Attached to) กล้ามเนื้อ (Muscle) 12 กุมภาพันธ์ 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ฝืนไม่ไหว ใจให้หยิบ (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โรคคลีฟโทมาเนียมักเริ่มเป็นตอนวัยรุ่นหรือวัยเริ่มเป็นผู้ใหญ่ มีส่วนน้อยที่เริ่มเป็นเมื่อตอนแก่ โดยมีปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ • มีประวัติคนในครอบครัวเป็น เช่น พ่อแม่หรือพี่น้องเป็น โรคคลีฟโทมาเนีย โรคย้ำคิดย้ำทำ (Obsessive-Compulsive Disorder = OCD) หรือ มีปัญหาเรื่องสารเสพติดหรือแอลกอฮอล์ • เป็นเพศหญิง เพราะ 2 ใน 3 ของผู้ที่เป็นโรคคลีฟโทมาเนียจะเป็นผู้หญิง 11 กุมภาพันธ์ 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน3 โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล หลายคนที่เริ่มสังเกตว่าตัวเองมีผมร่วงผมบาง อาจจะเริ่มสงสัยว่า ผมร่วงผมบางที่เป็นอยู่นี่ผิดปกติหรือยังต้องไปหาหมอไหม เดี๋ยววันนี้หมอจะเล่าให้ฟังนะคะ ว่าเราจะสังเกตอาการผมร่วงผิดปกติได้อย่างไรว่าต้องไปหาหมอแล้วค่ะ พูดถึงอาการของศีรษะล้านในชายหญิงจะต่างกัน ในผู้ชาย 11 กุมภาพันธ์ 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ฝืนไม่ไหว ใจให้หยิบ (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ฝืนไม่ไหว ใจให้หยิบ (ตอนที่ 2) 10 กุมภาพันธ์ 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลมชัก:ลมชักเล่นสงกรานต์ สนุก ปลอดภัย โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า สงกรานต์เป็นประเพณีไทยที่คนไทยทุกคนต้องการร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อสืบทอดวัฒนธรรม แต่ผู้มีอาการชักก็จะมีความกังวลใจว่าสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้หรือไม่ ต้องเตรียมตัวอย่างไร จึงปลอดภัยและมีความสุข ปลอดภัยและสนุกแน่นอน • ถ้าผู้มีอาการชักควบคุมอาการชักได้ดี ยิ่งนานกว่า 2 ปี และสามารถหยุดยากันชักได้ยิ่งดี มีความปลอดภัยแน่นอน 10 กุมภาพันธ์ 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ฝืนไม่ไหว ใจให้หยิบ (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นพ.อภิชาติ จริยาวิลาศ จิตแพทย์และโฆษกกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีข่าวของรองอธิบดีในกระทรวงพาณิชย์ที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจในประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากขโมยภาพวาด 3 ภาพภายในโรงแรมว่า เรื่องนี้คงไม่สามารถเจาะจงว่า ข้าราชการระดับสูงท่านนั้นมีสภาพจิตใจหรือป่วยทางด้านโรคจิตเวชหรือไม่ เพราะไม่ได้มีการประเมินหรือวินิจฉัยโดยตรง แต่หากพูดในหลักการแล้ว 9 กุมภาพันธ์ 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 95: ความทรงจำระยะยาว (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ความทรงจำระยะยาว (Long-term memory : LTM) กับความทรงจำระยะสั้น (Short-term memory : STM) เหมือนกัน (Identical) โดยพื้นฐาน ยกเว้นช่วงเวลา (Time gap) ระหว่างการนำเสนอรายการที่ควรจดจำ (To be remembered : TBR) และความแตกต่างในการระลึกถึง (Recall) 8 กุมภาพันธ์ 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ของฝากจากน้ำท่วม (ตอนที่ 22 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การติดเชื้อบาดทะยัก หากไม่รีบรักษาอาการจะยิ่งแย่ลง ในรายที่อาการรุนแรง กระดูกสันหลังจะโค้งไปข้างหลังเพราะกล้ามเนื้อยึด ซึ่งมักพบในเด็ก ส่วนอาการแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากบาดทะยัก ได้แก่ • กระดูกหัก (Fractures) – ในรายที่อาการรุนแรง กล้ามเนื้อหดเกร็งมากและชัก อาจทำให้กระดูกแตกหักได้ • ปอดบวมจากการสำลัก (Aspiration pneumonia) 8 กุมภาพันธ์ 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ของฝากจากน้ำท่วม (ตอนที่ 21) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โรคบาดทะยัก หรือ โรคที่ทำให้ขากรรไกรแข็ง (Tetanus / lockjaw) เป็นโรคติดเชื้อร้ายแรงที่มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย Clostridium tetani โดยเชื้อนี้จะสร้างพิษที่มีผลต่อสมองและระบบประสาท ทำให้กล้ามเนื้อหดเกร็ง หายใจลำบาก และเสียชีวิตในที่สุด 7 กุมภาพันธ์ 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลมชัก:เข้าพรรษาอย่างสุขใจกับลมชัก โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า คนไทยจะเข้าวัด ทำบุญกันอย่างมากช่วงเทศกาลเข้าพรรษา และมีการเดินทางท่องเที่ยวร่วมด้วย เนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดยาวหลายวัน ผู้มีอาการชักก็ต้องการเข้าวัด ทำบุญ ท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน ควรเตรียมตัวอย่างไร จึงมีความปลอดภัยและมีความสุขกาย สุขใจ 7 กุมภาพันธ์ 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็งตอนการออกกำลังกายมีผลต่ออัตรารอดชีวิตจากมะเร็งต่อมลูกหมาก โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ มะเร็งต่อมลูกหมาก เป็นมะเร็งพบบ่อยของผู้ชายวัย 60 ปีขึ้นไป ที่รวมถึงในประเทศไทย โดยเฉพาะในคนเชื้อชาติตะวันตก และชายเชื้อชาติอเมริกันแอฟริกัน ในการประชุมทางวิชาการประจำปี 2016 ของสมาคมด้านโรคมะเร็งของสหรัฐอเมริกา ที่ชื่อ American Association for Cancer Research (AACR) ที่เมือง New Orleans เมื่อ 6-20 เมษายน 2016 6 กุมภาพันธ์ 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User โบทอกซ์ลดเหงื่อ โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User Post Traumatic Stress Disorder (ตอนที่ 2) โดย พ.ท.หญิง กุลกานต์ ฤทธิ์ฤๅชัย รัตนวราหะ
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User หมอสมศักดิ์ ตอบ:อยากเป็นคนไข้ของอาจารย์ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน Aspirin กับ AMD โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom