Frame Top
เว็บบอร์ด
โนโรไวรัส (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล เชื้อโนโรไวรัสติดต่อได้ง่าย สามารถแพร่กระจายผ่านทางอาหารหรือน้ำ และยังสามารถติดต่อได้ด้วยการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อ โดยอาการปวดท้อง อาเจียน จะเริ่มใน 24-48 ชั่วโมงหลังการติดเชื้อ และหายใน 1-3 วัน ซึ่งส่วนใหญ่จะหายได้เอง แต่สำหรับเด็กทารก ผู้สูงวัย และผู้ป่วยที่มีโรค การอาเจียนและท้องเสียอาจทำให้เกิดภาวะขาดน้ำอย่างรุนแรง ซึ่งต้องเข้ารับการรักษา 25 กุมภาพันธ์ 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน การรักษาผมร่วงศีรษะล้านด้วยยาทา โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล การรักษาผมร่วงศรีษะล้านด้วยยาทา เป็นหนึ่งในวิธีการรักษามาตรฐานที่มีงานวิจัยรองรับเกี่ยวกับประสิทธิภาพและผลข้างเคียงในการรักษา ตัวยาที่ใช้มีชื่อสามัญทางการแพทย์ว่า Minoxidil โดยทั่วไปสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยา โดยจะมีทั้งชนิดความเข้มข้น 2% และ 5% 25 กุมภาพันธ์ 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคหลอดเลือดสมองตอน รู้จักโรคหลอดเลือดสมอง โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า • โรคอัมพาตที่เกิดจากสมองสูญเสียหน้าที่อย่างเฉียบพลัน ส่วนใหญ่แล้วไม่มีอาการเตือนใดๆ มาก่อน เกิดจากหลอดเลือดสมองตีบ แตก หรือตัน เลือดไปเลี้ยงสมองไม่ได้ สมองขาดออกซิเจน ก่อให้เกิดอาการผิดปกติทางระบบประสาทขึ้นมาอย่างทันที 24 กุมภาพันธ์ 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โนโรไวรัส (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นายประพันธ์ ใยบุญมี หัวหน้าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี เปิดเผยว่า จากกรณีที่นักเรียนของโรงเรียนแม่พระประจักษ์กว่า 30 ราย มีอาการจุกเสียด แน่นท้อง ปวดท้อง และอาเจียนอย่างรุนแรงต้องส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ 17 นั้น 24 กุมภาพันธ์ 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หัวใจตีบตัน (ตอนที่ 5 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การวินิจฉัยโรค (ต่อ) • การสแกนหัวใจ (Heart scan) – ดัวยการใช้ซีทีสแกน จะทำให้แพทย์สามารถมองเห็นถึงสิ่งที่เกาะอยู่ที่หลอดเลือดซึ่งอาจทำให้หลอดเลือดตีบ ส่วนการตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Coronary CT Angiography) เป็นวิธีการตรวจหัวใจเพื่อดูเส้นเลือดของหัวใจว่ามีหลอดเลือดหัวใจตีบตัน หรือความผิดปกติอื่นๆ ของหลอดเลือดหัวใจบ้างหรือไม่ รวมถึงใช้ติดตามผลการรักษาภายหลังการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ 23 กุมภาพันธ์ 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หัวใจตีบตัน (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล อาการแทรกซ้อนที่อาจเกิดจากภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบตัน (ต่อ) • หัวใจเต้นผิดจังหวะ (Arrhythmia) - การที่เลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอหรือการที่เนื้อเยื่อหัวใจถูกทำลาย จะสามารถรบกวนการเต้นของหัวใจได้ ทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะ การวินิจฉัยโรคสามารถทำได้ด้วยการตรวจสภาพร่างกาย และทำการทดสอบดังต่อไปนี้ 22 กุมภาพันธ์ 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 97: ความทรงจำระยะยาว (3) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ นักวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุมากๆ (90+ ปี) ที่เข้าร่วมการวิจัย (Participant) ทำคะแนนได้ต่ำกว่าผู้เยาว์วัยในทดสอบความจำเกี่ยวกับประธานาธิบดี 8 คนสุดท้ายของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นมาตรวัดความรู้ (Measure of knowledge) ของลำดับชั่วคราว (Temporal order) นักวิจัยคนเดียวกันยังพบว่า ระดับการศึกษามีสหสัมพันธ์ในเชิงบวก (Positive correlation) กับความทรงจำที่ห่างไกล (Remote memory) 22 กุมภาพันธ์ 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หัวใจตีบตัน (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ส่วนอาการแทรกซ้อนที่อาจเกิดจากภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบตัน ได้แก่ • เจ็บหน้าอก (Angina) – เพราะเมื่อหลอดเลือดตีบ หัวใจจะไม่ได้รับเลือดในปริมาณที่เพียงพอ โดยเฉพาะช่วงขณะออกกำลังกาย ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการเจ็บหน้าอกหรือหายใจไม่ออก (Shortness of breath) อาการเจ็บหน้าอกมักเกิดบริเวณกลางหน้าอก และแพร่กระจายไปยังบริเวณแขน คอ ขากรรไกร หลัง หรือท้อง ซึ่งมักจะหายใน 10 นาที และบรรเทาได้ด้วยการพักผ่อน หรือกินยากลุ่มไนเตรท (Nitrate tablet) หรือพ่นสเปรย์ 21 กุมภาพันธ์ 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลมชัก:ลมชักฉันรักเธอ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า โรคลมชักเป็นโรคทางระบบประสาทที่พบบ่อย พบได้ทุกเพศ ทุกวัย และก่อให้เกิดความกังวลใจ ทุกข์ใจกับผู้มีอาการและครอบครัวอย่างมาก จริงแล้วโรคลมชักมิได้น่ากลัวมากอย่างที่คิด ถ้าเรามีความรู้ ความเข้าใจและการปฏิบัติที่เหมาะสม ก็จะทำให้เราทุกคนมีความความทุกข์ ความกังวลใจลดน้อยลง และค่อยๆ มีความสุขมากยิ่งขึ้น 21 กุมภาพันธ์ 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หัวใจตีบตัน (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สำหรับปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบตัน ได้แก่ • อายุ – ยิ่งอายุมาก ยิ่งมีโอกาสที่หลอดเลือดจะตีบมาก • เพศ – ผู้ชายมีโอกาสเกิดภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบตันได้มากกว่าผู้หญิง อย่างไรก็ดี ผู้หญิงหลังวัยหมดประจำเดือน (After menopause) จะมีความเสี่ยงที่มากขึ้น • ประวัติครอบครัว – ความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นหากมีพ่อ พี่ชายหรือน้องชาย มีภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบตันก่อนอายุ 55 ปี หรือมีแม่ พี่สาวหรือน้องสาว มีภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบตันก่อนอายุ 65 ปี 20 กุมภาพันธ์ 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน ผลการรักษาแผลเป็นนูนด้วยรังสีรักษา โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ แผลเป็นนูน(Keloid) เป็นภาวะที่เกิดจากมีการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันมากเกินปกติกรณีเมื่อเกิดเป็นแผลขึ้น ซึ่งมีการรักษาได้หลายวิธี เช่น การผ่าตัด การใช้ยาต่างๆ และรังสีรักษา/การฉายรังสีรักษา ซึ่งเรื่องที่จะเล่าสู่กันฟังนี้ เป็นการศึกษาถึงผลของการรักษาแผลเป็นนูนโดยการผ่าตัด แล้วรักษาต่อเนื่องตามด้วยการฉายรังสีรักษา 20 กุมภาพันธ์ 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หัวใจตีบตัน (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2560 ผู้สื่อข่าวได้รายงานว่า นายขวัญแก้ว วัชโรทัย อายุ 89 ปี ปฏิบัติหน้าที่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ถึงแก่อสัญกรรมที่ ร.พ.ศิริราช ด้วยภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบตัน หลังจากเข้ารับการรักษาใน รพ.มาระยะหนึ่งด้วยการรักษาทางยา เรามาดูรายละเอียดของภาวะนี้กัน 19 กุมภาพันธ์ 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 97 : รูปทรงลูกตาและการผ่าตัดตา โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ พวกเราบางคนเกิดมาพร้อมด้วยรูปทรงสมบูรณ์ของลูกตา (Perfectly-shaped eyeball) ส่งผลให้เกิดการมองเห็น (Vision) ที่สมบูรณ์ แต่บางคนก็เกิดมาพร้อมด้วยลูกตาที่ยาวไปนิด หรือสั้นไปหน่อย ส่งผลให้เกิดปัญหาสามัญ 2 ประเภท คือ สายตาสั้น (Near-sightedness) และสายตายาว (Far-sightedness) 19 กุมภาพันธ์ 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ศรีษะล้าน หายขาดหรือไม่ โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล หลังจากที่เราได้พูดคุยกันถึงเรื่องการตรวจยืนยันปัญหาศรีษะล้านแล้ว วันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องจุดเริ่มต้นในการดูแลรักษา คำถามที่คนไข้ถามหมอบ่อยๆ เมื่อเริ่มต้นศึกษาเกี่ยวกับการรักษาศรีษะล้านคือ รักษาแล้วจะหายขาดไหม ต้องรับประทานยาไปตลอดหรือไม่... 19 กุมภาพันธ์ 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
น้ำลด ตอผุด ขยะเกลื่อน (ตอนที่ 6 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล อาการของพิษปรอท (ต่อ) - ไม่มีสมาธิ - ความจำเสื่อม สมองถูกทำลาย - อาการเซ (Cerebellar ataxia) - แขนขาสั่น - พูดไม่ชัด (Dysarthria) - บกพร่องทางการรับรู้ทางสายตา ทางหู สำหรับหลักการรักษาสารพิษโลหะหนัก ก็คือ การหยุดสัมผัสกับโลหะนั้นๆ และ • ใช้สารคีเลต (Chelating agents) ช่วยจับไอออนของโลหะ และขับออกทางปัสสาวะ โดยยาที่นิยมใช้ ได้แก่ - BA. (Dimercaprol) - Calcium EDTA (Calcium Disodium Versenate) - Penicillamine 18 กุมภาพันธ์ 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน 4 โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล ผมร่วงศีรษะล้านรักษาได้ตอนที่ การตรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาเส้นผม การตรวจเพิ่มเติมเพื่อยืนยัน และบอกระยะของปัญหาผมร่วงศีรษะล้านมีได้หลายตัวช่วยค่ะ เริ่มจากวิธีที่ไม่เสียเลือดเสียเนื้อก่อนคือการตรวจด้วยกล้องหรืออุปกรณ์ขยาย เพื่อทำให้เห็นรายละเอียด ของเส้นผมและหนังศีรษะชัดเจนขึ้น 18 กุมภาพันธ์ 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
น้ำลด ตอผุด ขยะเกลื่อน (ตอนที่ 5) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล อาการของพิษตะกั่วในผู้ใหญ่ (ต่อ) - หงุดหงิด (Irritability) - ประสาทหลอน (Hallucinations) - ชัก - โลหิตจาง (Anemia) - ปลายประสาทอักเสบ (Peripheral neuropathy) - อาการทางสมอง (Encephalopathy) - ซึมเศร้า หดหู่ พิษแมงกานีส (Manganese poisoning) แมงกานีสถูกใช้เป็นสารทำความสะอาดในการผลิตโลหะ หากได้รับแมงกานีสมากอาจทำให้เกิด 17 กุมภาพันธ์ 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลมชัก:ลมชักไปเคาท์ดาวน์ countdown โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ทุกวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี ผู้คนทั่วโลกจะคอยร่วมงานนับถอยหลังของการเริ่มต้นปีใหม่ และมีงานเลี้ยงสังสรร เพื่อความสนุกสนาน ผู้มีอาการชักจะสามารถร่วมงานเลี้ยงสนุกสนานดังกล่าวได้หรือไม่ ต้องเตรียมตัว และมีข้อควรระวังอย่างไร 17 กุมภาพันธ์ 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
น้ำลด ตอผุด ขยะเกลื่อน (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล พิษตะกั่วจะแตกต่างกันไปขึ้นกับอายุและปริมาณตะกั่วที่ได้รับ ในเด็กจะมีอาการ - ไม่ร่าเริง - ซุ่มซ่าม (Clumsier) - หงุดหงิด - เซื่องซึม (Lethargic) - ปวดศีรษะ - อาเจียน - ปวดท้อง - เบื่ออาหาร - ท้องผูก - พูดไม่ชัด (Dysarthria) - โปรตีนในเลือดสูง (Hyperproteinemia) - ผิวซีดเพราะโลหิตจาง 16 กุมภาพันธ์ 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
น้ำลด ตอผุด ขยะเกลื่อน (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล อาการของพิษแคดเมียม (ต่อ) - น้ำลายมาก ฟันเหลือง - หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ (Tachycardia) - โลหิตจาง - อาการเขียวคล้ำเพราะขาดออกซิเจน (Cyanosis) - จมูกไม่ได้กลิ่น (Anosmia) - มีโปรตีนในปัสสาวะมาก (Proteinuria) - กระดูกอ่อน กระดูกนิ่ม (Osteomalacia). 15 กุมภาพันธ์ 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน Aspirin กับ AMD โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
ลิเจียนแนร์ผ่านแอร์ในตึก (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User โบทอกซ์ลดเหงื่อ โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User Post Traumatic Stress Disorder (ตอนที่ 2) โดย พ.ท.หญิง กุลกานต์ ฤทธิ์ฤๅชัย รัตนวราหะ

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน darkness
Frame Bottom