Frame Top
เว็บบอร์ด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็งตอน เปรียบเทียบผลข้างเคียงระหว่างการใช้ยาและการตัดอัณฑะในมะเร็งต่อมลูกหมาก โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ เซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากเป็นเซลล์ที่ใช้ฮอร์โมนเพศชายในการลุกลามแพร่กระจาย ดังนั้น การรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมากในระยะโรคแพร่กระจาย จึงใช้การรักษาด้วยการลดปริมาณฮอร์โมนเพศชายลง ที่เรียกการรักษานี้ว่า Androgen deprivation therapy( ADT) อาจโดยวิธีผ่าตัดอัณฑะออกทั้ง 2 ข้างหรือการให้ยาลดการสร้าง/ต้านฮฮร์โมนเพศชาย ซึ่งการรักษาทั้ง 2 วิธีนั้น ให้ผลในการควบคุมโรคมะเร็งต่อมลูกหมากระยะแพร่กระจายได้เท่ากัน 13 มีนาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
งูสวัด สัญญาณเตือนเมื่อภูมิต่ำ (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ผู้ที่เคยเป็นโรคอีสุกอีใสมาก่อนล้วนมีความเสี่ยงในการเป็นโรคงูสวัดได้ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคงูสวัดซึ่งได้แก่ • อายุ 50 ปีขึ้นไป ซึ่งความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้น โดยนักวิเคราะห์บางรายได้มีการประเมินว่าร้อยละ 50 ของผู้ที่อายุ 80 ปีขึ้นไปจะเป็นโรคงูสวัด • ป่วยด้วยโรคบางชนิดมาก่อนที่ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายอ่อนแอ เช่น ติดเชื้อเฮชไอวี เป็นเอดส์ โรคมะเร็ง 13 มีนาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 100 : เส้นทางสายตาสู่สมอง (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ถ้าบางส่วนของเปลือกสมองหลักส่วนการเห็น (Primary visual cortex) ถูกทำลาย เราจะมี “จุดบอด” (Blind spot) ในบริเวณ ของการเห็น (Visual field) เหมือนการมองผ่านแก้วที่มีจุดดำเล็กๆ (Tiny) อยู่บนกระจก แต่ถ้าเปลือกสมองหลักส่วนการเห็น ถูกทำลายทั้ง 2 ซีก (Hemisphere) ของสมอง จะทำให้เกิดตาบอดเกือบสนิท โดยยังสามารถแยกกลางคืนออกจากกลางวัน 12 มีนาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
งูสวัด สัญญาณเตือนเมื่อภูมิต่ำ (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ทั้งนี้ อาจแบ่งอาการของโรคงูสวัดเป็นระยะได้ดังต่อไปนี้ ระยะอาการนำ (Prodromal stage) - ก่อนที่ผื่นจะขึ้น ปวด แสบร้อน จั๊กจี้ (Tickling) เป็นเหน็บ (Tingling) และ/หรือ ชา บริเวณที่จะเป็นอยู่หลายวันหรือหลายสัปดาห์ก่อนที่ผื่นจะขึ้น มักเกิดที่หน้าอกหรือหลัง หรืออาจจะเกิดที่บริเวณช่องท้อง (Belly) ศีรษะ หน้า คอ แขน หรือขา มีอาการคล้ายเป็นหวัด เช่น หนาวสั่น (แต่ไม่ค่อยมีไข้) ปวดท้อง หรือท้องเสีย ต่อมน้ำเหลืองอาจบวมและกดเจ็บ 12 มีนาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน Finasteride โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล หลังจากที่เราได้พูดคุยกันเกี่ยวกับการดูแลปัญหาผมร่วงศรีษะล้านกันไปในคราวก่อน วันนี้หมอจะมาเล่าให้ฟังถึงยารับประทานมาตรฐานที่ใช้ในการรักษาปัญหาผมร่วงศรีษะล้านกัน คือยาที่มีชื่อว่า Finasteride ยารับประทานปลูกผม ยารับประทานที่ใช้ในการรักษาปัญหาผมบางศรีษะล้านหรือที่เรามักเรียกกันว่ายากินสำหรับปลูกผม 11 มีนาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
งูสวัด สัญญาณเตือนเมื่อภูมิต่ำ (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง กล่าวถึงสถานการณ์โรคงูสวัด ว่าขณะนี้พบผู้ป่วยโรคงูสวัดเพิ่มขึ้น โดยจากการเก็บข้อมูลของสถาบันฯ ในแต่ละปีจะพบผู้ป่วย 700-800 ราย แต่ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-15 ก.พ.กลับพบผู้ป่วย 98 ราย เมื่อเฉลี่ยแล้วจะพบว่ามีผู้ป่วยเพิ่มกว่าปกติ 10% 11 มีนาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โฟลิก โฟเลต เพื่อลูกรัก (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สำหรับแหล่งอาหารที่มีโฟเลต เช่น • ผักใบเขียว เช่น ผักปวยเล้ง (Spinach) บร็อคโคลี (Broccoli) และ ผักกาดหอม (Lettuce) • ถั่วต่างๆ เช่น ถั่วลันเตา (Peas) ถั่วเลนทิล (Lentils) • ผลไม้ เช่น มะนาว กล้วย เมล่อน • ผลิตภัณฑ์ที่มีการเติมสารอาหาร เช่น ขนมปัง น้ำผลไม้ ซีเรียล (Cereals) 10 มีนาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โฟลิก โฟเลต เพื่อลูกรัก (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สำหรับ ปริมาณสารอาหารที่ควรได้รับในแต่ละวัน (Recommended dietary allowance = RDA) ของกรดโฟลิก/โฟเลต มีดังนี้ ส่วนปริมาณสูงสุดของสารอาหารที่รับได้ในแต่ละวัน (The tolerable upper intake levels = UL) ที่ไม่ก่อความเสี่ยงและทำให้เกิดผลเสีย มีดังนี้ 10 มีนาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคหลอดเลือดสมองตอน ทุกนาที คือ ชีวิต เร็วก็รอด ปลอดอัมพาต โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า การรักษาโรคอัมพาตชนิดสมองขาดเลือด • การรักษาโรคอัมพาตที่ดีที่สุด คือ การป้องกันไม่ให้เป็นอัมพาต แต่ถ้าเกิดโรคอัมพาตแล้ว การรักษาที่ดีที่สุด คือการรักษาด้วยระบบทางด่วนโรคหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยต้องรีบไปโรงพยาบาลขนาดใหญ่ทันที ยิ่งเร็วที่สุดเท่าไหร่ก็ยิ่งดี 10 มีนาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โฟลิก โฟเลต เพื่อลูกรัก (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สำหรับการทำงานของ สสส. เกี่ยวกับเรื่องนี้ ผู้จัดการ สสส. กล่าวให้ทราบว่า สสส.จะเน้นการป้องกันก่อนรักษา โดยการจัดทำชุดความรู้และพัฒนาให้เกิดพื้นที่ต้นแบบ 22 จังหวัด โดยหน่วยบริการสุขภาพได้ให้ความรู้เรื่องการป้องกันความพิการแต่กำเนิดด้วยวิตามินโฟลิกแก่หญิงวัยเจริญพันธุ์ที่มารับบริการสุขภาพ และให้ความรู้ในสถานศึกษา 8 มีนาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 99: ความทรงจำของสักขีพยาน (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ นักวิจัยพบว่า ในการอ่านข้อความ (Statement) ของสักขีพยานในชั้นศาล การตัดสินใจ (Judgment) เกี่ยวกับความถูกต้องแม่นยำของผู้อ่าน มีแนวโน้มไปตามความถูกต้องแม่นยำในมุมมอง (Perceived accuracy) มากกว่าไปตามอายุในมุมมอง (Perceived age) กล่าวคือเป็นเรื่องของเนื้อหา (Content) มากกว่าคุณสมบัติเหมารวม (Stereotype) ของอายุของผู้ที่เป็นสักขีพยาน 8 มีนาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคหลอดเลือดสมองตอน ทางด่วนโรคอัมพาต โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ทางด่วนโรคอัมพาตคืออะไร • ทางด่วนโรคอัมพาต คือ ระบบบริการรักษาผู้ป่วยโรคอัมพาตที่รวดเร็วที่สุด มีประสิทธิภาพสูงสุด ส่งผลให้ผู้ป่วยมีโอกาสหายได้สูงสุด ใครต้องเข้าระบบบริการ • ผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติทางระบบประสาทเป็นขึ้นมาอย่างรวดเร็ว ทันที เฉียบพลัน ต้องรีบไปห้องฉุกเฉิน 7 มีนาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โฟลิก โฟเลต เพื่อลูกรัก (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล มีสถิติจากองค์การอนามัยโลก ระบุให้ทราบว่า ทุกๆ ปีบนโลกใบนี้ จะมีเด็กที่เกิดมาพิการประมาณ 30,000 คน และมีแนวโน้มว่าจะเป็นตัวเลขที่สะสมต่อไปเรื่อยๆ ทุกปี ซึ่งเป็นเรื่องที่ประชากรบนโลกใบนี้ต้องตระหนักและให้ความสำคัญในการหาทางป้องกันแก้ไข 7 มีนาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เอาไงดี ! ลดกรด เพิ่มเสี่ยง (ตอนที่ 5 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ผลข้างเคียงของ H2RA (ต่อ) • นอนไม่หลับ • ปากแห้ง • ผิวแห้ง • ปวดศีรษะ • มีเสียงดังในหู • น้ำมูกไหล • ปัสสาวะลำบาก ส่วนกรณี H2RA อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงได้ (พบได้ยาก) เช่น • ผิวไหม้เป็นแผลผุพอง • สายตาเปลี่ยน • สับสน • หงุดหงิด กระสับกระส่าย (Agitation) • หายใจลำบาก • แน่นหน้าอก • หัวใจเต้นผิดจังหวะ • ประสาทหลอน 6 มีนาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็งตอนมะเร็งกล่องเสียงกับจีนผิดปกติ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ ในการรักษามะเร็ง การได้รู้ถึงสาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยง เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้แพทย์สามารถศึกษาหาวิธีป้องกันและรักษาโรคมะเร็งนั้นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ มะเร็งกล่องเสียงก็เช่นเดียวกัน เป็นมะเร็งพบบ่อยขนิดหนึ่งที่มักพบในผู้ชายวัยกลางคนขึ้นไป 6 มีนาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เอาไงดี ! ลดกรด เพิ่มเสี่ยง (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ความเสี่ยงจากการใช้ยา PPI (ต่อ) • กลุ่มอาการสตีเวนส์–จอห์นสัน (Stevens-Johnson syndrome) • เป็นโรคผิวหนังที่เกิดจากแพ้ยาที่เรียกว่า Erythema multiforme • เพิ่มความเสี่ยงในการมีภาวะปอดอักเสบ (Pneumonia) [กลุ่มอาการสตีเวนส์–จอห์นสัน (Stevens-Johnson syndrome) เป็นชื่อโรคผิวหนังชนิดหนึ่ง นับเป็นปฏิกิริยาแพ้ยาที่รุนแรงที่สุด เป็นโรคที่มีผลมาจากปฏิกิริยาภูมิคุ้มกันของร่างกายตอบสนองต่อยา การติดเชื้อ การเจ็บป่วย ทำให้เกิดการอักเสบของเซลล์ผิวหนังและเยื่อบุผิวทั่วร่างกาย เกิดการตายของเซลล์เยื่อบุผิวทำให้ 5 มีนาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 99 : เส้นทางสายตาสู่สมอง (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ มีความจริงอยู่ไม่น้อยในคำกล่าวแต่ดั้งเดิมที่ว่า “การเห็นคือการเชื่อ” (Seeing is believing) แต่ผู้คนส่วนมากไม่ทราบ (Realize) ว่า “การเห็น” เกิดขึ้นในสมอง มิใช่ที่ดวงตา เราสามารถ “แกะรอย” (Trace) เส้นทางที่คลื่นแสง (Light wave) เข้าสู่ดวงตา ซึ่งจะไปรวมแสง (Focus) ณ จอประสาทตา (Retina) เพื่อเปลี่ยนเป็นแรงกระตุ้น (Impulse) 5 มีนาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เอาไงดี ! ลดกรด เพิ่มเสี่ยง (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ยา PPI เป็นยาใช้กิน โดยกินก่อนอาหาร 30 นาที หากผู้ป่วยมีปัญหาเรื่องโรคกระเพาะอาหาร (Peptic ulcer) แพทย์อาจจ่ายยา PPI คู่กับยาอื่นอีก 2-3 ชนิด นาน 2-8 สัปดาห์ ซึ่งผู้ป่วยควรปฏิบัติดังนี้ • กินยาตามแพทย์สั่ง • พยายามกินยาให้ตรงเวลาเดียวกันในแต่ละวัน • อย่าหยุดยาโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ 4 มีนาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เอาไงดี ! ลดกรด เพิ่มเสี่ยง (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ในสหรัฐอเมริกา มีการประมาณการว่าถ้ามีการใช้ PPI ประจำเช่นนี้ จะทำให้มีความเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อมเพิ่ม 1.4 เท่า และจะทำให้คนอเมริกันมีอุบัติการณ์เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6 เป็นร้อยละ 8.4 ต่อปี และจากการที่มีคนอยู่ในช่วงอายุ 75-84 ปี ประมาณ 13.5 ล้านคน หากคนที่อยู่ในเกณฑ์อายุประมาณนี้ร้อยละ 3 3 มีนาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคหลอดเลือดสมองตอน 10 ความจริงที่ต้องรู้…โรคอัมพาต โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า 1. โรคอัมพาตหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่พบบ่อย เป็นเรื่องใกล้ตัวเราทุกคน แต่สามารถป้องกันได้ และรักษาให้หายได้ ไม่ใช่โรคเวรโรคกรรม 2. การป้องกันที่ดี คือ การรักษาโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันสูง หัวใจเต้นผิดปกติ ลิ้นหัวใจพิการ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด เพื่อไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อน ก็สามารถลดโอกาสการเกิดโรคอัมพาตได้ 3 มีนาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User โบทอกซ์ลดเหงื่อ โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User Post Traumatic Stress Disorder (ตอนที่ 2) โดย พ.ท.หญิง กุลกานต์ ฤทธิ์ฤๅชัย รัตนวราหะ
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน OCT วินิจฉัย Alzheimer โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User ซื้อยาทานเองได้เปล่า โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
สมองตายถือเป็นคนตาย (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน sirikul Joynatee
Frame Bottom